Nytt på timmermarknaden

 Svara  442 inlägg  135442 visn.  18 följer
Avatar Fallback

Derome. Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246370 Samme skogsägare som tidigare frågar: "Även följande önskas besked om. Ex. vad ni tillhandahåller till skogsägare när avverkning är utförd? Erhålles apteringsfil från skördaren?"

Derome: "Samtliga våra slutavverkningsskördare kvalitetssäkras genom VMF under våren. Om skogsägaren är intresserad lämnar vi ut produktionsfilen."
Obs Derome lämnar inget svar om aptering/prisfil från skördaren!

Skogsägaren frågar om han får: "Produktionsrapport från skördaren? Stamfiler ?"

Derome: "Ja, samtliga maskiner produktionsrapporterar och där skördade volymer jämförs med inmätta genom SDC:s program PRINS."
Inget om stamfiler. Skäms Derome för sina stamfiler?

Stamfiler ger besked om hur väl stammen hållits upp i aggregatet. Även andra "fingeravtryck" erhålls som en van uttolkare kan hitta viktig information om. Märkligt att uppgifter som Skogforsk tagit fram och är viktiga, de "läggs under en våt filt", så den som äger virket inte kommer åt dem.

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

Derome: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#247392 Samme skogsägare som tidigare frågar Derome är inte är nöjd med svaren på frågorna, speciellt om det går att få apteringsfil, stamfil etc.
Då svarar Derome att skogsägaren är välkommen till ett av Deromes kontor för samtal, ca 8 mil från skogsägare, vid en angiven tid mitt på dagen.

Detta är exempel på köparnas/Deromes öppenhet till rimliga kostnader. Endast öppenhet så långt det passar dem själva.

Skogsägare bör i klart större omfattning begära "kvitto" från sin avverkning för att veta om skogsägarens rättigheter tillgodosetts vid avverkningen.

- Skogsägare behöver lära sig tillräckligt om värdet av dessa uppgifter och att kunna kontrollera själv eller med hjälp.

   TS
Avatar Fallback

Skogen: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#247625 Fredagens tidningen Skogen har sedvanlig uppställning.
Överst står "Jämförpriser 14/11 2013, Se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd".
Ger det rätt signaler till vanliga läsare? Stämmer texten? Hur mycket skall "läsas mellan raderna"?

Inte en enda PRISÄNDRING i starten på en virkessäsong är upptäckt i hela Sverige! Tyder inte detta på att köparna har helt tagit över initiativet på vad de vill visa? Normalt är det hösten som priserna justeras. Skogen kan inte presentera en enda prisändring varken detta novembernummer eller förra oktobernumret, frånsett Holmens upptäckt att de "hade fel pris". Vid kontroll i septembernumret är det bara Skogens egen "felräkning" på Södra som markerar ändring.
- Är det tecken på att jämförpriserna inte är värd något alls, när de TRE viktigaste månaderna vid säsongstart i princip inte har en enda prishöjning från sällsynt låg nivå mot vad som betalas?
Samtidigt är det nästan "överhettning" i marknaden, där Danske Bank och andra är oroliga för att "virkesjakten" tar död på virkesköpare.
- Men tidningen Skogen visar samtidigt lugna gatan, om än det finns någon artikel om premier och någon föreslår rotpost, som vanligt.
- Notera att endast finlandspriserna är ändrade uppåt. Ändå ligger dessa långt över i nivå mot Sveriges.

Kanske just den svenska prisnivån är så här låg, just beroende på att Skogen och andra inte satt fokus och visat rimliga prisnivåer på "verkligheten" och vad som pågår taktiskt runt virkespriserna?

   TS
Avatar Fallback

Skogen: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#247774 Följande skall kopplas till förra inlägget.
Skogen har inte heller ännu hittat en enda köpare som betalar i matrisfub, där konsekvenserna behövt nämnas, för detta förhållande, som kostar skogsägare flera hundra miljoner varje år? Och uppemot 30 kr/m3 i enskilda fall.

Fortfarande är inte heller en enda stamprislista presenterad av Skogen för de köpare som har detta. Varför? Skall dessa, typ Södra, få "vaska i kanten" länge och tillskansa sig billigt virke hos oinformerade skogsägare?

Skogens ansvariga har gett vissa svar tidigare och gett vissa förhoppningar, men när det inte sker något avgörande på halvår, då pågår något som måste bero på något, som Skogen inte tar tillräckligt i av någon anledning, som sannolikt inte kan tolereras av en part som stiger fram och exponerar sig som "vägvisare" i prisfrågan.
Skogens otillräckliga agerande hindrar framgång i andra virkesfrågor.

