Nytt på timmermarknaden

 Svara  442 inlägg  135575 visn.  18 följer
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 
#267866 Virkesmätningen är inget jag går in för att hålla koll på (har för många andra intressen) vad som gäller men läste vid något tillfälle igenom en förklaring som fanns här på forat om matrisfub tror jag de va..... kanske va fredrik som skrivit, kommer ej ihåg riktigt. Efter det prata jag med en kompis som är uppköpare av virke och försökte grilla han lite :grin:


Jag tycker att juh mer trä vi använder desto bättre ! Alternativa material har svårt att få fäste på svenska marknaden sägs det. Beror väl på att vi gillar trä eller är rädda för nått nytt och få vågar chansa på nya grejer.

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#267902
stektlök skrev:Virkesmätningen är inget jag går in för att hålla koll på (har för många andra intressen) vad som gäller ....
Om nya virkesmätningslagen blir ett steg bakåt och två steg framåt för köparnas intresse är tillfälle att bevaka nu. Men hur?
- Nu är det ombud som har herraväldet.
- Liten möjlighet kan finnas att påverka på årsmöte med kooperationen.
- Samtal direkt till Skogsstyrelsen är värd att prova.

För skogsägare finns några vaga synpunkter framförda omkring lagen;
- Rättighet att hämta uppgifter för kontroll. Därmed bör inte SDC kunna stoppa mätuppgifter ner till stocknivå.
- Mätstationen har NU krav på att ha egenkontroll.
Tänk att det behöver tydligen skrivas in! Förr ansågs det ingå i kravet på normal noggrannhet. Idag t.o.m. används dessa "halvtydliga" krav som något som räcker som krav. Står inte allt behöver det inte göras, anser vissa. Är detta ett förfall att tänka till på?

Att vänta och se vad det blir av nya lagen, det kan innebära, att det tar 20 år att ändra något. Motparten lär säga "vi får prova och vänta och se om det verkligen blir så".

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#269391 I remissyttrande från Skogsindustrierna är det föreslaget att mätningens noggrannhet skulle avtalas mellan parterna. Jo tack!

Remissvar från mätningsföreningarna vill ha tillåtelse för systematiska fel .
Är det något som skulle tillåta den felaktiga matrisfub/fuskfubben?

Se upp för vad som kommer fram i tillämpningsbestämmelserna från Skogsstyrelsen!
Remissyttrandena från de som vill minska skogsägarens inflytande, de lär finnas med i bilden!

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#269548 En virkesmätare har misslyckats med att lära sig virkesmätning.
Vi hörde att entreprenörer fick klagomål på sig för stora mängder vrak. Uppemot 10%.
Dessa försökte få förklaring, men deras frågor nådde inte fram.
- Men som ni vet gör aldrig någon mätare något fel, så ansågs inte skett nu heller.
- Allt kraftigare argumentering blev följden och först när det försvårade för virkesanskaffning tog sågverkets folk i frågan.
- Nu erkäns att mätaren gick inte att utbilda till tillräcklig kunskap. Mätaren plockades bort.

Om skogsägare fått rättelse eller entreprenörer blivit gottgjorda har inte gått att få erkännande på.
- Incidenten hände i inre delen av Småland.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#269746 Förra inlägget har på annat forum fått en fråga;
Upptäckts detta av VMF:s interna kontrollsystem?
Jag har inte klart besked att ge om detta, men eftersom det pågått tämligen lång tid misstänker jag att så inte skedde.

Vi vet att felklassning kan pågå väldigt länge utan att kontrollsiffror avslöjar detta.
Möjligen är just stor vrakförekomst just något som kontrollmätaren ser i kontroll.

Följaktligen vet jag inte om entreprenörer eller skogsägare fått kompensation.
- När hörde ni att så någonsin har skett?

   TS
Avatar Fallback

Ny mätningslag: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270211 Remissyttrande omkring nya mätningslagen ger anledning till misstänksamhet omkring noggrannhet.
Ex. skriver Skogsindustrierna att det behövs inte lagtext omkring krav på egenkontroll vid mätstationer.!!??

Ordet vederlag (vederlagsmätning= när betalning grundar sig på mätning som avses vara betalningsgrundande) byts till överlåtelse. Det sista är ett förståeligt ord utanför mätningskretsar, med upplevs inte stå för något lika specifikt.

