Skogsröjning

Ekonomi i skogsröjning

60 inlägg 19095 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Torbjörn Johnsen  
#461666 Mycket intressant redovisning Älgfoderodlare! Hur gör du om det finns förväxande vargar eller lövträd i ungskogen? Låter du dem stå eller tar du bort någonting i ett tidigt plant/ungskogsskede?

Jag hittade lite texter om röjning i den här publikationen från Future Forest. Röjningen avhandlas på sid 15-19.

Inte så mycket ekonomi men den del intressant resonerande om röjning. Det finns, kan jag tycka, ett starkt argument för röjning efter att man har planterat på bättre boniteter. Har man stora lövuppslag som riskerar att hamna före granskogen så blir ju planteringsinsatsen och kostnaden om inte bortkastad så i alla fall i riskzonen.

Stihl Motorsågar och Röjsågar
Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

jannee  
#461669 Låt var och en vara salig i sin tro, med detta menar jag INTE att Älgfoderodlare resonerar eller gör fel.
Jag håller just nu på med ett bestånd på styvt 50 ha som i princip inte röts på 50 - 60 år, ja inte ens alla vindfälle är upparbetade. I mina ögon ser det för djävligt ut, stora förvuxna granar, tallar och aspar dominerar, vilket i sin tur innebär att 70 % av resterande träd är marginaliserade, undertryckta och allmänt misshandlade
Dessutom där och var bok - ek som vardera lägger beslag på minst 100 m2 var.
Gäller m.a.o. att nu avverka "rätt" träd så att inte allt blir ett dj**la stort NO. :mrgreen:
Här inne står också borragranar på över 2 m3sk - man tåras när man få se eländet.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Berkshire  
#461670 Funderat på vilken enskild insats av skogsvård som har högst lönsamhet. Att upparbeta vindfällen snarast efter att de uppkommit torde vara en sådan åtgärd - dels för att ta vara på det värde som finns i träden, men också för att minska risk för granbarkborren. Men då devierar jag från min ursprungliga frågeställning.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461674
Torbjörn Johnsen skrev:Mycket intressant redovisning Älgfoderodlare! Hur gör du om det finns förväxande vargar eller lövträd i ungskogen? Låter du dem stå eller tar du bort någonting i ett tidigt plant/ungskogsskede?

Jag hittade lite texter om röjning i den här publikationen från Future Forest. Röjningen avhandlas på sid 15-19.

Inte så mycket ekonomi men den del intressant resonerande om röjning. Det finns, kan jag tycka, ett starkt argument för röjning efter att man har planterat på bättre boniteter. Har man stora lövuppslag som riskerar att hamna före granskogen så blir ju planteringsinsatsen och kostnaden om inte bortkastad så i alla fall i riskzonen.


Tendens till utveckling av "vargar" eller yviga som kan stå lite öppnare, är ju det under en begränsad tid. ALLA stamkvistas. Ju mer kvist som fanns tidigare kan ju vara en fingervisning o bra rotsystem, bra tillväxtförmåga etc. De kan skjuta iväg rätt skapligt utan dessa kvistar. Men utveckling till "överväxta" vargar får jag ju inte just via stamkvistningen. Jag stammkvistar ju även alla björkar som inte har skador eller är busklika. De brukar jag toppa o lämna som bete. Dessa behöver man ju som oftast sen inte röja bort. De försvinner av sig själv med tiden. Men björken är ju lika tacksam att kvista den också. Det ger mig ju även en möjlighet att korrigera bort sidoskott o dubbeltoppar för rakare stammar =bättre betalt. Där det är mest moränmark med god bördighet, så verkar en björkskärm även kunna behålla fuktigheten lite bättre. Tallarna vinner oftast i längden så man får ju då av björken, ett ökat antal möjliga uttag under omloppstiden. Och eftersom vi eldar med ved så kan jag ta det bästa o ändå ha en skog kvar så att säga.
Och eftersom skog tar så lång tid på sig att börja ge avvkastning. Och vi inte vet något om vad man får den dag man skulle avverka. Så vill ju jag minimera kostnaderna på vägen fram till dess. Det bör ju ge ett högre rotnetto totalt set till slut. Även om man har något klenare medelstam men hög stående volym. Så är det ju till slut volymen som ger pengarna.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461678
Torbjörn Johnsen skrev:Mycket intressant redovisning Älgfoderodlare! Hur gör du om det finns förväxande vargar eller lövträd i ungskogen? Låter du dem stå eller tar du bort någonting i ett tidigt plant/ungskogsskede?

