Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Svara  138 inlägg  34694 visn.  11 följer
Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 
#94318 Då har ja fått lite stammar analyserade, å de är väl med böjt huvud å vänd innått i ett hörn ja tog del av resultatet :oops: , hade väl sådär bra stammföljning behöver ryckas upp rejält. Hade stora problem som ja ser det precis innan kap fick ett diameterfall aldelles för ofta i början på nästa bit. Förhoppningsvis har ja kommit på en möjlig lösning. Hade även för många planområden på lite "grövre" stockar.

Lennart kan säkert kommentera lite, han besitter en hel del mer kompetens inom området än mej :???: . Du har min tillåtelse att visa några bitar å möjliga problem som kan ha orsakat felen.

Alla här är välkommna att kritisera mej och mina stammar bara det blir nått vettigt å inte en massa skitprat. De lär vi nog oss alla nånting om.

Är första gången ja körde så grov skog med nya deeren vet inte om de kan vara anldning till en del av problemen, de får framtiden utvisa :mrgreen:

Har gjort lite ändringar som ja hoppas å tror ska ge bättre resultat men tyvärr sitter ja i förstagallring med vek gran å nån grövre tall ibland som inte ser nått vidare ut.

Bör ju vara bäst resultat med 3-4hjulsdrivet aggregat som mäter dia på valsarna ala ponsse, hur mäter valmet knivarna eller valsar??

890 sitter ju i en valmet, ta vara på tillfället å skicka in lite stamm faktiskt riktigt kul att se resultatet å förhoppningsvis kommer ja att få till mina stamprofiler bättre i framtiden.

Tackar å bockar för dina upplysningar och analys Lennart

Säger en skamsen MrMe (sorry Per-erik :wink: )

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#94323 Mrme har skrivit mycket ödmjukt här ovanför om upplevelser omkring hans nyligen gjorda stamfilsstudier. Det känns viktigt att säga att ödmjukheten är något i överkant. Mrme:s resultat ligger i mitten av kända förhållanden hos aggregat. Dock förstår jag genom de mejl vi skickat att han hade inte väntat sej det upptäckta resultatet. Jag kanske inte heller gjorde det eftersom mrme redan före sändning hade gjort iakttagelser och förbättringar. (Hur såg det ut förut?)
- Låt mej med all tydlighet säga att det är få entreprenörer som vid stamstudier får se en sådan följsamhet vid diameterintagning, som de trodde de presterade. Simba har ju redan tidigare här förmedlat lite av sina upptäckter vid sin stamfilsstudie.

- För att inte mrme:s avsikt skall gå omstyr och debatten blir onyanserad väljer jag att på hans förslag öppna diskussionen tämligen försiktigt.
- Jag vet att det kan uppstå tolkningar som blir fel men ännu troligare att vissa inte vill att dessa diameterproblem skall bli kända.
- Här är stora företag som kraftfullt bromsar stamfilsstudier av dessa skäl.

Lägg era synpunkter här nu på mrme:s begäran.
Vad har ni varit med om? Har ni testat många träd?
Vad har ni tänkt när ni sett utseende på här tidigare presenterade diagram?
Hur vill ni som är skogsägare ha det ?
Hur höjs följsamheten vid diameterintagning och ett bättre apteringsresultat blir följden med skälig ersättning för bättre utrustning som presterar bra?

Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95389 mrme har nyss nämnt om hur mycket studier av stamfiler gav honom.
Dela med er av era erfarenheter omkring denna unika möjlighet som stamstudier ger. Det är en ännu tämligen okänd metod att förbättra utbytet av träden som avverkas.

Varje maskin och förare har sina "fingeravtryck". Genom studier på olika förare vid samma maskin kan teknik överföras till fler i gänget genom att teknik hämtas från de bästa egenskaperna hos varje förare.

Jag bifogar en äldre anonym analys av stammar där tendenser på denna maskinen hittades. (Tydligheten i texten bygger på flera kontakter som skett även före denna analys.) Se den som en principbeskrivning av stamanalys.

Bland annat hittades inställningsfel och det orsakade ytterligare fältstudier som hittade förbättringsmöjligheter på minst 5 kr/m3 ytterligare.

Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 
#95396 Fick idag veta att vi ska köra sluthuggning när vi drar igång igen, sitter å röjer upp vägar nu med skördaren. Kommer troligtvis att skicka in ett gäng stam till då om skogen är lite grövre.

