Skogsröjning

Ekonomi i skogsröjning

60 inlägg 19093 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Fredrik Reuter  
#461515 Hej,
Rent krasst så är kanske grundfrågan om man ö.h.t ska investera i skog om man vill maxa sin ekonomi? Det är mycket intresse och levnadssätt som spelar in och där kommer nog Mangans kommentar ovan väl till pass.

Så som jag ser det med röjning annars så är det ditt grundvägval som får styra - ska du gallra eller inte?
Om du ska gallra så tjänar du på iaf en tidig röjning. Är det oröjt så kräver annars gallringsentreprenören att det är förröjt och en sådan förröjning är dyrare eftersom träden är grövre och det tar längre tid.

Hade du tänkt att lämna det orört i 70 år så är troligtvis röjning helt förkastligt ur en ekonomisk synvinkel.

Stihl Motorsågar och Röjsågar
Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Berkshire  
#461517 Jag försöker att inte gå in med någon förutfattad mening beträffande hur skogen ska skötas, jag undrar bara vilka åtgärder som är mest och minst lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. :)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Andreas99  
#461519
Berkshire skrev:Jag försöker att inte gå in med någon förutfattad mening beträffande hur skogen ska skötas, jag undrar bara vilka åtgärder som är mest och minst lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. :)

Svårt att säga några siffror för det har jag inga. Men jag misstänker att slogsbolagen har de siffrorna du söker. De gör ju sällan något utan att ha kalkyler och koll på vad som lönar sig och inte. Har fått för mig att de röjer, men färre gånger och hårdare än vad vi gör hemma. Rent ekonomiskt så är säkert deras model bättre. Men hade det varit ännu bättre ekonomi i att inte röja alls så tror jag inte att dom hade gjort det.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461521
Berkshire skrev:Jag försöker att inte gå in med någon förutfattad mening beträffande hur skogen ska skötas, jag undrar bara vilka åtgärder som är mest och minst lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. :)


Förmodligen helt omöjligt att svara på. Alldeles för många parametrar stt ta hänsyn till och många ligger i framtiden och nån spågubbe är inte jag.

En jämförelse som jag har koll på är; ena beståndet oröjt med långsmala tallar och björkar där många ligger vågräta eller som ett liggande c. Grannskiftet ordentligt röjt med likvärdig skog och den står lodrätt och frodas. Snötyngder kan ställa till mycket. Vädret styr mycket inom skogsbruket .

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Berkshire  
#461522
Andreas99 skrev:
Berkshire skrev:Jag försöker att inte gå in med någon förutfattad mening beträffande hur skogen ska skötas, jag undrar bara vilka åtgärder som är mest och minst lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. :)

Svårt att säga några siffror för det har jag inga. Men jag misstänker att slogsbolagen har de siffrorna du söker. De gör ju sällan något utan att ha kalkyler och koll på vad som lönar sig och inte. Har fått för mig att de röjer, men färre gånger och hårdare än vad vi gör hemma. Rent ekonomiskt så är säkert deras model bättre. Men hade det varit ännu bättre ekonomi i att inte röja alls så tror jag inte att dom hade gjort det.


Gillar din approach och tänker likadant. Ifall storbolagen gör det, är det sannolikt ekonomiskt rationellt. Det märkliga är att deras observerade kostnad på kapital, både eget och lånat, har varit väsentligt högre än de kalkylräntor jag sett för nuvärdesberäkningar för privata skogsägare. I dagsläget kan de stora drakarna i praktiken låna gratis dock.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Mettämies  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461523
Berkshire skrev:
Andreas99 skrev:
Berkshire skrev:Jag försöker att inte gå in med någon förutfattad mening beträffande hur skogen ska skötas, jag undrar bara vilka åtgärder som är mest och minst lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. :)

Svårt att säga några siffror för det har jag inga. Men jag misstänker att slogsbolagen har de siffrorna du söker. De gör ju sällan något utan att ha kalkyler och koll på vad som lönar sig och inte. Har fått för mig att de röjer, men färre gånger och hårdare än vad vi gör hemma. Rent ekonomiskt så är säkert deras model bättre. Men hade det varit ännu bättre ekonomi i att inte röja alls så tror jag inte att dom hade gjort det.


