Beröringsfri diametermätning skördare

 Svara  224 inlägg  55594 visn.  8 följer
Avatar Fallback

Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#139273 Tidningen Skog & Såg har ett helt uppslag i senaste nummer där det stora värdet av god längd och diametermätning understryks. Kvalitetssäkring sker med VMF:s medverkan.
- Kundens behov av riktigt virke som behåller träets goda renommé har aldrig ifrågasatts.
- Att sågverket får rätt längd och diameter är ju en nödvändighet för att ge kund vad den behöver.
- Gemensamt för alla parter är att i skogen hitta de stockar som är eftertraktade och bäst betalda.
- Genom prisstimulans och därmed styrning av uttag till dessa bästa längder kan skogens värde optimeras.
- Skog som är rak, felfri och kvalitetsmässigt god ger de flesta möjlighet att ge de värdefullaste stockarna. Detta ger motiv för att skapa en skadefri och skött skog, som resulterar i bättre lönsamhet i skogsbruket.

För att ta vara på dessa egenskaper och värden behövs kunskap, dataprogram som kan optimera på tillräckligt korrekt intagna längder och diametrar.
* Varför skall vi acceptera att där stockarna framställs i skogen där finns brister i maskiner och personal jämfört mot mottagaren i senare led?
Att ta de återstående steg som behövs till beröringsfri mätning även i skördare skulle öka värdet på skog och svensk export.
En tid har jag följt utvecklingsarbete som visar på möjligheter.
När dessutom den tekniken med beröringsfri mätning nu hittat tidsbesparande åtgärder som kan minska kostnader så påtagligt och virkesvärdet ökar direkt, borde resurser sättas in för mera skarpa tester.   TS
Haglöfs
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#139298 Jag minns du skrev i någon tråd om hur mycket pengar som markägaren gick miste om när skördar föraren missade att trädet var ruttet och sände det till fabrik som friskt virke.

Om man skulle räkna ut hur mycket friskt virke som far iväg som ruttet när man inte kan se genom stocken och det är fasta längder på ruttet virke (åtminstone i Finland 2,7-3m) så tror jag det är stora summor.
Betänk om du ser att den är rutten i änden och du uppskattar av erfarenhet att det är mera än att det löns att lumpa och du matar ut en 2,7m som bara är rutten till 2,4 så sänder du iväg 30cm a-rotblock nästan gratis, är inte det fel.

Jag menar att om vi skall ha ett aggregat som mäter exakt med laser eller hur det sköts så skulle det inte heller vara för mycket begärt att det skulle finnas utrustning för att genomlysa stammen i jakt på röta.
Logset hade planer på detta för en tid sen men jag vet inte om dom kom någon vart med planerna.

Det är bara att sätta press på tillverkarna.

En sak till om hur det skulle kunna användas är när man kör gallring av gran, du sätter aggregatet mot stammen (utan att skada) och genomlyser om det är ruttet eller ej om det är ruttet tas det bort.

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#139466
Mäki skrev:Jag menar att om vi skall ha ett aggregat som mäter exakt med laser eller hur det sköts så skulle det inte heller vara för mycket begärt att det skulle finnas utrustning för att genomlysa stammen i jakt på röta.
Logset hade planer på detta för en tid sen men jag vet inte om dom kom någon vart med planerna.

En sak till om hur det skulle kunna användas är när man kör gallring av gran, du sätter aggregatet mot stammen (utan att skada) och genomlyser om det är ruttet eller ej om det är ruttet tas det bort.
Troligen har ett svar försvunnit på detta inlägg. Jag försöker svara igen.

Den utrustning jag fått presentation omkring klarar "nyanser inuti stocken". Därför är denna teknik i linje med din begäran. Exaktheten kan jag inte tillräckligt om eftersom det inte testats för exakt utbredning. Men omfattande trender åt det håll har studerats.
Det är mer ambition som behövs i ämnet och resurser som ser värdet,som bevisligen finns. Inte minst för att avlasta förare.
Mäki skrev:Det är bara att sätta press på tillverkarna.
Nu är orden sagda med tydlighet på detta sätt.

