Vad betyder de olika orsakerna till vrak?

 Svara  62 inlägg  21741 visn.  5 följer
Avatar Fallback
 
#40666 Kollektivt vrak är givetvis surt.

Frågan är om mål om hög tillväxt, god kvalité och lönsamhet går emot varandra?

Som skogsägare kan jag känna att det är svårt att påverka om man inte gör det själv. Det finns ett begränsat intresse från virkesköpare om hur mycket man ska tycka till om.

Kanske är det största problemet ointresserade skogsägare, och att det leder till att ingen bryr sig, och då växer det fram en kultur av outtalat fusk.

Frågan man kan ställa sig är då varför både bolag och SÄF propagerar för att vi skogsägare ska lägga ansvaret i knäna på dem, minska vårt eget engagemang. Inspektorn kan ta över tänkandet åt dig...

Är själv inte inväxt i träden, utan varit tvungen att sakta men säkert försöka lära mig mer och mer. Detta forum är ett av många exempel på goda kunskapskällor, men hur många utnyttja det?

Många skogsägare är gamla, och det märkliga är att andelen gamla skogsägare ökat markant de sista 10 åren enligt en träff jag var på med LRF Konsult mfl alldeles nyligen.

Inte så att det är fel att en skogsägare är gammal, men för att vara realistisk så tryter kanske ork och intresse med åren för de flesta.

Inmätningsfrågor, vrak mm är givetvis viktiga frågor.
Men kanske ändå bara toppen av ett isberg.

Det är lite som med procenten på PPM pengarna, om det kostar 0,8 eller 3,0% i avgift är viktigt om förändringarna är små, men är det stora uppgångar respektive ras blir det inte lika viktigt.

Parallellen med skogen är att det viktigaste trots allt för alla skogsägare (mer eller mindre) är hög produktion av skog.
För mig är 30-50% högre produktion viktigare än en liten andel vark, men det kan vara så att vrak inte borde vara slentrianmässigt "utdelat".

Vet inte om problemen är samma över hela Sverige?

Haglöfs
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#40671 ”michaels” har ovanför här ett välformulerat inlägg. Jag skulle inledningsvis kunna instämma i nästa allt. Dock låter 30-50 procent mycket i produktionsökning för skog.
Om det som nämns på forumet är såsom toppen på ett isberg så vill jag lägga till att ”klimatförändring” som Spindeln och några till nämner om är något som äter från alla håll. Kanske även underifrån som jökelälvar.
Med detta menar jag att jag ser hur fusk är satt i system. Det är inga detaljer och det äter dagligen på den skäliga ersättningen. Jag jobbar med två ca 100 milj. ”affärer” med viss framgång för enskilda skogsägare men märker att det hela tiden är nya skogsägare som luras.
Ni skogsägare måste agera och inte bara använda detta forum som klagomur, det ger för lite. Jag vet endast att ett ”frö såtts” på 2 år jag varit med.
Tråden ”Fuskfubben”/matrisfub som haft ca 12.000 besökare har endast genererat en person som agerat konkret. Ändå har över 100 milj. kr försvunnit från mätsedlarna för skogsägare och sker med 100-tals tusen kr per dag fortfarande.
Hur många har rapporterat på forumet om resultat efter att ni drivit frågor mot virkesköpare, industri, mätningsorg, myndighet, Skogforsk, entreprenör, skogsägare, tjänsteman etc.?
Visa att ni gör något!

Bertilsson

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#40675 Nog kommer jag att agera :evil:
när jag säljer :evil: :evil:
Kontrakten vid försäljningen
kommer att utformas enl.
mina krav. :!:
Accepterar inte köparna det då blir det
ingen försäljning... så enkelt är det :wink:

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#40784 jag citerar ingen , utan håller fullständigt med i ovanstående inlägg :wink:

och !!! en tanke som jag fick i skrivande stund är (alla dessa evenemang ) som SÄF organiserar .. skogsdagar och sånt, ... det brukar ske med DUNDER O BRAK !! i samband med att det finns nån ny fin maskin att visa långt ute i skogen :lol: , VARFÖR INTE ha fler "korvgrillningar " direkt vid inmätningen och provtraves mätningen .. men SÄF är nog för fega :lol: :lol:

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#40788
"spindeln" skrev:jag citerar ingen , utan håller fullständigt med i ovanstående inlägg :wink:

och !!! en tanke som jag fick i skrivande stund är (alla dessa evenemang ) som SÄF organiserar .. skogsdagar och sånt, ... det brukar ske med DUNDER O BRAK !! i samband med att det finns nån ny fin maskin att visa långt ute i skogen :lol: , VARFÖR INTE ha fler "korvgrillningar " direkt vid inmätningen och provtraves mätningen .. men SÄF är nog för fega :lol: :lol:


Kanonbra ide.
Fick precis en enkät från Mellanskog därde frågade om vad vi vill att de skall förbättra. Jag får nog öppna kuvertet igen.

