Beröringsfri diametermätning skördare

 Svara  224 inlägg  55456 visn.  8 följer
Avatar Fallback

14 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#145148 Entreprenör har för mig framfört synpunkter på beröringsfri mätning. Han är orolig för att en kostnad läggs ytterligare på entreprenörer.
Denna synpunkt kommer varje gång som något nytt skall genomföras. Självklart är entreprenörer påverkade av nya kostnader. Men varför skall inte ersättningen baseras på prestation och kvalitet och utrustning? Finns det ett överutnyttjande från skogsbolagens sida i dessa sammanhang? Vems ärende går de?

Kan pris efter trädgrovlek i beståndet påverka ersättningen så skall väl en god beröringsfri mätning kunna ersättas.

Bra beröringsfri mätning skulle vara en konkurrensfördel i ett entreprenörsföretag som kör mycket avverkningsuppdrag/leveransvirke. Har skördarens produktionsuppgifter fullvärde, skulle inte de "vanliga 45 m3fub" försvinna genom stöld.

Bara vinsten för entreprenören genom minskad kontroll och kalibreringstid betalar utrustningen på ett år. Är inte enbart detta ett incitament för utvecklingen?

Avsnitt 10 och 12b må ni läsa igen.

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

15 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#146863 Mellan kunniga personer har det diskuterats fördelar med god beröringsfri mätning.
Med gott förtroende för beröringsfri mätning i skördare skulle trygghet i hela processen från aptering till redovisning skulle mycket misstänksamhet försvinna i skogen. Om bara hälften av diskussionerna försvann skulle den tiden kunna användas till positivt jobb i stället.
Den förhatliga volymräkningen i matrisfub/fuskfub, som Södra införde, skulle nästan helt försvinna om vederlagsmätningen blev dominerande metod i skördare med god beröringsfri mätning.

   TS
Avatar Fallback

16 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#147022 Förra inläggets konstaterandes att man kan göra ”två flugor på smällen” om man skapar bra beröringsfri vederlagsmätning och därmed marginaliserar den starkt kritiserade matrisfub/fuskfubben (även benämnd Södrafub) till virkesmarknadens ”bakgårdar” där den möjligen hör hemma.
Då behövs inte heller dyra investeringar i komplicerad sektionsmätning vid sågverk, som ändå har tveksam funktion, beroende på att stockarna är så skadade i bark efter alla processer i skogen från upparbetning, fall mot varandra skotning med två griphanteringar, lastbilslastning på och av, truckhantering och sist förflyttning med keratt.
Beröringsfri mätning innebär skonsammare upparbetning och mätning direkt efter bara kvistning och innan den berör något annat.
Allt virke skulle där kunna mätas i en bra m3fub, som skulle bli följden.

   TS
Användarvisningsbild

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147072
Bertilsson skrev:Allt virke skulle där kunna mätas i en bra m3fub, som skulle bli följden.Jag tror att det blir ganska svårt att hitta någon apparat som mäter exakt när det gäller fub som ni använder i Sverige. Men att hitta någon sorts optisk apparat som mäter fpb, som är det ända alternativet för oss på denna sidan viken, tror jag skall vara väldigt mycket lättare. Men för tillfället är det väldigt få här i Finland som koncentrerar sig på att utveckla skördarmätningen vidare eftersom vi går ifrån denna metod mer och mer hela tiden, och istället håller på att gå över till kranvågsmätningen som har blivit en populär metod här. Där är det ju flerträdshanteringen som har haft en stor betydelse, jag tror att det blir svårt att hitta en beröringsfri mätmetod när det gäller flerträdshantering.

Avatar Fallback

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#147087
finskpinne skrev:Jag tror att det blir ganska svårt att hitta någon apparat som mäter exakt när det gäller fub som ni använder i Sverige. Men att hitta någon sorts optisk apparat som mäter fpb, som är det ända alternativet för oss på denna sidan viken, tror jag skall vara väldigt mycket lättare.
Jag ber om ursäkt för mitt uttryck om m3fub. Jag har absolut avsikten att mätning skall ske på bark.
Men jag vill inte ha pris på m3fpb utan en värdering i bark, mantelvolym och ex. toppvolym. Detta är möjligt med denna beräkning med utrustning jag sett presenterad. Om barken blir felbedömd 5% blir det bara 0.5% volymfel i stocken och beräknat på den billigaste ingående volymen.

