Skogsröjning

Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

93 inlägg 7885 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

halvproffs  
#670327 För 3 år sedan maskingallrades en självföryngrad tallskog och höjdtillväxten avtog direkt. Toppskotten är 5-10cm ca 25år och marken är nog t22 så ganska mager mark.
Är röjt en gång och fin tillväxt tills gallringen.
Lars eller någon annan, trolig orsak?

Stihl Motorsågar och Röjsågar
Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670329 Hårt gallrat?

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Älgfoderodlare  
#670336
halvproffs skrev:För 3 år sedan maskingallrades en självföryngrad tallskog och höjdtillväxten avtog direkt. Toppskotten är 5-10cm ca 25år och marken är nog t22 så ganska mager mark.
Är röjt en gång och fin tillväxt tills gallringen.
Lars eller någon annan, trolig orsak?


Är tillväxtförsämringen likartad bland alla träd ? För annars kan man ju se en viss tillväxtökning i kanter eller längs stickvägarna i gallringar. Så lite beroende på hur körvägarna är i förhållande till ev. vatten tillgången så skulle man ju kunna gissa på markpackning som påverkat tillväxten. Har hört om träd som dött intill stickvägar och som varit oskadade, där den främsta misstanken ska ha varit markpackning.

Avatar Fallback

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

isteskog  
#670342 Granen är väldigt känslig för markpackning har jag märkt! Ingen mer gallring på ofrusen mark för min del när det ska in stora maskiner.... 😤

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

fendt311  
#670344 Här själv märkt av markpacknings skador i gran skogen min. Håller fullständigt med isteskog. Blir ingen körning för än marken frusit för min del heller.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

fendt311  
#670345
halvproffs skrev:För 3 år sedan maskingallrades en självföryngrad tallskog och höjdtillväxten avtog direkt. Toppskotten är 5-10cm ca 25år och marken är nog t22 så ganska mager mark.
Är röjt en gång och fin tillväxt tills gallringen.
Lars eller någon annan, trolig orsak?

Har upplevt samma sak hos mig. Jag såg att tillväxten stannade av några år. Sedan tog det fart igen. Tror att 3år är för kort tid att utvärdera tillväxt.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670357 Väldigt hårda gallringar kan få den effekten. I extrema fall, extremt hård gallring, kan träden välja att lägga hela tillväxten på stammen och ingenting på höjdtillväxt, helt enkelt för att inte gå av.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

halvproffs  
#670363 I det här fallet tycker inte jag att det är hårt gallrat. Han som körde skördaren brukar göra fina gallringar. Är ganska sällan dit men ska ta med relaskopet och kolla.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670368 Det hänger inte på kvarvarande grundyta utan på hur mycket miljön ändrats för de träd som står kvar. En höggallring blir exempelvis nästan alltid mycket hårdare än en låggallring sett ur trädens synvinkel, eftersom den tar bort de träd som är bäst härdade och lämnar träd som är vana att vara skyddade av de större träden mot hårda vindar. Om gallringen görs så att man i praktiken bortser från stickvägsarealen och gallrar mellan vägarna som om stickvägarna inte fanns så blir det också ofta en väldigt kraftig gallring.

Det är ju inte ovanligt numera att man siktar på att ta ut 40-45% av grundytan men glömmer att det gäller inklusive stickvägarna. Om man då hugger upp 4-5 m breda stickvägar med 16-20 m mellan stickvägscentrum och dessutom gallrar ut 40-45% mellan vägarna så blir det totala uttaget, det som påverkar träden, uppåt 60%. Om gallringen mellan vägarna dessutom görs som "kvalitetsgallring" så man plockar ut grövre träd och de 40-45% som tas ut räknas på stamantal och inte på grundyta, så kan uttaget mellan vägarna bli 50% eller mer av grundytan. Plussa på stickvägsarealen så är du plötsligt uppe i 60-70% gallringsstyrka. Det är det träden reagerar på.

Kom ihåg att träden reagerar inte i första hand på den absoluta nivån utan på förändringen. Så om du ska mäta hur gallringen egentligen blev utförd så måste du räkna både stubbar och stående träd och dessutom försöka uppskatta om de träd som gallrades ut tillhörde de grövre eller klenare i beståndet före gallring.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

halvproffs  
#670377 Tack! Ska komma ihåg det du skrivit. Brukar göra 1a gallring själv men i detta fall är det så stenigt här så jordbrukstraktorn tar sig inte fram. Det var ett jämnhögt och fint bestånd detta och är ju naturligtvis så nu också men nästan utan höjdtillväxt.
Känns nu som att det var tur att det bara var ett halvt ha. Slutavverkade drygt 2ha direkt mot denna ungskog. Kan det ha inverkat?