Jag hittade lite texter om röjning i den här publikationen från Future Forest. Röjningen avhandlas på sid 15-19.

Inte så mycket ekonomi men den del intressant resonerande om röjning. Det finns, kan jag tycka, ett starkt argument för röjning efter att man har planterat på bättre boniteter. Har man stora lövuppslag som riskerar att hamna före granskogen så blir ju planteringsinsatsen och kostnaden om inte bortkastad så i alla fall i riskzonen.


Läste rapporten nu också. Men vad jag kan se så är det ju i en av studierna där man tog fram blandbstånd med jämn fördelning Björk-Gran. Knappt någon tillväxtskillnad alls. Vissa Granar vart skaddade av lövpisk. Men det går ju att även minska den risken med kvistning av Björken. En av skärmarna jag har nu med väldigt mycke Gran under. Är ju kvistade från stege med långskafts såg upp till 7-8 m höjd. Den skärmen har ju ett så pas långt försprång, så den kommer man ju att börja avveckla innan Granarna når till skaderisk höjd. Efter det så blir det ju ett rent Granbestånd. Och om då tillväxten ökar som de även nämner i rapporten. Ja, då har man ju även haft ett möjligt eko. uttag av Björk o har ändå sin Granskog kvar. De hinner som aldrig bli riktiga ovänner innan de skiljs åt. Kostnad = minimal.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

isteskog  
#461685 Räknar man med en normal timpenning så är nog inte kostnaden minimal med att stamkvista björk på det sättet du beskriver .... :???:

Användarvisningsbild

Ekonomi i skogsröjning

Traktordave  
#461759 Hittade denna artikel spm visar positivt nuvärde med att röja:
https://www.vida.se/media/144374/klover_over_nr7.pdf

Sedan finns detta beräkningsverktyg att beräkna nuvärde med röjning:
http://www.skogskunskap.se/rakna-med-ve ... ngsanalys/

Läste även denna artikel ang sen röjning i tallbestånd
https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... tbete.html
Där jag tolkar det som att forskaren föreslår sen röjning i tallbestånd med hårt betestryck trots att det har sämre nuvärde än tidig röjning... så det här med nuvärdesberäkning är inte hela sanningen utan ett sätt att värdera

Beräkningarna ovan bygger ju på vissa antaganden om slutbeståndets volym, kostnad för gallring, konventionell skötsel med gallring osv.
Hittar man andra sätt som ger stor volym (större än modellerna antar) ändras ju förutsättningarna och värdet av en viss åtgärd.

Ex älgfoderodlares metoder kan ju vara helt rätt även om modellerna föreslår röjning som positivt nuvärde...

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Larsss  
#461765 Heureka är ett bra verktyg för att beräkna t.ex. ekonomiska och volymproduktionsmässiga effekter av olika skogsskötselåtgärder, och som lämpar sig bra för att räkna på olika typer av röjningsstrategier. Finns på http://www.slu.se/heureka