Gillar din approach och tänker likadant. Ifall storbolagen gör det, är det sannolikt ekonomiskt rationellt. Det märkliga är att deras observerade kostnad på kapital, både eget och lånat, har varit väsentligt högre än de kalkylräntor jag sett för nuvärdesberäkningar för privata skogsägare. I dagsläget kan de stora drakarna i praktiken låna gratis dock.


Tänk på att bolagen kan ha lite andra mål än TS med sin skogsskötsel. De med egna massafabriker vill såklart se till att det kommer in maximalt med massaved per investerad krona och då är det bäst att röja hårt.
Annars skulle de inte göra det.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Andreas99  
#461531 Ja jag funderade lite på det innan jag skrev det. Hade ts skrivit om det lönar sig att röja och gallra i ett bestånd ekonomiskt under omloppstiden så hade jag inte skrivit det.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Weavens  
#461543 Prova sälja morötter från oröjt plantage. Lär bli svårt att få de sålda då konkurrenternas morötter är större och godare. Samt hanteringen av dina små å smala morötter blir också dyrt för att uppnå samma mängd fruktkött/kilo. Det lär ta herrans lång tid för ditt oröjda plantage att uppnå tillfredsställd storlek för marknaden. Rent tidsekonomiskt är det vansinne att inte sköta om plantagen. Lite så skulle jag förklara den ekonomiska verkligheten.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461550 Ur storskogsbolagens perspektiv, gäller väl att få största volym/ha på kortast möjliga omloppstid. Till så låg kostnad som möjligt. Då de har den högsta kostnaden vid avverkningar, då flera olika kontrakterade eller egna maskiner skall gå så få timmar som möjligt för att få ihop den volym som gör just varje avvrkning lönsammast.
Är man egenaktiv o INTE avser att ta in extern brukningshjälp. Så bör ju detta påverka både totalkostnad o rotnettot mest för en privat skogsägare. Röjning utförd vid fel tillfälle. Kan ju inte bara rendera i fler röjningar på bördiga marker. Det kan ju även medföra mer skador av vilt o väder. Förstagallringar likaså. Många har ju beskrivit att de får till o med betala för att någon annan tar deras skog.
Den stående volymen / ha har väl den största rollen vid en slutavverkning. Har man då ett bestånd som inte bara kanske är skiktat utan även innehåller blandskog. Kan det ju ha en hög volym / areal o ha renderat i låga kostnader på vägen till avverkningsfärdig skog. Även om omloppstiden är något längre. För där kan väl en slutavverkning ge både den massavolym som man EJ tagit ut i gallringar (ibland minuskostnad), samt även de huvudstammar som danats fram av skogen själv. Om jag inte missminner mig, så har man sett i försök, att de mest produktiva träden förlorar ej i någon nämnvärd omfattning sin tillväxt även i tätare bestånd. Man kan ju även lägga kostnader på andra tillväxthöjande åtgärder som betalar sig bättre vad gäller volymutveckling / areal, än kanske röjning gör i alla lägen.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

kalhuggo  
#461565 För att spinna vidare på ditt resonemang så håller jag på att röja en självsådd från ca. 90-91, breddgrad 67, älgbetat.
När jag tagit bort de betade plantorna så blir det ett ganska så perfekt antal huvudstammar kvar, så visst kan älgen sköta skog, dock inte planterad och tidigt röjd :grin:

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

husqvarna_med_sthil  
#461569
Berkshire skrev:
husqvarna_med_sthil skrev:
bengt.a skrev:Gå ut och titta på verkligheten istället, en ekonom får alltid en tillgång till att bli en kostnad.


Jag försöker tillämpa denna metoden då jag har ett välröjt skifte intill samt ett helt och hållet oskött på andra sidan, bara att konstatera utan att räkna, kan man göra senare men röja tänker då iaf jag göra, så bra jag bara någonsin förstår att göra det !


Hur kvantifierar du skillnaden på din mark? Tycker som sagt det är tokintressant att få reda på hur mycket välskött röjning gör på avverkningsnettot.


