Skogsröjning

God Helg i blandröjskogen

19 inlägg 11459 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

God Helg i blandröjskogen

towes  
#252226 God Jul önskas alla trevliga skogsmänniskor.

Jag tänkte så här i juletid bjuda på en kul skötseltråd på temat röjning i blandskog. Framförallt egna erfarenheter av hur sanslöst kul det är att kunna forma framtidens skog på en mark där moder natur hjälpt till med fina förutsättningar.

Området är några hektar som avverkades för drygt 15 år sedan, kvar lämnades frötallar och det planterades gran därunder. Marken är till skillnad till omgivande G30-G34:or tämligen grov morän. Sannolikt har en del av granplantorna frusit på nittiotalet, medan frötallarna fläckvis givit fantastisk föryngring. Lägg därtill fuktiga stråk så var det en salig blandning som mötte när jag började forma detta för ca tio år sedan.

Försiktiga upprepade röjningar, försiktiga dels för att freda tallen från viltet (har skrivit om experiment med olika täthet map vilt tidigare), dels för att ha alla vägar öppna till den slutliga daningen till färdigt bestånd.

Mitt mål har hittills varit en vacker blandskog med fördel tall på de fläckar det trivs bäst. Ung tall börjar bli ovanlig här nere. Produktion är ej fokus här. Grannbeståndet är dessutom en bäckravin med kontinuitetsskog varför denna trakt behandlas lite annorlunda.

Nu står man alltså här med det slutliga valet och alla vägar öppna. De högsta träden är kanske tio meter höga. Tätt men inte för tätt tack vare omsorgsfull röjning. Tänkte mig att ev skapa grupper av tall där de redan står tillsammans. Låta björken dominera i de lite fuktigare områdena (som får förbli lövdominerade). I övrigt lär granen ta över på de lite bättre partierna om än med enstaka löv, mest björk men även enstaka bok. Någon sparad tall där också kanske. Kan bli bra...?

Nu vill jag gärna höra lite kommentarer. Hur hade ni gjort? Svider lite att ta ett par fina granar mitt inne i tallskogen, men vad gör man?

IMG_2395.JPG

IMG_2392.JPG

Snart dags för julesnaps och Kalle Anka :smile:   TS
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

dea  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#252227 Ska bli intressant att följa.

Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

halvproffs  
#252229 Håller med dig i din teori. Blandbestånd är ju bra, klarar stormar bäst och är trevligast att vistas i. Många av träden har ju själv valt sin födelseplats så det är ju oftast optimalt. Finns det även sälg så brukar jag spara en del för humlornas skull. Jag tittar mycket på kronorna också hur dom är. Kronorna berättar hur vitaliteten i trädet är och hur utvecklingen av trädet kommer att bli.
Brukar bli fin spisved i en sådan här gallring.

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

jannee  
#252236 Själv skulle jag fortsätta i den påbörjade stilen, kanske fortsättningsvis ta ned det undertryckta, blir automatiskt stammar som blir efter - naturligt urval.
Beståndet kommer helt naturligt att bli något skiktat, troligtvis en fördel vid kommande stormar.
Överståndarna eller vargar som en del uttrycker det blir oftast relativt stormfasta.
Vi såg exempel under Gudrunstormen, ogallrade bestånd med stort lövinslag klarade sig väldigt bra kontra enhetligt "välskötta" bestånd.

Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

JensSkoog  
#252240 Den här tråden vil jag följa! Interessant. Jag lämnar sälg gemensamt m björk och gillar säalgen som ved! God jul!
Jens :grin:

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

jannee  
#252245 Kan tillägga att bok har jag lite svårt för, först växer den förhållandevis sakta (södra Kalmar län) dessutom är den jävlig mot all annan skog, tar upp 100m2/stam när den börjar komma upp i lite storlek.
En grupp bokar är en sak men som ströträd skulle jag akta mig dj**gt noga för.
GOD HELG allesammans, nu väntar julskinkan och några iskalla Skåne.

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

nisse8  
#252269 Hur bra som helst! Gillar personligen blandskog, den ser trevlig ut, på nåt sätt ekologisk jämtemot en steril "ren" tall eller granskog! En blandskog torde inte heller vara lika känslig för olika svamp, insekt å vindpåfrästningar! God Jul!

Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

towes  
#252698
halvproffs skrev:...Många av träden har ju själv valt sin födelseplats så det är ju oftast optimalt. Finns det även sälg så brukar jag spara en del för humlornas skull. Jag tittar mycket på kronorna också hur dom är. Kronorna berättar hur vitaliteten i trädet är och hur utvecklingen av trädet kommer att bli...
Helt riktigt. Ofta glömmer man att höja blicken vid röjning i högre bestånd, klokt råd.
jannee skrev:Själv skulle jag fortsätta i den påbörjade stilen, kanske fortsättningsvis ta ned det undertryckta, blir automatiskt stammar som blir efter - naturligt urval.
Tack, så kommer ske. Har sedan förra inlägget varit ute och förstärkt min uppfattning. Kommer mer om strategin i ett senare inlägg.
JensSkoog skrev:Jag lämnar sälg gemensamt m björk och gillar säalgen som ved! God jul! Jens :grin:
Sälg finns och lämnas främst i bestånds- och sumpkanter som föda för viltet. Någon ved lär de knappast hinna bli med tanke på betestrycket här. :smile:
jannee skrev:Kan tillägga att bok har jag lite svårt för, först växer den förhållandevis sakta (södra Kalmar län) dessutom är den jävlig mot all annan skog, tar upp 100m2/stam när den börjar komma upp i lite storlek.
Det är riktigt som du säger. De få bokar jag kommer spara danas på höjden och visst, den dagen en sådan inkräktar på en tallgrupp är det dags för nytt beslut. Men först då, hade jag tänkt. Det här med öppna dörrar igen...
nisse8 skrev:Hur bra som helst! Gillar personligen blandskog, den ser trevlig ut, på nåt sätt ekologisk jämtemot en steril "ren" tall eller granskog! En blandskog torde inte heller vara lika känslig för olika svamp, insekt å vindpåfrästningar! God Jul!
Vi är på samma linje. Finns det massa hektar med produktionsskog på ägorna kan man gott låta några procent skötas med hjärtat likt detta. Det ger ju mer för själen också att dana något annorlunda och vackert.

Måste fresta med några bilder till. Här kan ni se "djungeln" vid en av de tidigare röjningarna. Som synes var utrustningen ytterst väl anpassad.
IMG_0683.JPG

Denna björkstinna delen av beståndet röjdes för 3-4 år sedan. Som synes är det hög tid att ge sig på det igen. Frågan är om man ska låta det förbli enbart björk och "sopa" granföryngringen av estetiska- och rekreationsskäl?
113.JPG

Surhålorna är tänkta omgärdas av björk och även sälg och annat viltmums.
114.JPG

Återkommer med fler tankar senare.

   TS
Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

Mannfolk  
#252702 Blandskog är mycket trevligt! Ett mycket bra exempel Titta i skogen där en gran å en tall står bredvid varandra på samma höjd å tävlar, de dra nytta av varandra.samma sak med granen å björken

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

rikard_e  
#252711 Roligt att se!

Har liknande skog men blandbestånd som är i behov av röjning pga misskötsel dom senaste 25 åren.

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

jannee  
#252730 Gallra björken, men låt granen stå kvar, den dagen du slutavverkar björken har du fortfarande skog kvar. Det var så de gjorde förr i tiden och av detta blev det till slut fina granbestånd.
På den s.k. gamla goda tiden, när skogen inte var något värd, ja förutom till husbehovsved och eventuellt lite timmer till byggnation avverkade de på detta sätt. Högg överståndarna + löv (till ved) resten fick stå kvar, det är av denna skog vi slutavverkar, i alla fall nere i Småland = 1.a generationen riktig gran.

Avatar Fallback

Re: God Helg i blandröjskogen

lfq  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#252769 Håller med jannee, röj fram de fina björkarna som har timmerpotential. De kan få växa med tillräckligt stora kronor och fungera bra som skärm. Kan bli ett fint bestånd tror jag som lekman.

Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

towes  
#253460 Angående björken så kommer en del bli helt granbefriad (nära väg - av estetiska skäl). Övriga björkområden kommer hållas enligt principen ni beskriver, för dränering och sedan kommande granskog. Detta är som sagt ett bestånd undantaget produktionmålen. Tack för era inlägg.

