Skogsröjning

Äldre nyanlända kan röja sly.

65 inlägg 22723 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Äldre nyanlända kan röja sly.

svampbob  
#553749
anersimyra skrev:Risken är att dessa människor som ” utbildats inom den gröna näringen ” anställs i ett företag som sysslar med gatu och parkunderhåll där lönen ser helt ok ut och följer kollektivavtalet men där de anställda får betala tillbaks en del av lönen till ägaren av företagen för boende i lägenheter som ägs, eller hyrs av företagsägare. Dessutom jobbar de helger och natt för tio kronor mer i timman men löneutbetalningarna visar helt andra siffror. Och dessa företag är upphandlade av de stora drakarna i branschen och har ett årligt resultat som är häpnadsväckande.. :???:


I alla de brancher där jag rör mig är det en enorm brist på folk som vill jobba och kan ta ansvar. Därför tror jag att det i dagens Sverige är svårt att utnyttja folk. Känner någon sig utnyttjad så byter han bara jobb till en arbetsgivare som uppskattar hans tjänster och betalar bättre.
Igår träffade jag en grävmaskinist som sedan i måndags hade blivit satt att köra dumper. Det gillade han inte och fick under gårdagen två nya jobberbjudanden som grävmaskinist.

Stihl Motorsågar och Röjsågar
Användarvisningsbild

Re: Äldre nyanlända kan röja sly.

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#553752
anersimyra skrev:
Uvskogen skrev:Men lite intressant är det som nämns alltmera. Nämligen att kommunerna ska bli mer aktiva i detta. Jag kan tänka mig att nyttja helt outbildade och stegvis lära dem jobbet OM jag slipper ta alla de förpliktelser som följer med en anställning. Men varken kommunen eller AF kan bidra där. Svaret från AF när jag frågade efter folk för 6 månader sen var "det finns inga arbetslösa" :surp:

Det var märkligt, jag känner till ett stort antal företag som sedan många år tillbaks använt sig regelmässigt av lönebidragare där AF stått för en stor del av lönen.. :???:


Ja, jag blev helt ställd så jag frågade om.
Finns det verkligen inga arbetslösa som man kan få lönebidrag för att "lära upp".
Nej upprepade representanten för AF. I Borlänge ska sägas, och där vet jag att de finns människor utan jobb.
Nå, jag ska leta mig fram andra vägar när det blir dags igen framåt våren.

Användarvisningsbild

Re: Äldre nyanlända kan röja sly.

anersimyra  
#553756
svampbob skrev:
anersimyra skrev:Risken är att dessa människor som ” utbildats inom den gröna näringen ” anställs i ett företag som sysslar med gatu och parkunderhåll där lönen ser helt ok ut och följer kollektivavtalet men där de anställda får betala tillbaks en del av lönen till ägaren av företagen för boende i lägenheter som ägs, eller hyrs av företagsägare. Dessutom jobbar de helger och natt för tio kronor mer i timman men löneutbetalningarna visar helt andra siffror. Och dessa företag är upphandlade av de stora drakarna i branschen och har ett årligt resultat som är häpnadsväckande.. :???:


I alla de brancher där jag rör mig är det en enorm brist på folk som vill jobba och kan ta ansvar. Därför tror jag att det i dagens Sverige är svårt att utnyttja folk. Känner någon sig utnyttjad så byter han bara jobb till en arbetsgivare som uppskattar hans tjänster och betalar bättre.
Igår träffade jag en grävmaskinist som sedan i måndags hade blivit satt att köra dumper. Det gillade han inte och fick under gårdagen två nya jobberbjudanden som grävmaskinist.
De jag talar om är främst tre befolkningsgrupper inom samma asiatiska nation som är helt och hållet i arbetsgivarens händer, skulle de byta jobb ( förråda sin arbetsgivare ) så får detta konsekvenser även för de anhöriga i hemlandet, de vågar helt enkelt inte byta jobb trots erbjudande från annat håll. Arbetsgivaren behåller dessutom deras personliga behörighetsbevis så som motorsågs / röjsågskort och andra bevis på nödvändiga behörigheter. Jag erbjöd en av dem hjälp med att skaffa nytt AB från säker skog, men det vågade han inte låta mig göra för rädsla över att detta skulle komma fram till arbetsgivaren. Arbetsgivaren hotar dem även med att de inte kan räkna med svenskt medborgarskap om de inte gör som han säger. Det är helt enkelt frågan om modernt organiserat slaveri som uppdragsgivarna inte kan vara ovetande om. Det känns fördjävligt att jobba tillsammans med dessa extremt hårt arbetande människor och veta att lönen är småsmulor jämfört med vad jag själv kan ta ut, en av de jag arbetat med har dessutom inte haft semester på fem år och tvingas ofta till helg och nattarbete för tio kronor uppe på lönen som i praktiken ligger på runt 85-90 kronor i timman.. :oops:

