SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Virkesmätning och Matrisfub

PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

107 inlägg 48263 visningar 25 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#554757 Eftersom det är beslutat att ett nytt mätsystem för massaved ska införlivas 1 augusti 2019 så har det nya systemet som kallas Prima/Sekunda diskuterats ganska flitigt på Skogsforum senaste halvåret. Både ris och ros har getts och mycket av detta kan du läsa i tråden Behåll vraket på massaved!.

Baserat på den tråden så gjorde undertecknad en djupdykning i de rapporter som SDC/VMF/VMR/RMR/Biometria (ursäkta, men de är många) tagit fram innan det nya systemet klubbades igenom. Denna djupdykning väcker så pass många frågor att det fick bli en egen tråd.

Det är en lång text men viktig så häng med nu och fördjupa dig själv i frågorna, kanske är det så att jag fått saker om bakfoten? Fast än värre, har jag rätt så måste detta upp till ytan och det långt innan 1 augusti 2019…

Utskott
Systemet kallas Prima/Sekunda och så också Biometrias sajt för mätsystemet - https://www.primasekunda.se/. Problemet är bara det att det finns en tredje klass som kallas utskott eller mätningsvägran. I rapporterna/dokumentationen från Biometria så finns ibland utskott med, ibland inte. De ställen de skriver om prisneutralitet finns inte utskott med och visst, det är lätt att bli konspiratoriskt lagd…

Vid en sammanställning antas av Biometria att utskott kommer falla ut på 1% av massavedsvolymen nationellt per år. Biometria skriver att eftersom all massaved redan idag går direkt till massabrukets flishugg så kan det finnas skäl att sätta ett pris även på utskott. Det är en fråga mellan “marknadens parter”. Tester visar att utskottet kan bli rejält högt. När systemet testades så blev det nästan 18% utskott på löv i södra Sverige, detta på grund av tillredningsfel. Se bild nedan.

1551718016_stockmatt-utfall-prima-sekunda.jpg


Tanken var alltså att förenkla massavedsmätningen men istället går vi från en klass med vrakandel till tre klasser som i bästa fall är prissatta i fallande skala.

“Nu blir allt prima”
Påståendet ovan är lätt att känna när man läser på branschsajter och i skogsnyheterna. Nu senast var det Sveaskog som talade mycket väl om det nya systemet och deras egna tester visar på 98% prima massaved. Problemet är bara att vi inte har en aning om vad det kommer att bli. Och vi kan tyvärr inte förlita oss på en aktör som Sveaskog då de är både köpare, säljare, “virkesbrokers” och äger industri. Äger man egna timmerbilar så kan man inte lita på vad som sägs i detta fall - så enkelt är det! Anledningen är att man är ganska högt upp i hierarkin i detta läge och värdeförlusten av vraket eller vad man nu vill kalla det kommer singla neråt i pyramiden utan att det berör i detta fall Sveaskog.

Men nu blev det en utsvävning, sorry. Tittar man i rapporterna från Biometria så kan man istället se deras egna tester och nu väcks fler frågor.
Biometria antar att 96% kommer bli prima, 3% kommer bli sekunda och 1% kommer bli utskott. Men det är bara ett antagande som bygger på att virkesmätarna i god tid innan den 1 augusti 2019 kommer få utbildning i Prima/Sekunda som kommer göra mätning mer liberal. Problemet med detta är dock att de tester som gjorts inte visar att så blir fallet. Biometria gjorde ett stort test på barrmassaved med de nya mätningskraven vid SCA Östrand (se rapport). Utfallet där blev 90% prima och 10% sekunda (och utskott), trots att både mätare och avverkningslag fått instruktioner om den nya mätningen.

Löken på laxen (och håll i dig nu) är att kontrollmätningen av Prima/Sekunda i “några år” framöver måste göras med stockmätning, detta eftersom IT-system för annan kontroll inte finns idag. Kontrollmätning genom stockmätning är den metod som görs redan idag men problemet är att den inte kan göras liberal och genom detta visar tester att stockmätning i snitt har ett utfall av 80% Prima, 15% Sekunda och 5% Utskott. För att följa virkesmätningslagen för kontrollmätning under tiden IT-system inte finns så måste (kanske) en värdeavvikelse på 5% införas. Biometria skriver därav att:

“Det är då viktigt att berörda förstår de konsekvenser avseende värdekvot och träffprocent som beskrivits i detta kapitel.”