Jag menar att jag vill helst inte styra över ex. slutavverkning till vägning utan någon form av bedömning av värdet på virket. Följden borde bli ett lågt medelpris som blir ogynnsamt för bra skog. Har ni klarat er från detta?

Att göra fruktcocktail (russin, äpple och banan) av allt från en avverkning känns fel när det med lätthet kan skilja 200 kr/ m3 mellan stor del av ingående virke. (Om bananerna ruttnar dubbelt så fort blir det knapp tid för användning.)

Det brukar ju kivas om sista kronan till entreprenören.
Återkom.

   TS
Användarvisningsbild

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147109
Bertilsson skrev:
Jag menar att jag vill helst inte styra över ex. slutavverkning till vägning utan någon form av bedömning av värdet på virket. Följden borde bli ett lågt medelpris som blir ogynnsamt för bra skog. Har ni klarat er från detta?


Kranvågsmätning sker endast på energivirke och massa ur flerträdsgallringar. Stockar mäts fortfarande endera med maskinmätning med aggregat eller fabriksmätning, samt massa ur vanliga skift.

Att skippa mätningen på maskinen skulle leda till det som Bertilsson skriver ett medelpris.

Det i sin tur kanske inte behöver vara så dåligt för kunden men det kräver att kunden skall kunna värdera sin egen skog rätt.

Vi har det systemet här redan att bolaget bjuder ett pris för m3 träd oavsett sortiment och sedan tar bolaget vilka sortiment dom behöver ur skogen.

Om maskinmätningen inte mäter helt rätt så kan det som Bertilsson skriver leda till fel apteringar som resulterar i ett förlorat virkesvärde för markägaren.
Därför krävs det ett bra mätsystem oberoende om betalningen baserar sig på vad maskinen mätt eller om det är fabriken som mätt in virket.

Det har jag förstått är ett problem i Sverige på grund av att ni har för dålig kontroll av vad aggregaten mäter när ni förlitar er på fabriksmätningen som betalningsgrund.

Skulle ni ha som vi att det är aggregatet som mäter allt och som ligger som betalningsgrund så skulle ni också komma till bättre mätning med aggregaten.

Det skall till opartiska kontroller av aggregaten om man skall kunna förlita sig på dom.

En beröringsfri mätning skulle vara bättre än dagens men det är bara att pressa på tillverkarna.

Avatar Fallback

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#147177
Mäki skrev:Om maskinmätningen inte mäter helt rätt så kan det som Bertilsson skriver leda till fel apteringar som resulterar i ett förlorat virkesvärde för markägaren.
Därför krävs det ett bra mätsystem oberoende om betalningen baserar sig på vad maskinen mätt eller om det är fabriken som mätt in virket.
Tack för komplett svar. Va klok du är. Håller helt med. (Klubb för inbördes beundran.)
Mäki skrev:Det skall till opartiska kontroller av aggregaten om man skall kunna förlita sig på dom.
Samma uppfattning men vill lägga till;
Den opartiska kontrollen visar på brister som stör mig. I Södra kontakt fanns en bild på förare som gjorde dagens kontroll enligt text under bild.
Bit 1 har ingen bark och bit två har inte varit upplyft i aggregatet, med följd att diametern sannolikt är överskattad några cm.
Jag vet att vissa tar med dessa bitar eftersom de förekommer vid körning. Men de förstör kalibrering för rätt mått, som är nödvändig för rätt aptering. (Se Mäkis svar ovan.)
Skall virket betalas efter skördarmätning är dock denna metoden användbar eftersom det ger en totalvolym som lite närmare motsvarar avverkat. Men följden kan bli att nästan alla bitarna har fel inmätt diameter, åt alla håll.
Detta problem och hur förare bör göra vid sådana stockar, har ca 90 personer frågat VMF SYD:s ansvarige för kvalitetssäkrad mätning Jonas Hemmingsson, men får bara som svar att bilden "är arrangerad och det finns ingen anledning att gå in på några detaljer som rör noggrannhet på stockarna på bilden".