   TS
Avatar Fallback

Re: Äldre nyanlända kan röja sly.

Bosse1  
#553759 Ett systemfel här tror jag, offentliga skogen som växer både till i både areal och volym sköts ju faktiskt med lägsta bud. Lösningen är att inte nationalisera skogen utan ge tillbaka markerna till skogsägarna.Riktiga jobb inte sy skjortor åt varandra.

OFFENTLIG UPPHANDLING
"Stängsling för betesdjur i skyddade områden och övriga naturvårdsområden i Östergötlands län
LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND, Linköping

Kan ditt företag anlitas för att sätta upp stängsel för betesdjur inom Östergötlands län? Då är detta något för dig och ditt företag! Tveka inte att ansluta dig till detta dynamiska inköpssystem, det är inte så krångligt som det låter. Du åtar dig inte att göra ett enda uppdrag men får möjlighet att lämna anbud på alla stängslingsuppdrag som Länsstyrelsen Östergötland ska utföra under perioden. Ditt företag har alltså inget att förlora på att ansluta sig.

Kan ditt företag anlitas för att sätta upp stängsel för betesdjur inom Östergötlands län? Då är detta något för dig och ditt företag! Tveka inte att ansluta dig till detta dynamiska inköpssystem, det är inte så krångligt som det låter. Du åtar dig inte att göra ett enda uppdrag men får möjlighet att lämna anbud på alla stängslingsuppdrag som Länsstyrelsen Östergötland ska utföra under perioden. Ditt företag har alltså inget att förlora på att ansluta sig.

Ansökansinbjudan

Länsstyrelsen Östergötland (org nr 202100-2270), naturvårdsenheten, inbjuder er härmed att inkomma med ansökan som syftar till att anslutas till ett dynamiskt inköpssystem gällande "Stängsling för betesdjur i skyddade områden och andra naturvårdsområden i Östergötlands län".

Ett dynamiskt inköpssystem fungerar som så att företaget ansluter sig till det dynamiska inköpssystemet. Det innebär att man har möjlighet att anlitas för uppdrag av Länsstyrelsen. Inför varje uppdrag/kontrakt kommer alla företag bjudas in till att lämna ett anbud. Det företag som lämnar det mest fördelaktiga priset kommer att få uppdraget/kontraktet. Då Östergötlands län är stort och omfattningen på uppdrag kan variera i storlek önskar Länsstyrelsen att företag av olika storlek ansluter sig. Företaget behöver alltså inte ha kapacitet för att utföra uppdrag inom hela Östergötlands län eller under hela året. Eftersom systemet med dynamiskt inköpssystem kommer att användas innebär det att företag kan ansluta sig under hela dess giltighetstid.

För att läsa mer om dynamiska inköpssystem och hur de fungerar kan du bland annat kika in på https://inkopsradet.se/praktiskt/dynami ... opssystem/

Allmän beskrivning och syfte

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft som på ett effektivt sätt genomför stängsling för betesdjur i skyddade områden inom hela Östergötlands län.

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för skötseln av merparten av länets cirka 260 naturreservat, cirka 200 andra skyddade områden och 140 Natura 2000-områden som inte är naturreservat. För att natur- och kulturvärdena i områdena ska bibehållas och utvecklas krävs i många fall att de betas för att bibehålla hävden.