   TS
Avatar Fallback

2 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#139468 Vid beröringsfri mätning skulle hydraultryck i aggregatet kunna sänkas, eftersom inte stammen behöver vara dikt upptryckt mot aggregatbröstet.
Med minskad bränsleförbrukning som följd.
En både ekonomisk och miljömässig fördel.
En mindre följsam kranföring skulle ändå kunna fungera av samma skäl som ovan.
Den matning av stam i fallet som blivit allt mer tillämpad, nu med synnerligen dålig diameterintagning som följd och följaktligen också fel aptering och volymmätning, skulle inte ha betydelse vid beröringsfri mätning.
Den negativa förskjutning i noggrannheten vid upparbetning, som blivit följden av hårda förhandlingar mot entreprenörer har oftast sänkt virkesvärdet mer än kostnadsvinsten.

Med beröringsfri mätning skulle denna ”kulturförskjutning” värdemässigt återtas.
Både entreprenörer, skogsägare och industri skulle på olika sätt få fördelar som inte sammantaget kostar i upparbetningsledet.

Tempohöjningen skulle bli värdefullast för de entreprenörer som idag kör omdömesgillare än medeltalet, för att skapa en följsam diametermätning, som är nödvändig för god aptering.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#139476
Bertilsson skrev:
Mäki skrev:Det är bara att sätta press på tillverkarna.
Nu är orden sagda med tydlighet på detta sätt.


Är det inte konstig att maskinerna vi kör med kostar multum men det är i princip samma teknik som det var för mer än 20 år sedan?

Beröringsfri diametermätning är snarare ett måste i dagsläget än att det är en fantasi som det bevisligen är.

Men om ingen kräver det av maskintillverkarna varför skulle dom då kosta på utvecklingen av något dylikt.

Läs lite mellan raderna...

Någon tjänar stora pengar på att det inte finns exakt mätning annars skulle skogsbolagen satt press på tillverkarna att ta fram ett exakt system.

Samma som med elbilar, det skulle också finnas i varje hushåll om inte några mäktiga personer tjänar på att vi kör med oljebaserat bränsle.

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#139514
Mäki skrev:......... det är i princip samma teknik som det var för mer än 20 år sedan?
Jag gör med min erfarenhet en nyanseringen till10-12 år för likartad kapacitet. Dock är pulsgivare som komponent enligt det Mäki skriver.

Mäki skrev:Beröringsfri diametermätning är snarare ett måste i dagsläget.....
Se mitt inlägg nr 2 som ger argument för detta!

Mäki skrev:Men om ingen kräver det av maskintillverkarna varför skulle dom då kosta på utvecklingen av något dylikt.

Läs lite mellan raderna...
Här är en av knäckfrågorna. Det har känts för dyrbart för en tillverkare att lösa problemet. Valmet tillsammans med Skogforsk har försökt men förefaller vara mycket avvaktande efter motgångar och skapar kanske viss "låsning" i utvecklingen.
Annan metodik har provats och förefaller vara på ett bättre spår men "smittas" av marknadstolkningar p.g.a. även ovanstående, på sätt så att medel inte släpps till.
Detta vakuumliknande läge kan vara förödande för teknikutveckling, bättre virke och ekonomi.
Läs detta noga! Tänk!
Mäki skrev:Någon tjänar stora pengar på att det inte finns exakt mätning annars skulle skogsbolagen satt press på tillverkarna att ta fram ett exakt system.
Just detta är en gåta för mig.
Sågverksbranschen skulle med bättre mätteknik få bättre virke till egen industri från rotposter/avverkning med fast netto och egen skog. De skulle även kunna prestera bättre värde i konkurrenssyfte. Varför går inte dessa företag i spetsen?
Ex. skogsägarrörelsen har ju som skyldighet att utveckla för att ge skogsägarna bättre lönsamhet. En tråd här som visar hur valhänt Södra arbetar är följande, där avsnitt valts som första jag landade på.
viewtopic.php?f=29&t=9982&st=0&sk=t&sd=a&start=120#p135738

Kan det vara så att att "köparsidan" överutnyttjar vrak och felaktigt virke? Varför handlar skogsägarna med dessa?
Varför har vissa skogsägare ändå så grundmurat förtroende för dessa falska köpare?

Som ex. har Södra lanserat leverantörsprislistor som anses lättare fast leverantören bara får lämna 60 cm modul, samtidigt som medellängden skall vara 4-5 dm högre än vad som tillämpas på Södras avverkningsuppdrag. Det är väl som en Judaskyss.