Kontrollanter har runt en annan maskin meddelat att den hade haveri under en period. Ändå har flera träd kontrollerats under tiden.!!??
Ett annat problem med ett halvt dussin stammar vid slumpvis urval har ändå körts på samma tidiga stamnummer varje dag.
Åter tycker jag att kontroller vid certifiering och maskinkontroll blivit som en "papperstiger".

   TS
Användarvisningsbild

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147240
Mäki skrev:Kranvågsmätning sker endast på energivirke och massa ur flerträdsgallringar. Stockar mäts fortfarande endera med maskinmätning med aggregat eller fabriksmätning, samt massa ur vanliga skift.
UPM har börjat godkänna kranvågsmätning på stock också!! Tror inte att dom gör det i nån större utsträckning ännu men dom har nog använt det! Den entreprenör som berättade detta kör åt UPM och han kör både energivedsgallring och slutavverkning så han har skördarmätningen i bruk parallellt med vågmätningen och han hävdar att dom båda metoderna är väldigt lika när det gäller noggrannhet!

Det som Mäki berättar om att det betalas ett pris för hela stammen och sedan får bolaget ta ut vilket sortiment som helst så gäller främst skogsbolaget Metsäliitto, det gäller inte för alla aktörer på virkesmarknaden. De flesta mindre sågverk gör även på detta sätt, dom betalar ett enda pris och sedan tar dom antingen ut massaved eller energived. Beroende vilket sortiment dom i sin tur får bättre betalt för för tillfället.

Avatar Fallback

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#147246
finskpinne skrev:UPM har börjat godkänna kranvågsmätning på stock också!! Tror inte att dom gör det i nån större utsträckning ännu men dom har nog använt det!
Är det individuell prissättning på avverkningen vid betalning efter vägning?

finskpinne skrev:Det som Mäki berättar om att det betalas ett pris för hela stammen och sedan får bolaget ta ut vilket sortiment som helst så gäller främst skogsbolaget Metsäliitto, det gäller inte för alla aktörer på virkesmarknaden. De flesta mindre sågverk gör även på detta sätt, dom betalar ett enda pris och sedan tar dom antingen ut massaved eller energived. Beroende vilket sortiment dom i sin tur får bättre betalt för för tillfället.
Är det generell "prislista" eller pris satt av köparen på respektive avverkning?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147247 Dom har nog ett ungefärligt grundpris på varje sortiment men sedan kan ju skogsägaren alltid förhandla beroende på många olika faktorer, så som körsträcka, sommar/vinteravverkning osv.

Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147250 Tror inte att kranvågsmätning kommer att slå stort på virkesmarknaden.

Om du lika väl skall ha ett aggregat som mäter min. dia. och längder kan det ju lika bra mäta volymen också.

Om man skall börja bara mäta volymen och sedan sortera vid fabrik så kanske det skulle funka.
Men som det är i dag med att delar från ett och samma träd har upptill 6 eller mera :surp: fabriker som det skall levereras till så krävs nog mätning i skogen.

Nä jag tror nog det skall fram någon typ av mätning som Bertilsson förespråkar.

Jag kan tänka mig att stockarna som den entreprenören högg och mätte med kranvågsmätning blev till massa eller flis fast skogsägaren fick betalt som stock, det var väl därför som dom inte var så noga.
Det var säkert några enstaka stockar ur en gallring och inte en slutavverkning.

Jag har hört att alla bolag har möjlighet att bjuda ett pris för allt inte bara Metsäliitto men jag har bara hört ett fall där kunden har begärt det systemet och den affären gick till en mindre såg.
Så det är inte något system som är vanligt.

