8mmfub (matrisfub)

 Tråden låst  178 inlägg  74435 visn.  5 följer
Användarvisningsbild
 
#29016
Bertilsson skrev:
- P.g.a. volymförlusten på 9% minskar avverkningskostnaden på sortimentet kanske runt 7 kr per m3 om entreprenören avverkar på volym.
- Det är därför förvånande att inte entreprenörerna lagt sej i fuskfubsdebatten.
- Likaså SMF som är avståndstagande vid förfrågning.

Ett tack till er som påverkat och även ni som försöker nå framåt. Va beredd på motstånd. Det ligger stora pengar och nu även mycket prestige med i bilden. Därför värdesätter jag den ödmjukhet, som plötsligt kommit fram och ger en förhoppning om förändring. Detta stöttar vi.
Bertilsson

Tycker det är lite skandal hela den här frågan.
Har känslan av att vi entrepenörer blivit lite snuvade på konfekten som du skriver Bertilsson.
Känns lite som ett hugg i ryggen, i dessa upphandlingstider.
Lustigt att det sammanfaller med samma veva som upphandlingarna är klara och entrepenörerna gnetar på.
Frågan är om inte en sådan här sak är till grund för omförhandling?
Blir många kronor på ett år för en slutavverkare som går här nede i söder...
Tilläggas ska att den enda fuskfub jag kört är Södravirke som leveransvirke. Timmret jag hugger åt mina uppdragsgivari i nuläget är m3to. Fast frågan är hurlänge det håller sig..

Haglöfs
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29063 - Märkligt att vissa parter i marknaden åter fått hjälp av skogspress, denna gång Skogsland, att lansera för dem positiva påstående bl.a. omkring fuskfubben fast de är felaktiga.
- I Skogsland 9 maj finns minst en handfull felaktigheter där några är mycket allvarliga.
- Ändå har jag idag fått se att Södras ledning bett en skogsägare att hämta fakta i den artikeln utan några undantag.
- Ni bör fundera på varför Södra och Skogsland skriver så när båda parter vet att det finns bevis på att matrisfubben är felaktig.
- Ex. att fuskfub/matrisfub ofta inte stämmer på partinivå är beskrivet redan 4 maj 2000 av VMR.
http://www.virkesmatning.se/Admin/html/ ... tal005.pdf (sid. 20)
- Material som presenterades på Skogsstyrelsens möte nu 14 maj visar också på för stor spridning på värdet mellan partierna. Det skulle vara mycket värdefullt om VMR eller Skogsstyrelsen tar initiativ att presenterar något från detta material på vårt forum.
- Medlemmar i LRF har inte av sin tidning Skogsland fått korrekt information om matrisfubben nu ett par gånger. Detta har som jag ser det gjort skogsägare för passiva i denna svåra debatt.

- Notera att Södra sa vid jultid i skogspress att "vi mäter i fub 2 jan".
- Den 28 dec sa de ”att det kan bli fördröjt ett par dagar in i januari”. Då fanns inte ens fungerande programvara.
- Nu säger de att "det ska var klart till hösten". Det motsvarar en felplanering på 100% mot löfte 2006.
- Inte ett ord i Skogslands artikel om att runt 100 milj. i lägre virkeslikvid till skogsägare blir följden.

- Skogsägare undrar om de som får mätt i ”nästan äkta fub” nu får samma efterlikvid mot de skogsägare, som får släppa till av sitt virkesvärde till efterlikvid när deras virke betalats med matrisfubben?

- Kostnad som nu drabbat skogsägare borde tagits i forskning först i mera lämplig omfattning.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29083 Hej du Bertilsson! Här är några saker som jag undrar över och hoppas du kan ge svar på. Jag var i föregående vecka med på en apterings utbildning hos Södra där man diskuterade fuskfubben. Jag undrade då om det mäts från toppen till roten med 8mm avsmalning oavsett hur stammen ser ut. VMF:s kontrollmätare svarade då att det görs endast om barkförlusten på enskild stock är större än 60%. Samt att det finns fem olika mätsätt för laserramen. Om jag minns rätt var det ungefär så här: 1. Normala förhållanden 2. is & snö 3. Barkförlust större än 60% 4. svarttimmer dvs bevattnat timmer 5. Manuellmätt? Detta skulle göra att det endast i fall 3 och 4 skulle mätas i fuskfubb och i övrigt tas det en dia var tionde centimeter och den volymen låter ju rimligtvis som en tämligen rättvisande volym. Stämmer detta eller är man som vanligt lurad av en som är väl påläst?

