8mmfub (matrisfub)

 Tråden låst  178 inlägg  74547 visn.  5 följer
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29769
T-Jack skrev:Hej Bertilsson

Stå på dig Bertilsson,
jag håller tummarna att du orkar
streta emot.
Känns som att det är en fajt typ David mot Goliat.
Jag tänker då inte sälja, om inte det inte betaas i
ÄKTA fub.


Du har helt fel!
Jag är 201 cm när jag vaknar på morgonen, jag vet ingen som är längre än mej av dem, som motarbetar det jag betraktar som rättvisa.
Därför är jag ingen liten David.
Jag medger att jag tog en skämtsam ton nu. Det är nödvändigt för att få lite distans till utspel, som vissa styrande personer gör mot bättre vetande.
Jag hoppas att engagemang i debatt ska växa fram från fler av er. Gärna med humor som sticker.
Tack för stödet T-Jack!
Bertilsson

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

Virkesköpare tillskansar sej värde från skogsägare!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29821 Är det okunnighet som gör att Virkesmätningsrådets representant i ATL tisd. den 27 maj säger om köparnas användning av fuskfub, att ”ingen tillskansar sej några pengar”????
Närmaste bevisning här har också blivit bekant för henne inför mötet med Skogsstyrelsen 14 maj.

Deromes lista (Västkusten), som inledde deras handel med fuskfub, är uppbyggt med ett pris, som minskar från grova dimensioner mot klenare (som vanligt) men obs ingen längkorrektion.
Derome marknadsförde därför sin prislista som helt längdneutral och ungefär med orden ”Alla längder kan apteras utan prispåverkan”. Felaktigt därför att;
1 Baslängden är därför 31 dm. Om längre längder väljs tappas prisklass. Under 30 cm ca 30 kr per 2 cm diameterfall.
2 Deromes längdkrav vill ha längre stockar än matrisfubbens medellängd 43 dm. Följden blir att längre längder måste apteras utan längdkompensation även i sämre avsmalning än i den längdkultur, som gällde när matrisfubben fastställdes. Givetvis blir även omräkningstalen då för låga mot stockarnas verkliga avsmalning.
3 Extrem fördelningsaptering, behövdes i prisfilen till datorn. Obs jag har testat på Kinnaredsvarianten. Deromevarianten kräver ännu fler långa längder.
Datatest med tillåten fördelningsförlust på 20%, som ändå inte ger helt önskad längdfördelning kostar ca 27 kr/m3fub mot framställd prislista. Matrisfubben orsakar själv ca 17 kr/mfub på timmerdelen.
Här ser vi konsekvenser av flera faktorer omkring fuskfub.
Både fuskfubben och prislistestrukturen, som skogsägare inte förstår konsekvenser av, orsakar förluster.
Förlusten på de sista 10 kronorna ville ingen ansvarig på mötet med Skogsstyrelsen agera omkring. SS, VMR och VMF ansåg att de har inte mandat att agera i frågan. ”Det är marknadens sak att ta hand om.” (Det är ni skogsägare!)
Hur ingående har företagen/marknaden informerat om konsekvenser av fuskfub?
Notera:
VMR har släppt fram matrisfubben och varit tysta om problemen i 2 år (ändå har man i egen test funnit stora spridningar mellan partier och typstockar).
VMF har medverkat på informationer och underförstått gett klartecken till matrisfubben.
SS tog inte till sej problemen, som debatten lyft fram.
Skogstjänstemän på alla plan deltar i mörkläggningen av problemen.

Nu är det ni skogsägare, som får ta hand om det dukade bordet. Telefon, brev, mejl och givetvis personkontakt till berörda och ansvariga, är vad ni kan börja med för att lyfta i problemet.
Var detta experiment landar på beror på er. 100 milj. har det kostat redan.
Jag känner mej tvingad att skriva om ovanstående när inte ”institutioner” medverkar och senast i pressen i för stor omfattning förnekar vad deltagare på mötet på Skogsstyrelsen samtyckte till.
Jag hoppas åtminstone att mätningslagen följs.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29835 De följer inte lagen

SKSFS 1999:1 Allmänt om virkesmätning
5 § Virkesmätning skall utföras med omsorg. Vid mätningen får endast
obetydliga systematiska fel förekomma. Om förhållandena inte medger
omsorgsfull mätning, får mätningen inte utföras.

Tyvärr, eller tack och lov, har jag inte sålt till någon som mäter på fusksätt. Om så vore fallet skulle jag anmäla dem direkt.

