Nytt på timmermarknaden

 Svara  442 inlägg  135577 visn.  18 följer
Avatar Fallback

Skogen mer..: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#253417 Ännu har inte tidningen Skogen hittat ett enda företag som betalar virke i matrisfub/fuskfub, trots att ex. Holmen betalar betydande mängd virke i matrisfub. De byter även virke med andra företag som betalar i matrisfub/fuskfub.
- Dessutom apterar Holmen virke i de dimensionsönskemål, som andra virkesmottagare då behöver. Det blir "Rysk roulette" när detta oftast långa virke tas fram och orsakar volymförluster för såväl skogsägare som entreprenörer.

- Det mesta klenvirket Södra förmedlar till andra köpare betalas i matrisfub/fuskfub. Detta är aldrig nämnt. (Ex Södras klentimmer ger redan vid medellängd 43 dm ca 7 kr/m3 i förlust från slutavverkning.)

Är det inte något noga numera inom Skogen?

Försöker tidningen Skogen att förmedla riktiga uppgifter?
Varför har tidningen Skogen inte ens en asterisk för de bolag som till och från använder matrisfub?
Vågar inte tidningen Skogen förmedla vad som verkligen gäller?

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263102 Skrivning ovan om tidningen Skogens "referat från lägre division" tycker jag måste ge större reaktioner än vad som märkts. Skogen själv anser sig inte vilja ändra något.
Stampris och fuskfub är försäljningsproblem som sopas under mattan trots upp till 60 kr lägre värde.

På andra trådar har jag förmedlat bevis på hur bara ett företag hamnat under lupp en tid. Läs gärna före och efter denna länk, som har mycket av det vi kunde ventilerat här!
viewtopic.php?f=29&t=12855&p=263098#p262477

   TS
Avatar Fallback

Vida: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263323 Vida har i samtal med skogsägare hävdat att de höjt virkespriserna nyligen.
Notera dessa utspel. Priserna är justerade i juli och vid nyår 2013/2014.
Men prisnivån är ändå låg, ja närmast simpelt låg, om den skall anses normerande.
Uppenbart är det virkesköparnas avsiktliga nertryckning av priser sen ca 2012, som lagt dessa så väldigt lågt.
Nu försöker vissa köpare utnyttja PR-värdet av prishöjningar.
Ändå är det bara "tuppfjät" de tar.

Detta har blivit anledning till reaktioner bland skogsägare.

En travestering, som med glimten i ögat uttryckte följande, vill jag nämna:"Det är lika dumt som att försöka kupera hundens svans en kota åt gången."
Hunden går inte att komma nära sen. Eller också biter hunden förövaren sen.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263843 Enligt e-skogen visar officiell prisstatistik följande märkliga förhållande.

Lägre priser på leveransvirke under 2013
Statistik för 4:e kvartalet 2013 visar på en viss prisuppgång jämfört med föregående kvartal, men för helåret 2013 sjönk priserna jämfört med 2012.
Totalt sjönk sågtimmerpriserna, gäller endast leveransvirke, med sex procent under 2013 jämfört med året innan.
Massavedspriserna sjönk med åtta procent under 2013. Läs även SKOGEN nr 11 om brister i Skogsstyrelsens statistik.

Notera att det är statistik som baseras på vad KÖPARNA rapporterar in. Skogsstyrelsen erkänner, att de ändå plockar bort helt orimliga uppgifter.

Tänk så bekvämt det varit för köparna, att skapa den bild de vill under täckmantel av vederhäftighet från Skogsstyrelsen.
- Så här skapar man officiella normer som förstör för skogsägare!

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#264455 Redan i april månad 2013 låg prispåslagen på prislistorna på 100-120 kr/m3fub i södra Sverige.
Sannolikt väntades en ökad efterfrågan och prisökning. Då är det viktigt för köparna att ha virke att såga.
Notera att under denna tid presenterar köparna sänkta priser på leveransvirke enligt rapporter till Skogsstyrelsen.
Sen kom stormarna som lök på laxen, som utnyttjades av marknaden, för att hålla ner priserna.
- Har stormarna därför egentligen minskat avverkningen? Har många skogsägare nöjt sig med vindfällena och i och med att priserna inte varit lockande, då har skogsägarna inte sökt sig till nya avverkningsområden?