Grejade lite med inställningar när skogen var hyfsad efter förra stamkollen, å med mina otränade ögon fick ja stamprofilen att se bättre ut :???: , mycke färre gula plan områden och mindre röda diameterfall.
Var riktigt kul att testa :mrgreen:

Profilen på granarna är mycke lättare att få fin blir sämre på tall, är de vanligt eller gör ja nått fel med tall måntro??

Ska iallafall bli kul att testa vidare när skogen blir grövre, hoppas min kunskap om maskinen kan göra resultatet bättre.

Ja hoppas kunna få till stamprofilens resultat övermedel åtminstone, vet inte hur jd är jämfört med andra, nån annan som vet??

Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95405
mrme skrev:Profilen på granarna är mycke lättare att få fin blir sämre på tall, är de vanligt eller gör ja nått fel med tall måntro??

Lättkvistade träd bygger inte upp hydraultrycket (ofta tall). När knölarna vid kvistvarven bultar ut knivarna orkar inte dessa trycka upp stammen snabbt.
Om stammen dessutom matas något "diagonalt" mot aggregatets riktning blir följden som ovan.
Träd som matas i nerförsbacke kan bli riktigt dåliga.
Genomtänkt matning minskar problemet samt givetvis skäligt högt hydraultryck.

Avatar Fallback

Södra döljer fakta för skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95459 Omkring svar från Södrastyrelsen på motion från medlem på Kinds SBO är följande också mycket märkligt och bör nämnas när funktion omkring diameterintagning belyses.

Södra skriver att de lämnar inte ut några kalibreringsfiler (KTR). (Dessa kommer från använd dataklave och visar överensstämmelse/skillnad mellan maskinens mätning och förarens kontrollmätning.)

Södra hävdar att enskild ktr-fil är otillräcklig för ”meningsfull analys”. Detta är en trångsynt och döljande inställning.

Givetvis måste ktr uppgifter lämnas som omfattar hela den period som kalibreringen är baserad på ex. från senaste kalibrering eller dagarna före och strax efter kalibrering som påverkat avverkningen hos skogsägaren. Hur skall skogsägaren eljest veta hur (eller om) mätutrustningen fungerat?

SDC tillhandahåller uppgifter som skogsföretag av klass har program för att sammanställa till en enkel visning av såväl längd som diameterkalibrering. Sådana uppgifter har jag fått vid flera tillfällen vid hjälp till skogsägare. Dessa program borde Södra skaffa och använda.

Svaret från Södra signalerar att de har betydande brister i mätutrustning, som antagligen blivit följden av det ökade ackordstempot.

Dessa konsekvenser skall tydligen ”ovetande” skogsägare bara acceptera.

Tur att leverantörer till andra skogsföretag inte genomgående behandlas på detta sätt.

Avatar Fallback

Södra döljer fakta för skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95593 Omkring vår ”följetong” på Södrastyrelsens svar på motion från medlem på Kinds SBO (Svenljunga) bör följande tilläggas också eftersom det uttrycker i ord hur man vill hålla mätningsproblem i skördare internt på Södra. Att kunden har behov, som Södra ofta talar om, inberäknar tydligen inte skogsägaren, som faktiskt betalat för jobbet!?
- Södra skriver att uppföljningen ”fungerar mest effektivt och innebär reell kvalitetssäkring om den som kontrolleras litar på sekretess kring detaljuppgifter och redovisas först efter analys och sammanställning”.
Det märkliga är att det är just en sådan analys som motionären begär men som ändå inte går att få från Södra.
Andra företag är dock mera öppna i denna frågan.
Uppenbart är problemen för stora/vanliga på Södra och får absolut inte bli kända för skogsägarna.

Mina erfarenheter är att betydande mätproblem på skördare inträffar inte mer än 1 till 2 ggr per år, som orsakar dålig mätning på partinivå. Inträffar ex. diameterfel så märks det inom någon timmes körning i de flesta fall.

Sannolikt försöker Södra skapa försvar för marknadens låga grundkrav att det räcker att ”50%- 60% av bitarnas toppdiameter blir på rätt cm”.

Avatar Fallback

Södra döljer fakta för skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95635 Ytterligare stoff i vår ”följetong” bör tilläggas eftersom det ytterligare uttrycker hur aktivt Södra vill hålla de stora mätningsproblemen i skördare internt.

