Nytt på timmermarknaden

 Svara  442 inlägg  135363 visn.  18 följer
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24449 Inspiration kommer genom mejl och telefon från skogsfolk. Egentligen känns det inspirerande även om det tar tid. Tack!

En tid har det framförts önskemål/krav på jämförpriser på nya prislistor som presenteras i marknaden. Som exempel på jämförelse har prislistetesterna, som vi gjort på ATL nämnts.
Eftersom det finns offentliga trädbanker (även om de är dåliga) så kan jämförelse åstadkommas genom test med dessa.
Jag förslår att ni ber köparen om apteringsfil till skördare (APT-fil).
Skicka även "pappersprislista" så jag kan se att den är rimligt rätt inlagd. Scanna gärna listan och skicka allt på mejl till mej.
Enbart pappersprislistor väljer jag troligen bort eftersom det tar tid att "knappa" in dem.
Luska också ut om det utgår premie i någon omfattning eller andra "favörer".

Resultatet bör bli att färre skogsägare behöver luras av dåliga prislistor. Till verket gubbar och kära damer!
Jag lovar inte att testa allt men några kan jag prova.
Bertilsson

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#27407 Stora och Wedas fuskfub är något som genomskådas just nu.
Titta på min "fuskfubstråd".

Nyligen sa en försvarare av fuskfub att nuvarande omräkningstal är väl inte värre än gamla metoden med m3to, som har faktorn 1.0 i alla lägen!!
Detta påstående visar att denne inte kan aptering. Med m3to finns teknik i dator att optimera varje träd till max och avsmalningen beaktas korrekt. Detta sker inte med fuskfubsaptering, som ingen skördaredator kan använda.
Vår apteringskultur har på ganska gott sätt fått fram logik, som vi kan uttrycka i apteringsråd även för manuellaptering.
Hjälp till att få bort den felaktiga fuskfubben och att tänkande leder fram till bättre teknik.
Börja med att betala för barken så får vi bättre aptering.
Kan man beräkna pris på bark kan man också göra beräkning på mantelvolymen. Då kanske vi närmar oss rättvisa värde för trädet i m3fub.

   TS
Avatar Fallback
 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#37703 Den trädbank som VMF föreningarna har gjort, har som jag tidigare nämnt om visa betydande brister.
Eftersom avsikten med dessa enhetliga trädbanker var att det skulle finnas en bank för varje område som alla skulle använda för tillverkning av prislistor och likvärdig jämförelse mellan prislistor var kravet högt ställt från början.
Kontakter med mätningsföreningar visar att kunskapen hos beställarna som anses vara medlemmarna i mätningsföreningen är för låg. Även ambitionsnivån verkar låg eftersom det inte kommit några förslag ännu att korrigera bort bristerna.
Dessutom vill man i viss grad hemlighålla materialet. Detta tycker jag är ett sätt att som i andra sammanhang dölja för andra berörda parter sådant som man väntar sej är offentligt och skall komma från en opartisk mätningsförening som arbetar för båda sidor i marknaden.
Var det ett schackdrag att göra dessa trädbanker först enbart för virkeshandlarna för att inte andra skulle ha samma möjligheter.
Som jag uppfattar det kan inte en vanlig skogsbrukare med apteringsprogram få tillgång till sin trädbank överallt i landet.
Ändå har Skogforsk medverkat och gjort framtagningen av trädbankerna. Till Skogforsk betalar skogsägare på varje m3 virke som levereras. Ändå har skogsägaren inte full tillgång till materialet.
Som trädbankerna är just nu kan inte kubb och klentimmer testas korrekt eftersom inte deras specifika bestämmelser kan beaktas i trädbankens trubbiga tvångskap som borde delas upp i åtminstone krök och långkrök.
Det borde även va ditt ansvar att medverka till att ändring sker på dessa problem.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#50012 En längre tid har det efterlysts kvalitetsstatistik som visar hur resultatet blev efter det mycket hafsiga införandet av ny timmerklassning mitt i en säsong. Det var ju 1 jan. 2008 som detta skedde i halva landet.
- Ett år efter införandet är det inte särskilt känt hur utfallet av kvaliteter blev.
Både VMF SYD och Qbera har ombetts att förmedla uppgifter men inga uppgifter är levererade. VMF SYD meddelade att det kommer i årsredovisningen 2009. Det innebär försommaren 2009 när även den andra avverkningssäsongen är slut.
Nog liknar det som att kasta in jästen efter degen i ugnen.
Jag anser att uppgifterna borde presenterats varje kvartal.
Är detta resultat av att skogsägarna är för passiva och blundar för problemen? :cry:
Säger detta något om mätningsorganisationernas vilja att serva skogsägarna?

