Sida 1 av 1

Flytta diken?

Postat: fre 11 jan 2008, 23:25
av nisse
Vet ej var detta ämne passar men..

Har planer på att stöka upp,eller plantera igen, 6-7 ha slyåker och måste rensa lite diken.Ett avskärningsdike mot skogen har massor av grova stammar i och runt sig och kommer bli bökigt att avverka och rensa.
Funderar på att helt enkelt gräva ett nytt dike parallellt 1-2m nedanför det gamla.
Då kan jag köra med profilskopa utan rotortilt vilket torde gå 10ggr snabbare än att bryta upp en miljon stubbar.
Vet att man inte får flytta åkerdiken,men dessa slyåkrar tror jag ingen bryr sig om.Jag äger dessutom marken runtom.

Finns det ngn nackdel med denna ide? Arealförlusten struntar jag i.

/Nisse

Postat: fre 11 jan 2008, 23:28
av PonsseBuffaloDual
om det är din mark kan de väl inte göra något? ja är helt ovetande, men ändå...

Postat: lör 12 jan 2008, 00:41
av trädsamlare
Bortsett från risken att någon nitisk person anmäler din dikning till vederbörlig myndighet och allt krångel som kan följa så har jag svårt att se några nackdelar.

Den metoden har tidigare praktiserats på vår fastighet. Björkarna i de ursprungliga diket börjar vara rejält stora nu...

Postat: lör 12 jan 2008, 15:33
av OAS-forests
Jag har för mig att om man skall plantera skog på åkermark så måste det anmälas till länsstyrelsen, alltså att jordbruksmarken ställs om till skogsmark.

Om anmälningsplikten kan man läsa i miljöbalken (12 kap 9§) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver anmälan ej göras

Den dikning som du beskriver torde väl vara att betrakta som nydikning och då krävs tillstånd, det är länsstyrelsen som beviljar sådan tillstånd.

Vi har gjort nydikningar och det har inte varit några större problem med att få tillstånd om det inte är inom nyckelbiotoper eller dylika områden. Vore jag som du skulle jag göra en ansökan om nydikning hos länsstyrelsen, de kommer ut och gemensamt bestämmer ni hur dikena skall arrangeras.

Det är ju inte roligt om myndigheterna kommer på i efterhand att olagligheter skett.

Nytt dike = markavvattning

Postat: lör 12 jan 2008, 18:22
av Niking
Så vitt jag förstår, så räknas varje nytt dike på skogsmark/åkermark som markavvattning. Ditt dike får ju onekligen "ett nytt läge"...

Notera att all markavvattning fodrar ett tillstånd från länsstyrelsen i hela landet. Ligger det tänkta nya diket dessutom "söder om dalälven" råder det ett generellt markavvattningsförbud, varför det först krävs en dispens från markavvattningsförbudet innan ett tillstånd för markavvattning kan sökas. Generellt sett erhålls ett tillstånd för markavvattning i ungefär 50 % av de fall som tidigare har beviljas dispens från markavvattningsförbudet... :twisted:

Förövrigt så är en översyn av de snåriga reglerna för markavvattning på gång. Troligtvis träder de nya reglerna i kraft under 2009-10. Vissa naturvänner vill försvåra tillstånd för nydikning... Dessutom ska EU:s vattendirektiv implemeteras i miljöbalken...
/Niklas