Beröringsfri diametermätning skördare

 Svara  224 inlägg  55458 visn.  8 följer
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141183 beröringsfri mätning av diameter och längd vore toppen, hoppas utvecklingen går framåt! vi i finland skulle ju få väldigt exakt mätning, jag antar att ni skulle fortsätta "gissa" bort barken och ge bort den gratis :D

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141187
finskpinne skrev:En sak som jag kom att tänka på angående det som du skriver om här är att skogsbolagen säkert skulle vinna en hel del på att få en beröringsfri och mycket noggrann mätning. MEN!! Dom som skall betala den extremt dyra mätutrustningen är ju entreprenörerna!! Och i slutändan får aldrig entreprenören tillräcklig ersättning för extra investeringar.
Det har kommit flera insändare att läsa.
I ovanstående vill jag vidga begreppen till vinster hos såväl leverantör, entreprenör och virkesköpare. "Bolagen" är ju ofta både leverantör och köpare så där är vinsterna störst.

En beröringsfri utrustning är inte bara en kostnad för entreprenör. Notera vad jag redan skrivit om möjlighet till lägre tryck som ger lägre bränslekostnad. Även mindre slitage och indirekt en "starkare matning" vid ex. grovkvistigt.
Dessutom kan matning göras mindre följsamt mot "rak matningslinje", som nu görs för att undvika stora diameterfel.
Dessutom finns bevis för att servicearbete runt mätning kan minskas till en bråkdel. (mer om detta senare.)
Se även fördelar för er entreprenörer. Dessutom har vi alla ett ansvar för att hålla uppe lönsamhet i skogsbruket.
Det måste finna möjligheter att utveckla skogsbruket där resp. part får sin skäliga del. Jag vet att "bolagen" fått ett övertag mot flertalet entreprenörer, med följd att stora värden rinner ur fickorna p.g.a. "hål och trötta sinnen".

Jag återkommer med min syn på det som finskpinne skrev ytterligare i sitt inlägg.

   TS
Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141189
finskpinne skrev:Det var ju samma sak med maskinmätningen. Ersättningen för att entreprenören började mäta virket gratis åt bolagen här i Finland den fanns ju inte på annat sätt än att entreprenören visste exakt hur mycket virke han huggit och inte behövde förlita sig på en "gissare" med mätstickan i handen. Utan det medförde en massa extra utgifter för entreprenören, som t.ex. arbetstid för kalibrering och kontrollmätning, kostnader för givare som kostar flera hundra euro och en massa annat.

Tanken bakom det hela är väldigt bra men entreprenören skall inte behöva lida ekonomiskt p.g.a högre investeringskostnader....
Här berörs givetvis en viktig sak för att en part skall bli intresserad att medverka i utveckling.
Finskpinne har skrivit att ersättningen för ett merarbete försvinner efter något år.
Så kan det upplevas och är nog så också. Men då är det väl ett förhandlingsteknisk misslyckande från entreprenörssidan. Som jag se det nu så vill jag inte att den begränsningen skall stoppa utveckling, som många egentligen tror på och väntar på.

Moderna entreprenörer som har bästa utrustning får inte ekonomisk full ersättning för detta.
Dessutom får "skuttare" och likasinnade ibland samma ersättning fast de inte har den utrustningen. Dessutom blir dessa svagare grupper prisbildare när de tar bortsättningar till lägre priser.
Detta är ett dilemma som entreprenörskåren brottas med. Att inte kunna se att SMF agerar tillräckligt runt nymodigheterna stör mig och många entreprenörer. (SMF t.o.m. flyr tydligt vissa problem.)
Avsikten med ovanstående är inte att diskutera bortsättning utan att be er se det som en viktig del i branschen, som dock inte bör användas för att motarbeta beröringsfri mätning, något som många väntat på länge och skulle bli ett tekniksprång.

Jag har även nämnt om att kostnader kan försvinna för entreprenör vid den utrustning jag sett beskriven.

   TS
Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141191
Knegarn skrev:beröringsfri mätning av diameter och längd vore toppen, hoppas utvecklingen går framåt! vi i finland skulle ju få väldigt exakt mätning, jag antar att ni skulle fortsätta "gissa" bort barken och ge bort den gratis :D
Jag tolkar ditt inlägg som försiktigt optimistiskt. Jag är så själv i min ambition att kunna tillverka rätt bit ur rätt träd.
Din lite ironiska syn på att svensk bark hanteras styvmoderligt delar jag. Jag syftar på svar jag gett flera gånger på detta barkproblem. Genom just god beröringsfri mätning skulle barken kunna mätas och bedömas/värderas med så stor noggrannhet att värdet mestadels skulle bli rätt inom någon promille ställt mot stockvärdet.