Avatar Fallback
 
#29089 Jag klassas som skogsägare. +10000kubik skog.
Dock, jag säljer normalt ingen råvara externt.
Jag har därför valt att ej rösta i frågan.

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29123
nässjömåla skrev:Hej du Bertilsson! Här är några saker som jag undrar över och hoppas du kan ge svar på. Jag var i föregående vecka med på en apterings utbildning hos Södra där man diskuterade fuskfubben. Jag undrade då om det mäts från toppen till roten med 8mm avsmalning oavsett hur stammen ser ut. VMF:s kontrollmätare svarade då att det görs endast om barkförlusten på enskild stock är större än 60%. Samt att det finns fem olika mätsätt för laserramen. Om jag minns rätt var det ungefär så här: 1. Normala förhållanden 2. is & snö 3. Barkförlust större än 60% 4. svarttimmer dvs bevattnat timmer 5. Manuellmätt? Detta skulle göra att det endast i fall 3 och 4 skulle mätas i fuskfubb och i övrigt tas det en dia var tionde centimeter och den volymen låter ju rimligtvis som en tämligen rättvisande volym. Stämmer detta eller är man som vanligt lurad av en som är väl påläst?


Du är grundlig och uppmärksam. Allt är med fast bara en liten omflyttning. Suveränt.
Först min undran. Ledde VMF apteringskurs? De får ju inte ge ekonomiska råd, endast mätfakta! Eller gavs inte råd om ekonomisk aptering? Då ville jag inte att det ska kallas för apteringskurs.
Allt detta säger jag för att markera mot den utarmning av apteringskunskaper, som sker med följd av att för få förstår de nya "överrumplingarna" som kommit. Detta i kombination med att informationen varit för liten eller fel uttryckt så blir skogsbruket överkört.

Utan att upprepa för mycket av tidigare skrivet nämner jag runt dina frågor:
Frekvens av "lättbedömnda" barkförhållanden påverkar hur många av stockarna som automatmäts.
Jag vet inte den frekvensen.
Sannolikt finns det en spridning omkring rätt avdrag för bark.
Ex. är inget sagt om torrheten i bark eller ved påverkar gränsdragning för barkmängd.

Det finns minst två systematiska fel i "nästan äkta fub".
1 Utrustningen filtrerar bort stigande diametrar från rot till topp. Följden blir att grenvarv och upphöjningar inte får med sitt volymvärde. Sakkunskapen har sagt att det är samma förfaringssätt som i skördarna.
Ja så gör de, som en följd av tänket då toppmätning gällde för det värdefullaste virket. Detta skall ju betalas efter den "minsta användbara diametern" på stocken.
Dessutom har skördarna problem att hålla upp stocken korrekt i aggregatet med följd att det skulle bli stigande diameter också av detta skäl, där det inte är rätt.
Jag har framfört att "filtreringen" skall acceptera viss stigande diameter, som kommer från konkret fibervärde. Alltså undantaget bl.a. illa kvistat.

2 Den stigande diametern i rotstockens start filtreras till avsmalningen mellan 55 cm till 25 från rot och sen förlängning till rot.
Detta innebär att all leveransgill fiber inte betalas vilket bör va fallet vid denna verkliga måttenhet m3fub.
Omräkningstalet som använts vid "nerräkningen" från m3to till m3fub är baserad på en totalvolym med en blandning av rot, mellan och toppstockar, som rådde vid insamlingen av stockunderlaget.

Tänk till på det nyss skrivna!
1 Följden är att viss volym blir inte betald.(Vid min kontroll av "stubbvolym" efter stormskador upptäcktes 30% felvolym på första 2 dm.
2 Ojämnheterna blir "nersvarvade" till måtten i midjorna mellan grenvarven.
3 Hur blir "randade" stockar från skördade bedömda? Det kan va barkskav borta från rot till topp? Borde bli jämförbart med problemet där 60% av barken är borta fast stocken inte har mer än 15% av barken borta. Kan alltså missas.
4 Grova rotbitar som manuellkapas före skördaren! Dessa har all bark kvar. Osäker om dessa mäts på bark med gamla barkavdrag eller med matrisfub. Men just rotbitar är de största "förlorarna" vid matrisfub.