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461792 Det som borde intressera privatskogsägaren främst, är väl om det fanns beskrivningar på de alternativa tillväxtåtgärderna man kan göra förutom de som styr svenskt skogsbruk idag. För hur vi än vänder på det idag, så är det uppköparens intressen vi beaktar främst med de brukningsmetoder som förs fram av dem. Men hur man optimerar volymtillväxt för den enskilde skogsbrukaren, är nog mer höljt i dunkel. Skillnaden mellan tillväxt / träd eller / area.
För när medelskogsägaren i Sverige har ca 45 ha, så är det ingen areal man kan leva på uteslutande. Men genom att minimera utgifterna i väntan på den förväntade utdelningen vid en slutavverkning. Så har man oftast bara tiden att räkna med, om man vill nå det optimala i sitt brukande. Tiden man lägger på att anlägga ny skog. Tiden det tar att dana fram bästa kvalitet. Tiden det tar att ge de bästa stammarna tillräcklig tid för högst ekonomisk mognad. Minsta tid det tar att avveckla det man arbetat för under så lång tid. För att genast börja om igen ! Och det är väl där någonstans som markägarens förväntningar skiljer sig från uppköparens önskan. När man tycker sig som skogsbrukare ha gjort det optimala, så ser inte den kräsne uppköparen din skog med SAMMA ögon som du själv ! Men följer vi bara deras önskebana, så blir utveckling den som de önskar. När skall vi brukare ta makten över vårt eget sätt att skapa det ekonomiskt, sociala, upplevelsemässigt största värdena av vårt arbete ? Inte är det i ledband kan jag tycka !

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

jannee  
#461794 Tror att de flesta skogsägare sköter sin skog för att få det bästa resultatet. Resultaten varierar beroende på hur mycket tid som kan nedläggas, OCH vilket resultat man eftersträvar.
Är man i den sitsen att man varken kan, orkar eller har intresse av att göra något själv, m.a.o. man lejer för allt då lär det absolut inte se ut som hos älgfoderodlare.
M.a.o. kan det inte vara ekonomiskt lönsamt det älgfoderodlare sysslar med, men det finns även andra värden.
I dag får man mer eller mindre bara betalt för kvantitet inte kvalitet vilket missgynnar älgfoderodlares insats.
Självklart kommer älgfoderodlare troligtvis få bra betalt för sina rotstockar (furu) men hur lång är omloppstiden?
Som verkligheten är idag bör jag i alla fall satsa på en kort omloppstid, 50 till 60 år som högst, vilket innebär gles plantering, flera röjningar och troligtvis endast 1 gallring.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461807 Om man INTE skulle tro på en förändring i framtiden och arbetade mot denna, då är ju skogsbruksvärdet bara hälften om 40 år om vi har en likartad utveckling som de senaste 30 åren. Jämfört med på 80-talet. Det är väl genom att aktivt söka skapa förändringen, som man kan förändra det framtida utfallet i sitt brukande. För dagens brukningsmodell har ju inte skapat ett mervärde för de som följt den. Och som vinstutfallet ser ut för de industrier som tacksamt tar emot den råvara som dagens skogsbrukare erbjuder. Bör det väl i rimlighetens namn finnas god plats för förändring vad gäller den ekonomiska tillväxten för oss råvaruproducenter. Det är ju den framtiden JAG vill arbeta för att skapa. Inte följa den i det ledband som lett till den stagnation i det ekonomiska läget för skogsproduktion, som gällt de senaste 30 åren. Jag skulle vilja se att det är jag som säljare, som sätter priset på det jag kan erbjuda av utbud för vad marknaden behöver i framtiden. Och inte tvärt om !