Jag vet att det är en bit kvar till god funktion med beröringsfri mätning i skördare, men flera med insikt anser att genombrott väntas nära i tiden.
Helst ville jag redan nu använda Knegarns ord "beröringsfri mätning av diameter och längd vore toppen".
Medverka till detta och undvik att motarbeta. Vi måste väl ta vara på tillfällen att samverka?

   TS
Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141192
Skogsmange skrev:Den stora frågan är väl om det fungerar i den riktiga verkligheten?? Eller bara hos skogforsk...
Ni har inte sett mig skriva att Skogforsk är kanalen för mina beskrivningar.
Jag utgår ifrån att du vill markera att det inte nytt bara skall fungera i laboratoriemiljö. Det instämmer jag i.
Där gör jag en viss syftning på Skogsforsk Virkesvärdetester på skördare där tester görs med inställningar som inte används i verkligheten. Värdena slår tillverkarna och bolagen skogsägare i huvudet med efteråt.

Har ni skogsägare kunskap som räcker för att genomskåda de falska delarna i verksamheten?

   TS
Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141193
Matspakullen skrev:Om det skulle gå att genomlysa trädstammen för att upptäcka röta så skulle jag vilja ha en handhållen apparat för att kunna hitta och märka ut rötskadade träd i förväg!
En beröringsfri mätning som jag syftat på indikerar att din önskan kan uppfyllas. Dock har storleken betydelse och vad som behövs för ändamålet vet jag inte.
Håll ut i din väntan. Jag är säker på att det kommer.

   TS
Avatar Fallback

7 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141300 Med den kvalitet som kan skönjas med beröringsfri mätning i skördare så skulle betalning från skördarens mätning bli mycket vanlig (vederlagsmätning).
Att detta är önskvärt för att rätt leverantör skall få betalning för sitt virke, det vet vi sen länge.
Mätningen skulle också komma närmare källan.

Men en verklig vinst uppstår när mätningskostnaden för korrekt mätning blir ca. halverad.
3 kr/m3 på ex. 30 milj. m3 blir vinsten 90 milj. kr igen i skogsbruket.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141335 OM jag inte minns fel var eller är det ett ett avverkningslag hos Holmen på Lyckseleområdet som körde ett test med någon lasermanick monterad i såglådan för att mäta diametern med.
Men det är nog 6 år sedan jag såg det och vet inte hur det gick, men det finns kanske någon som vet?

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141435 Om man skulle fortsätta önskelistan så skulle man väl önska sig en laserstråle som kapar av träden också... Tänk tanken att aldrig behöva krångla med sågkedjor, kunna kapa träden underifrån och slippa kapsprickor, kunna såga i sten utan att det gör nå´n skada...

Avatar Fallback

8 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141549 En fördel med god beröringsfri mätning (även oavsett metod) är att virkesstölder skulle märkas tidigare.
Om transportören vet ”exakt” vilken volym som skall hämtas från resp. sortiment, skulle nästan alltid ett stulet lass märkas när några lass körs från fastigheten.
På avverkningar under 600 m3 skulle det märkas när första lass är lastat för flera av sortimenten.
Just tidiga upptäckter kan göra att aktivitet vid välta/bygden kan härledas om" fel bil" hämtat virke.

Det jag vill kalla ”volymkulturen” skulle ändras till det bättre.
Idag märker vi hur olika parter förnekar, tycker och ljuger som det passar.
Citat ”Nån djävla ordning ska det väl vara?”

Är god beröringsfri mätning något du vill ha?

   TS
Avatar Fallback

9 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141727 Med god beröringsfri mätning kommer de fördelar som tidigare nämnts och till detta bör läggas ytterligare att om mätningen blir oberoende av mäthjul som används idag så skulle sannolikt mätningen bli så bra att virket inte behövde den extra dm som idag apteras över de modullängder som sågat virke har att kunna minskas på allt detta virke. (48 dm sågat är 49 dm som beställs.) Till detta kommer övermål som idag enligt statistik är ca 7 cm ytterligare.
Jag anser att 5 cm skulle räcka som marginal över sågverkets längd för att få bort vädergrånad och torksprickor. Då skulle 5 cm timmerduglig volym sparas i det momentet. Slipper man sen slirning och konsekvenser av backning kan övermålet säkert minskas 2 cm ytterligare. Vi vet att varje cm är värd ca 1.1 kr/m3. På våra redan skissade 30 milj. m3 är detta ca 230 milj. kr/år.

På tråden om Södras behov om förbättring visas även problem med mätfel
viewtopic.php?f=29&t=9982&start=0#p118866
Så nog kunde Södra göra mer för ett lyft till beröringsfri mätning. Det handlar om hundratals milj. kr/år.