En parentes i detta är tester som gjorts vid VMF Nord och barrmassaved. Här föll stockmätningen (kontrollen) ut i 80% Prima, 6,2% Sekunda och hela 13,8% Utskott, detta när Prima-Sekunda systemet (mätningen) hamnade på 95% Prima, 2,4% Sekunda och 2,6% Utskott.

1551718016_utfall-stockmatning-utskott.jpg


Även om kanske tanken var god en gång i tiden så väcks så pass många frågor idag om systemet att man blir konfys.

Det känns som att P/S gör att industrin kommer få en hållhake på säljarna modell: “Ja, det blev utskott, men det beror på att vi mäter på ett slarvigt sätt nu, tänk om ditt parti hamnat i kontroll med stockmätning, då hade du inte varit glad!”

Priseutral övergång
Biometria skriver i sin SWOT-analys att det kommer bli en utmaning att få en prisneutral övergång. Jag förstår dem.
Något som är mycket intressant är citatet nedan, läs det gärna fler gånger då det kommer från en av Biometrias rapporter nedan:

“Dagens förbrukning av svensk massaved är ca 30 miljoner m3fub. Med ett medelpris på 250 kr, och ca 3,6 % vrak blir ”värdet” av vraken drygt 250 miljoner per år. Det är denna summa som ska omfördelas om parterna eftersträvar en prisneutral övergång från dagens system till primasekunda-klassning.”

Som jag läser detta så ligger alltså en kvarts miljard i potten inför driftsättandet 1 aug 2019. Fast det är dock lågt räknat, baserat på 2018 priser så borde det nog upp en hundring. I så fall kostar vraket säljarna nästan 380 miljoner kronor varje år, kommer nu då detta att växlas över till säljaren?

Högst troligt vet du svaret och det är lika högst troligt - NEJ!
Biometria blandar sig inte i denna “pott” utan tar räkneexempel istället, du kan se ett av dem i bilden nedan.

1551718016_prisneutral-overgang-prima-sekunda.jpg


Som du ser så finns inte utskottet (det nya vraket) med i prisuträkningen. Anledningen är lite svår att sia om men Biometria skriver att eftersom allt virke oavsett klass regelmässigt går in till industrin så kan det bli så att vissa köpare kommer baka in utskottet i sekunda, exempel kan vara massabruk som förbrukar både löv och barr. Men ingen vet!

Varför Prima/Sekunda?
Frågan är berättigad, i alla fall för en skogsägare som inte har några intressen i skogsindustrin.
I rapporterna står att skogsindustrin redan idag är “relativt nöjd” med råvaran de får in och de indikationer som jag själv har från massabrukssidan talar samma språk. Krasst sett så får ett citat av en anställd på ett massabruk i Sverige sammanfatta det hela: “Det finns inget vrak, eller jo, det skulle vara aluminiumstänger då, de tar inte magneten”.

I stort så kommer mätningen av massaved med Prima-Sekunda enligt Biometria göra att mätningen blir mer liberal och saker som inte spelar så stor roll för industrin som röta i barrmassaved kommer tolereras i större omfattning. Men frågan är om det blir så? Det är enskilda stockar som nu kan ha 100% röta men i gengäld så kommer röta bedömas genom ändyteprocent på hela travar. Det kan alltså vara så ett flertal stockar med 5% röta gör att lasset blir sekunda. Krafttag kommer annars tas mot övergrovt, det är utskott direkt. Kvistningen ska bli mer tolerant. Men!

Tittar man i Biometrias rapporter så hittar man två bilder på ett riktigt risigt lass med massaved. Initialt så används bilden med texten: “Ska massaved få se ut så här? Traven klarade nuvarande gräns för mätningsvägran.”

1551718016_raggtrave1.jpg


I en senare presentation används samma bild, men nu i P/S termer: “Men det finns gränser! Utskott pga för slarvig kvistning”.

1551718016_raggtrave2.jpg


Det verkar alltså inte som om mätningen blir mer liberal?

Billigare mätning
En av anledningarna till P/S är tidsvinster vid mätning som sparar pengar. Fem årsarbeten kan sparas om nya mätningen kan ta max 60 sekunder. Men det har inte gjorts några studier, bara mätare som tillfrågats (varav en tyckte att det inte blev någon tidsvinst att tala om). Upp till 50 miljoner kronor antas också kunna sparas genom att industrin får bättre virke, detta fast industrin redan idag är nöjd…?

