Före och efter jobbet

Elen blir nästan gratis

525 inlägg 87138 visningar 34 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

r93  
#743676
Robur Clivus skrev:Lite reflektioner från mina erfarenheter och tankar, vissa delar är upprepning från vad jag skrivit tidigare i andra trådar:

- Vi kan inte fastna i skyttegravarna Kärnkraft vs Vindkraft, helt olika styrkor och fyller olika behov i elsystemet.

- Vindkraft är en framtidsteknik, jobbat till och från med vindkraftsprojekt sedan 2007, ser att det diskuteras lite höjd på verk. De turbiner som installerades i första omgången runt 2010 till ca 2014 är ofta runt 2-3MW, ca 100 m tornhöjd till nacellen (Maskinhuset).
Här pratar vi produktionskostnad på ca 50-100 öre/kwh. De landbaserade vindkraftverken som projekteras och byggs idag ligger runt 6 MW, tornhöjder till nacell på runt 200m, sedan växer även bladlängden för att öka svepområdets m2, så vi närmar oss 300 m totalhöjd för vingspets i högsta läge, dessa projekt idag har produktionskostnad på ca 25-35 öre/kWh.

Rent fysikaliskt för landbaserad vind i Sverige, ju högre desto bättre och stabila vindar.

Går vi över och pratar havsbaserad vind så är de installationer med grunt bottendjup (Fundament som förankras i botten) billigast, dock så är även opinionen och störningarna för kustboende ofta störst här, här ligger produktionskostnad på ca 50-60 öre/kWh i de bästa lägena.

Där den absolut största potentialen för vindkraft finns är flytande vindkraft offshore, (Endast detta segment som har möjlighet att producera de volymer el som kommer behövas för omställningen), Här hoppar och far prognoserna för produktionskostnad, mycket subventioner och tax credits, subventioner med elanslutningar och kostnader som inte riktigt redovisas transparent, lånegarantier osv, så här ska man ta pressmeddelanden med stor nypa salt. Diskussionen inom branschen är att man hoppas nå produktionskostnad på ca 80 öre/kWh runt 2030 för en komplett park inkl nätanslutning till land.

Utifrån ovan så är landbaserad vindkraft den produktionsform som har lägst kostnad per kWh i dagsläget, nackdelen är dess oplanerbarhet. För tex projekt som Hybrit, Liquidwind, petrokemin i västsverige, gödseltillverkning osv som har vätgasbehov och kan bygga egna vätgaslager för att hantera produktionssvängningarna kommer den billiga vindkraftselen vara en nyckel för Sveriges konkurrenskraft och ekonomiskt rationell.

Diskuterar vi Sveriges övriga elförsörjning har vindkraften även här en viktig roll i lagom mängd, så länge vi har kapacitet i vattenkraften att parera vindkraftsproduktionen och använda vattenkraften som reglerkraft ihop med kärnkraftens baskraft samt kraftvärmen(Inkl fjärrvärmen) vid vintermånaderna får vi ett väldigt konkurrenskraftigt system. Problemet i dagens situation är att man inte tar ett helt systemperspektiv.

- Såg lite diskussioner om att vi kan använda vattenkraften som energilager, detta stämmer, dock bör det tilläggas att alla vattenkraftverk i Sverige ligger lokaliserade i älvar, varje kraftverk har en bestämd dämnings- och sänkningsgräns för uppströms vattenivå, detta faktum ger att lagringsmöjligheterna är begränsade för merparten av kraftverken, vi pratar om att förskjuta produktion till tex dag istället för natt alternativt några dagar för merparten av verken, inte mer flexibilitet än så, sedan har vi några kraftverk som kan långtidslagra längre men inte så det ger någon större påverkan på systemet.

- Vi är mitt uppe i ett teknikskifte när det gäller elbilar, dessa kommer även kunna nyttjas som energilager i framtiden(V2G), dock så blir skalan ganska låg även om vi byter ut alla bilar i Sverige till elbil med 70kWh batterikapacitet per bil och även här en ekonomisk fråga.
Som ett tankexperiment: Säg att du har en Tesla med 70kWh, bilindustrin närmar sig en kostnad på 1200sek/kWh batterisystem, detta är dimensionerat för klara 1500 laddcykler, säg att du vill vara del av elsystemet och erbjuda lagringsmöjlighet, kapitalkostnaden för detta blir 1200/1500=80 öre/kWh sedan tilkommer inköp el, säg att du köper billig vindkraftsel för 30 öre/kWh och laddar upp batteriet, då behöver du sälja för minst 110 öre/kWh för att gå plus minus noll.