   TS
Avatar Fallback
 
#40789 Vrak säljs vidare.
Gäller det timmer så är det antingen övergrovt eller innehåller metall.
Köparen skannar av å petar ur metallen eller har en såg som käkar övergrov stock.
Massaved. Där vet jag de facto ej varför och hur... Gissar på vednasare dock....

Användarvisningsbild
 
#40834
"spindeln" skrev: VARFÖR INTE ha fler "korvgrillningar " direkt vid inmätningen och provtraves mätningen .. :lol: :lol:


Korvgrillarkväll utanför VMF låter bra!!!.

Tar någon med sig en "färsk mätsedel" med påförda vrakandelar så har vi ju "gratis grillved",,,,,, :wink: :lol: :wink:

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41443 En artikel i Skogsland 21 nov beskriver hur skogsbrukaren Sven-Olof Jansson fått hål på den oskäliga vrakningen på massaved (i norra Sverige) där en generell stickprovbaserad vrakandel läggs till oavsett partiets kondition.
Jag gläds åt att se hur en skogsbrukare gjort det jag länge har väntat på. D.v.s. drivit en fråga även om det så behövts i lång tid. För Sven-Olofs del i flera år.
Fler av denna kaliber skulle kunna komma från Skogsforums besökare. Allt för många nöjer sej med att klaga anonymt och hoppas att någon annan gör jobbet. Hjälp till i separat grupp eller ge er på motparten och rapportera på forumet så kan fler stötta upp!
Just nu har en liten grupp från Skogsforum börjat agera på samma problem som Sven-Olof men de har sett Virkesmätningsrådet och VMF som parten som måste göra något. De anser att det är metodiken som är fel och måste ändras.
Sven-Olof har bara lyft upp problemet och löst det för sin och några andra kollegor. (Det är dock en god början.)
Klicka på den lilla bilden och förstora texten med mer klickning.
Bertilsson

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41470 Helt rätt, fast pris inkusive vrak. Skriv även in att inget skall lämnas i skogen.

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41483 det var väntat , en obekväm skogsägare fick sin peng :lol: ,, om några månader kommer ingen ihåg att dom läst detta kanske :?

sedan rullar det som vanligt vid industrierna :wink: men det var f-n ett av de bästa jag läst på ett tag :) men det finns många frågor kvar kring detta som bertilsson skrivit ovan

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41492 Jag klyver övergrovt virke åt massa industrin.
De vraken går raka vägen in i massafabriken.

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41518 Det är en SÄF som inte hjälpte Sven-Olof. Skall inte SÄF hjälpa skogsägarna?

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41525
Jasi skrev:Det är en SÄF som inte hjälpte Sven-Olof. Skall inte SÄF hjälpa skogsägarna?

I ett försök att ge en nyanserad bild så påstår jag, att givetvis gör skogsägareföreningarna detta men inte tillräckligt.
Dessutom upplever jag efter mer än 35 år som anställd där att andra intresse tar överhand i SÄF.
Som vilket skogsbolag som helt så vill de först tjäna pengar och om det så sker på visa skogsägares bekostnad bryr man sej inte om det. Det kallas för ”solidarisk åtgärd”.
Fuskfubben som kostat många skogsägare pengar är ett exempel på vad man gjort. Information och principiell hjälp vid stora fel är annat som man inte gör därför att det blir utgift i företagets bokföring.
Principiellt vill skogsägarrörelsen tjäna så mycket pengar som möjligt och ha och rumla med. Sen ger de tillbaka det som blir över som efterlikvid som faktiskt kunde varit större eller använts som tidigare sagt som mer hjälp till medlemmarna.
Sven-Olofs exempel stärker detta ytterligare.
Förfaringssättet håller ner priserna i skogen.
VAD TYCKER NI SOM ÄR MEDLEMMAR OM ATT SÄF INTE GÖR VAD DE KAN?
Bertilsson

Användarvisningsbild
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41615 Att få betalt för massavedsvraketr låter ju givetvis bra vid första anblicken, men jag vill lägga in en ordentlig brasklapp för att denna vrakbetalning kan sänka massavedspriset med åtminstone 10 kr/m3fub - i alla fall om man accepterar Mangans tankegång i tråden http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=3449&start=0 om att den totala betalningen för virkestraven blir ungefär samma avsett måttenhet m.m.