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670379 Absolut! Då ökar vindbelastning högst markant 10-15 m in i beståndet, räknat från hyggeskanten.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

halvproffs  
#670427 Kollade i skogsbruksplanen nu och där står det G24. 40%tall 60%gran. Kommer inte ihåg att det funnits mer än någon enstaka gran där i stenramlet.

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Älgfoderodlare  
#670622 Efter att ytterligare ha läst igenom tråden 3 gånger, gått tillbaka o försökt göra en sammanfattning / utvärdering mellan de olika inläggen. Kommer jag då fram till att det verkar vara något som inte stämmer ! Jag kan inte hitta någonting som egentligen kullkastar trådens frågeställning. Även om jag skulle ha önskat att tråden hade haft utformningen; " Kan Tall växa bättre på höjden i täta förband / stamkvistade ", så uteblir svaren ! För om man nu ska tro forskningen, så gör den gällande att; " Det innebär att det är ståndort och genetik som styr höjdtillväxten, inte skötseln, vid de vanligen använda röjningsmetoderna och förbanden ". Nu var det just det som frågan innebar; - Att det INTE är enligt de vanliga röjningsmetoderna och förbanden ! Den kombinationen finns egentligen inte i några studier ! En svarande uppger; - " Men jag har aldrig hört talas om några fältförsök där man fått högre höjdtillväxt genom att sköta annorlunda " ! ? Bekräftelsen på uteblivna studier. Ändå hävdar samma person som första svar i tråden att vissa tillväxtförändringar kan ske, men INTE på höjden via röjningsåtgärder ? ! Men det gäller fortfarande om ungtall bestånd sköts enligt de vanligaste metoderna !
När så dialogen fortsätter så uppger en person att hans relativt täta Tallbestånd har vuxit bra på höjden när de stod tätt, för att efter gallring klart ha minskat i höjdtillväxt. I tidigare inlägg så konstaterdes ang. höjdtillväxt; " - och om den påverkas så ger tätare bestånd kortare träd " ? ! Men så kan helt plötsligt de på höjden välväxande träden välja att inte fortsätta sin höjdtillväxt via en skötselåtgärd som ger dem ett bättre förutsättningar till höjdtillväxt ?? Ytterligare ett svar lyder; - I extrem fall, extremt hård gallring, kan träden välja att lägga hela tillväxten på stammen och ingenting på höjdtillväxten " ? ! - Hmmm . . . ? ? Hur var det nu; - Det innebär att det är ståndort och genetik som styr höjdtillväxten, inte skötseln ! Om det nu är så ordnat, att träden känner av hur de står i förhållande till sin omgivning, och via detta gör ett avsteg från " ståndort o genetik " för att minska sin tillväxt som en möjlighet till ökad överlevnad. Skulle det då inte kunna finnas den möjligheten, att i tryggheten av mängden, de skulle istället kunna lägga mer kraft på ökad höjdtillväxt när de ändå inte är hotade av väder o vind i samma utsträckning ? Jag kan ju bara undra varför en teori enl. trådrubriken, avfärdas som en möjlighet, när inga studier finns som kan motsäga detta ?
Jag har tänkt det förut o det kommer igen; - Var finns hunden?

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670634 Du feltolkar. Att det inte finns studier som visar att trängsel ökar höjdtillväxten beror på att alla de studier som finns visar att trängsel inte ökar höjdtillväxten. Däremot finns det studier som visar att extrem trängsel och extrem friställning kan minska höjdtillväxten.

Jag letade i bokhyllorna när jag passerade kontoret igår och hittade "Kvistningsundersökningar II. Grönkvistning av tall" av Sune Andersson, 1967. Studien bygger på data från 11 lokaler runt om i landet, från Junsele till Herrevads kloster. Man har jämfört tillväxt före och efter kvistning och som kontroll haft okvistade träd av samma höjd/ålder som jämförts på samma sätt. Studien ser pålitlig ut.

Slutsatsen är väldigt tydlig:

"Genom grönkvistningen har både diametertillväxten i brösthöjd och höjdtillväxten undergått en signifikant reduktion för de första 5 åren efter kvistningen."

Användarvisningsbild

Re: Växer tall bättre på höjden i täta förband/stamkvistade

Lars Lundqvist SLU  
#670636 De som var med på Skogsforums exkursion i Västerbotten för några år sen fick besöka ett förbandsförsök med contorta där träden planterats i 1, 2 och 3 m förband, dvs 10 000, 2500 och 1100 st/ha. Övre höjden i det tätaste förbandet är lägre än i det glesaste, precis som det brukar vara.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).