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29837 kort sagt för att (citera bertilsson ) så krävs ett krafttag av såväl skogsägare som entrepenörer, men som jag skrivit förr, så kan man tro att skogsägaren är gift med virkesköparen .. och så även entrepenörerna ..med uppdragsgivarna??? ...
och nu blev det kanske extra provokativt för vissa att läsa ?
men det struntar jag i ? ..jag vill inte ha några "massutskick i form av reklam" för ett sk. "röjningsevenemang" ...det sköter vi redan med ett bra samarbete med skogsstyrelsen ,

kan tillägga att jag fortfarande inte fått en klar redovisning av ett parti av norrskog ? .. och det känns minst sagt anmärkningsvärt ,, och om även omm detta är så ( off topic som det kan bli ) så kan det nämnas att dessa har tappat marknadsadelar i denna region :)

och det kan förvåna mig att det finns MÅNGA sk. förståsigpåare . som är virkesleveratörer .. men dessa vet inte ett PISS om hur det går till i verkligiheten när , dessa pålästa drabbas av det sk , kollektivet....
som även kvarlever i den nya mätningen .. :wink:

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29863 Några synpunkter:
De två senaste inläggen hoppas jag ger energi.

Jasi lyfter fram mätningsföreskrifterna. Med dessa i botten kan ni skogsägare agera med tryck. Tänk på att spridningen som VMR presenterat visar på 8% mellan det mest överskattade och mest underskatade partiet under 2 dagar. En trendkurva tolkades av oss ge ca 5% förändrad värdering p.g.a. längden från ca 42 - 50 dm.
Detta beror på vilken KUBERINGSTABELL som användes för m3fub (Tidigare oantastlig volym.)
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29879 Dagsläget:
Ännu har inget av motionärens begärda protokollsutdrag och skrivelse kommit efter årsmötet i Tranemo 6 mars. Det är 12 veckor sedan. Det är uppenbart någon allvarlig felaktighet begången.
Mängder av mejl-påminnelser och samtal har gjorts av motionären. Då och då sägs från förtroenderådet att de ”skall komma hem till hans fru och berätta”. (Motionären är gift men frun står skriven för medlemskapet.)
Förtroenderådet har sagt att fuskfubben är operativ verksamhet, som de inte får syssla med. Därför kan man undra vilka svar de avser att ge.

Motionären har därför begärt svar från styrelseledningen. Ordföranden Åström har inte svarat på 6 mejl.
Ett svar har kommit från vice ordf.:
”Hej.
Eftersom du inte är medlem, kommer SBO kontakta Yvonne och ge information. Hänvisar till Skogsland förra veckan som ger en del information i denna fråga. Med detta är dialogen avslutad från min sida.
Hälsningar
Christer”

Notera vilken attityd som visas av alla. Motionären hade rätt till att motionera på årsmötet men påstås inte ha rätt att se vad som skrevs resp. lästes upp.
Medlemsavdelningen är också kontaktad.
INGEN VÅGAR STÅ FÖR ETT SVAR.
Inslag av personförföljelse märks igen.
Detta beteende är nu signum för ett medlemsföretag, som påstår sej va demokratiskt uppbyggd.
Det borde va anledning att fundera på hur långt en medlemsförening tänker gå för att ”sätta barriärer för sina medlemmar”.

Christer hänvisar också till Skogsland, som tydligen blivit Södras ”informationstidning”. Notera att han syftar på den artikel, som jag skrev om den 9 maj med alla sina brister. Virkesköparna är visst desperata i sin argumentation: Om en osanning upprepas många nog gånger, tros den uppfattas som en sanning.
Det är inte det företag jag anställdes i 1964 som leddes av Gösta Edström.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Fler virkesköpare tillskansar sej värde från skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29880 Eftersom det felaktigt påstås av institutioner i landet att virkesköparna inte tillskansar sej värde på skogsägarna bekostnad p.g.a. fuskfubben, visar jag ännu ett exempel på hur det dock sker, som dessutom är känt hos högsta instanserna i svenskt skogsbruk.