I ett fall där kalibreringsuppgifter begärts av Södra men vägrats visar jämförelse mellan mätsedlar och produktionsuppgifter från skördaren att ca 40% av bitarna i stor del av sortiment har blivit en prisklass (2 cm) klenare vid inmätningen.
Slutsatsen är att det varit stora fel under hela avverkningen eller fruktansvärt stora fel under viss del av avverkningen.
Södra vägrar att lämna ut begärda kalibreringsuppgifter, som behövs för att kunna kontrollera mätförhållandena.
Jag har dock kunnat studera annat material på denna skördaren som dock tyder på ”ruffig körning”. Skogsägarens misstankar är stärkta.

Ackordshets får inte bli anledning till dåliga jobb som hämtar 3 kr/m3 på billigare jobb om det innebär 8 kr/m3 i sämre aptering och någon 10:a mindre värde ytterligare för köparen. Detta är konsekvenser som blir följden av skogsbolagens (inkl. Södras) prispolitik.
Följden blir att entreprenörerna blir livegna och måste ”spela med” och utföra den nya dåliga jobbkulturen.

Nyligen upptäckte jag också denna kultur på jobb som SCA utfört.

Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95720 Mrme efterlyste era kunskaper omkring vilken kapacitet olika aggregat har att ta in diametrar följsamt. Ingen har lämnat några synpunkter trots att möjlighet att se förmågan finns i princip i alla skördare av modernare snitt. Kontrollen bör göras inför kontrollmätning av träd för kalibrering.
Varför ingen entreprenör svarat mrme måste betyda att vetskapen om egen utrustning indikerar problem, som man vill hålla internt. Varför?
Jag hoppas ”tystnaden” inte beror på okunskap om dessa stora brister. (Se mina förmedlade diagram.)

Stamfiler jag får för studier är till 70% från förhållande där förare gjort en del extra före sändning för att få något bättre resultat. Ändå är resultaten, även ur entreprenörens värdering efter studier, att det är stora problem. Ingen har senaste två åren nått till målresultat. Var 3:e maskin har omotiverade diameterfall som påverkar varannan stocks längd.

Dessa resultat vet forskare, tillverkare och entreprenörer om men det torgförs inte. Om det beror på att den som drabbas är okunnig om problemet som påverkar värdet vid aptering som endera direkt drabbar skogsägaren eller på sikt genom att inte köparen optimerar trädvärdet, kan ni fundera på.

De aggregat som visar dåliga resultat är LogMax. Framförallt de små och stora aggregaten.
John Deere har konstruktioner som liknar 758 och dessa ger bristfällig diameterintagning.
SP placeras också bland de bristfälliga.


Gör stamanalyser på något sätt . Simba och mrme har redan signalerat sina erfarenheter!

Avatar Fallback

Södra döljer fakta för skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95999 Belysningen som gjorts omkring de två motionerna från Kinds SBO (Svenljunga) och som styrelsen besvarat har diskuterats efteråt på många ställen.
Notera att tillkännagivandet av styrelsens svar till medlemmar kommer inte förrän till våren nästa år och då på årsmöte med Finnvedens SBO (Värnamo/Gislaved) dit Kinds SBO överförts.
Notera denna oförsvarliga fördröjning som sker genom Södras demokrati!

Va då förberedd på följande punkter och använd dem även tiden framåt;
- Kalibreringsfiler (KTR) vill Södra inte lämna ut fast andra företag gör det. Påverka!
- Stamfiler för studier lämnas men oskäliga kostnader tycks begäras (endast på Södra).
- Prisfil från skördare skall lämnas. Notera att Södra för ofta vägrar lämna rätt fil.
- Omräkning av matrisfubslista till m3to kan göras. Va beredda på motstånd från Södra att göra detta.
- Södra påstår taktiskt och helt felaktigt att skillnaden i pris är liten mellan fuskfub och äkta m3fub. Det är spridning på 20% plus apteringsförluster. 130 – 150 kr är mera rätt.

Ovanstående beskrivna förhållanden och fel, som av vissa lär tolkas som extremt, kan för den skogsägare som har mest otur innebära mer än 150 kr/m3 om andra vanliga fel förekommer på avverkningen.
Förlusten upptäcks inte eftersom förlorad volym, som kan bli följden, inte syns hos den skogsägare som inte kan följa upp och kontrollera avverkningen.
Synlig förlust på mätsedelpriset som många dock undrat över är för ofta 20-50 kr/m3.