Mätningen av massaved idag kostar idag enligt Biometria 3 kr/m3fub. Genom flera förbättringar varav P/S är en i det att nettoomräkningen inte behöver göras (vrakprocent) så kan man i framtiden komma ner till 1 kr/m3fub. Det är lovvärt men man blir frågande till om P/S kommer ha någon positiv del i detta?

Marknaden styr väl?
Det spelar väl ingen roll hur fel virket mäts, marknaden styr ju och man får det marknadspris som är för stunden? Detta är ett påstående som kommit upp på Skogsforum när vi bland annat diskuterat varför inte skogsägaren får betalt för barken vid försäljning till skogsindustrin.

Jag tycker att det är att förenkla synen på virkeshandeln. Köparmakten är mångt mycket större än säljarmakten, det finns en skevhet som syns i ett klart exempel i röstlängden för Biometria där vi i en annan tråd antar att säljarnas andel i röstlängden är under 5%.

Som vi tog upp i tråden Fungerar konkurrensen på marknaden för virke? så är det inte bra för varken säljare eller köpare om marknaden inte fungerar och som i detta fall kan vara rejält skev. Krasst så tappar säljaren engagemang och även medel som kan återinvesteras och ge ytterligare engagemang. Köparen blir lat när det blir som att plocka godis från barn och att driva företag och bli lat vet man bara kan sluta på ett sätt - katastrof.

Prima-Sekunda skulle alltså kunna vara ett symtom på en marknad som inte fungerar och som riskerar att drabba Skogssverige som nation på sikt. Det är dags att lyfta frågorna på allvar och diskutera om dem!

Detta känns inte bra, vad kan jag göra?
Tillsammans kan vi göra mycket och på individnivå kan det vara så enkelt som att läsa och fördjupa sig i ämnet och sedan diskutera det. Sprid information som du anser är bra och prata öppet om det.

Fundera också och diskutera på hur virkesaffären skulle kunna förbättras? Ett exempel från höften skulle kunna vara avverkningsuppdrag vid gallring. Ställ krav på betalning utifrån skördarmätning, men bara för massaveden. Ev timmer går in för mätning som vanligt. Behöver du hjälp med förhandlingsargument? Det kan vara så enkelt som att vid avverkningsuppdrag då köparen står för avverkningen så kan du inte beskyllas för vrak - det skapas i kedjan mellan din skog och inmätningen och ska därför tas om hand av köparen.

Kan det vara något att börja med?

Här nedan bifogar jag de rapporter och dokument från Biometria. Tyvärr har Biometria tagit bort dessa från sin egen webb, men här nedan finns de.   TS
Användarvisningsbild

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Fredrik Reuter  
#554759 Missade referensdokumentet, de bifogas nedan.

   TS
Användarvisningsbild

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Stavve  
#554773 Vi har nyligen sålt en gallring med betalning för allt virke inklusive eventuellt vrak, kallas då "bruttovolymen". Givet ovanstående väldigt läsvärda analys kommer det vara ett absolut krav vid även framtida försäljningar.

Jag är inte heller så naiv att jag tror på att man inför en "prisneutral" stor förändring utan att det de facto gör det billigare för huvudintressenterna vilket i detta fall är köparna.

Min tro är att

1. Själva mätningen har för avsikt att bli billigare. Pga strul med IT-system etc så kommer det ta några år
2. Det kommer trots allt bli en del "utskott" som då gör att totalt sett så blir massavedskostnaden fritt industri lägre.

Det man kan göra är att ställa krav som sagt när det ska säljas virke.

1. Kräv skördarnota
2. Kräv betalning för allt virke. Att det blir vrak är sällan skogsägarens fel.

När tillräckliga krav ställs så kommer också kvaliteten öka som det är i alla konkurrenssituationer.

Användarvisningsbild

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Torbjörn Johnsen  
#554845 Den här mätningsförändringen riskerar ju, om skogsägarna förstår effekterna av den, att driva över mer ved till flispannorna. Ved som bruken inte har några problem att nyttja idag. Det borde ju gå precis tvärt emot framtidens behov: att få in ännu mer biomassa till bruken om man även ska plocka ut ligninet till flygbränsle också. Skott i foten?

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Axl  
#554848 Nuvarande mätning fungerar ju inte heller så en förändring är ju nödvändig. Frågan är om det här är rätt väg att gå? Det går ju inte att säga innan priset är satt!