Bifogad lista från Vida (Småland med omnejd) har följande egenskaper, som bör noteras:
De använder breda prisklasser, som gör att med skördarnas oförmåga att arbeta med matrisfub luras längderna upp även i större avsmalning. Detta problem har jag inte sett att någon köpare informerat om.
Prislistan styr mot en medellängd nära 50 dm. Det är ca 6 dm mer än den medellängd virket hade när matrisfubben togs fram. Detta förhållande gör att volymen blir undervärderad med matrisvärdena.
Ett överutnyttjande på 13 kr blir följden enbart p.g.a. fuskfubben.
Till detta kommer dessutom att listan har få lönsamma längder att välja på.
”Normala” längd och diameterfel kommer ovanpå nu beskrivna värdeminskningar.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Fråga

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29986 Hej!
En mejlförfrågning har kommit efter min lektion om skördardatorerna oförmåga att använda matrisfub.
Han frågade om det används något förfarande med klassmitt på den breda prisklassen på 8 cm. Svaret är nej.
Jag känner bara till skördaredatorer, som använder prisklassbotten för pris (d.v.s. så fort diametern når ex. 240 mm är det nytt pris och detta fram till 259 mm) och millimeterkubering på volym. Det sista är för att inte skapa ”luftvolym” på virket i apteringen.
Datorerna är därför extrema på att söka prisklassbottnarna. Följden blir att många stockar dras ut till ex. 240 mm. Är maskinen fel kalibrerad eller att barken faller bort i någon mängd före inmätningen vid sågen då blir den stocken under 240 mm med följd att priset kan bli 30 kr/m3 lägre.
För att motverka detta kan man i prislistan lägga in diameterövermål på några mm. Eller som vi gjorde förr, lägga prisklasserna på ex. 242 mm.

Han som skrev kände sej lite feg. Därför valde han mejl. Ja det var fegt gjort, men klokt. Tack vare initiativet har vi kanske hjälpt en eller två läsare till med ytterligare kunskap.
Vid avverkning hos er bör ni begära att få tillgång till prisuppgifter från skördarens dator. Där kan denna inställning av övermål kontrolleras.

Kunskapsbrist är tyvärr vårt dilemma. För få skogsägare kan tillräckligt. (Jag själv kan mycket om lite.) Detta gör att ”ekonomibroilerna”, som stundtals oansvarigt rör om i grytan, skapar alldeles för mycket problem för er skogsägare.
När jag påtalar detta, påstås jag vara den dumme i sammanhanget. (Så fel de har.)
Vad gör skogsägarna åt okunnighen?
Vem kan ni fråga.
Vem är er ombudsman vid tvist?
Ni ber er virkeshandlare hjälpa er. (Kan det va så illa?)
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Fler köpare som tillskansar sej pengar från skogsägare.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29991 På en information, som Södra hade i nyligen, svarade en man från Södra att fuskfubben blir rätt i genomsnitt.
Han sa att frågeställaren kunde be om hjälp hos förtroenderådet. (Notera den tidigare nämnda 12 veckors väntan på protokollsutdrag från förtroenderådet.)
Från huvudkontoret har kommit rådet att vänta leverera timmer till hösten då de tror att alla verk mäter i fub.

Några kontakter med Södrafolk har annars en tid gett mej besked om att Södra inser att införandet av fuskfub inte gått som tänkt. De stora hastiga investeringarna i mätramar gick inte så lätt som planerat. Det blev en del besvärliga erfarenheter. Jag uppfattar svaren som besked från en ny sida i branschen, att fuskfubben är för felaktig för att fortsätta.

Därför hade jag tänkt att inte ta exempel från Södra utan låta de andra köparna med samma avsikter, men som tigit i debatten, bli uppmärksammade i stället.
Gårdagens händelse och att flera personer i Södra inte ger svar på frågor åt medlemmar gör att mer information behövs om vad Södra gör och säger idag.

Eftersom påståendet från mannen från Södra är felaktigt, väljer jag att förmedla vad Södras prislista från nyår kan kosta för den leverantör som ställde frågan.
Värdefelet är på 12 kr/m3fub.
Detta beror på matrisfub och att skördaren apterar fel med sin annorlunda fubaptering.
Till detta kommer mera normala längd, diameterfel och apteringsförluster på ungefär 4% (25 kr/m3)

Som ni ser med de senaste redovisade virkesköpares gamla och nya listor är förlusten genom fuskfub ofta 10 – 30 kr/m3fub.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Fråga

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30017
Bertilsson skrev:Hej!
En mejlförfrågning har kommit efter min lektion om skördardatorerna oförmåga att använda matrisfub.
Han frågade om det används något förfarande med klassmitt på den breda prisklassen på 8 cm. Svaret är nej.
Jag känner bara till skördaredatorer, som använder prisklassbotten för pris (d.v.s. så fort diametern når ex. 240 mm är det nytt pris och detta fram till 259 mm) och millimeterkubering på volym. Det sista är för att inte skapa ”luftvolym” på virket i apteringen.
Datorerna är därför extrema på att söka prisklassbottnarna. Följden blir att många stockar dras ut till ex. 240 mm. Är maskinen fel kalibrerad eller att barken faller bort i någon mängd före inmätningen vid sågen då blir den stocken under 240 mm med följd att priset kan bli 30 kr/m3 lägre.
För att motverka detta kan man i prislistan lägga in diameterövermål på några mm. Eller som vi gjorde förr, lägga prisklasserna på ex. 242 mm.