Mer detaljerad beskrivning av uppdraget och Länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt 3: ”Krav på tjänsten”.
Sista ansökningsdag

1098 dagar kvar (2022-02-28)
Förfarande

Selektivt
Publicerad

2018-12-19
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Östergötlands län
Diarie-/referensnummer

512-13506-18Skötsel i skyddade naturområden samt åtgärder för hotade arter
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN, FALUN

Länsstyrelsen i Dalarnas län inbjuder er att inkomma med ansökan som syftar till att anslutas till ett dynamiskt inköpssystem gällande "Skötsel i skyddade naturområden samt åtgärder för hotade arter", exempel på åtgärder underhåll av anordningar, ledmarkering, röjning, borttagande av vindfällen, underhåll av stängsel med mera.
Sista ansökningsdag

2061 dagar kvar (2024-10-18)
Förfarande

Selektivt
Publicerad

2019-01-20
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Dalarnas län
Diarie-/referensnummer

512-13513-2018
Direktupphandling slåtteråtgärder i och utanför skyddade områden
Länsstyrelsen i Värmlands Län Karlstad

Länsstyrelsen är förvaltare för statligt beslutade naturreservat samt övriga skyddade områden i länet. Det innebär bl.a. att Länsstyrelsen har ansvar för att genomföra eller upphandla skötselåtgärder enligt skötselplanerna och/eller bevarandeplaner för de skyddade områdena.

Inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) utför Länsstyrelsen åtgärder både innanför och utanför skyddade områden. Flera av de arter som Länsstyrelsen i Värmlands län arbetar med är beroende av årlig hävd i form av slåtter för att de ska finnas.

Upphandlingen gäller åtta deluppdrag fördelade på fem områden enligt följande:

Manuell slåtter med klippande/skärande redskap fördelat på fyra deluppdrag i de skyddade områdena Ritamäki, Tegen och Tiskaretjärn.
Restaureringsslåtter fördelat på två deluppdrag i det skyddade området Ritamäki.
Slåtter med klippande/skärande redskap samt putsning av vegetation inom Finntorp i det skyddade området Glaskogen.
Bekämpning av ohävdsvegetation, blomsterlupin, i Ekebråten (ej skyddat område).
Sista anbudsdag

2 dagar kvar (2019-02-28)
Förfarande

Direktupphandling
Publicerad

2019-02-07
Dokumenttyp

Direktupphandling
Leveransorter

Värmlands län
Diarie-/referensnummer

510-1069-2019Upphandling av framställande av skyltar till naturreservat
LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND, Linköping

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av informationsskyltar som beskriver naturreservat. Uppdraget omfattar hela kedjan från att utarbeta förslag på illustrationer, text och formgivning, framställa och leverera original i digital form, samt leverera fem exemplar av varje färdig skylt.

Avtalet kommer gälla under fyra år och beställningar av skyltar kommer att ske årligen.
Sista anbudsdag

13 dagar kvar (2019-03-11)
Förfarande

Förenklat
Publicerad

2019-02-08
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Östergötlands län
Diarie-/referensnummer

512-14639-18Upphandling av skötsel i 13 naturreservat i Höga Kusten
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, HÄRNÖSAND

Upphandling av skötsel i 13 naturreservat i Höga Kusten. Gemensamt för dessa 13 reservat är att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelser. Därför finns det stigar, skyltar, rastplatser m.m. som underlättar besöken i reservaten. Entreprenörens övergripande uppgift är att underhålla dessa anordningar. Reservaten är indelade i fem geografiska upphandlingsområden.
Sista anbudsdag

27 dagar kvar (2019-03-25)
Förfarande

Öppet
Publicerad

2019-02-21
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Västernorrlands län
Diarie-/referensnummer

512-1205-19Skötsel av nio naturreservat fördelat på två områden i Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, HÄRNÖSAND

Länsstyrelsen avser nu att upphandla skötselåtgärder i nio

naturreservat, uppdelade i två områden. Arbetsuppgifterna är främst att sköta och underhålla friluftsanordningar i alla nio reservat är av liknande karaktär, men reservaten är utspridda i två områden. Ett område är beläget i norra Ångermanland och består av sju naturreservat. Det andra ligger i Medelpad och består av två naturreservat.
Sista anbudsdag

28 dagar kvar (2019-03-26)
Förfarande

Öppet
Publicerad

2019-02-22
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Västernorrlands län
Diarie-/referensnummer

512-1352-19"

Avatar Fallback

Re: Äldre nyanlända kan röja sly.

isteskog  
#553760 Sånt här slaveri måste stävjas, anmäl till myndigheterna dessa missförhållandena! 😤

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).