Skogsröjning

Vänta med röjningen i tallföryngringen

22 inlägg 7189 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vänta med röjningen i tallföryngringen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

skogshare  
#416939 Med lite erfarenhet av både röjning och älgskadeinventering menar jag att oröjd tallungskog - i motsats till röjd - är rena magneten för älgen, som löpande genom både toppbetning och barkrepning kan fördärva hela bestånd. Samma förhållande gäller för övrigt för skador av kronhjort på oröjd granungskog. Risken för bristande antal oskadade stammar och ojämn fördelning av dessa efter röjning är överhängande.

Samtidigt innebär ju en sen röjning att rotsystemen får kortare tid att växa ut och ge en tillfredsställande stormstabilitet innan förstagallringen. Det betyder i sin tur att gallringen måste ske vid en lägre medelhöjd - för samma stabilitet - än eljest och att medeldiametern därigenom blir väl klen. Även mängden barrmassan påverkas negativt av sen röjning till men för de närmaste årens tillväxt. För den önskvärda kvalitetsutvecklingen menar jag i stället att det är viktigare att beståndet får sluta sig ordentlig efter förstagallringen, gärna i kombination med stamkvistning.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417528
skogshare skrev:Med lite erfarenhet av både röjning och älgskadeinventering menar jag att oröjd tallungskog - i motsats till röjd - är rena magneten för älgen, som löpande genom både toppbetning och barkrepning kan fördärva hela bestånd. Samma förhållande gäller för övrigt för skador av kronhjort på oröjd granungskog. Risken för bristande antal oskadade stammar och ojämn fördelning av dessa efter röjning är överhängande.

Samtidigt innebär ju en sen röjning att rotsystemen får kortare tid att växa ut och ge en tillfredsställande stormstabilitet innan förstagallringen. Det betyder i sin tur att gallringen måste ske vid en lägre medelhöjd - för samma stabilitet - än eljest och att medeldiametern därigenom blir väl klen. Även mängden barrmassan påverkas negativt av sen röjning till men för de närmaste årens tillväxt. För den önskvärda kvalitetsutvecklingen menar jag i stället att det är viktigare att beståndet får sluta sig ordentlig efter förstagallringen, gärna i kombination med stamkvistning.

Att nämna kvalitetsutveckling i sammanhanget visar bara att du aldrig sett någon viltskadad skog!

Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417538 Efter att setta vad En ko med kalv kan åstadkomma på en Ha förra vintern är jag väldigt glad att jag dröjt länge med röjningen. Dessutom är jag övertygad om att mina tallar gynnas kvalitetsmässigt av att få växa lite trångt de första 7-10 åren.
Så jag kör på sen röjning! Däremot så lägger jag ner allt vad underröjning är, bättre de får tugga i sig de träden. Samma där, insåg det när jag började underröja, allt betat. Först förbannad men sen insåg jag att det är ju bra!
Finns @skogsforskare kvar på forumet får han gärna försöka rätta mig! :)

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Skogsforskare  
#417555 Hmm... mycket på en gång.
Till att börja med - Mattias Berglund har helt rätt i sin artikel. Risk för älgskador, vänta till 5-6 m medelhöjd.
Höjdtiilväxten påverkas inte av trängseln, eller röjningen, åt något håll. Varken ökar eller minskar.
Stormstabilisering tar ca fem år, och träden behöver mer än fem år för att växa från 5-6 m till 10-12 m och tidigare lär du inte göra första gallring. Så sen eller tidig röjning påverkar knappast tidpunkt för första gallring.
Barrmassan minskar vid all röjning/gallring men det finns inget direkt samband mellan barrmassa och volymtillväxt.

Kvalitet handlar i grund och botten om kvistfri mantelyta på stocken och det påverkas mest av vad som händer senare i livet, när krongränsen passerat 5 m, alltså när träden börjar närma sig första gallring och senare.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Axl  
#417567 Men vänta inte med plantröjningen. Har du en massa björk som står över tallen har du inte mycket att röja fram när beståndet nått upp till älgsäker höjd.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Skogsforskare  
#417574 Helt rätt. Överskärmande björk kan hämma tallar ganska rejält så man bör se till att tallarna får ett försprång så dom hinner hålla undan.

Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Älgfoderodlare  
#417579 Nu kan ju jag tycka att man bör väl hellre toppa björkarna så att de ej hämmar tallen men blir kvar som bete åt viltet. Då tjänar det 2 syften. De håller samtidigt lite mer fart på tallen och kan minska betestrycket. Stamkvistar man dessutom tallen, så har i alla fall jag upplevt att tallen ökar i höjdtillväxt. Vilket gör att den också kommer fortare ur beteshöjd, lägger bättre grund till kvalitet i rotstocken. Och man kan ha en senare röjning av underväxt då dessa oftast inte blir så grova r.t. skuggningen. Spädare träd i tätare bestånd är dessutom mer betesbegärliga. Så underväxt lövsly, men även betad tall som växer dåligt, kan vara bra att ha under några år innan man röjer bort dem.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417598
Älgfoderodlare skrev:Nu kan ju jag tycka att man bör väl hellre toppa björkarna så att de ej hämmar tallen men blir kvar som bete åt viltet. Då tjänar det 2 syften. De håller samtidigt lite mer fart på tallen och kan minska betestrycket. Stamkvistar man dessutom tallen, så har i alla fall jag upplevt att tallen ökar i höjdtillväxt. Vilket gör att den också kommer fortare ur beteshöjd, lägger bättre grund till kvalitet i rotstocken. Och man kan ha en senare röjning av underväxt då dessa oftast inte blir så grova r.t. skuggningen. Spädare träd i tätare bestånd är dessutom mer betesbegärliga. Så underväxt lövsly, men även betad tall som växer dåligt, kan vara bra att ha under några år innan man röjer bort dem.