Denna skrivning må upplevas kraftig, men konsekvenserna av det som inte skett, kan handla om miljarder för skogsägare. Finns förklaring skall jag notera det. Men förändring måste ske, om inte halva skogsägarekåren skall förstå konsekvenserna alldeles för sent.

   TS
Avatar Fallback

Olika mått: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#248107 En skogsägare hade ute två köpare som gav pris på avverkning.
Efteråt var det "nästan kaos" i huvudet på skogsägaren.
Han hade fått pris i olika måttenheter av båda köparna.
- Olika pris i olika grovlekar mm.
Han gav upp och stämplade en rotpost som nu skall säljas.

En köpare som betalat timmer i två dimensionsgrupper, kom vid ny upphandling samma år med andra prisgrupper. Dessutom några andra ändringar.
Certifieringen var denna gång inräknad i "budet".
Allt bedömdes som försök att dölja prissänkning.

   TS
Avatar Fallback

Tvåprissystemet: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#248275 På flera ställen bekräftas i dagarna att det föreligger ett tvåprissystem vid virkeshandeln.
-Skogsägare: Ta till er varningen. De skenheliga inköparna köper så billigt det går den nödvändiga timmerfångsten. (Danske Bank pekar på detta senast.)
Fler kanske säger att det är inköparens uppgift.
Fler borde dock säga att den "prislista" inköparna har borde vara normerande och inte en "relik".
- Detta ansvar för upplysning om "missbruk" av förtroende, tar inte tidningarna i sina "jämförpriser", som kan betraktas som "judasskyssar".

Vidas Måns m.fl i träbranschen väljer mycket försiktiga ord om uppgången. Det är väl 15:e gången jag hör dessa nertoningar från köpare, som är omvända när det börjar vända neråt. (Ett diagram skulle se ut som en "rivtandad gammal sågklinga". Samma mönster återkommer. Varv för varv.
De tydliga tecken på ökad efterfrågan som kännare går efter nu har nästan aldrig sviktat tidigare.

Engagera er mot tvåprissystemet!

   TS
Avatar Fallback

Tvåprissystemet: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#248384 Detta är skrivningen från annat forum, som nu kommenterar i inlägget Tvåprissystemet:
"....... tydligen har du inte förstått hur små marginaler sågverken har på det sågade virket, alltså finns väldigt små utrymme att höja några skogspriser, det är lätt att spendera med andras pengar när man själv inte behöver betala."

Uppenbart vill denne, som har "förbund" med Vida, ha kvar det tvåprissystem, som minst tre artiklar med analytiker bakom, nu kritiserat som helt oförsvarligt.

- Han vill att vissa personer skall få bra pris för virket, ex. de som säger att de fått bra för virket, vänner, bekanta, släktingar, syskon etc.

- Andra skall bara få vad som lätt kan bevisas som underpris. Så gick det för vår skogsägare (I tråden Vida avverkar så här) som Vida underbetalade vid "storavverkning" med utökning av volymer i ytterligare grovskog men till "gallringspriser".

Det skall vara ett korrekt pris till skogsägare utan att de skall behöva ha exceptionella insikter och förhandlingskunskap.

   TS
Avatar Fallback

Flerprissystem: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#248779 Tvåprissystemet = lågt pris i botten, som med "lite känsla" från inköparen höjs med premie till storlek som "smörjer" skogsägaren fram till affär. Mindre än halva premien till vissa skogsägare, men ändå synpunkt till skogsägaren att denne nu får ett bra pris.

Är "flerprissystem" ett bättre namn?

Detta "tvåprissystemet" på virke diskuterades i går.
Inköparens anmärkningsvärda attityd i denna roll belystes.
- Ibland säger inköparen att priset är så bra för skogsägaren, att chefen måste godkänna affären = skogsägaren skall känna sig som ett positivt undantag.
- Det är inköpare som samtidigt säger att denne vill det allra bästa för skogsägaren = men styrt av vad köparen tillåter.

- En kvinna uttryckte i sammanhanget en syftning och hon pekade på artikeln om Ängeln på Malmskillnadsgatan, Elsie Lindqvist, i veckans Land, som försöker sopa upp efter hallickarna.

   TS
Avatar Fallback

Flerprissystem: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#249615 Är följande önskvärt av er skogsägare?

Stor del av dagens virkeshandel sker utifrån halvhemliga och låga prislistor, som ganska få skogsägare vet nivån på.
- När då prislista visas invaggas alltfler skogsägare, att gamla tiders "förhandlingspåslag" i storleksordning 30-40 kr/m3 "på listan" är OK.
- Numera är påslag på 120 - 150 kr m3fub möjliga.

