Vrakning

 Svara  117 inlägg  61941 visn.  17 följer
Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#204992 Interessant debatt. Jeg er ny skogeier og syntes det er håpløst vanskelig å forholde seg til alle de forskjellige målemetodene. Hvorfor kan man ikke bruke vekt som grunnlag for prisberegning? Dette ville eliminert usikkerhetsmomentet ved skördarens kalibrering, feilkilder ved målemetode samt at virkeskvaliteten ble ivaretatt av densitet (høy densitet = bra kvalitet). Man må selvsagt ta hensyn til når på året virket er skördat. Da ville hele problematikken med vrak være eliminert (så sant det ikke er metall etc i virket eller feil apptering i forhold til avtale).

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#206096
Bertilsson skrev:
Bertilsson skrev:
Niking skrev:Det vore önskvärt om bolagen tydliggör vilken sorts fub som virket mäts in i. Förslagsvis genom m3sefub för sektionsfub, m3trfub för travmätt fub och m3mafub för matrisfub. Anledningen är att travens inmätta volym varierar något med mätmetoden.
Alla läsare må hjälpa till med detta "tryck" mot virkesköpare.
Enbart skillnad mellan matrisfub och verklig m3fub är oftast 10-25 kr/m3 om siffrorna är lika för båda alternativen från början.
Ändå står det vanligtvis m3fub som volymbegrepp på alla. Kanske 50% av köparna på något sätt senare i prislistan skriver sådant som tyder på annan mätmetod.

Niking skrev:Hur vida omräkningstalen har lagts in, får du ta med skogsbolag eller entreprenörer. Jag är skogsägare, ifall du missat detta.
Ni som är skogsägare måste inse att under hela tiden som matrisfub/fuskfub använts (6 år) har inte en enda skördaredator kunnat ta emot några omräkningstal. Hur kan ni "tyst" acceptera en sådan metod?
Eftersom priser i matrisfub ser ut om vanliga priser i "äkta" m3fub läggs dessa in i skördardatorn och denne tror då att all volym betalas. Datorn väljer fel aptering till de förluster som är nämnt. Senare prisräkning gör att ex. fjärde stockar i vuxen gran apterats i tron att verklig avsmalning på ex. 15 mm/m blir betald när det i stället alltid blir till avsmalning 7.1 mm/m vid 49 dm och 14 cm. En felräkning på mer än dubbla avsmalningen.
Försök att aktivt motarbeta dessa systematiska fel som utnyttjas från köparhåll.
Går det att försvara en sådan svajig beräkning av volym/värde?

Niking skrev:Tja, utan prislista, med tillhörande omräkningstal - så går det ju inte att svara på din specifika fråga. Kan du inte ens begripa detta elementära fakta, så förstår jag att du har svårt att hitta villiga entreprenörer. Hoppas att du hädanefter har vett att höja sakligheten i din argumentation. Annars lär vi aldrig komma någon vart.
/Niklas
När nu dina prislistor är borta och du glömt vad du baserade ditt tidigare påstående på, föreslår jag att du söker på nätet. Välj listorna här under för att svara på frågan hur skogen skall vara avsmalningsmässigt för att vinsten skall vara ex. 5 kr/m3fub.
Använd massavedspris 295 kr. Klentimmer och timmer finns här
http://skog.sodra.com/Documents/Prislis ... an_LEV.pdf
http://skog.sodra.com/Documents/Prislis ... 20gran.pdf

Obs att dessa priser är i m3fub men används vid betalning med matrisfub när snö/is eller annat hindrar mätning i sektionsfub. Inse även denna form av rysk roulette.
Listorna är användbara för bevisningen som behövs från dig efter ditt utspel.
Södra har flera sågverk där det officiellt skall mätas i sektionsfub men sen år allt mäts som matrisfub/fuskfub med de förluster jag nämnt om.

Niking, det är en vecka sedan du fick prislistor (du hade visst kastat alla du hade vid din flyttning) för att kunna svara på hur avsmalning och bestånd skall vara för att ge de vinster du anser att matrisfub/fuskfub ger. Om du kan visa på det, så är svar viktigt.