Ser köparsidan det som en fördel att få konkurrera på en allmänt lägre utnyttjandenivå där skogsägaren är den störste förloraren?
Är det inte hög tid att skogsföretag visar en helhetssyn som ger ett vinnande läge för alla parter. Det skulle ju vara en synnerligen fördelaktig marknadsföring för den part som tar detta steg med ärlighet och hjälper till mot ett bättre virkesvärde.

Är ni som entreprenörer , skogsägare och virkesmottager beredda att stötta Mäkis yttrande?

   TS
Avatar Fallback

3 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#139949 Besked om beröringsfri utrustnings förmåga är lovande.
Vad blir då effekten om diametermätningen blir bättre?
Jo en mm på volymen är 1% vid 20 cm grov stock. I värde är det 6 kr/m3 vid pris på 600 kr/m3.
Om så lite som 2 mm kan åstadkommas i förbättring är det 12 kr/m3 på många leveranser.

Eftersom stam/stock är som mest oskadad före färdig upparbetning kan bästa diameter mätas just då. Egentligen enda lämpliga ställe!
Därför finns här en potential som anständig skogsmarknad måste ta vara på!
Dessutom skulle sågverk inte behöva få en massa ”hyllvärmare” i lager och virke i icke önskvärda dimensioner på sågad vara.

Tänk dig svårigheten att mäta rätt diameter på stock med skadad bark vid sågverk när skördare behandlat och släppt stockarna, skotaren lastat, kört och lastat av virket, lastbil lastat och lastat av, när truck buffat upp virket och fångat det i gripen samt släppt det på transportbana, när stockvändare tagit i stocken, när rotreducerare knölat med stocken och till sist transportörer fångat upp snedlagda bitar och lämnat över biten för mätning. Det måste väl vara en utopisk tanke jämfört mot mätning i första moment vid avverkning i skogen?

Köparen skulle kunna använda fler stockar som är apterade till viss postningsklass och höja värdet på sin leverans. Speciellt sågverk som måste sälja sin flis externt.

   TS
Avatar Fallback

4 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#140855 I samtal med skogsfolk har beröringsfri mätning ventilerats.
En ytterligare fördel är, att med riktigare intagning av diametrar kan datorn göra en bättre prognos framåt på trädet och därmed hämta bättre inplacerad referensdata i sin stamformsbank.
Följden blir då en bättre aptering på trädet där värdet ökar med vinst för säljare och även köpare av rotpost och fasta netto. Det gynnar alla!
Köpare får ex. fler av de sökta lönsamma bitarna som skall tas ur nästa bit i prognosen om prognosen är god.
Detta gynnar barn, gamla och sjuka, som behöver hjälp via skattemedel, för finansiering av utbildning och vård. (Jag vet det är långsökt men ändå viktigt för vårt samhällssystem.)
Att få bra mätning i skördare och bra aptering ur vår svenska skog har ju varit ledstjärna för en väsentlig del av den skogliga utvecklingen. Nu gäller det att inte vara trött och snubbla strax före mållinjen.
Du som är vaken och klok kan ”putta på” till något som blir bättre.

   TS
Avatar Fallback

5 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#140948 Förra inlägget på temat beröringsfri mätning beskrev vinster vid aptering med bättre mätning i skördare.
Storleken på vinsten är givetvis olika.
Ett exempel med LogMax som med sina aggregat med gummidämpare under Flexvalsarna har ju problem att registrera diametern korrekt.
- Obs att de mäter diametern med matarhjulen.
Ex. vid matning av lättkvistade stammar och kanske även vid matning neråt i terräng så hålls inte hydraultrycket uppe tillräckligt för konstant intryckning i gummi och bark. Vid en test jag gjorde i Dalarna såg vi hur avsmalningen blev mindre och mindre utefter en lång stock med överskattning av diametern i topp på ca 2 cm.
Förlusten här kan blir 30 kr/m3. Ännu mer om för klen stock erhålles i verkligheten.

Obs god beröringsfri mätning störs inte av hur hydraultryck är eller hur stammen hålls.
Om sådan ersätter nuvarande funktion på dagens sämre aggregat kan värdet av bättre apteringen bli mer än 5 kr/m3.
En halv procent borde vara fullt rimligt i genomsnitt. Det innebär ca 3 kr/m3fub.
Detta är 150.000 till 200.000 kr/år per slutavverkningsskördare.