Min sammanfattning: Fubbvolymen som mäts med teknik för"nästan äkta fub" är bättre än fuskfub. Mätarens vakenhet är dock avgörande. Förbättringar måste göras på filtrering och troligen teknik också. Barnsjukdomar finns.
- Notera det som kan bli nästa fas, att köparna vill inte betala för all fubvolym. Stor avsmalning har man försökt få accept på bland skogsägarna, exempelvis Stora och Weda. Det skulle inte förvåna mej om de lanserar "någon bestraffning för viss volym, som de inte gillar". Följden blir dold prissänkning eftersom priset ursprungligen är nerräknat från m3to med all volym med i beräkningen.
- Fortsätt fundera, du verkar tänka djupt. Det blir inte bättre än vad den som bestämmer vill gå med på!
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29253
Bertilsson skrev:
nässjömåla skrev:Hej du Bertilsson! Här är några saker som jag undrar över och hoppas du kan ge svar på. Jag var i föregående vecka med på en apterings utbildning hos Södra där man diskuterade fuskfubben. Jag undrade då om det mäts från toppen till roten med 8mm avsmalning oavsett hur stammen ser ut. VMF:s kontrollmätare svarade då att det görs endast om barkförlusten på enskild stock är större än 60%. Samt att det finns fem olika mätsätt för laserramen. Om jag minns rätt var det ungefär så här: 1. Normala förhållanden 2. is & snö 3. Barkförlust större än 60% 4. svarttimmer dvs bevattnat timmer 5. Manuellmätt? Detta skulle göra att det endast i fall 3 och 4 skulle mätas i fuskfubb och i övrigt tas det en dia var tionde centimeter och den volymen låter ju rimligtvis som en tämligen rättvisande volym. Stämmer detta eller är man som vanligt lurad av en som är väl påläst?


Du är grundlig och uppmärksam. Allt är med fast bara en liten omflyttning. Suveränt.
Först min undran. Ledde VMF apteringskurs? De får ju inte ge ekonomiska råd, endast mätfakta! Eller gavs inte råd om ekonomisk aptering? Då ville jag inte att det ska kallas för apteringskurs.
Allt detta säger jag för att markera mot den utarmning av apteringskunskaper, som sker med följd av att för få förstår de nya "överrumplingarna" som kommit. Detta i kombination med att informationen varit för liten eller fel uttryckt så blir skogsbruket överkört.

Utan att upprepa för mycket av tidigare skrivet nämner jag runt dina frågor:
Frekvens av "lättbedömnda" barkförhållanden påverkar hur många av stockarna som automatmäts.
Jag vet inte den frekvensen.
Sannolikt finns det en spridning omkring rätt avdrag för bark.
Ex. är inget sagt om torrheten i bark eller ved påverkar gränsdragning för barkmängd.

Det finns minst två systematiska fel i "nästan äkta fub".
1 Utrustningen filtrerar bort stigande diametrar från rot till topp. Följden blir att grenvarv och upphöjningar inte får med sitt volymvärde. Sakkunskapen har sagt att det är samma förfaringssätt som i skördarna.
Ja så gör de, som en följd av tänket då toppmätning gällde för det värdefullaste virket. Detta skall ju betalas efter den "minsta användbara diametern" på stocken.
Dessutom har skördarna problem att hålla upp stocken korrekt i aggregatet med följd att det skulle bli stigande diameter också av detta skäl, där det inte är rätt.
Jag har framfört att "filtreringen" skall acceptera viss stigande diameter, som kommer från konkret fibervärde. Alltså undantaget bl.a. illa kvistat.

2 Den stigande diametern i rotstockens start filtreras till avsmalningen mellan 55 cm till 25 från rot och sen förlängning till rot.
Detta innebär att all leveransgill fiber inte betalas vilket bör va fallet vid denna verkliga måttenhet m3fub.
Omräkningstalet som använts vid "nerräkningen" från m3to till m3fub är baserad på en totalvolym med en blandning av rot, mellan och toppstockar, som rådde vid insamlingen av stockunderlaget.