Användarvisningsbild

Re: 16 Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147256
Bertilsson skrev:
finskpinne skrev:UPM har börjat godkänna kranvågsmätning på stock också!! Tror inte att dom gör det i nån större utsträckning ännu men dom har nog använt det!
Är det individuell prissättning på avverkningen vid betalning efter vägning?

finskpinne skrev:Det som Mäki berättar om att det betalas ett pris för hela stammen och sedan får bolaget ta ut vilket sortiment som helst så gäller främst skogsbolaget Metsäliitto, det gäller inte för alla aktörer på virkesmarknaden. De flesta mindre sågverk gör även på detta sätt, dom betalar ett enda pris och sedan tar dom antingen ut massaved eller energived. Beroende vilket sortiment dom i sin tur får bättre betalt för för tillfället.
Är det generell "prislista" eller pris satt av köparen på respektive avverkning?


Vägning används nog endast vid gallring och det är undantagsfall att stockar blir vägda.
Är olika på olika bolag hur dom prissätter.

När ett enhetligt pris används så skall uppköparen värdera vad som finns att ta ut ur skogen och sedan ge en offert. Det ända som kommer som avdrag efteråt är avdrag för röta som är svår att uppskatta på stående skog.

Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147257 Missförstå mig inte, jag tycker inte heller att vågmätningen skall användas vid huggning av timmer. Då skulle en beröringsfri metod vara helt perfekt. MEN, när man använder sig av flerträdsmetoden så tvekar jag att det kommer att fungera med någon beröringsfri metod.

Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147260
finskpinne skrev:Missförstå mig inte, jag tycker inte heller att vågmätningen skall användas vid huggning av timmer. Då skulle en beröringsfri metod vara helt perfekt. MEN, när man använder sig av flerträdsmetoden så tvekar jag att det kommer att fungera med någon beröringsfri metod.


Det stämmer att vid flerträdsmetoden så funkar ingen mätning tillräckligt (så vida man inte har någon typ av röntgen mätning som kan genomlysa och bara mäta fast material och inte luft) men jag tycker inte heller man skall hugga stockar med den metoden.

Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#147265 Sedan finns det ju också stora brister när det kommer till kranvågsmätning. T.ex. om skotarföraren är slarvig och lämnar kvar en massa virke på skiftet så lider ju skogsägaren av det i form av obetalt virke. Vid skördarmätning så lider ju inte skogsägaren av kvarlämnat virke utan han får ju betalt för varje pinne som skördaren hugger ner! En annan negativ sak med vågmätningen är ju om skotarföraren slarvar med sorteringen av sortiment, t.ex. om han lägger en massa timmer i massatraven! Då lider ju också skogsägaren eftersom han får för lite betalt för timmerdelen på stammen. Om man använder sig av skördarmätning (beröringsfri eller inte) så är det ju bara entreprenören som lider av att ha en slarvig skotarförare eftersom bolaget kommer att ha invändningar på att virke försvinner...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Längdmätning diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - lör 05 jan 2013, 15:37
i Små skogsmaskiner och övriga maskiner
6 svar
3296 läst
av blixxxt     
lör 12 jan 2013, 21:42
Problem diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - sön 06 jan 2013, 16:59
i Skördare
6 svar
3331 läst
av bodaedet     
mån 07 jan 2013, 22:35
Diametermätning på motorsågen av Fredrik Reuter - mån 02 feb 2015, 00:19
i Motorsåg och handhållet
13 svar
3740 läst
av Mange     
ons 04 feb 2015, 12:13
Diametermätning av Calle78 - fre 02 sep 2016, 23:47
i Virkesmätning och Matrisfub
6 svar
14309 läst
av stektlök     
lör 03 sep 2016, 22:55
Skördare vs Skogsombyggd traktor-skördare av Camaro1969 - tor 14 dec 2017, 08:24
i Traktorer och processorer

12345
74 svar
7184 läst
av d@nne     
ons 20 dec 2017, 22:55
Annonser