Kan de uteblivna värdena/resultaten bero på att något gått snett? Besannas samma händelse som skede vid kvalitetsbytet i mitten på 90-talet då flera 100 miljoner flyttades från skogsägare till industri p.g.a. fel intentioner vid prissättning och sedan total tystnad när det började upptäckas?
Bevaka problemet!
Skall vi skapa värdefullt virke måste information ges i förväg och under tiden och inte efteråt.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#52211 - Mätutrustning gav fel värde.
Vad som inträffat är att de två tillverkare som lanserat sektionsmätning för volym i m3fub inte klarar att ge rätt virkesvolym när barken inte är skadad tätt in till ved. Så illa på tall att mätningen är stoppad.
Följden är att matrusfub/fuskfub måste användas igen för Södras del.
Att de då inte ändrat filtypen i skördarna så dessa kan aptera anpassat mot matrisfub är tråkigt (milt sagt). Ett arbete på endast någon timme per prislista är vad det handlar om. I stället plockar de och andra pengar från vissa skogsägare utan att de vet om det. En till två tior per m3 handlar det om.
- Skogsforsk har vid flera tillfällen bekräftat att m3fubprislistor måste räknas om när matridfub används till betalning. De säger att de förmedlar detta budksap vid varje tillfälle. Jag begär att de går ut i press och meddelar detta så det blir slut på plockandet av pengar från skogsägare.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56234 I tidningen SKOGSAKTUELLT nämndes att VMF QBERA lägger fram förslag till Virkesmätningsrådet om att ett 10 procentigt avdrag skulle införas på timmer om andelen dubbar med djup över 6.9 mm också är högt.
Har fler hört om detta förslag?
Varför tar Qbera detta initiativ?
Är detta nya sätt vägen att påverka marknaden genom att använda ”opartiska” VMF?
Varför slår Qbera mot leverantörerna som ofta inte kan påverka vilket aggregat som avverkningsföretaget sätter på avverkningen?
Varför agerar ingen mot maskintillverkarna så det blir skonsammare matning?
Varför gynnas inte de aggregat som är skonsamma mot virket och oftast lämnar mer bark kvar vilket ökar energivärdet och mätningsnoggrannheten. Ex. Fiberpack som var skonsammast i Skogforsk virkesvärdestest gav en kvarlämnad extra barkmängd värd 2 kr/m3. Sen dess har energivärdet ökat och kan innebära uppemot 150.000 kr/år.
Varför är marknaden så tyst om dessa fördelar.
Endast kostnadsfokusering.
Mantrat är oftast: HÄR SKALL SPARAS KOSTA VAD DET KOSTAR VILL.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#65157 Nu rullar vi igång efter semestern. En speciell virkesperiod ligger framför er. Det blir alltmer säljarens marknad.

Så till dagens ämne.

Vilken typ av barkfunktion som används kan påverka betald volym ca 5.5% vid vederlagsmätning. Värdet påverkas ännu mer eftersom det är de grova rotbitarna som blir mest påverkade.

Problemet har påtalats till Skogforsk där vi i stort har helt gemensam uppfattning. Men eftersom mätningsnormer bestäms av Virkesmätningsrådet har problemet också anmälts dit och krav på åtgärd framförts. Det märkliga är att sen anmälan i dec 2008 har inte något svar kommit från Lars Björklund ( i detta ärende heller).

7 påminnelse har gjorts. Några gånger har ytterligare personal fått del av påminnelsen.

I dagarna har problemet anmälts till Skogsstyrelsen. Egentligen är detta nödvändigt eftersom inte mätningslagens krav uppfylls någonsin.

Men det är ändå märkligt att inte VMR som högsta mätningsinstans vill lösa detta problem på bra sätt när betydligt bättre fungerande metod finns, som åtminstone bör rädda de flesta avverkningar inom mätningslagen.

Det har misstänkts att det är likgiltighet från Lars Björklunds sida bara för att jag som ensam person anmält problemet.

Bristfällig barkmetod påverkar även apteringen negativt. Hur mycket kan jag inte beräkna men avsmalningen blir omväxlande för liten och för stor. Fuskfubben blir ca 5 ggr ”farligare” på timmer och upptäcktes när det oväntat nådde upp till skotningskostnad.

Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#67435 - Skogsstyrelsen vill permanenta volymsänkning vid m3fub!
Skogsstyrelsen har gjort ett utlåtande om en test som SLU gjort på bekostnad av Virkesmätningsrådet. Testen skulle undersöka bristerna i matrisfubben/fuskfubben. (Mer om detta se fuskfubstråden)
- Som facit på matrisfubben användes Södras sektionsmätning i de nya mätutrustningarna. Vid denna mätning fann ”facit” att matrisfubben gav 0.94% för lite volym (ca 5 kr/m3). Ett fel i facit användes senare som anledning att skriva ner förlusten trots att felet var besläktat med annan kompensation.
- Min upplysning nu vill uppmärksamma er på att facit ändå var inställd att filtrera bort all stigande vedfiber som utgjordes av stigande diametrar vid ex. grenvarv.

NU VILL SKOGSSTYRELSEN ATT DENNA NERDRAGNING AV DIAMETRAR SKALL BLI NORM VID VIRKESMÄTNING FRAMÖVER!

- Denna bortfiltrerade volym är bedömd motsvara 1-3%. (De stora värdena uppstår på klent virke.) Detta motsvarar i genomsnitt ca 6 kr/m3 på hel avverkning.
- Teknik finns idag att tämligen väl mäta diameter/vedvolym rätt även vid grenvarv.
- Skall den tekniken utnyttjas eller skall systematisk nerdragning av volym motsvarande 450 miljoner (nära ½ miljard) per år tillåtas om alla avverkning får denna norm?
* Hur vill ni ha det?

Ytterligare en filtrering användes i facit ovan. Rotansvällning filtrerades bort enligt en raklinje dragen mellan måttet vid 55 cm från rot och 25 cm som sen går till rotändan. Detta kostar ytterligare 60 milj. kr/år. Nu är manipuleringen från äkta fub uppe i en halv miljard/år.
- Skall detta bli norm vid virkesmätning framöver?
- Uppenbart kommer detta att motverka rätt volymmätning när separat betalning enligt Admins idé för bark, mantelvolym och sågcylinder skall tillämpas.
- Är detta en typ av manipulering som görs för att stå på god fot med virkesköpare och andra starka parter i marknaden? Förlusten tycks drabba skogsägare väldigt ofta.
* Vill ni ha det så här? Skall det vara äkta fub?
ATL hade artikel om detta fredagen den 12:e sept.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#67518 mäta volym helt rätt är nog svårt så länge man inte mäter m3fpb, det viktiga är väl att volymen mäts lika överallt.

Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#67571
ume skrev:mäta volym helt rätt är nog svårt så länge man inte mäter m3fpb, det viktiga är väl att volymen mäts lika överallt.

Jag tror också att vi inte "är i mål" förrän vi mäter på bark med uppdelning i bark, mantelvolym och toppcylinder. Men nu föreslagen filtrering är då ett hinder för "verklig volym".
Nu mäts ju virket inte i m3fub likadant överallt. Därför ser jag behov av bättre "inkörning på rätt väg" när man nu inför något som marknadsförts som bitens verkliga volym.
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#70198 I december 2008 ställdes frågor till VMR Lars Björklund om hur tydligt de förklarat för skogsbranschen att barkfunktinerna är bristfälliga och hur de skall användas.
- Frågorna ville tydligen VMR Lars Björklund inte svara på. Inte ens 8 påminnelser gav något svar.
Följden blev att jag skickade frågorna till styrelsen för VMR också. Tänk, på 7 dagar gick det då att svara.
Jag läser ut så här:
- Det finns en VMRs instruktion för ”Virkesmätning med skördare” som getts ut 2007. I den står att Hannrups (Skogforsk) barkfunktion skall användas vid virkesmätning med skördare.
- Dock bara ”när av VMR auktoriserade virkesmätande företag (Virkesmätningsföreningar) agerar revisorer vid vederlagsgrundande mätning. Utan detta får man ej hävda att virkesmätningen är utförd i enlighet med instruktionen”.
- Kravet berör alltså inte många skördare i landet. Kravet är ännu så länge därför tämligen verkningslöst för att åstadkomma rätt volym och minska apteringsförluster.