Sedan är det detta med blandskog. Vad menar man när man säger blandskog?
Definitionerna har behandlats tidigare på forumet ( viewtopic.php?t=15844 ).
Dock, när jag tänker ordet blandskog i detta beståndet i synnerhet så menar jag verkligen blandskog. Här ska det helst vara max 50% av ett trädslag sett över hela ytan. I mindre partier däremot kan det vara tämligen trädslagsrent pga markförhållanden och jordart.
Det är väl främst detta som skiljer detta från att bara röja på och spara lite av varje om vartannat.

För att förklara min strategi har jag gjort en skiss över hur det kan se ut.
symbolerna ska tolkas så att
ljusgröna rundade = björk,
ljusgröna fyruddiga = tall,
mörkgröna taggiga = gran och
gul stjärna = "vårdträd"/udda trädslag t.ex. ädellöv eller annat värt att vårda. Symbolerna visar möjliga huvudstammar, dvs inget "småkrafs". Blåstreckat är sankt.

Man kan relativt enkelt hitta områden mer eller mindre lämpade för vissa trädslag. De som lämpar sig för tall är ringade med rött, de för björk med blått.
Beståndsskiss_före.JPG

Genom en extra röjning med mål trädslagsfördelning tar man bort det som tydligt stör tallens utveckling i "tallområden". De fåtal granar som står där är större och både tränger och skuggar de ljustörstande tallarna. I "björkområden" är det lite svårare, men där man önskar satsa på björken åker vissa andra större träd bort för att gynna björkkronorna.
Mellan dessa områden röjs en del av det som direkt tränger/piskar granens huvudstammar men i övrigt får det utvecklas relativt fritt med inslag av andra trädslag, främst björk. Kring "vårdträden" röjs hyfsat rent.
Beståndsskiss_efter.JPG

Har redan hunnit en liten bit på väg och det ser lovande ut det som är gjort.
Ska bli väldigt spännande att se hur det artar sig på något decenniums sikt.

Har vi flera här som testat denna typ av styrt "danade" av blandskog? Andra tankar eller kommentarer?
Någon som har erfarenheter/bilder från lite längre fram i utvecklingen?
Erfarenheter från kommande gallringar? (Funderar starkt på manuellt med vinch när den dagen kommer, med tanke på att det är ett marginalbestånd.)

   TS
Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

halvproffs  
#253516 Problemet som jag ser är att granarna efter bara 5-6 år har växt in i björkkronan med skador på toppen som följd. Så det måste till en ganska hård gallring av björk och helst som stam i lucka.
Man kan ju tänka sig att när man tar ner björken om, säg 20 år, med sin stora krona att granen kommer att få rejält med stryk.
Kommer att bli intressant att läsa fler inlägg.
Känns som att du är läraren som frågar dina elever :grin: Positivt alltså. Jag tror nog att du har svaret.

Användarvisningsbild

Re: God Helg i blandröjskogen

towes  
#253784 Då jag började tråden med en helghälsning får jag väl fortsätta med ett hjärtligt GOTT NYTT ÅR!

halvproffs skrev:Problemet som jag ser är att granarna efter bara 5-6 år har växt in i björkkronan med skador på toppen som följd.
Jag är enig, det klassiska problemet i blandskog gran-björk. Men då jag strävar efter en blandskog blir det i vissa fall granen som får ge sig för björken. (I flera fall även tvärtom då björken kommer rikligt inne i granskogen.) I produktionsinriktat skogsbruk hade dock betydligt färre björkar fått stå kvar när beståndet blir äldre.

halvproffs skrev:Känns som att du är läraren som frågar dina elever :grin: Positivt alltså. Jag tror nog att du har svaret.
:smile: Man tackar! Den värmde lika mycket som den kom oväntat... :smile:

Nu är jag dock ödmjuk inför all samlad kunskap som finns på forumet. Dessutom vill jag att en diskussion börjar ta fart. Så låt inte mina ibland omfångsrika inlägg avskräcka. Alla har vi något att lära och det finns något att hämta ur den enklaste fråga.

Så gillar ni tråden och ämnet - visa det, genom att skriva om era tankar eller frågor.

Nu strax dags för grevinna, betjänt och uppkorkad champagne i glada vänners lag! :smile:

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).