Till Niking!
Du har framfört att skog med bättre avsmalning har fördelar om matrisfub/fuskfub används.
Du har fått prislistor att testa och bevisa på för ungefär tre veckor sedan men inte svarat ännu.
- Flera tester visar att det knappast går att hitta skog som vid medellängder på ca 47 dm ger något mer i värde.
Om du egentligen vill ta tillbaka ditt påstående så gör det för att inte skogsägare skall förledas att tro att deras bättre skog undviker att bli förlorare.
Du har ett ansvar för kollegor också.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#208776 Niking har ännu inte bevisat underlag för sitt tidigare tyckande. Eftersom Vida nyligen med visad skräck på en skogskväll undvek att svara hur mycket de använde matrisfub, bekräftar detta att inköparna vill att skogsägare inte skall förstå problemets vidd.
Jag bifogar en kontrollerbar och därmed avgränsad bevisbar uträkning för vilka konsekvenserna blir om virke skall göras långt eller kort.
11 m lång stamdel som delas i två långa stockar eller tre korta.
Avsmalningen är 9 resp. 12 mm/m. Ni får extrapolera för bedömning vilket bättre avsmalning som ger den "påstådda vinsten".

Skall virket göras längre än 43 dm kommer tämligen stora volymförluster eller mycket stora volymförluster (40 kr/m3). Detta beror mest på att korta stockar inte kan väljas i större avsmalning utan apteras långa, såvida träden är raka. Då används omräkningstal motsvarande 6-7 mm/m för dessa långa stockar, även om avsmalningen är 12 mm/m eller 15 mm/mm.

Förluster uppstår jämfört mot sektionsmätt m3fub.
Förluster uppstår även på fastpris per m3fub.

Notera att priset i m3fub är ursprungligen satt för sektionsmätt volym och virket skall då mätas på detta sätt.
Men är virket prissatt efter omräkningstal enligt matrisfub blir mängden fel när virket inte ser ut på samma sätt, ex. långa stockar är apterade i medelavsmalning 8 mm/m och större.
I dessa fall uppstår alltså förlusterna när virket efter inmätning inte ser ut enligt prissättningen!
Klicka för större bild.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#219242 om vindfällda granar har legat ca 1 år men inte avkapade i rotändan, det finns lite små svarta fläckar på yttrekant , blir det vrak , tycker att det är synd att skicka i massveden, såga dem själv vore ett sätt menjag undrar hur nogrannheten är vid inmätning är ganska många, kan man prova att skicka dem som timmer mvh värmland

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#219307
mbtrac skrev:om vindfällda granar har legat ca 1 år men inte avkapade i rotändan, det finns lite små svarta fläckar på yttrekant , blir det vrak , tycker att det är synd att skicka i massveden, såga dem själv vore ett sätt menjag undrar hur nogrannheten är vid inmätning är ganska många, kan man prova att skicka dem som timmer mvh värmland


Tror det endast duger till energived.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#219328
mbtrac skrev:om vindfällda granar har legat ca 1 år men inte avkapade i rotändan, det finns lite små svarta fläckar på yttrekant , blir det vrak , tycker att det är synd att skicka i massveden, såga dem själv vore ett sätt menjag undrar hur nogrannheten är vid inmätning är ganska många, kan man prova att skicka dem som timmer mvh värmland
Är bitarna försedda med vit bast 50% av omkretsen från ända till ända på bit duger det till massaved.
Timmer samma sak men oftast ingen blånad djupare än 5 mm in i veden. Inga insekter i veden.
Större mängder kan avsättas till andra sortiment. Ev barkborretimmer.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#219344 Lennart du har helt rätt.Dock kan jag även tillägga att max 50 procent av timmerbitens längd - grantimmer klass 2- får har max 50 procent av omkretsen vit bast. Ju längre upp i topp desta större risk är att lagringsrötan aär kvalitetsavgörande

Här har ag väl inte helt fel,eller?