Bevara detta (och tidigare skrivet) till Södras SBO årsmöte på Finnvedens SBO 2011 där detta skall diskuteras.
Påverka till förbättring under tiden!

Användarvisningsbild

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 
#99737 Skördarmätning ? Ja nog tycker jag med mångårig erfarenhet av virkesmätning och skogsbruk att den metoden vore den ärligaste i dagsläget.Mina argument för s-mätning grundar sig på dagens instruktioner samt den tekniska utvecklingen av stockmätning i huvudsak av timmer.Ett viktigt skäl är fördelningsapteringens intåg som ofta förbiser kvalitetsgränser.Ett annat skäl är den uppskruvade stockmätningen som endast gynnar industrin.

Som var skogsman känner till så finns det ju som bekant INGA VRAK i skogen utan bara sortimentsanpassade träd samt naturvårdsträd.Mao. det är bara industrin som tjänar på mätningen.

Avatar Fallback

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#100092 Från personer med insikt i skogsföretagen har bekräftelse kommit om varför skördarmätning utvecklas så sakta i Sverige. Det gjordes ju tekniskt fungerande försök redan på 90-talet. 15 år senare har det inte kommit långt.

Några förklaringar.

1 Skördareaggregaten är för dåliga. (Detta bevisade jag i två stora artiklar i Skogsland 2004 så det borde inte vara något nytt mer än för de som inte ville lyssna.)

2 Virkesköparna har genom sin dominans i VMR/RMR ordnat det så att de bara betalar för det de får som 100 procentig vara vid inmätning vid såg. Därmed tjänar de mycket på de fel som uppstår vid sin egna virkesmätning och fel på de avverkningar de själva gör hos skogsägare.

3 Tecken tyder på att virkesköparna inte ens vill ha virket välapterat. Ett par dm för mycket krök gör att köparen får stocken till ca 60% lägre pris. Detta och annat har VMR/RMR, VMF och andra fixat åt ”marknaden”.

Vad gör Skogforsk som kan anses tillräckligt för skälig nytta för både skog och industri i detta problemet?

Användarvisningsbild

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#106800
nisse skrev:En dum fråga som kanske besvarats redan: Justeras betalning till entreprenörer utifrån inmätningsresultat?
Om det finns så många felkällor med skördarmätt,hur får man då rätt betalt som entreprenör?

/Nisse


Enligt Malin Ljungné på Sydved http://www.sydved.se/page.aspx?pid=294 får entreprenören en preliminär betalning efter resultatet från skördarmätningen. Denna betalning justeras dock i efterhand med den av WMF inmätta volymen.

Vid slutredovisning vill hellre entreprenören få pengar än att behöva betala tillbaks pengar, varför skördarmätningen generellt tenderar till att visa några procent för låg volym jämfört med WMF.

Enligt Malin Ljugné, så brukar det ofta vara några grova stockar/avverkning som måste apteras motormanuellt. Dessa stockar mäts ju inte alls in vid skördarmätning.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 
#106801
Bertilsson skrev:Från personer med insikt i skogsföretagen har bekräftelse kommit om varför skördarmätning utvecklas så sakta i Sverige. Det gjordes ju tekniskt fungerande försök redan på 90-talet. 15 år senare har det inte kommit långt.

Några förklaringar.

1 Skördareaggregaten är för dåliga. (Detta bevisade jag i två stora artiklar i Skogsland 2004 så det borde inte vara något nytt mer än för de som inte ville lyssna.)


Det här bekymret går att med snuskig nogrannhet komma förbi bara man lägger dataklaven på hyllan och manuellkalibrerar :???:
Dock måste man känne sitt agregat hur det reagerar i obekväma dimensioner....

Användarvisningsbild

Re: Maskinmätning som överlåtelsemätning

 
#106829
masterchief skrev: Det här bekymret går att med snuskig nogrannhet komma förbi bara man lägger dataklaven på hyllan och manuellkalibrerar :???:
Dock måste man känne sitt agregat hur det reagerar i obekväma dimensioner....:-bd

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Maskinmätning i savstignins tider av Mäki - fre 13 maj 2011, 16:30
i Virkesmätning och Matrisfub
1 svar
1757 läst
av finskpinne     
fre 13 maj 2011, 19:54
Annonser