- De som genomskådar detta för sent, de blir besvikna på "sin" virkeshandlare.
- Detta försäljningsbeteende är utbrett och blir alltmer känt.

Blir nästa utspel någon ytterligare ny betalningsmetod, som den som inför den tar huvudsakliga vinsten på?

- Ex. fast pris per m3fub är en variant som förekommer vid försäljning.
- Hur kan skogsägare veta om ett givet bud är rätt pris, när de inte vet hur stor volym det exakt är i avverkning eller vilken medeldiameter bestånden har?
- Det är ofta personer som inte vet vad timmerdelen i ett enskilt träd är värd per m3.

Hur stort är steget då till att veta rätt pris på hel avverkning på 700 m3 i tre avdelningar.

   TS
Avatar Fallback

Flerprissystem: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#249869 Är följande önskvärt av er skogsägare?

Alltfler inköpare måste spela med i detta "virkesmonopol", som beskrevs i förra inlägget.

Kan "sörjan" bli värre än vad som förekommer nu i virkesbranschen? (Ett lågvattenmärke)
- Håller dagens metod på att bli "legaliserad"?

- Blir följden om detta miserabla mera uppmärksammas och det krävs något bättre?
- Hur stor är risken då, om inte skogsägare är engagerade och kompetenta, att köparna kommer med något som är annorlunda, men det är inte bättre?

- Köparna vet att om bara det uppfattas som lite bättre, så kan det t.o.m. vara sämre. Detta nya sväljs dock med "hull och hår". Tänk på ex. matrisfub/fuskfub.

Mycket långsamt börjar något annat betalningssätt tillämpas men fortfarande på en simpel och ofta felaktig prisnivå.

Motverka missbrukande krafter som är svåra att kontrollera. Mutor, bedräglighet, ljug, egensinne, "snabb omröring", beroendeskapande tjänster såsom helservice etc.

Engagera er medan tid finns!

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#250716 Någon skogsägare har noterat, att ofta kommer det en artikel om något nytt organ bildats omkring virke. Ibland är det här i Sverige i bland är det placerat i EU som nu senast.
- Notera de tydliga tecknen på att virkesmarknaden konsoliderar sig.
Vad gör skogsägarna?

- Vetskap om hur kooperationen är uppbyggd känns inte aktiviteten vara optimal därifrån för skogsägare.
- LRF är bemannade med folk från de regionala skogsägareföreningarna. (Södra stoppade tidningen Vi skogsägare.)
- VMF är sammansatt från i huvudsak stora företags korridorer. Förtroendet för dem är starkt i dalande.
- SDC i Sundsvall med VMK och VMU är ännu starkare bemannat från bolagskorridorer. Kan det komna något gott för skogsägare därifrån? Inte ens matrisfubben åtgärdas.
- Virkesköparna har enstaka skogsdagar, men det är sällsynt, att de lämnar ut prislistor vid dessa tillfällen. Dörren stängd.

- Är ni inte uppdaterad på deras utspel så läs tidigare inlägg här.

Hur många organisationer har skogsägare att vända sig till, när det krånglar eller skogsägare vill ha utbildning, råd eller hjälp?
- Skogsägaren "måste" oftast anlita motparten, den som köper virket.
- Blir det problem med jobbet i skogen och certifieringskontroll begärs, ja då kommer troligen en av köparen/utföraren kontrollerad organisation och kontrollerar.
- Begär ni uppgifter för kontroll av avverkningsuppgifter, tar det i hälften av fallen 2-3 månader att få dessa och då är 3-5 uppgifter felaktiga visar det sig.
Svaret från köparen kan ex. bli när felaptering upptäcks "Vi behövde det virket/längderna då."
Rent ljug förekommer från köparehåll, som skogsägaren har svårt att kontrollera.
Vad bör skogsägare göra?

   TS
Avatar Fallback

Låg försäkring Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#251158 Nuvarande låga timmerpriser är förödande när försäkringsärende skall ersättas. Då är lokala kända öppna prislistor normgivande.
Är dessa då som nu bara ca 80% av normal prisnivå, då drabbas sargade skogsägare en gång till genom försäkringsbolagens "blåsning" och detta genom virkesköparnas bedrägliga beteende.
- Erfarenheterna omkring detta skaffades efter stormarna Gudrun och Per.
- Något fall gick att åberopa samtida försäljning och efteråt få upp ersättningen.

Som ni sett i tidigare skrivning här och detta inlägg, motiverar er att försöka ändra på nuvarande "skuggpriser".