(- Något förvillande är att det står att stormen Per var 2008. Den var precis två år efter stormen Gudrun 2005.)

   TS
Avatar Fallback

Mätning: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270801 Det känns angeläget att peka på trögheten i VMF:s kontrollverksamhet.
- Vid kontrollkvot på 1-2 stockar/dag, då tar det mer än månaden mellan varje kontrollmätarbesök.
Om det är 1.5% vrak är det sällan mer än en vrakstock per gång.
- Följaktligen kan det gå halvår innan "oro" uppstår omkring kompetens och sen ytterligare tid innan åtgärd görs.

Dessutom blir följden försiktigt samtal med mätaren. Om mätningskvaliteten sitter i "ryggmärgen" på mätaren, kan reaktionen bli liten och felet till stor del återstår.
- Det finns fall där mätaren verkat länge och VMF vill inte ta i med tillräcklig kraft. Än mindre avsluta anställning eftersom det är en "hygglig prick". Om dessutom atmosfären på typiskt VMF manér byggt upp ett renommé, som gör att mätaren är socialt accepterad, sker sällan någon förändring. (Se det som lite maffialiknande om än mindre aktivt. Vänskapskorruption är annat namn på beteendet.)

Om fel person upptäcker fel och agerar, har kraftig kritik vänts mot den personen i stället. Flera exempel finns.

   TS
Avatar Fallback

Mätning; Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270930 Exempel på en felmätning, som upptäcktes efter alldeles för lång tid, hade då kostat skogsägare runt 1 milj. kr i månaden på ett sågverk.
- Ingen generell rättelse görs normalt. (Industrin skall ja ha billigt virke genom VMF.) Organisationen som gjort felet står inte för handlingen. (Inse hur ödmjuk VMF måste vara mot sågverken!!!!)

Uppmärksamma att personalomsättning är låg på VMF. Vänskap, social hänsyn, försvar för verksamheten är några orsaker. (När mätare förflyttas får VMF kritik, vilket med alla till buds stående medel måste förhindras.)

- Omkring det sista är vi många som har medverkat i syfte att skapa "lugn". Samtidigt har kritik funnits, men mest för mycket tro att felet kommer att rättas till. När så inte sker känner man sig besviken över VMF (och till slut sig själv) för att mottot tydligen är "ändamålet helgar medlen".
- Vi som sett detta och agerat har blivit föremål för motdrag, som i sin tur gör att VMF vänder taggarna utåt i varje situation. Sådant tecken märks från kontakter mer än varje månad, som också rapporteras.

- Beteende i VMF liknar på visst sätt "soppan" som TV nu satt fokus på, runt Gode Män där det avslöjas skydd, vänskapsrelation som förhindrar kontroll, även dålig kontroll är gjord även där, värde försvinner för tredje part, utredning försvåras mm mot värnlösa personer.

   TS
Avatar Fallback

Sedvänja: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#271092 E-tidningen Skogen skriver:
Skyhöga krav efter finländsk virkeskartell.
Drygt 700 skogsägare, däribland den statliga myndigheten Forststyrelsen, ett stort antal kommuner samt privatpersoner, kräver nu ersättning för de ca 7 milj. kr de anser sig ha förlorat på grund av den inköpskartell för virke som pågick åren 1997 till 2004.
Mer text länkas till.
http://www.atl.nu/skog/skogs-gare-kr-ve ... s-ttningar

Hur är det i Sverige?
Virkesköparna i Sverige har i några år genomgående gett sken av en prisnivå, som varit 100-150 kr/m3 lägre än vad de betalat vid avverkning ca 500 m3.
Detta kan ha inneburit dåliga affärer för skogsägare motsvarande 2-3 miljarder kr.
- Denna prisnivå medverkade tidningen Skogen och andra till att göra vedertagen. Måste väl var en form av "medbrottslighet" i varje fall när detta pågick något år utan någon förklaring. Senaste halvåret har viss markering gjorts om bristerna.
- Fortfarande uttrycker texterna runt testerna att det som kan läsas är "jämförpriser".
Varning!!!
- Vi som påtalar bristerna får utstå ironiska synpunkter för vår petighet runt 100-150 kr/m3, som handlar om miljarder mot det som skrivs.

