SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Virkesmätning och Matrisfub

Nytt sätt att spåra virke kan effektivisera virkesmätning

2 inlägg 4759 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nytt sätt att spåra virke kan effektivisera virkesmätning  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#520323 Genom åren har det kommit fram och testats olika idéer för att kunna märka och spåra virke. Det drivande skälet har varit att kunna ursprungsmärka stockar och så småningom trävirke. Olika tekniker som t ex små digitala sändare (transpondrar) som skjuts in i virket eller teknik som ger ett unikt och läsbart mönster har testats. Ingen av idéerna har lyft och det beror sannolikt på att behovet från skogsindustrin att lösa spårbarheten varit begränsad samtidigt som tekniken i sig varit för dyr och komplicerad.

Nu har dock det nystartade företaget Svensk Skogsdata tagit fram en helt ny och lovande teknik för att spåra virke. Från trädet och stocken i skogen hela vägen genom kedjan till kund. Utan att behöva tillföra någon form av märke, kod eller teknisk mackapär på varje enskild stock. Lösningen är lika enkel som briljant och den kan även i förlängningen bidra till att utveckla både mätning och redovisning av virke.

Jag träffade en av grundarna, Jonny Edwardsson tidigare i våras för en pratstund men gjorde tyvärr aldrig klart texten från det besöket. Så jag gör ett nytt försök:

1533565540_ssd.jpg


Fingeravtryck
Svensk Skogsdata använder sig av en teknik som kan jämföras med att läsa av fingeravtryck. Trädens årsringar och (andra mönster) visar sig vara så pass unika att det fungerar som ”fingeravtryck”. Stockens ändyta läses av med en kamera och bilden lagras i en databas. Varje bild blir så pass unik att man med 98-99% säkerhet kan matcha en ny bild på samma stockände (tagen vid ett helt annat tillfälle) med exakt just den lagrade bilden på just den stocken. Tillsammans med varje stocks identitet (bild) lagras data om det geografiska ursprunget, tidpunkt för avverkningen samt olika kända kriterier som t ex trädslag, stockens längd, stockens diameter, stockens bedömda kvalité, stockens ordning i trädet (1:a stock, 2:a osv).

Registrering direkt i skördaren
Svensk Skogsdatas system för spårning bygger som sagt på bildhantering. Tanken är att trädens/stockarnas ändytor ska läsas av blixtsnabbt i skördaraggregatet varje gång maskinen gjort ett kap. Utan att det tar någon extra tid. Kameran som krävs är ingen dyr historia. Kostar typ en dollar och är av typen massproducerade mobilkameror. Utmaningen är att få till en lösning och miljö där kameran är hel och ren nog att ta läsbara bilder. Något som svensk Skogsdata jobbar intensivt med för tillfället tillsammans med bl a universitet.
För virke som avverkas manuellt, t ex grova regnskogsstockar, går det lika bra att registrera med hjälp av en mobil och dess kamera.

Både stock och planka
Ett problem som tidigare försök till spårningsmetoder haft är att stockens spårbara identitet försvinner när den delas upp i sågverket. Med svensk Skogsdatas modell kan systemet identifiera stocken och identiteten med hjälp av så lite som 10% av den ursprungliga ändytan. Man kan alltså läsa av änden på en planka och sen kunna spåra den tillbaka till stockens ursprung.

Det finns några olika anledningar till det är intressant att spåra virke. Här kommer några:

Begränsa handeln med illegalt virke
De olika certifieringssystemen som finns (t ex FSC, PEFC, SFI m fl) har alla bekymmer med att kunna garantera en stocks ursprung och att det verkligen är virke från en ”godkänd” stock som levereras till kund. Speciellt i länder där korruption är utbredd kan det här vara en stor utmaning. Det finns ett stort behov att hitta säkra system för t ex hantering av värdefulla stockar från uthålliga och certifierade avverkningar i regnskog. Svensk Skogsdatas teknik kan hjälpa till att direkt vid stubben registrera en stock eller ett träd och sedan ge en säker identifikation på virket i hela kedjan. En fördel med spårningsmetoden är att det inte syns på stocken om den är ”märkt” eller ej. Enligt Jonny är det här ett mycket intressant område att jobba med och det finns en stor marknadspotential i den här typen av spårning.