Tänk till på det nyss skrivna!
1 Följden är att viss volym blir inte betald.(Vid min kontroll av "stubbvolym" efter stormskador upptäcktes 30% felvolym på första 2 dm.
2 Ojämnheterna blir "nersvarvade" till måtten i midjorna mellan grenvarven.
3 Hur blir "randade" stockar från skördade bedömda? Det kan va barkskav borta från rot till topp? Borde bli jämförbart med problemet där 60% av barken är borta fast stocken inte har mer än 15% av barken borta. Kan alltså missas.
4 Grova rotbitar som manuellkapas före skördaren! Dessa har all bark kvar. Osäker om dessa mäts på bark med gamla barkavdrag eller med matrisfub. Men just rotbitar är de största "förlorarna" vid matrisfub.

Min sammanfattning: Fubbvolymen som mäts med teknik för"nästan äkta fub" är bättre än fuskfub. Mätarens vakenhet är dock avgörande. Förbättringar måste göras på filtrering och troligen teknik också. Barnsjukdomar finns.
- Notera det som kan bli nästa fas, att köparna vill inte betala för all fubvolym. Stor avsmalning har man försökt få accept på bland skogsägarna, exempelvis Stora och Weda. Det skulle inte förvåna mej om de lanserar "någon bestraffning för viss volym, som de inte gillar". Följden blir dold prissänkning eftersom priset ursprungligen är nerräknat från m3to med all volym med i beräkningen.
- Fortsätt fundera, du verkar tänka djupt. Det blir inte bättre än vad den som bestämmer vill gå med på!
Bertilsson


jag själv finner situationen med sk. "utbildning" av VMF i samband med södras ( utbildning / skogsdagar ) som minst sagt alarmerande!!

för hur blir situationen för opålästa skogägare norr om dalälven?

och det känns rent ut sagt OLÄMPLIGT att VMF medverkar på sådant !

vilket åter belyser min misstänksamma syn på deras mätning / partiskhet ... eller är jag för provokativ nu?
/ m.v.h. "spindeln"

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29255 Håller med dig Spindeln, klart att det kan vara provokativt men var mäter VMF, var fikar och äter VMF? Även om de försöker och vill vara opartiska så är det svårt. Jag hade ett registernummer där timret var travmätt, så jag ringde och frågade vilken faktor de räknat med. Det fick jag reda på och även att ett av mina lass var stickprovsmätt men jag fick inte reda på resultatet av stickprovet. Då skulle de kolla med köparen först om det var ok att lämna ut.
Tips om att förbättra detta? Jag vill ha betalt för det jag levererar.
Senast redigerad av Jasi tis 20 maj 2008, 06:10, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29265 Jag lämnade inte riktigt all information i min fråga till Bertilsson eftersom den trots allt var en fråga. Men här kommer sammanhanget: Utbildningen hölls av södra på ett av deras sågverk. Denna dag var kontrollmätaren där och arbetade med vad han gör. ( om detta var medvetet eller ej låter jag vara osagt) Det var väl så att vi störde honom rätt mycket i hans arbete denna eftermiddag. Och då kan man ju inte låta en sådan chans att diskutera fuskfubb gå en förbi. Jag har läst en del här samt på Bertilssons andra sidor så lite besvärlig var jag nog.Slutsatts VMF höll inte i kursen men blev pga närvaro ansatta av en hel del frågor som de besvarade. Hur är det Bertilsson, håller du fortfarande kurser och isåfall var? Det vore kul att uppdatera sig, det var länge sedan jag gick en kurs för dig nu.

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29290
nässjömåla skrev:Jag lämnade inte riktigt all information i min fråga till Bertilsson eftersom den trots allt var en fråga. Men här kommer sammanhanget: Utbildningen hölls av södra på ett av deras sågverk. Denna dag var kontrollmätaren där och arbetade med vad han gör. ( om detta var medvetet eller ej låter jag vara osagt) Det var väl så att vi störde honom rätt mycket i hans arbete denna eftermiddag. Och då kan man ju inte låta en sådan chans att diskutera fuskfubb gå en förbi. Jag har läst en del här samt på Bertilssons andra sidor så lite besvärlig var jag nog.Slutsatts VMF höll inte i kursen men blev pga närvaro ansatta av en hel del frågor som de besvarade. Hur är det Bertilsson, håller du fortfarande kurser och isåfall var? Det vore kul att uppdatera sig, det var länge sedan jag gick en kurs för dig nu.