- Dessutom nämns inte något om ett flertal andra faktorer som åtminstone sänker betalningen från vissa köpare motsvarande 10-40 kr/m3.
- När kommer "rättskipning" omkring detta?

   TS
Avatar Fallback

Välgörenhet: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#271655 Här har nämnts om hur virkesköparna genomgående och länge behållit prislistorna på de låga nivåer som fanns för några år sedan.
- Vid behov har de lagt på "anpassad" premie för att "få hem" affären. Allt i syfte att få virke så billigt som möjligt från felinformerade skogsägare.

Nu tycker jag att det duggat tätt med yttrande från samma håll, att "bolagen" måste få tjäna pengar. Det finns en underton i några yttrande, som ni kan ha sett också, där bolag/såg bör ses som en "ömmande" grupp skogsägarna behöver "skänka" en ekonomisk uppoffring till.

- Någon säger säkert att utan sågverk finns det inga att sälja virke till. Instämmer i så fall i det. Men en grupp som påstått att presenterade priser " varit bra" etc. uppträder inte med ärlighet.
- Tillhör de köparna, som dessutom använder systematisk undervärderande måttenhet, då står inte jag bland de som uppmanar till "välgörenhet".

Om någon ofta spyr i bilen från festen, då lär många ifrågasätta fortsatta kontakter.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#273635 Det känns anledning att markera ytterligare hur virkesköpare vill dominera i kontakten med skogsägare och helst hålla skogsägaren ovetande om verklig prisnivå.
- Vissa inköpare vägrar totalt att ens till skogsägare som handlat med dem presentera en "löjligt låg" prislista.
- På detta sätt har köparna pressat ner förväntningarna till oskäligt låg prisnivå.

- Tänk också efter hur ivrigt inköpare påstår, att ett nämnt pris som någon skogsägare fått, det är ett unikt pris för mycket bra skog och det var tillfälligt brist på virke då.???????

- Varför är också följande yttrande av denna typ till skogsägare tämligen vanlig? När kontraktet förmedlas några dagar efter muntlig överenskommelse, säger inköparen att "du hade tur, att affären gjordes upp i förgår, för idag får vi efter direktiv uppifrån inte betala så höga priser."
- Denna sorts "nedhängsling" av prisnivå är alldeles för vanlig och bör oftast ses som taktik. Det har förekommit under senaste året, då det ändå blivit stadigt bättre förhållanden på marknaden.

- Äldre skogsägare anser att det är "hästhandlarfasoner", som köparna tar till. Nästan samtliga köpare förefaller innerst inne önska detta förhållande. Då vet säljarna, att de har ingen annan mera sjyst köpare att vända sig till.

- Är det önskvärt att skogsägare måste be sådan part om hjälp vid skogsskötsel och sen fråga om de också vill köpa?
(Södra verkar mes önska skogsägare som mejlar, att de har skog att sälja i område XX. Avverka det. Skicka pengar om det blir något över.)

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#274775 Är det "Kejsarens nya kläder" vi ser i skogsbruk och företagsvärld, där fasader krackelerar?
Nu är det Telia, SAAB, Bergvik, Stora m.fl. där företagsledning envist hävdar att inga oegentligheter skett.
- Trots företagens enorma kapacitet att dölja, så avslöjas de med "byxorna nere".
Förtroendet försvinner.
Brist på förtroende smittar över på andra företag, som liknar följden som den blivit mot alla telefonförsäljare.
- Kommer stora delar av näringslivet att ta skada av detta, när kunder avstår att göra affärer med den kulturen?

Notera skogsköparnas påstående, som i ett år hävdat att virkespriserna är "historiskt" höga. Sen dess har priserna slutligt stigit 50 kr/m3. Mot visade priser, som påståtts varit "historiskt höga", är höjningen minst 150 kr/m3.
- Tror ni på virkesköpare längre?

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#274947 Tillägg till förra inlägget.
Södra gjorde en liten virkesprishöjning våren 2013 och skapade "oreda i leden". Spel för galleriet?

Inköpare lovar vid kontraktsskrivning högt pris, bra arbete, skonsam transport, förståelig redovisning och säger "är det några frågor så säg bara till".