   TS
Avatar Fallback

Ny förening Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#251468 Angående artikel i ATL.
Skogsägare har ringt och uttryckt sina tankar omkring de fyra stora gårdarna, som har ca 8.000 ha tillsammans och tänker bjuda ut virke gemensamt.
I slutändan är avsikten att bli en start kraft i förhandling med köpare och förfoga över egen avverkningsresurs.
En form av ny skogsägareförening.
- De säger att de var för sig är inte starka nog för att få de bästa priserna.
Hur stark är då en skogsägare med 52 ha?

Detta är en signal som bör höras med båda öronen. En ny skogsägargrupp tar detta initiativ, men är bland de som redan är de starkaste.
Idén är naturlig i den marknad som virkesköparna skapat, men behovet borde varit starkast bland de små skogsägarna, som verkligen står ensamma och saknar en stark part som hjälper dem.

En lite intressant sak var, att en av de nu stora ägarna, var tidigare med i styrelsen för Södra.
I slutet på den perioden satt jag bredvid denne person vid maten och jag berättade om några problem som pågick i Södra. Han lyssnade med speciell inlevelse och utan att försvara.

Har virkesbolagen lyckats nära fullständigt, att få ner virkespriserna och splittra skogsägarna mot sina skogsägareföreningar?

   TS
Avatar Fallback

Skogen: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#252551 Senaste tidningen Skogen tar något mera ödmjukt upp kritiken, som tydligen allt fler framför omkring de simpla jämförpriserna som presenteras mellan köparna.
Se tidigare synpunkter här från mig i ämnet.
Även denna gång är priserna i princip oförändrade (undantaget Sveaskogs ändring längst upp.) Så har priserna varit oförändrade sen i somras.
- Skogen beklagar, att de inte får tag i prispåslagen som bolagen "dribblar" med.

Bolagen borde väl inte få kalla det för prislistor. Hur vore det om en affär hade lika felaktiga priser på hyllkanten/annonser jämfört mot vad som använts i kassan?
Varför tas inte ämnet upp i pressen och på skogsdagar?
Varför gör inte skogsägare aktioner mot detta?

Skogsägarerörelsen gör vinsten på detta. De ligger lite lagom till i prisnivå och har minimalt med tillägg och får virket därför billigast i slutändan.

Bolag vägrar enligt Skogen att lämna prislistor. Vida nämns som en av de sydliga köparna som vägrar.

Jämförpriser har ATL/Nya Skogsägaren som har samma ofullständiga upplägg.

   TS
Avatar Fallback

Skogen mer..: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#252882 Se Skogens visning av "jämförpriser" som ex. på köparnas "lekstuga".

Konkurrensverket borde ingripa mot denna "falska varudeklaration".

Skogen skriver själv att deras "jämförpriser" är absolut undre prisgräns för accept vid försäljning.
Även den syftningen ser jag som felaktig nivå, eftersom den inte är någon relevant nivå.

Skogen tar fram jämförelse mellan två bolag 2010 och 2013. Se bild.
Påslagen var minst 50 kr/m3 då (jag vågar inte skriva högre). Inse att jämförelsen blir enorm mellan nivåerna idag och 2010. Det motsvarar därför inte marknadsbilden som råder. Det bara visar hur köparna tagit herraväldet och skapat ett "monopolspel" utan konsekventa regler.
Vilka vill spela med sådana "medspelare"?
- Köparnas "smussel" nu tycker jag får hästköttsskandalen att framstå som ett enkelt problem, eftersom det då fanns opinion och myndighet som engagerade sig.

- Inte ens skogspressen vågar göra något nu, eftersom de avvaktat så länge att allt "havererat", samtidigt som de "skyddat brottsling".

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Timmermarknaden av Hoglunda - mån 15 aug 2011, 09:23
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
1 svar
789 läst
av Niking     
fre 26 aug 2011, 01:11
Röttimmer - ett nytt timmersortiment? av Niking - fre 02 jul 2010, 02:05
i Avverkning (slutavverkning)
2 svar
2250 läst
av Niking     
tor 29 jul 2010, 19:09
Nytt initiativ för skog och klimat av Contorta - tor 19 aug 2010, 18:34
i Bioenergi

12
16 svar
4969 läst
av nisse     
fre 03 sep 2010, 10:02
Anmäla fällt småvilt - nytt påhitt? av Mangan - tor 19 aug 2010, 21:43
i Skogsmiljö och Trädlära
7 svar
2523 läst
av Emil N     
ons 19 jan 2011, 13:29
Nytt reglage och elektrisk fotpedal av granqvist - mån 06 sep 2010, 08:38
i Skotare
2 svar
1965 läst
av granqvist     
tor 09 sep 2010, 09:04
Annonser