   TS
Avatar Fallback

10 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#142148 Beröringsfri mätning kommer att förändra aggregaten eftersom de inte behöver prestera den enorma kraft som håller stammen ”stenhårt” mot aggregatbröstet. (Det som få klarar i dag.)
Lägre hydraultryck klaras.
Därmed kan aggregaten bli något lättare.
Komponenter för ca 25.000 kr försvinner och slitaget blir mindre.
Positionering mot träd och stammatning kräver inte samma precision. Därmed blir körningen mindre stressande och därmed också mindre tröttande.
Mindre mängd kontroller eftersom färre faktorer påverkar diametermätningen och därmed en högre utnyttjandegrad, som ger vinster.
Diametern mäts i fler riktningar med bättre mätresultat som följd. Det är långt från LogMax bristfälliga mätning mellan parallella matarhjul med gummiplattor.

Det är väl dags att sätta klorna i isen och förverkliga detta som är utvecklande?

Tämligen säkra vinster på 800 milj. kr/år är skissade redan.
Till det kommer;
Minskade stölder,
större lönsamhet,
mindre krav på förare,
mm.
Och en viktig men inte nämnd faktor för entreprenörerna som innebär en vinst på två plan som är WOWH.

   TS
Avatar Fallback

11 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#142248 En läsare av mitt inlägg och även Skogsland såg bilden på första sidan i numret från fredagen den 7 oktober.
Med en glimt i ögonvrån görs även lite spjuveraktig tolkning.
Noll koll i 15 år stämmer väl inte helt på mätning men resultaten från första virkesvärdestest i Alvesta 1995 och den senaste (i Tierp) visar på en förbättringstakt som är jämförbar med flera skogsägargenerationer innan mätresultaten når Skogforsks ställda mätningskrav. Det behövs ny beröringsfri teknik!

Aggregatet på bilden är just den typ jag nämner i förra inlägget här, som en vanligtvis dålig mätare med flexhjul.
Just i grövre gallring är det svårt att positionera och föra kran korrekt för följsam diameterintagning. I sådan miljö är beröringsfri mätning en ännu viktigare fördel.

I just gallring och mindre slutavverkningar skulle en drivare med god beröringsfri mätning vara en bra lösning eftersom virket blir inmätt, alltid snöfritt, inget glömt och allt avklarat.

Med årligt mervärde på 800 milj. kr så kan väl några milj. användas för det som återstår för att få användbar utrustning?

   TS
Avatar Fallback

12 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#142415 Vi fick inledningsvis i huvudsak positiva värderingar från entreprenörers uppfattning på beröringsfri mätning.
Vad tycker ni skogsägare?
Är ni förväntningsfulla på beröringsfri mätning?

Vad verkar vara största fördel sett ur er synpunkt?

   TS
Avatar Fallback

13 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#142814 Med beröringsfri mätning blir som tidigare sagt vederlagsmätning naturlig, som förutom billigare och troligen bättre mätning, gör att kunskap och kultur i virkestillredningen förbättras.
Ex. mängden för klena bitar kommer att bevakas med följd att kritik från markägare och industri minskar.
Jag hörde en berättelse härom som är märklig.
På ett timmersågverk sorteras för klena bitar ut i särskilt fack och skickas sen till ett klentimmersågverk. Eftersom detta klentimmersågverk sorterar ut och sänder sågtimmerdugligt till det tidigare nämna sågverket har bitar kommit tillbaka igen och känts igen. Det påstås (jag borgar inte för riktighet) att bitar kommit flera gånger. Men detta bekräftar att bitar som mäts vid industri med flera barkskav och mätning i olika utrustning och ofta bara i en riktning (skuggmätning) är bristfällig.
Beröringsfri mätning tidigt vid upparbetning ger den bästa överensstämmelsen. Det behövs inte utsortering senare p.g.a. en mm fel i diameter.
Med ”streckkodsmärkning” skulle biten också vara färdigpreparerad för sågverk. Ja kanske även för kund.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Längdmätning diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - lör 05 jan 2013, 15:37
i Små skogsmaskiner och övriga maskiner
6 svar
3296 läst
av blixxxt     
lör 12 jan 2013, 21:42
Problem diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - sön 06 jan 2013, 16:59
i Skördare
6 svar
3331 läst
av bodaedet     
mån 07 jan 2013, 22:35
Diametermätning på motorsågen av Fredrik Reuter - mån 02 feb 2015, 00:19
i Motorsåg och handhållet
13 svar
3740 läst
av Mange     
ons 04 feb 2015, 12:13
Diametermätning av Calle78 - fre 02 sep 2016, 23:47
i Virkesmätning och Matrisfub
6 svar
14309 läst
av stektlök     
lör 03 sep 2016, 22:55
Skördare vs Skogsombyggd traktor-skördare av Camaro1969 - tor 14 dec 2017, 08:24
i Traktorer och processorer

12345
74 svar
7184 läst
av d@nne     
ons 20 dec 2017, 22:55
Annonser