- När vi diskuterar produktionskostnad vindkraftsel på 25-30 öre/kWh är detta just produktionskostnaden som behövs. Jag ser så mycket diskussioner om att man ska producera vätgas och lagra när elen är nära noll eller väidgt mycket lägre än just dessa 25-30 öre, här anser jag den största tankevurpan görs i debatten idag.
Fram tills idag är mer eller mindre alla vindkraftparker byggda efter 2015, finansiellt uppbyggda på att ett annat företag (Tex Google osv) tecknat ett PPA kontrakt ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Power_Purchase_Agreement ) som köper all produktion oavsett när den produceras till fast pris, detta koncept fungerar så länge tekniken är en nischspelare i det totala systemet och man med säkerhet vet att man har elbehovet. Jag är ganska övertygad om att vi närmar oss stadiet att vi fyllt efterfrågan för PPA kontrakt, (Undantaget Hybrit och liknande projekt som byggs kring elektrolys, vätgas och lagring där vätgasen är det primära i processen).
Det finns ganska många vindstudier utförda där man i stora drag ser att det blåser ganska jämnt över Europa när det väl blåser, när det inte blåser är detta också ganska lika för kontinenten. Vi närmar oss ett stadie där vindkraften kommer börja behöva "konkurrera" på samma villkor som övriga produktionslag i elsystemet. Vindkraften kommer ha samma problem som paraplyförsäljaren som bara får sälja paraplyn på torget när det är klarblå himmel mitt i sommaren.

- Pratar vi kemisk verkningsgrad för lagring av el i större skala: El till väte till lagring till el: pratar vi verkningsgrad på ca 30 procent, bara "kemiskt" kostar detta 1 - 3 kr/kWh, sedan tilkommer kapital för nät, vätelager, gasnät och produktionsanläggning (Handlar om gasturbiner för väte när vi diskuterar denna skala).

- En annan spaning är att "Fastpris avtal" på el i Sverige kommer reformeras, idag tar elhandelsbolaget all risk, vissa bolag kommer gå ordentligt back efter vinterns priser. Min gissning är att man i framtiden kanske kommer kunna låsa 60% av normalförbrukningen till fast pris, resten kommer gå som rörligt.

- Pratar vi kärnkraft ser jag diskussioner om att vissa reaktorer i Sverige har haft låg tillgänglighet som ett argument mot tillförlitligheten. Viktigt att komma ihåg här, var att dessa verk byggdes just för att täcka upp vinterförbrukningen i ett reglerat elsystem, även detta är ganska enkelt att förstå ekonomiskt, bättre att utnyttja gratis vatten under de varma perioderna med lägre förbrukning, sedan körde man de extra kärnkraftverken under den kalla perioden för leveranssäkerhet och elbehov.

- Ytterligare diskussion om verkningsgrad på kärnkraften, planen var att utnyttja spillvärmen till fjärrvärmenätet, detta utnyttjades dock inte pga. att opinionen var emot detta, tyvärr så gör det ont i magen som ingenjör när man ser vissa beslut och hur magkänslan styr beslut, men men. Kina kommer iallafall uttnytja denna resurs.

- Var även en fråga om man ska satsa på vedproduktion, detta tror jag verkligen kommer få ett uppsving (Se kommentar om fastprisavtal), Sedan är det viktigt att inse att hela Europa ska ställa om till el i olika former, de har idag en elproduktion som bygger på fossila bränslen, de har husuppvärmning med gas och olja, min uppfattning är att elbehovet kommer öka med faktor 3-5 om vi ser på Europa, (Dagens debatt om energiwende och liknade handlar om att byta ut delar i produktionsmixen men få diskuterar den extrema ökningen som kommer från skiftet fossilt till el). Tror ved kommer bli bra businnes i framtiden, min tragiska känsla är att melodin framåt är "Rösta rött, jobba svart".
Försöker inte ta något parti i debatten här utan vill bara lyfta lite tankar om att elsystemet är komplext.


Intressanta tankar!
Eftersom du jobbat med vindkraftsprojekt så undrar jag vad gränsen för buller är i dB?