Han som skrev kände sej lite feg. Därför valde han mejl. Ja det var fegt gjort, men klokt. Tack vare initiativet har vi kanske hjälpt en eller två läsare till med ytterligare kunskap.
Vid avverkning hos er bör ni begära att få tillgång till prisuppgifter från skördarens dator. Där kan denna inställning av övermål kontrolleras.

Kunskapsbrist är tyvärr vårt dilemma. För få skogsägare kan tillräckligt. (Jag själv kan mycket om lite.) Detta gör att ”ekonomibroilerna”, som stundtals oansvarigt rör om i grytan, skapar alldeles för mycket problem för er skogsägare.
När jag påtalar detta, påstås jag vara den dumme i sammanhanget. (Så fel de har.)
Vad gör skogsägarna åt okunnighen?
Vem kan ni fråga.
Vem är er ombudsman vid tvist?
Ni ber er virkeshandlare hjälpa er. (Kan det va så illa?)
Bertilsson


Tillägg:
OBS! I vanlig virkesmätning är det normalt klassmitt på volym. D.v.s. stockar på 24:e centimetern kuberas som 245 mm.
Priset är klassbottenbaserat. D.v.s. samma pris mellan ex. 240 - 259 mm.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30038 hej bertilsson. nog kan man väl säga att i genomsnitt så ber väl skogsägaren den sk. uppköparen om hjälp, vilket leder till en för skogsägaren som jag tror inte är allt för påläst i dessa frågor leder till en rent slentrianmässig avverkning i uppköparens ordning enl. dennes aktuella prislista i den aktuella skördaren? ... och det produceras virke som har ett ansenligt värde både för entrepenören , skogsägaren i den totala volymen , men det går rakt i fickan på uppdragsgivare / bolag

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30187 Signaler från skogsbrukare, som tagit upp fuskfubben med köpare, tyder på att taktiken är att framföra ett ”mantra”. ”Fubben är rätt”. Eller att ”fubben jämnar ut sej”. För mej är det lika fel som tävlingscyklisten, som sket i byxorna på första milen och sa att det gör inget ”det jämnar ut sej i det långa loppet”.
Att som virkesköpare visa denna okunnighet eller man ska kalla det för nonchalans mot skogsägare är för mej oförståeligt.
Ordet ”virkestjuvar” har börjat nämnas.
När dessa lokala Södratjänstemän påstår att fuskfub är rätt så har man lika mycket fel i sitt påstående, som min test här på senaste presenterade Södralista visat. (12 kr/m3fub.) Ändå vet jag att många personer på Södra håller sej välinformerade om vad jag skriver här.
12 kr/m3 är nära halva utkörningen av virket för en skotare.
Enkäten på vårt forum hade ingen förespråkare för denna storlek på "eftergift" för "lekstugan".

Södra uttrycker stolthet i press för lanseringen av fuskfub som den blivit. Ändå har den kostat mer än 100 milj. för skogsägare och mängder av tidsförluster.

Notera att de säger att efterlikviden ger tillbaka de värden som ”snurrar runt”. Troligen är 80% av skogsägarna förlorare och får vara de, som bara ”bidrar” till ”efterlikviden”.
Följaktligen tar 20% av skogsägarna bara emot denna ”efterlikvid” fast de i mindre mängd släppt till något.
Detta kallas ”Södralojalitet” av tjänstemän!

Dessutom:
Den utdragna övergången till mätning i ”nästan äkta fub” innebär att vissa skogsägare får ganska rätt pris för sin fub nu (Bäst lönsamhet är det nu för de som levererar sämsta avsmalning nu.) Samtidigt får många släppa till upp till 30 kr/m3 eftersom de fortfarande får sitt virke betalat i fuskfub.
Ni får fråga om det blir olika efterlikvid för dessa skogsägare, som levererat på detta halvår.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30204 Får Södra fortfarande köpa virke?
Vem säljer? Någon som inte informerat sig här?

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30418 Hallå?

Dödade jag tråden?

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30425
Jasi skrev:Hallå?

Dödade jag tråden?


nejdå det tror jag inte, men däremot finns det nog många som läser denna tråd som numera förhoppningsvis efter Bertilssons gedigna information , kan fylla på eller "vakna upp" :wink:

(men imorrn börjar ju skogsnolia, .. så de har inte ti me sånt här nu?)

mvh

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Annonser