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#264684 Man kan gott säga att i två år har virkesköparna påstått sig vara duktiga och haft höga priser. Ändå har de hållit de "synliga priserna" oförändrade eller bara gjort "symboliska" prishöjningar.
- De har på detta sätt visat sig ta ett steg framåt, men i verkligheten också tagit två steg bakåt, jämfört mot efterfrågan och marknad.
- Följden är ett läge där offentliga prislistor aldrig varit så falska som idag.

Här har de oftast de självverksamma skogsägarna fått det allra sämst.

   TS
Avatar Fallback

Mer trix? Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#265059 Ett yttrande från virkesinköparen under sommaren 2013 kom efter en uppgörelse på gården hos skogsägare.
- Efter helgen skickades kontrakt och bekräftelse. Då meddelar inköparen, att det kommit direktiv från högsta ledningen, att nu får inte virke köpas över en viss summa/m3. Så uppgörelsen som var gjord, hade inte fått göras denna dag, som kontraktet skickades. "Vilken tur för dig", sa inköparen!

- Varför hörs dessa besked flera gånger om året?
- Är det "klassiska" yttrande som skall "smörja" skogsägare?

- Är det ledningens sätt att "hängsla ner" priserna tillfälligt, eller åtminstone ha ett argument ytterligare för att dämpa prisförväntningar?

   TS
Avatar Fallback

Varudeklaration? Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#265240 Det kommer sällan självmant någon upplyser om prispåslag på köparens prispåslag.
Kommer detta så är det ofta fortfarande förhandlingsbart.

- En vink om prisnivå är denna jämförelse på marknaden.
viewtopic.php?f=4&t=16081&start=15#p261750

Sockret i affären måste ha ett pris angivet på hyllkanten i färdigt pris och per kg.
Virkesköpare har ett pris på "trottoarprataren" (prislistan).
Ett annat på "hyllkanten", när du tar i varan.
På väg till kassan sker ändring på priset för den som förhandlar.

Inte ens Södra har öppen redovisning av sina tillägg och avdrag. Den som inte vet om dem får dem sällan.
På Södra kan efterlikvid komma även efter flera förlustår, vilket innebär att det är pengar som ni borde fått för flera år sedan, då de generades. För de lånar väl inte till efterlikvid?

   TS
Avatar Fallback

Ny mätningslag: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#265639 Följande skriver regeringen i pressmeddelande: "I den nya lagen tydliggörs att säljare och köpare av virke ska ges likvärdiga möjligheter att bedöma om priset för virket är rimligt."
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 9/a/233438

- Vid studie av lag och värderingar omkring den står absolut inget som bekräftar att skogsägare ska erhålla insikt om nivån på prisets är riktigt. (Om nu någon väntade detta.)
- Lagen är endast baserad på att det skall vara kontrollerbar betalningsenhet.
- Den skall vara rimlig. Vad innebär detta?

- Uppgifter skall lagras så mätuppgifter efteråt kan studeras (men då är virket redan borta).

- Tydligheten är låg i lagen och det ger Skogsstyrelsen möjlighet i senare regelverk.

   TS
Avatar Fallback

Ny mätningslag: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#265901 Den nuvarande korta lagtexten i nya föreslagna virkesmätningslagen är ofullständig.
Tillåtna måttenheter nämns inte!
Inget krav på att måttenheter skall var adekvata. Matrisfub ger volymfel på 10%, vilket "ses mellan fingrarna" idag. Jag hoppas detta blir kontrollerat genom nya regler. Annars är nya lagen uddlös.


I lagstiftningen ställs inte krav i detalj på hur mätningen ska utföras, bara att det ska ske med tillräckligt hög noggrannhet.
- Det föreslås att SDC utformar standard för mätning. (SDC är bolagspräglat)
- I skrivning omkring nuvarande mätning nämns; "Mätningsföreningarnas opartiska och seriösa mätning". (Är det klubb för inbördes beundran? I så fall oroar det.)

   TS
Avatar Fallback

Ny mätningslag: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#266371 Skogsstyrelsen lär få avgörandet när tillämpningsreglerna i nya lagen skall göras.
Hur bevakas detta?
SDC får utöva kontroll. Vilka dominerar där?