Kurser:
Nästan ingen sen stormen. Det anses inte behövas. Det finns ju dator i skördarna säger skogsföretagen och skogsägare. Ändå klarar inte datorerna matrisfubben. Men det viktigaste verkar idag va att det blir stockar. Blir de felapterade tjänar köparna ofta ännu mer på dessa.
Ni som läste ATL såg min synpunkt på hur kröken ska "utnyttjas" när redan dålig kvalitet råder. Detta är exempel på att nya klassningen gett skäl till anpassad ny utbildning.
Utbildning i ekonomisk aptering kräver en del trädbankstester och analys av hur fel vid rotskär, krökar, skador, kvalitet och avsmalning skall beaktas för olika sortiment. Detta mins du nog? (Fast jag vet inte vem du är.) Dessa analyser tar en dag per lista och det brukar upplevas som för dyrt. Därför vilar min verksamhet mot entreprenörer och jag har blivit allt mer rådgivare från skrivbordet (så länge det går), samt kurser lokalt för skogsägare i bl.a. aptering som ingår i mitt paket Skogsbrukarexamen.

Det känns bra att höra att din bakgrund och kunskap inneburit lite plogbillsinsats på kurs. Försök att riva upp även "jordstenar". Eljest kommer ni alltid att köra runt dem eller fastna på stenen.
Här slutar klubb för inbördes beundran.

VMF och opartiskhet:
Min situation är lite utsatt för att orda för tydligt i ämnet. Det finns mätare som är väldigt korrekta och opartiska. Men alla är det inte och det kan bero på det Jasi skrivet, som undermedvetet efter 10 år på ett såg påverkat inställningen. Inte minst mins jag tiden då det fanns bilvägsmätare och skogsägaren utnyttjade sin möjlighet till liten påverkan.
Ni andra får fortsätta att lägga synpunkter.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29324 känns ändå att som att vi måste fortsätta att utveckla denna diskution ,
låter smått anmärkningsvärt att inte "bertilsson" vill föra dialogen vidare?
känns nästan som jag har "sabbat" denna tråd med min provokativa inställning till VMF ? , men det bevisar ju ytterligare en gång att det finns som bertilsson säger - mycket duktiga mätare ... det skriver jag under på för vissa partier/ avlägg som körts så har man haft (mätningsvägran) i halsen för det ska ICKE skyllas på mätarn!!!.. för man får ju se ett och annat resultat på 100 tusentals M3
(men om det är korrekt apterat , och felfritt virke oavsett sortiment )

i fakta på mätsedlar /tumnotor på våran bil / bilar som kört virke i 40 år

och den erfarenheten och kunskapen som jag har på detta område , det kan INGEN ta ifrån mig

inte ens en VMF :wink: bör tilläggas att det är statiskt sett på allt virke genom åren , och så är det :wink:

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29377
"spindeln" skrev:känns ändå att som att vi måste fortsätta att utveckla denna diskution ,
låter smått anmärkningsvärt att inte "bertilsson" vill föra dialogen vidare?
känns nästan som jag har "sabbat" denna tråd med min provokativa inställning till VMF ? , men det bevisar ju ytterligare en gång att det finns som bertilsson säger - mycket duktiga mätare ... det skriver jag under på för vissa partier/ avlägg som körts så har man haft (mätningsvägran) i halsen för det ska ICKE skyllas på mätarn!!!.. för man får ju se ett och annat resultat på 100 tusentals M3
(men om det är korrekt apterat , och felfritt virke oavsett sortiment )

i fakta på mätsedlar /tumnotor på våran bil / bilar som kört virke i 40 år

och den erfarenheten och kunskapen som jag har på detta område , det kan INGEN ta ifrån mig

inte ens en VMF :wink: bör tilläggas att det är statiskt sett på allt virke genom åren , och så är det :wink:


Ett försök till förklaring:
Jag har av naturliga skäl inte erfordelig kunskap om den typ av stickprovsmätning att jag kan ge bra svar. Jag hoppas att andra i vårt team har det. Ta vid!

Lite av samma skäl gör, att jag är av naturen blivit försiktig att ta föra fram synpunkter, om jag riskerar att dra fel slutsatser. Under 35 år har jag uppfattats som spetsig och besvärlig individ.
Kritiker tar då till nästan vilka medel som helst. Därför har jag försökt under lång tid att ha så bra fakta med mej att inte kritiker ska bevisa att jag har tydliga fel.
Ändå har jag oförskylt blivit påhoppad. T.o.m. kränkande osanningar har sagts i press.
Den fakta jag sett och hört eller testat fram ger mej möjlighet att ta den mesta kritiken med sans men det känns som ett misslyckande mot skogsbruket, om ett bra bevis från mej inte får genomslag och gör nytta i skogsbruket.
Jag försöker ändå flitigare än många andra som privatperson att påverka med följd att kritiker tycker, att jag lägger mej i för mycket.