Edit: lägger till en sak: du tar upp lagring med elbilar, det har jag hört innan att det kommer att stabilisera elnätet, när ungefär är prognosen att detta sker?

Problemet är nu, idag, staten betalar bidrag för elräkningen…

Vi skulle ha självkörande bilar idag om allt som är sagt om framtiden vore sann, vi är inte ens i närheten av självkörande bilar.

Användarvisningsbild

Re: Elen blir nästan gratis

hlb  
#743678 Suveränt bra information från Robur Clivus. Tack.
Verkar som gränsen för buller är väldigt luddig. Därför kan jag ha ett horn för diesellok på 180dBA som tjuvlarm.

Användarvisningsbild

Re: Elen blir nästan gratis

Robur Clivus  
#743679
r93 skrev:
Robur Clivus skrev:Lite reflektioner från mina erfarenheter och tankar, vissa delar är upprepning från vad jag skrivit tidigare i andra trådar:

- Vi kan inte fastna i skyttegravarna Kärnkraft vs Vindkraft, helt olika styrkor och fyller olika behov i elsystemet.

- Vindkraft är en framtidsteknik, jobbat till och från med vindkraftsprojekt sedan 2007, ser att det diskuteras lite höjd på verk. De turbiner som installerades i första omgången runt 2010 till ca 2014 är ofta runt 2-3MW, ca 100 m tornhöjd till nacellen (Maskinhuset).
Här pratar vi produktionskostnad på ca 50-100 öre/kwh. De landbaserade vindkraftverken som projekteras och byggs idag ligger runt 6 MW, tornhöjder till nacell på runt 200m, sedan växer även bladlängden för att öka svepområdets m2, så vi närmar oss 300 m totalhöjd för vingspets i högsta läge, dessa projekt idag har produktionskostnad på ca 25-35 öre/kWh.

Rent fysikaliskt för landbaserad vind i Sverige, ju högre desto bättre och stabila vindar.

Går vi över och pratar havsbaserad vind så är de installationer med grunt bottendjup (Fundament som förankras i botten) billigast, dock så är även opinionen och störningarna för kustboende ofta störst här, här ligger produktionskostnad på ca 50-60 öre/kWh i de bästa lägena.

Där den absolut största potentialen för vindkraft finns är flytande vindkraft offshore, (Endast detta segment som har möjlighet att producera de volymer el som kommer behövas för omställningen), Här hoppar och far prognoserna för produktionskostnad, mycket subventioner och tax credits, subventioner med elanslutningar och kostnader som inte riktigt redovisas transparent, lånegarantier osv, så här ska man ta pressmeddelanden med stor nypa salt. Diskussionen inom branschen är att man hoppas nå produktionskostnad på ca 80 öre/kWh runt 2030 för en komplett park inkl nätanslutning till land.

Utifrån ovan så är landbaserad vindkraft den produktionsform som har lägst kostnad per kWh i dagsläget, nackdelen är dess oplanerbarhet. För tex projekt som Hybrit, Liquidwind, petrokemin i västsverige, gödseltillverkning osv som har vätgasbehov och kan bygga egna vätgaslager för att hantera produktionssvängningarna kommer den billiga vindkraftselen vara en nyckel för Sveriges konkurrenskraft och ekonomiskt rationell.

Diskuterar vi Sveriges övriga elförsörjning har vindkraften även här en viktig roll i lagom mängd, så länge vi har kapacitet i vattenkraften att parera vindkraftsproduktionen och använda vattenkraften som reglerkraft ihop med kärnkraftens baskraft samt kraftvärmen(Inkl fjärrvärmen) vid vintermånaderna får vi ett väldigt konkurrenskraftigt system. Problemet i dagens situation är att man inte tar ett helt systemperspektiv.

- Såg lite diskussioner om att vi kan använda vattenkraften som energilager, detta stämmer, dock bör det tilläggas att alla vattenkraftverk i Sverige ligger lokaliserade i älvar, varje kraftverk har en bestämd dämnings- och sänkningsgräns för uppströms vattenivå, detta faktum ger att lagringsmöjligheterna är begränsade för merparten av kraftverken, vi pratar om att förskjuta produktion till tex dag istället för natt alternativt några dagar för merparten av verken, inte mer flexibilitet än så, sedan har vi några kraftverk som kan långtidslagra längre men inte så det ger någon större påverkan på systemet.