Användarvisningsbild

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Fredrik Reuter  
#554915 Södra skriver om införandet: https://www.sodra.com/sv/skog/nyheter-o ... -massaved/

Inget om prisneutral övergång eller hur potten på nästan en halv miljard ska fördelas...

   TS
Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

r93  
#554987 Det verkar som att dålig kvistning och fel träslag är stora problem...........
Hur är det ens möjligt? Högen med julgranar?? Har dom glömt montera kvistknivar på aggregatet, likaså fel träslag, hur lyckas man slänga med asp, ek, al m.m???

Är det så stressat i skogen att man inte ser vad man lastar?

Vi som får manuelhugga någon trave ibland efter stormar och skadedjur är troligtvis åt h*****e för noggranna! Allt är kvistrent och varje ände synas för fel...

Men det har man ju inget för, utan det blir 3% prisavdrag direkt, jag har inte haft en vrakbit i mina massahögar dom senaste fem åren, men nu blir det alltså 3% prisavdrag direkt..... man tackar, man tackar........

Men med barkborrarna så kommer det nog bli en hel del vrak är jag rädd.

Användarvisningsbild

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Smålandshuggarn  
#559125 Har börjat diskutera detta på jobbet, o en fråga som snabbt dyker upp i mitt huvud blir vad som händer med barrmassan i grandominerade avverkningar. Enligt PrimaSekunda får det vara max 25% röta av travens ändyta i den sekunda barrmassan. Eftersom vi oftast tar ut även granmassa på avverkningarna, innebär de ju att varenda granbit som ligger i barrmassan är rutten. I mitt huvud blir de då ganska lätt en rötprocent över 25, vilket leder till att prima barrmassa (idag) kommer bli utskott!? Ska man då sikta på att ta ut prima granmassa o brännved, lr köra allt som barrmassa o hoppas att den friska veden väger upp i traven. :-? Rätta mig om jag tänker galet.

Angående fel trädslag ex björk i barrveden blir de kanske lätt så att sista knippet lr om de bara blev nån kubik med löv, åker med det lasset vilket kommer slå hårt med detta system. Innebär att alla led måste va införstådda med PrimaSekunda. Bättre att direkt slänga skvätten me löv i brännveden.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#559176 Den där prima barrmassan är inte så prima med dagens mätning heller. "Avdrag för rotröta i leveransgilla stockar" heter det som klarar sig ifrån vrakning. Jag lägger all rötved i bränsleveden numera.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#559179 Med hänvisning till vad Fredrik har funnit: Att det skiljer mellan travmätt och stockmätt så kan man fundera på om köparna tänker hitta på någon ny sorts slumpvrakning. T.ex att var tionde bunt blir sekunda oavsett hur virket ser ut.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#559180
r93 skrev:Men det har man ju inget för, utan det blir 3% prisavdrag direkt, jag har inte haft en vrakbit i mina massahögar dom senaste fem åren, men nu blir det alltså 3% prisavdrag direkt..... man tackar, man tackar........


Vad får du prisvadrag 3% från?

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#559185
Mangan skrev:
r93 skrev:Men det har man ju inget för, utan det blir 3% prisavdrag direkt, jag har inte haft en vrakbit i mina massahögar dom senaste fem åren, men nu blir det alltså 3% prisavdrag direkt..... man tackar, man tackar........


Vad får du prisvadrag 3% från?


I mellansverige och norrut vrakas alltid cirka 3% av veden oavsett hur virket ser ut.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Axl  
#559256 Det är väl sällan som kollektivet är så högt som 3% men med lite avdrag för röta och med övriga vrak så landar man lätt på 3%.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

isteskog  
#559260 Egen leverans barrmassaved: Brutto 34.76 Prisgrundande 34.17. Avdrag kollektiv 0,43, upparbetning 0,13?, rötavdrag 0,03. = 2% avdrag.

Avatar Fallback

Re: PrimaSekunda för massaved väcker stora frågor

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#559309
Skogsola skrev:
Mangan skrev:
r93 skrev:Men det har man ju inget för, utan det blir 3% prisavdrag direkt, jag har inte haft en vrakbit i mina massahögar dom senaste fem åren, men nu blir det alltså 3% prisavdrag direkt..... man tackar, man tackar........


Vad får du prisvadrag 3% från?


I mellansverige och norrut vrakas alltid cirka 3% av veden oavsett hur virket ser ut.Men r93 bor i Småland, där det inte finns kollentivavdrag på samma sätt, så jag förstår inte var han fick de där 3% i från.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).