Dessutom vill jag kunna ha samtal, som ger förtroende även i framtiden med även mina kritiker. Som jag uppfattar det, har vi ofta ett ömsesidigt förtroende (kanske dock på ett affärsmässigt plan) för varandra.
D.v.s. både bra och dåligt vill jag ha ögon och öron för.

Därför vill jag att vi skriver vad vi kan stå för. I mån av tid, ork och kunskap hjälper jag till. Antalet inlägg från mej är ju redan ganska många som junior detta år.
Fuskfubstråden är ute i kanten om ämnet blir för mycket ren mätning. Planer finns att knyta några parallella trådar, där jag efter förmåga medverkar. Dock inte färdigt ännu.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29382 bertilsson , jag förstår dina argument och kan inte göra annat än stötta dessa. (och nu är det ju som sagt "off topic" )

men alltjämnt behövs sk. besvärliga individer som även är spetsiga, för hur skulle det annars vara :wink:

m.v.h spindeln

Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29722 Till er som undrar vart jag tagit vägen så meddelar jag att alla rykte om min död är starkt överdrivna.
4 kontakter med 4000 m3 försvunnet virke har tagit all min arbetstid och mycket därtill. Kanske får problemet en tråd på vårt forum. På min egen virkesakuten.blogg.se finns en tråd redan i ämnet.
- Fuskfub rubriksattes i senaste ATL som ”nästan godkänd”. Artikeln ger er skogsbrukare en knuff tillbaka. Det jag testat och hört med egna ögon tror jag på och jag återkommer för att bevisa fel igen.
Beskedet i artikeln från VMR anser jag felaktigt. De baserar sin synpunkt på partier, som i medeltal gav 441 cm i medellängd. Det är samma korta medellängd som vid insamling av ”omräkningstalen”. Detta minskar förlusterna.
Medellängder på 46-50 dm ger helt andra förluster.
Däremot Skogsstyrelsens försiktiga ställning indikerar mer hur ”landet ligger”.

Sannolikt finns det intresse i landet att ni skogsbrukare skall offras för att få en måttenhet på virket, även om det kostar 6.000 kr per avverkning.
Dessutom ser visa intresse det som fördelaktigt att ”röra om i grytan” så skogsbrukarna blir yra i skallen och förvillade.
Fuskfubben/matrisfubben får inte stoppas enligt yttrande från starka krafter mest på köparsidan.

Det är ni skogsbrukare, som avgör om ni vill fortsätta att förlora 100 milj. per år i 3-4 år innan marknaden satt sej något.
Sannolikt kommer även sen vissa virkesleveranser att bli förlorare utan möjlighet att värja sej.
Ni som har skogsbruksskola borde ha kunskap att förstå problemen med fuskfub.
Är ni dessutom skördareförare borde det gå att komma långt. Läs på detta forum speciellt några lektioner i början.

Ni skogstjänstemän och personer på myndigheter och institutioner borde bidra med er kunskap.
Speciellt ni som köper virke av skogsägare. Att säga att ni inte satt er in i fuskfubben kan väl inte gynna era affärer framåt. Kan ni se era kunder i ögonen och tro att ni långsiktigt kan skapa förtroende ?
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Lektion: Skördarens aptering

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29727 Jag försöker nu på begäran att beskriva varför inte skördaredatorerna klarar att aptera med fuskfub/matrisfub, med följd att skördarens apteringen blir i fel längder med betydande förluster som följd.

Grundförutsättning:
Datorerna kan från prisfil, som i huvudsak är priserna från pappersprislistan, ta in matriser som innehåller längduppgifter, diametrar och priser per kvalitet.
Med hjälp av frammatad längd genom aggregatet och diametrar insamlade per dm från rot kan den räkna ut värde på nästan alla tänkbara bitalternativ.

1. Är det toppmätt volymenhet på virket gäller minsta diameter utefter stocken fram till 10 cm från topp. Längd och diameter där ger toppvolymen. Enligt kvalitet letas dessa priser upp, som skall användas och detta pris på bitens volym blir bitpriset.
Genom att kombinera alla tänkbara bitkombinationer i trädet väljs de längdkombinationer, som tillsammans ger högsta värde i trädet.
ATT NOTERA: Om stocken förlängs sjunker toppdiametern och den betalningsgrundande volymen. Därför behövs längdkorrektion för att kompensera för volymförlust tillräckligt och ge ”mod” för att aptera längre bitar.