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

jannee  
#461814 Nu har jag inte på plats beskådat älgfoderodlares skiften med upphissade kronor och stamkvistade stammar. Efter vad jag förstått är stamantalet väldigt högt/ha vilket då även måste innebära att det finns många m3/ha.
Själv hyllar jag principen gles plantering av gran, max 1500 plantor/ha gärna mindre, emellan vill jag ha upp björk och den kommer oftast som ett brev på posten (lite ojämt :oops: ) Björken och även en del gran tas bort vid en något senare gallring (ar).
I.o.m. att det släpps upp mycket löv blir det en ganska trevlig blandskog som i slutfasen är en rent barrbestånd.
2 till 3 röjningar och ganska hårt dessutom men resultatet blir att man får intäkter t.o.m. på 1:a gallringen och den stora belöningen kommer vid den förhållandevis tidiga avverkningen.
Vill man ha ett ekonomiskt bra utbyte för sin nedlagda arbetstid är man nog ändå tvingad att vända kappan efter vinden.
De som är ekonomiskt oberoende och äger och sköter sin skog för sitt höga nöjes skull kan nog också göra som älgfoderodlare för att i ett senare skede hoppas på att tiderna förändras och kvalitetstimmer kommer upp i sitt rätta värde, men under tiden fortsätter nog merparten i industrin utstakade fotspår.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461818 Och om jag förstår de flesta i detta forum rätt, så har det ju INTE lett till önskade positiva förbättrade ekonomiska förutsättningar direkt. Är det då inte hög tid att försöka förbättra detta utfall av vårt brukande ? Och inte lär skogsindustrierna erbjuda oss detta med glatt hjärta. Alltså, man bör väl söka skapa förändringen genom att INTE göra det förväntade. För om jag skulle sia om framtiden. Så bör nog ex. Stora's limträ moduler. Öka i värde om de innehåller senvuxet kvistfritt sågtimmer. Att användas i flervåningshus, byggda i trä. Där hållfastheten blir avgörande för HUR många våningar det blir. Eller altaner o uteplatser i Lärk, som står sig längre i vårt klimat än annat virke. Och, -Ja. Jag ekonomiskt oberoende av mitt skogsbruk. Men just därför behöver jag ju inte göra "fel" åtgärder i alla fall. För om jag når det optimala i att skapa skogsvärden, innebär ju inte att jag måste förändra det jag gör för att passa in i mallen av vad som alla andra förväntar sig att jag borde göra. Om det samtidigt innebär att jag förlorar mer värde över tid. Det är ju trots allt de växande levande träden som skapar mitt skogsvärde.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Berkshire  
#461819 Det jag fortsatt undrar är hur mycket snabbare ditt bestånd kan slutavverkas p.g.a. dina hårda insatser. Att tidigarelägga slutavverkning från 80 år till 60 år, men med samma netto/ha om 100 000 SEK, innebär vid 2,5% kalkylränta en nuvärdesskillnad om 8850 SEK, vid 4% blir skillnaden 5150 SEK. Ifall man stöter på ett dåligt röjt ungskogsbestånd blir kostnaden att röja det ungefär detsamma som det ökade nuvärdet.

Det jag får ut av er kunniga i tråden, är att det kanske inte är realistiskt med samma avverkningsnetto ens vid en senarelagd slutavverkning, i det fall att man undviker röjningen?

Om nettot bara är 50k SEK/ha efter 80 år oröjt, och kalkylräntan 2,5%, samtidigt som nettot är 100k SEK/ha efter 60 år röjt, blir nuvärdet 15 800 SEK. Klart värt det (men vid 4% kalkylränta blir skillnaden bara 7300 SEK).

   TS
Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Berkshire  
#461820
Älgfoderodlare skrev:Och om jag förstår de flesta i detta forum rätt, så har det ju INTE lett till önskade positiva förbättrade ekonomiska förutsättningar direkt. Är det då inte hög tid att försöka förbättra detta utfall av vårt brukande ? Och inte lär skogsindustrierna erbjuda oss detta med glatt hjärta. Alltså, man bör väl söka skapa förändringen genom att INTE göra det förväntade. För om jag skulle sia om framtiden. Så bör nog ex. Stora's limträ moduler. Öka i värde om de innehåller senvuxet kvistfritt sågtimmer. Att användas i flervåningshus, byggda i trä. Där hållfastheten blir avgörande för HUR många våningar det blir. Eller altaner o uteplatser i Lärk, som står sig längre i vårt klimat än annat virke. Och, -Ja. Jag ekonomiskt oberoende av mitt skogsbruk. Men just därför behöver jag ju inte göra "fel" åtgärder i alla fall. För om jag når det optimala i att skapa skogsvärden, innebär ju inte att jag måste förändra det jag gör för att passa in i mallen av vad som alla andra förväntar sig att jag borde göra. Om det samtidigt innebär att jag förlorar mer värde över tid. Det är ju trots allt de växande levande träden som skapar mitt skogsvärde.


Att du delar med dig av dina resultat är mycket värt för oss som inte har haft samma möjligheter (än) att testa oss fram. Själv är jag blott en 29-årig, men förhoppningsvis ganska ambitiös, skogsintressent.

Sjukt tacksam över all hjälp ni delat med er av i tråden hittills!

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).