Vet inte var du har din mark men här hos mig är björken ett elände tills tallen kommit ifatt, efter det har björken inte en chans att hinna med i höjdutvecklingen. Problemet är att klara föryngringarna så långt, har bestånd som jag ska lövröja för tredje gången och då är tallen inte uppe i 1m ännu.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Icegrip  
#417612 Jag är just nu inne och röjer i ett bestånd som nämns i artikeln - hårt betestryck på tall. Har skrivit om detta i "röjning på egen mark."Detta bestånd är dock väl över 5-6 m högt. Efter att nu snart ha röjt igenom hela beståndet är jag inne på artikelförfattarens budskap.

Dock så måste jag medge att det såg för hemskt ut innan, med massa stammar i olika dimensioner, ätna och brutna. Men nu efter en ganska hård röjning så tycker jag ändå att det verkar finnas potential att utvecklas till fin skog.

Två filmer, en före och efter.

Före:


Efter:

Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Torbjörn Johnsen  
#417614 Mycket intressant film @icegrip Det blev ju väldigt bra efter röjning och man får inte alls samma känsla att det är hårt betat. En del av luckorna kommer kanske att fyllas ut av smågranarna som står där och på något sätt så har ju luckor en tendens att bli mindre och mindre ju högre skogen blir. Och det stämmer ju om man sätter luckans storlek i förhållande till förbandet (trädavståndet). Man kan ju jämföra lite med resultaten från gallringsförsöken. En superhård gallring skapar ju i princip "luckor" mellan träden men allt eftersom skogen växer så minskar tillväxtförlusten.
Ladda gärna upp mer film och bilder. Just film från den här typen av bestånd säger väldigt mycket mer än en bild!

Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

Älgfoderodlare  
#417615 Jag har ju mina marker i Härjedalen, på mest talldominerad mark. Men det mesta växer rätt bra tycker jag.
Och det kan ju vara denna skillnad i vårt geografiska läge, som gör att effekterna av vad man gör i sin skog. Blir så mycket annorlunda. För det jag antar är, att det är inte hur trångt plantorna står på backen. Som avgör hur bra de växer eller ej. Det är deras tillgång på solljus som är den viktigaste grunden för snabb utveckling. Jag har på en plats om ca 1 m2, 2 tallar som är 5-6 m höga. 4 granar på mellan 1,5-5 m. Samt 2 björkar som är 4 o 5 m höga. Alla är stamkvistade. Tallen har högsta tillväxten i höjd/år. Att björkarna är stamkvistade gör ju att de ej stör granarna. På de sidor som björkarna har kvist mot tallarna, är dessa borttagna. men då de står i skugga av andra tallar o björkar, är ju kapplöpningen mot ljuset optimal drivsporre hos samtliga träd. Det ska bli lite kul att följa dessa träds utveckling under de närmaste åren. Hur mycket kommer dessa att skilja sig åt om ex. 5 o 10 år ? Lever alla ? Tallarna är ej betade på något sätt. Övriga oskadade också. Och istället för att ta ner dem nu, kan jag ju vänta o få en bra mängd med ved om ett antal år.
Men det som jag ser sker häruppe, verkar ju inte vara lika hur de utvecklas på andra ställen. Men hur gamla är dina tallplantor som är 1 m nu ?

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

isteskog  
#417617 Fin film Icegrip! Är det inte gamla invallade betesskador så blir det nog ett väldigt fint och kvalitetsmässigt bra bestånd. Luckorna sluter sig fort, så dessa är inget att oroa sig för.

Avatar Fallback

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417619
Älgfoderodlare skrev:Men det som jag ser sker häruppe, verkar ju inte vara lika hur de utvecklas på andra ställen. Men hur gamla är dina tallplantor som är 1 m nu ?


Skogen avverkades 2006, strax innan stormen Per. Sedan dröjde det till 2010 innan det markbereddes, efter det har jag fått varierat uppslag av självföryngring kompletterat med plantering i luckorna.
Har fått lära mig att tallfrö gror under sju år så enligt det gror det fortfarande nya frön efter fröträden som avverkades för något år sedan.
Tillbaka till din fråga så är det olikåldrigt men huvudsakligen mellan 0-7 år


En tanke om dina täta stamkvistade bestånd, har du tänkt på att kronas storlek är proportionerlig med rotsystemets storlek?
Förra året höll jag på med en röjning med extremt höga stamantal och då drog jag några slutsatser: Täta bestånd danar inte kvist så mycket man tror och täta bestånd får oerhört små rotsystem.
https://skogsforum.se/viewtopic.php?p=349999#p349999

Användarvisningsbild

Re: Vänta med röjningen i tallföryngringen

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417620 Mycket bra filmer som beskriver hur det ofta ser ut men som efter röjning blir bra. Brukar tänka att; Skogens bästa vän det är han/hon med röjsågen i arbete.

Annons:
Eco Log skördaraggregat
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).