2 Är det m3fub som är volymenhet så används volymen enligt diameter på varje dm utefter stocken (sektionskubering), som läggs samman och bildar bitens totala volym. Därefter styr giltig kvalitet vilket pris biten får från prislistan.
ATT NOTERA: Om stockarna förlängs till t.o.m. hela trädets längd blir m3fubvolymen densamma. Alltså två långa stockar ger precis samma m3fub volym som tre korta stockar. Värdepåverkande är endast när stockdiametern passerar en prisklass, som oftast är 2 – 8 cm bred. Dessutom påverkar givetvis möjligheten att kombinera bitar i trädet värdet.

3 De matriser för fuskfub/matrisfub, som finns på prislistor eller kan hämtas på SDC kan inte föras över till skördaredatorn och användas där.
Volymen på stocken tas fram efter inmätning på såg, med uppgifter från bitens längd och diameter. Från dessa värden hämtas ruta/värde i ”fuskfubs”- matrisen. Oavsett avsmalning blir m3fub-volymen den samma på alla sådana stockar. D.v.s. missvisande på de flesta av stockarna.
Viktig utgångspunkt:
För de stockar, som datorn väljer själv från 40 dm och längre, innebär det i stort att de volymräknas med avsmalning motsvarande det vi ser som stamform 8 mm/m. Flest andel sådana på tall.

En effekt av medeltal av rotstockar och övriga bitar är en ”rotbitseffekt” kommit till i omräkningstalet på alla stockar.
Rotbitspåslaget är därför alldeles för litet på den verkliga rotbiten vilket parterna runt mätningen är medvetna om. Dessutom underskattar nya mätningen i ”nästan äkta fub” rotbitar något också.
Följden av ”generellt rotbitspåslag” på alla bitar innebär en viss överskattning av volymen på andrabitar och senare i trädet. (Detta har gett upphov till feltolkning, som kunde motivera ”en egen mässa”.)

Läs gärna ovanstående en gång till så ni har grunderna klara för er.

Hur kan det vara tillåtet att lansera en betalningsmetod, som ingen skördaredator i landet kan tillämpa i sin aptering. Detta gör att köparna tillskansar sej värde från skogägarna. Detta ger oförsvarligt stora förluster?

Ett sedelärande övningsexempel:
Södra har i en nya grantimmerlista samma pris/m3fub från 30 intill 38 cm. Om en stock 31 dm är 375 mm kan den dras ut till längden 55 dm och 300 mm grov utan att m3fubvolymen påverkas eller priset ändras. Avsmalningen kan ändå vara upp till 3 cm per meter.
Fuskfubben ger i så fall bara ca 75% av verklig volym. Vad hjälper det att längdkorrektionen lyfter priset 8.5%?
Enligt uträkningar av VMR så blir det volymförlust redan från avsm. 10.5 mm/m på stock 550 x 30 cm.

Sammanfattning:
Aptering i äkta m3fub, som skördaredatorn gör, får inga konsekvenser av den förlust som avsmalningen åstadkommer i sej själv.
Endast när bitkombinationerna i trädet blir ofördelaktiga kommer konsekvenser, eller när prisklass passeras.
Men längdkorrektionen kan t.o.m. lura ut stocklängd över gräns för prisklass med förlust som följd men som inte datorn kan bedöma eftersom den alltid har med sej hela stockens m3fubvolym i sin beräkning.
Superfin avsmalning ger med fuskfub omvänd värdering. Se ex. i tidigare skrivning på forumet, som vid träd, som startar med 7 mm avsm ger ca 6 kr/m3fub i vinst på timmerdelen. Startar trädet med 9 mm avsm. är förlusten ca 19 kr.
- På slutavverkning kan jag inte tänka mej att det finns några vinnare när sydsvensk normalprislista används.
Är det så här ni vill ha det?
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29760 Hej Bertilsson

Stå på dig Bertilsson,
jag håller tummarna att du orkar
streta emot.
Känns som att det är en fajt typ David mot Goliat.
Jag tänker då inte sälja, om inte det inte betaas i
ÄKTA fub.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Annonser