Så här har jag kommit fram till sänkningen 10 kr/m3fub:
Jag antog ett massavedspris på 300 kr/m3fub vid obetalt vrak och satte det nya vrakpriset till 200 kr/m3fub. Det får då lätt att räkna ut ett nytt break even pris på massaveden vid en given vrakprocent. Vid break even priset blir alltså totalsumman lika hög i det nya systemet (massavedsvrak betalas) som i det gamla systemet (massavedsvrak betalas ej).

Ekvationen ser ut enligt följande:
300 * (1-v) = x*(1-v) + 200*v => x =(300 - 200*v)/(1-v)
där x = break even pris (SEK) och v = volymandel vrak (-).

Enligt artikeln i Land så vrakas mellan 3-6 % av massaveden (vrakandel 0,03-0,06), varför jag får följande break even priser

Vrakandel => Break even pris
3% => 293,80 kr/m3fub
4% => 291,67 kr/m3fub
5% => 289,47 kr/m3fub
6% => 287,23 kr/m3fub

I snitt alltså 290,54 kr, vilket i prislistan avrundas till 290 kr, alltså en sänkning med 10 kr. I praktiken blir nog prissänkningen ännu större då skogsbolagen passar på att tjäna lite extra på den nya betalningsmodellen. :evil:

Nu har ju dessutom Södra tagit bort gallringspremien enligt http://www.atl.nu/Article.jsp?article=5 ... Sydsverige :twisted: så nu borde det finnas gott om utrymme för att kräva betalt för massavedsvraket.
/Niklas

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#41624 Angående Nikings skrivning ovan:
Gillar din tankegång angående varning. D.v.s. hur undviker man att den part som håller i ”taktpinnen” utnyttjar situationen för egen vinning. Ofta kombineras ändringar i samband med prisändringar beroende på konjunktur.
Men jag vill ändå att nuvarande avdrag för statistiska vrak i norra Sverige försvinner.
Mätsedlar jag fått tillgång till visar på 1.3 – 1.6% statistikvrak.
I södra Sverige sker all vrakning enligt partiets egna bedömda kvalitet. D.v.s. det är vad mätaren ser totalt i vrakmängd eller via stickprovsbedömning i det enskilda partiet.
Norra Sverige har ju en statistisk EXTRA vrakvolym enligt stickprov. Eftersom det lönat sej för egna skogs/massavedsbolaget att skicka med all skit så får de in mer råvara men av lägre kvalitet men som ökar stickprovsvraket även på de ”normala partierna från andra leverantörer. Alltså en viss form av avsiktlig konfiskering av andras virke.
Detta stickprovsvrak måste bort.
Sen vet jag sen min tid som virkesmätare att det finns starka skäl för att styra bort virke som ställer till problem i processen som sänker värdet.
Ex. stora rotben på grovt virke som bryter klena bitar i trumbarkningen.
Röta som har lågt fibervärde och virke som blir dåligt barkat och mörkar ner massan.
Metall, sten mm.
Nollpris för dimensionsvrak och vissa kvistningsvrak etc. är överdrivet.

Mitt synsätt är att det sämsta virket skall bort eller ha ett eget sämre pris medan bra virke skall ha bra pris.
Det sista sker inte med statistikvrak. Då är det lika bra att slarva och skicka med dåligt eftersom man ändå får statistikvrak.
Som jag ser det är det med ny ”virkeskultur” bara 1% möjligen 2% vrak som behöver bli prispåverkande i slutändan.
MEN DÅLIGT JOBB KVALITETSMÄSSIGT FÅR INTE LÖNA SEJ.
BRA KVALITET MÅSTE LÖNA SEJ.
Bertilsson

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Torrgranar, vilka är vanligaste orsakerna? av Ekis - sön 05 feb 2017, 18:39
i Skogsmiljö och Trädlära
6 svar
4014 läst
av Ekis     
sön 05 feb 2017, 19:57
Fastvolym och vrak av Skogsola - fre 26 apr 2013, 08:37
i Rundvirke
5 svar
12163 läst
av Skogsola     
sön 28 apr 2013, 07:00
Vrak, vad skall man acceptera? av Röjaren - sön 26 maj 2013, 22:11
i Virkesmätning och Matrisfub

1234
49 svar
54557 läst
av Bosse1     
sön 15 jan 2017, 21:00
Vrak blir finfina timmerhus av Niking - lör 14 mar 2015, 22:35
i Skogsnyheter
0 svar
1129 läst
av Niking     
lör 14 mar 2015, 22:35
Fråga om vrak hos VMF Syd av Mangan - fre 24 apr 2015, 21:26
i Virkesmätning och Matrisfub
9 svar
6499 läst
av ÅsaNisse     
ons 10 jun 2015, 09:04
Annonser