Är inte detta skäl för att sätta fart på den sista utvecklingen av beröringsfri mätning?

   TS
Avatar Fallback

6 Beröringsfri diametermätning skördare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#141087 Obs att alla aggregat som mäter diameter i matarhjul och kvistknivar har problem vid bristfällig stamhållning.
Vinsten med beröringsfri mätning i storleksordningen 150 – 200.000 kr/år är därför möjlig på hela parken av slutavverkningsskördare.
Om slutavverkning motsvarar 30 milj. m3 så är det 90 milj. kr/år.
Dessutom borde beröringsfri mätning göra nytta på halva maskinparken i gallring.

Mervärde i form av bra virke i stället för dåligt virke borde öka ännu mer hos köparen. Om köparens virke hamnar i fel ”fack” och betalas 200 kr/m3 sämre borde de väl hoppa ”jämfota”? Borde inte 10 kr/m3 vara fullt tänkbart förbättring om god beröringsfri mätning används i skogen? Då finns en värdepotential på några hundra milj. ytterligare.

Är beröringsfri mätning något som bör uppmuntras?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141094 En sak som jag kom att tänka på angående det som du skriver om här är att skogsbolagen säkert skulle vinna en hel del på att få en beröringsfri och mycket noggrann mätning. MEN!! Dom som skall betala den extremt dyra mätutrustningen är ju entreprenörerna!! Och i slutändan får aldrig entreprenören tillräcklig ersättning för extra investeringar. Kanske de första två åren får dom lite extra betalt om dom har det "nya" men efter ett par år så "hör det till"!!

Användarvisningsbild

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141095 Det var ju samma sak med maskinmätningen. Ersättningen för att entreprenören började mäta virket gratis åt bolagen här i Finland den fanns ju inte på annat sätt än att entreprenören visste exakt hur mycket virke han huggit och inte behövde förlita sig på en "gissare" med mätstickan i handen. Utan det medförde en massa extra utgifter för entreprenören, som t.ex. arbetstid för kalibrering och kontrollmätning, kostnader för givare som kostar flera hundra euro och en massa annat.

Tanken bakom det hela är väldigt bra men entreprenören skall inte behöva lida ekonomiskt p.g.a högre investeringskostnader....

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141120
finskpinne skrev:Det var ju samma sak med maskinmätningen. Ersättningen för att entreprenören började mäta virket gratis åt bolagen här i Finland den fanns ju inte på annat sätt än att entreprenören visste exakt hur mycket virke han huggit och inte behövde förlita sig på en "gissare" med mätstickan i handen. Utan det medförde en massa extra utgifter för entreprenören, som t.ex. arbetstid för kalibrering och kontrollmätning, kostnader för givare som kostar flera hundra euro och en massa annat.

Tanken bakom det hela är väldigt bra men entreprenören skall inte behöva lida ekonomiskt p.g.a högre investeringskostnader....

"Detta är en jag gillar" I brist på knapp... :D

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141124 Den stora frågan är väl om det fungerar i den riktiga verkligheten?? Eller bara hos skogforsk...

Avatar Fallback

Re: Beröringsfri diametermätning skördare

 
#141180 Om det skulle gå att genomlysa trädstammen för att upptäcka röta så skulle jag vilja ha en handhållen apparat för att kunna hitta och märka ut rötskadade träd i förväg!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Längdmätning diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - lör 05 jan 2013, 15:37
i Små skogsmaskiner och övriga maskiner
6 svar
3301 läst
av blixxxt     
lör 12 jan 2013, 21:42
Problem diametermätning Rottne 2004 av Per Skogsman - sön 06 jan 2013, 16:59
i Skördare
6 svar
3335 läst
av bodaedet     
mån 07 jan 2013, 22:35
Diametermätning på motorsågen av Fredrik Reuter - mån 02 feb 2015, 00:19
i Motorsåg och handhållet
13 svar
3749 läst
av Mange     
ons 04 feb 2015, 12:13
Diametermätning av Calle78 - fre 02 sep 2016, 23:47
i Virkesmätning och Matrisfub
6 svar
14317 läst
av stektlök     
lör 03 sep 2016, 22:55
Skördare vs Skogsombyggd traktor-skördare av Camaro1969 - tor 14 dec 2017, 08:24
i Traktorer och processorer

12345
74 svar
7259 läst
av d@nne     
ons 20 dec 2017, 22:55
Annonser