Det skrivs i protokolltext om viss sekretess. Men knappast något om vad det egentligen innebär. Blir det som nu, att den använda prislistans konstruktion vid kompetenskontroll, den är helt hemlig. Delvis insatta personer hävdar att den är utformad så mätfel avsiktligt blir underskattade mot dagens normala mätning. Motivet är att se hur mätningstrender ändrar sig. Men följden blir att när skogspress vill veta avvikelsens storlek så presenteras en för låg avvikelse mot verklighetens mätning.
- Vem bevakar hur nya lagen utformas och tillämpas bättre?

Blir det som ofta ett steg framåt och ett steg tillbaka?

   TS
Avatar Fallback

NY MÄTNINGSLAG: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#267482 I nya mätningslagen tillåts vite utdömas av den som "ackrediteras" av regeringen. Straff ser man nämligen svårt att utdöma.
- Det sista indikerar vad som händer i vårt samhälle, där polisen allt mindre för ärenden till åtal. De hinner oftast inte. Dessutom försvårar den misstänkte utredningen så mycket att småmål "inte lönar sig".
- Huruvida saklighet och rimlighet blir följden, när Skogsstyrelsen utdömer vite bör funderas på.
- Hittills har bolag bevakats tämligen sparsamt av institutioner. Bolagen har fått flera chanser och betraktat det som att "vi får ännu fler". (Bergviks Skog är väl i samband med certifiering ett tydligt exempel på hur man sett mellan fingrarna lång tid.)
- Bevaka nya mätningslagen!

   TS
Avatar Fallback

NY MÄTNINGSLAG: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#267640 Ingenstans i text i eller omkring nya mätningslagen nämner kvalitetskrav.
- Kan detta begrepp vara så frånkopplat i "tänket" i dag?
- Sannolikt kommer någon form av värde att användas i slutet på kontroll och då lär kvalitetsfel få viss konsekvens.

(Jag reparerar några ganska unga fönster och ser hur lodräta delen på en sida, är en bit utan utpräglad kärna och därmed till 70% förstörd. Resten av fönstret är till synes oskadat. Sådan miss kostar 20 år på ett fönster och kan dra med sig byte av fler.)

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 
#267642 Kommer vi nån vart med tråden Bertilsson ?

Ska du ge dig in i fönsterbranschen nu ?
Varför inte skita i träfönster å köpa andra MKT bättre fönster med andra material i ? :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#267643
stektlök skrev:Kommer vi nån vart med tråden Bertilsson ?
På vilket sätt har du bevakat nya mätningslagen?
Vill du bevaka den?
Hjälper du till?

stektlök skrev:Varför inte skita i träfönster å köpa andra MKT bättre fönster med andra material i ? :mrgreen:
Byts material bör tre fönster bytas samtidigt, med betydande kostnader. Vi är flera som tycker att metallfönster passar mindre bra på röd liten stuga.
- Isoleringsvärdet i nuvarande fönster är OK för användningen.
- Vilket intresse har du som "skogsman" av att trä används även fortsättningsvis och påverkar efterfrågan?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Timmermarknaden av Hoglunda - mån 15 aug 2011, 09:23
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
1 svar
790 läst
av Niking     
fre 26 aug 2011, 01:11
Röttimmer - ett nytt timmersortiment? av Niking - fre 02 jul 2010, 02:05
i Avverkning (slutavverkning)
2 svar
2256 läst
av Niking     
tor 29 jul 2010, 19:09
Nytt initiativ för skog och klimat av Contorta - tor 19 aug 2010, 18:34
i Bioenergi

12
16 svar
4980 läst
av nisse     
fre 03 sep 2010, 10:02
Anmäla fällt småvilt - nytt påhitt? av Mangan - tor 19 aug 2010, 21:43
i Skogsmiljö och Trädlära
7 svar
2526 läst
av Emil N     
ons 19 jan 2011, 13:29
Nytt reglage och elektrisk fotpedal av granqvist - mån 06 sep 2010, 08:38
i Skotare
2 svar
1965 läst
av granqvist     
tor 09 sep 2010, 09:04
Annonser