Ja det var ju faktiskt det du frågade, jag kan inte svara då jag inte vet.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

häsmyra  
#461574 Jämförelsen med morötter är visserligen enkel och övertygande men haltar betänkligt då man i morotsodling har svårt att förlänga omloppstiden särskilt mycket utan att få problem med tjäle och annat.

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

jannee  
#461582 Tror nog att man behöver både röja och senare gallra när man har mer än 10 000 självföryngrade granplantor/ha :mrgreen:
Kanske helt andra förutsättningar i inre Norrland där det kanske inte ens växer upp 1000 tallplantor/ha trots noggrann plantering :grin:

Avatar Fallback

Re: Ekonomi i skogsröjning

Trocadero  
#461644 @Berkshire
Du räknade med två röjningar 'a 5000 kr/ha. Mina senaste röjningar har kostat ca 3.600 kr/ha (anlitad röjare) mitt i Hälsingland men du kanske har mark med högre bonitet än vad jag har (snitt ca 5,7) och då blir det väl dyrare.
Håller med dom flesta synpunkterna som skribenter har ovan.
Att strunta i att röja är som att strunta i att hålla hyfsad ordning hemma. Man kan leva med det men man trivs inte och man mår inte bra.

Användarvisningsbild

Re: Ekonomi i skogsröjning

Älgfoderodlare  
#461663 Jag har ju i huvudsak tallungskogar i olika åldrar som jag inte röjt, enbart stamkvistat. Och även om Stamantalet / areal ligger snarare över än under 10.000 / ha, så Får man inte en känsla av djungel i alla fall när det inte finns kvist i vägen som skymmer varken sikt eller ljus. De som är i åldersspannet 15-20 år, har just börjat skikta sig i de som inte hinner med i kapplöpningen o de som gör det. Höjden är ca. 8-12 m. De grövsta är nog uppåt 13-15 cm i rotskäret som en följd av att träden enbart lägger tillväxten på stammarna o inte på kvist. Den lilla insats av tid o arbete / träd som jag lagt ner under tiden de växt hittils, är mycket liten. Men är det någonstans jag trivs att vara, så är det just där. Känslan av vad man gjort för att få just dessa träd att ha denna start i livet är mycket tillfrdställande. Framåt så kommer ju enbart den ev. självgallring som sker i den takt som skogen själv bestämmer. Avgöra min fortsatt tids o arbets åtgång. Jag får några vedpinnar / år, men har ett bestånd som i slutänden hoppas vara det maximala som just den marken kan erbjuda sina brukare. Som självverksam räknar man ju då inte något värde på den nedlagda tiden det tagit eller kommer att ta. Och jag tror själv att just skogens egen beslutande nivå över sin utveckling, sköter den bäst själv. Jag medverkar helst enbart i rollen som att söka optimera de enskilda trädens högsta potential. Och om den inte räcker, då har skogen valt det. Ett felval i en tidig röjning, kan ju ge dubbel förlust i slutänden, om jag försöker vara den som ska välja vilka som ska bort i allt för tidig ålder. Nu blir valet lättare o det är en känsla som är lättare att bära. Farsgubben som var skogsvaktare, sa alltid när han såg en betad tall. -Den där skall väl du ta bort ?
-Nej sa jag. För om jag tar bort det träd som Älgen själv valt att beta, så kommer den ju bara tillbaka för att ta en ny om denna försvinner. Just det trädet gav ju de andra runt om en respit att nå ur beteshöjd tryggare o snabbare. Det vart ju förlorare i slutänden som en följd av just bete. Men räddade istället de övriga. Av de som idag är långt utom fara, hade ju istället också varit borta. En röjning kunde då ha renderat i ytterligare urholkning i beståndet. Nu är valet ett helt annat o jag deltar ju enbart passivt i den processen. Och det är få risker kvar de behöver möta på sin väg till vuxet träd. Och om det sker, först då gör jag något. Men den tiden har inte kommit än. Dessutom bidrar ju fler växande träd, till att förhoppningsvis påverka vår försämre luftmiljö mer positivt under längre tid, än om de varit färre.
Skog för mig, är ju de träd som bildar den. Inte utrymmet mellan dom.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).