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#219358
Bertilsson skrev:
mbtrac skrev:om vindfällda granar har legat ca 1 år men inte avkapade i rotändan, det finns lite små svarta fläckar på yttrekant , blir det vrak , tycker att det är synd att skicka i massveden, såga dem själv vore ett sätt menjag undrar hur nogrannheten är vid inmätning är ganska många, kan man prova att skicka dem som timmer mvh värmland
Är bitarna försedda med vit bast 50% av omkretsen från ända till ända på bit duger det till massaved.
Timmer samma sak men oftast ingen blånad djupare än 5 mm in i veden. Inga insekter i veden.
Större mängder kan avsättas till andra sortiment. Ev barkborretimmer.
Förtydligande enligt Kompendie från VMR 07!
Anledningen till att sågtimmerstock ska vara apterad från levande stamdel är att den vid
sågning ska ge ett friskt och över tiden hållbart virke. En stamdel betraktas som
levande om det vid avverkningen förekommer näringstransport i större delen av
stamdelens innerbark (floem). Med större delen avses i detta sammanhang mer än 50 %
av omkretsen på minst halva stockens längd. När ett träd dör på rot, t.ex. till följd av
insektsangrepp, brukar näringstransporten i ytterbarken avta successivt under en längre
eller kortare tid. Barren gulnar och faller av samtidigt som barken efter hand torkar och
spricker för att slutligen falla av i stycken. Någon exakt beskrivning av när
näringstransporten upphör går inte att ge men ett träd ska betraktas som levande så länge
innerbarken är ljus och fuktig samt har normal mjukhet. Under dessa omständigheter ska
det ännu inte ha hunnit angripas av blånad eller lagringsröta.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#219396 det va bra svar på mina frågor tack .

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#258635 Länge sedan någon var på tråden. Men provar ändå.
Jag har lämnat grantimmer till nya Värösågen SÖDRA både som leveransvirke och uppdragsvirke. Det mättes in i travat mått m3fub på lastbilen vad jag förstår.
Vad anser ni om det? Då behöver man ju varken bry sej om matrisfubb eller sektionsfubb.
Är detta ett ok alternativ jämfört med skördarmätning? Jag undra dock hur man kan klara av att få fram exakt medelängd på stuvarna. Erfarenhet någon?

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#258692 exakt medellängd skriver du.
Detta är ingen exakthet uten en uppskattad medellängd, som dock kontrolleras med jämna intervaller av s.k kontrolltravar..

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#258694 Raymond, jag tycker det är bra. Fick du något vrak på leveransvirket?

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#258696
Reymond skrev:Länge sedan någon var på tråden. Men provar ändå.
Jag har lämnat grantimmer till nya Värösågen SÖDRA både som leveransvirke och uppdragsvirke. Det mättes in i travat mått m3fub på lastbilen vad jag förstår.
Vad anser ni om det? Då behöver man ju varken bry sej om matrisfubb eller sektionsfubb.
Är detta ett ok alternativ jämfört med skördarmätning? Jag undra dock hur man kan klara av att få fram exakt medelängd på stuvarna. Erfarenhet någon?
Mätmetoden är ett förenklat system.
Vad gäller noggrannhet så är det svårt att få rätt i varje parti. Även respekt för kvalitet minskar. Dock visar Södra intresse av att leda arbetet mot allt sämre kvalitet och insikt för leverantören.
Som skogsägare är det nog tämligen omöjligt att klaga på travmätning eftersom partiet varit några minuter framför mätaren. Men de ger sig inte.
Billigt är mantrat. Ni bör alltmer tänka över hur ni önskar fortsättningen omkring mätning.
En skogsägare med god kvalitet på avverkningsterräng, träd och virkesframställning får inte sin rätta belöning vid leverans till Södra.
Men har ni frodvuxet, småkrokigt, rötklickar och stor avsmalning så sälj till Södra.

Följande fall är bevis på hur slentrianmässigt det går till, där skogsägaren måste bevaka sin rätt.
viewtopic.php?f=29&t=9982&p=237995&hilit=medell%C3%A4ngd#p237995

Ledande personer i VMF medger att medellängdsbedömningen vid lastbilsmätning är mycket svår.

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#258698
Reymond skrev:Är detta ett ok alternativ jämfört med skördarmätning? Jag undra dock hur man kan klara av att få fram exakt medelängd på stuvarna. Erfarenhet någon?
Jämför du travmätning mot Södras skördarmätning med stampris så är det jämförelse mellan två metoder med brister, där stampris är bevisligen underbetalt, se länk;
viewtopic.php?f=29&t=9982&p=202447&hilit=+stampris#p202447

Avatar Fallback

Re: Vrakning

 
#264907 hur kan man få lagringsskada på tall klentimmer har fått inmätningslista nu det är 60 årig tall bestånd legat vid väg 2 mån ser fram mot svar mvh mb trac

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Annonser