Generell trend om värdet av ursprungskännedom
I tider där närproducerat är försäljningsargument mot en miljöintresserad allmänhet så ökar intresset för att veta mer om olika produkters faktiska ursprung. Även om det inte i alla lägen är ett krav från certifieringsorganisationer med absolut spårbarhet så kan det enligt Jonny tillföra mervärden till produkten. Om man kan beskriva dess ursprung och garantera att det stämmer. Ja, kunden skulle teoretiskt sett själv kunna spåra sitt virke genom att fota av ändytan med mobilen. Kanske det går att ta ut ett högre pris för vissa produkter bara genom ursprungsspårningen?

Förenklad och förbättrad virkesredovisning
Det här är inte ett argument som jag uppfattar att Svensk Skogsdata vill driva speciellt hårt men om man sätter sig in i vad systemet verkligen innebär så uppstår helt nya möjligheter att redovisa virke. Framför allt sågtimmer. Om varje stockindivid finns lagrade med bra och kompletta data så är steget inte långt att sedan kunna redovisa en avverkning eller betala för virket med hjälp av data från systemet. Det är ingen vild gissning att det finns mer än ett företag som tittar på sådana möjligheter med tanke på hur mycket kostnader och förseningar som SDC (som har redovisningsmonopol på rundvirke i Sverige idag) har haft med att utveckla och uppdatera sina system att matcha vår genomdigitaliserade tid. Mer om det i tråden Stormvarning på SDC - flytt till Arlanda och ny styrelse

Förbättrad produktivitet i skogsindustrin
Idag mäts varje timmerstock flera gånger. Mellan varje gång försvinner en massa data som man faktiskt har. Ett exempel:
Skördardatorn vet i kapögonblicket väldigt mycket om den unika stocken. Trädslag, längd, diameter, kvalité, GPS-kordinater, tidpunkt… Men informationen följer inte med stocken. När stocken landat på marken vet skördardatorn (och de som använder dess data) ATT det finns en stock med exakt de här kriterierna. Men inte vilken stock det är.
När stocken kommer till sågverket mäts den av virkemätaren. Trädslag, längd, diameter, kvalité osv. Uppgifter som ju hade kunnat plockas upp med hjälp av en bild på ändytan. Efter mätningen kickas stocken ut i ett fack med samma trädslag och ungefär samma diametrar. När stocken läggs in i sågen mäts den igen men kanske mer exakt den här gången (krök, ovalitet…) för beräkning av maximalt utbyte. Den här kedjan skulle kunna effektiviseras om mätdata följde med stocken redan från stubben.

En tänkbar möjlighet är att även använda årsringsbredden som en parameter. Det skulle iså fall ge möjlighet att sortera ut timmer efter tätvuxenhet (som är en tydlig kvalitetsindikator) På samma sätt kan man leka med tanken att en massaindustri vill optimera sin produktkvalité genom att välja ut en viss kvalité av massaved (OK, det känns väldigt främmande just idag när man kanske t o m kokar sågtimmer p g a massavedsbrist men vem vet i framtiden). T ex att sortera ut speciellt snabbväxt ved eller, om man hellre vill, tätvuxen sådan.

Det går också att göra en omfattande erfarenhetsuppbyggnad genom att allt virke är spårbart tillbaka. Ett speciellt bra (eller dåligt) kvalitetsutfall kan spåras tillbaka och genom det kan man dra lärdom för framtiden.

Stöd av IBM
Tidningen Skogsaktuellt skriver i en artikel om Svensk Skogsdata att de bl a får stöd från det amerikanska dataföretaget IBM som är intresserade av Svenska start-up bolag. Ett viktigt samarbetsområde gäller molntjänster och kunskap om bild- och datalagring.

Jag tycker att det här verkar vara ett mycket intressant koncept och att det känns som det finns en solid grund för den fortsatta utvecklingen. Det ska verkligen bli intressant att följa!

1533565540_ssd-2.jpg
   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt sätt att spåra virke kan effektivisera virkesmätnin

Hema  
#520339 Helt klart intressant och tippar på att det är så pass lönsamt att det blir helt okej om det skulle ta lite längre tid att skörda, då vinsterna i andra led verkar kunna bli så pass mycket bättre.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).