Verkligheten kan sen bli:
Priserna som hamnar i kontrakten, de varierar mellan inköpare, bolag och skogsägare vid samma tid vanligtvis 50 - 75 kr/m3.
- Virkesfel på 10 kr/m3 hittas alltid. 20 kr/m3 är lätt att hitta. 50 kr/m3 är inte unikt. Denna veckan upptäcktes ca 30 kr/m3 i förlust bara i massavedshögarna på hygget.
- Körskador, ris och virke kvarliggande i diken. Skavda träd, speciellt på "dalsidan" i stickvägen.
- En och annan bilväg sönderkörd.
- Kostnader är inte specificerade ens för skördning, skotning och röjning.
- Inte ens certifiering är specificerad.
- Begärs rättelse är arsenalen av blockerande svar enorm. Ex. bästa maskingruppen har gjort ("det dåliga") jobbet. (Södra)
- Så brukar vi göra (Vida)
- Det är äkta m3fub (Fast det är betalat med matrisfub och medellängd 47 dm , med förlust 20-35 kr/m3) (Sydved, Derome, Södra)
- Det är smällar ni skogsägare få ta. (Södra)
- Allt är rätt, kan trots många sen bevisade fel, sägas många ggr. (Holmen, Vida, Södra)
- Stäm oss! (Vida, Södra, ATA)
- Felen får du ta till Skiljenämnd i Stockolms Handelskammare. (Holmen, ATA, Vida)

Börja med att undvika företag som misskött sig!

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#275533 Så här skriver sågverksbolag;
Att sälja en avverkning handlar om förtroende, pris och kvalitet.

Vi på Xxxx Skog har funnits i branschen i 100 år. Vårt mål är att hänga med lika länge till. Därför vill vi bygga långsiktiga relationer – så att vi får nöjda skogsägare som vill göra affärer med oss, och som sköter sin skog så att den ger bra avkastning, inte bara idag utan också när det är dags för nästa generation att avverka och sälja.
Våra virkesköpare har hög kompetens när det handlar om din skog. Därför kan du vara säker på att de råd som du får är välgrundade.

Så här går försäljningen till

När du har bestämt dej för att sälja skriver du ett avtal med din lokala virkesköpare.
Hur mycket som i praktiken levereras framgår när virket kommit till sågverket och mätningen gjorts av VMF
Resultatet av varje virkesmätning kommer till dig i ett mätbesked från SDC, skogsnäringens it-företag. Mätbeskedet visar vilka trädslag, vilket sortiment, vilken volym som mätts upp och hur många vrak som fanns vid leveransen.
Värdet på delleveransen avgörs av dessa uppgifter, tillsammans med prislistan i avtalet.
En sammanställning på hela virkesordern och slutavräkningen kommer när hela leveransen är klar.
Först därefter har du dina pengar på kontot. Samtliga avlägg måste vara transporterade och inmätta innan kontraktet avslutas.

Detta företag avverkade utanför angivet område och "fiskade" där stamblock (till lågt fast pris).
Vägrade länge att kompensera skogsägare, som bodde långt från fastighet.
Bolaget har härmed mist flera leverantörer.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#275774 Det jäser tydligen i Mellanskogsland http://www.lantbruk.com/skog/utebliven- ... mellanskog
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Timmermarknaden av Hoglunda - mån 15 aug 2011, 09:23
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
1 svar
790 läst
av Niking     
fre 26 aug 2011, 01:11
Röttimmer - ett nytt timmersortiment? av Niking - fre 02 jul 2010, 02:05
i Avverkning (slutavverkning)
2 svar
2256 läst
av Niking     
tor 29 jul 2010, 19:09
Nytt initiativ för skog och klimat av Contorta - tor 19 aug 2010, 18:34
i Bioenergi

12
16 svar
4980 läst
av nisse     
fre 03 sep 2010, 10:02
Anmäla fällt småvilt - nytt påhitt? av Mangan - tor 19 aug 2010, 21:43
i Skogsmiljö och Trädlära
7 svar
2526 läst
av Emil N     
ons 19 jan 2011, 13:29
Nytt reglage och elektrisk fotpedal av granqvist - mån 06 sep 2010, 08:38
i Skotare
2 svar
1965 läst
av granqvist     
tor 09 sep 2010, 09:04
Annonser