Lars Björklund skriver: ”Förutom dessa instruktioner har SDC inget mandat att granska eller övervaka arbetet i skördarna”.
1 Vem tar då ansvaret?
2 Vem ger någon institution detta mandat?
3 Hur har ni maskinförare, skogsägare och övriga kommit i kontakt med ovan nämnda
”barkinstruktion” från VMR?
4 Vilken barkfunktion använder ni i era maskiner?
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#72496 En redovisning av nuvarande läge på olika tidigare nämnda problem.
Jag skrev tidigare om att barken på tall värderas felaktigt i skördare ca 5.5%.
Detta innebär fel volym vid betalning med volym från skördare.
Jag anmälde detta till Skogsstyrelsen eftersom felet inte ryms inom mätningslagens toleranser.
I tron att GD Monika Stridsman skulle sätta fart på detta ärende skickades det till hennes adress.
Vid kontroll en månad senare hade ärendet just nått en handläggare. Detta är oförsvarligt. Hon som skall leda och fördela arbetet?
Ännu efter någon månad ytterligare har inget svar eller rapport kommit.

Vi vet att matrisfub/fuskfub ger spridning av värdet genom felkubering på ca 100 kr/m3. Med 5.5% ytterligare på ett tallpris blir spridningen 125 kr/m3.
    Skall virkesmätning kallas rysk roulette?

Till detta kommer felaptering p.g.a. att fel barkmängd blir avdraget motsvarande 5 mm/m (bedömt mellan 1-5 m från rot). En vanlig överskattning av avsmalningen blir 60-70%.
Visste ni som kör skördare om detta?
Visste ni som är tjänstemän om detta?

Behöver något göras?

Tror ni någon annan gör något?

Handläggare är nu på Skogsstyrelsen Jan-Olov Bäcke.
Bertilsson

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nytt på timmermarknaden

 
#72519 Visst märker man det på rotstockar, såväl tallar med grov skorpbark som granar med rotansvällning som går upp en bit på stammen.
I de fallen det vill göras en kort stock som inte motiveras av kvalitetsgräns så stegar jag modul upp iom barken lurar värdeapteringen.

Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#72631
masterchief skrev:Visst märker man det på rotstockar, såväl tallar med grov skorpbark som granar med rotansvällning som går upp en bit på stammen.
I de fallen det vill göras en kort stock som inte motiveras av kvalitetsgräns så stegar jag modul upp iom barken lurar värdeapteringen.

Jag blir tveksam till din slutsats på gran. Det gör att jag undrar på vilket sätt en barkfunktion skapar fel avsmalning för dej?

Vilken barkfunktion använder du i skördaren?
Bertilsson

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt på timmermarknaden

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#72636 Skogsstyrelsen har i dag lämnat skrift på mina frågor från 14 aug, om felaktigheter vid användning av gamla tallbarksfunktionen.
De skriver att de bryr sej inte om problemet eftersom de bara kontrollerar virke som volymmäts för vederlag. Eftersom bara 200.000 m3 f ub (= ca 0.3% av avverkad volym i landet/år) mäts in med skördare är det inget problem.
De kallar det för experimentverksamhet.
De anser väl att de inte kan bedöma om det blir något av skördaremätningen.
(Jag var med vid första provet år 1994 på DASA med skördaremätning. 5.000 m3. Klassning och volym var t.o.m. något bättre än sågverket efter kontrollmätarens provstockar. Tyvärr blandade en åkare virke så en avverkning fick strykas. Men nog är 0.3% en klen utveckling på 15 år.)

Skogsstyrelsen ägnar sej heller inte åt synpunkter på hur illa barkfunktioner används i apteringen. Det är absolut inte "deras bord"!

Jag vet nu inte vem som reagerar för 20-35 kr/m3 som flyger och far? Vem som helst kan troligen göra som de vill idag tills någon grupp reagerar.
Bertilsson

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Timmermarknaden av Hoglunda - mån 15 aug 2011, 09:23
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
1 svar
787 läst
av Niking     
fre 26 aug 2011, 01:11
Nytt märksystem gör timret spårbart - Otmetka Woodpecker av Niking - fre 25 jun 2010, 00:58
i Skogsnyheter
4 svar
1276 läst
av Fredrik Reuter     
lör 26 jun 2010, 23:32
Röttimmer - ett nytt timmersortiment? av Niking - fre 02 jul 2010, 02:05
i Avverkning (slutavverkning)
2 svar
2250 läst
av Niking     
tor 29 jul 2010, 19:09
Nytt initiativ för skog och klimat av Contorta - tor 19 aug 2010, 18:34
i Bioenergi

12
16 svar
4951 läst
av nisse     
fre 03 sep 2010, 10:02
Anmäla fällt småvilt - nytt påhitt? av Mangan - tor 19 aug 2010, 21:43
i Skogsmiljö och Trädlära
7 svar
2522 läst
av Emil N     
ons 19 jan 2011, 13:29
Annonser