- Vi är mitt uppe i ett teknikskifte när det gäller elbilar, dessa kommer även kunna nyttjas som energilager i framtiden(V2G), dock så blir skalan ganska låg även om vi byter ut alla bilar i Sverige till elbil med 70kWh batterikapacitet per bil och även här en ekonomisk fråga.
Som ett tankexperiment: Säg att du har en Tesla med 70kWh, bilindustrin närmar sig en kostnad på 1200sek/kWh batterisystem, detta är dimensionerat för klara 1500 laddcykler, säg att du vill vara del av elsystemet och erbjuda lagringsmöjlighet, kapitalkostnaden för detta blir 1200/1500=80 öre/kWh sedan tilkommer inköp el, säg att du köper billig vindkraftsel för 30 öre/kWh och laddar upp batteriet, då behöver du sälja för minst 110 öre/kWh för att gå plus minus noll.

- När vi diskuterar produktionskostnad vindkraftsel på 25-30 öre/kWh är detta just produktionskostnaden som behövs. Jag ser så mycket diskussioner om att man ska producera vätgas och lagra när elen är nära noll eller väidgt mycket lägre än just dessa 25-30 öre, här anser jag den största tankevurpan görs i debatten idag.
Fram tills idag är mer eller mindre alla vindkraftparker byggda efter 2015, finansiellt uppbyggda på att ett annat företag (Tex Google osv) tecknat ett PPA kontrakt ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Power_Purchase_Agreement ) som köper all produktion oavsett när den produceras till fast pris, detta koncept fungerar så länge tekniken är en nischspelare i det totala systemet och man med säkerhet vet att man har elbehovet. Jag är ganska övertygad om att vi närmar oss stadiet att vi fyllt efterfrågan för PPA kontrakt, (Undantaget Hybrit och liknande projekt som byggs kring elektrolys, vätgas och lagring där vätgasen är det primära i processen).
Det finns ganska många vindstudier utförda där man i stora drag ser att det blåser ganska jämnt över Europa när det väl blåser, när det inte blåser är detta också ganska lika för kontinenten. Vi närmar oss ett stadie där vindkraften kommer börja behöva "konkurrera" på samma villkor som övriga produktionslag i elsystemet. Vindkraften kommer ha samma problem som paraplyförsäljaren som bara får sälja paraplyn på torget när det är klarblå himmel mitt i sommaren.

- Pratar vi kemisk verkningsgrad för lagring av el i större skala: El till väte till lagring till el: pratar vi verkningsgrad på ca 30 procent, bara "kemiskt" kostar detta 1 - 3 kr/kWh, sedan tilkommer kapital för nät, vätelager, gasnät och produktionsanläggning (Handlar om gasturbiner för väte när vi diskuterar denna skala).

- En annan spaning är att "Fastpris avtal" på el i Sverige kommer reformeras, idag tar elhandelsbolaget all risk, vissa bolag kommer gå ordentligt back efter vinterns priser. Min gissning är att man i framtiden kanske kommer kunna låsa 60% av normalförbrukningen till fast pris, resten kommer gå som rörligt.

- Pratar vi kärnkraft ser jag diskussioner om att vissa reaktorer i Sverige har haft låg tillgänglighet som ett argument mot tillförlitligheten. Viktigt att komma ihåg här, var att dessa verk byggdes just för att täcka upp vinterförbrukningen i ett reglerat elsystem, även detta är ganska enkelt att förstå ekonomiskt, bättre att utnyttja gratis vatten under de varma perioderna med lägre förbrukning, sedan körde man de extra kärnkraftverken under den kalla perioden för leveranssäkerhet och elbehov.

- Ytterligare diskussion om verkningsgrad på kärnkraften, planen var att utnyttja spillvärmen till fjärrvärmenätet, detta utnyttjades dock inte pga. att opinionen var emot detta, tyvärr så gör det ont i magen som ingenjör när man ser vissa beslut och hur magkänslan styr beslut, men men. Kina kommer iallafall uttnytja denna resurs.

- Var även en fråga om man ska satsa på vedproduktion, detta tror jag verkligen kommer få ett uppsving (Se kommentar om fastprisavtal), Sedan är det viktigt att inse att hela Europa ska ställa om till el i olika former, de har idag en elproduktion som bygger på fossila bränslen, de har husuppvärmning med gas och olja, min uppfattning är att elbehovet kommer öka med faktor 3-5 om vi ser på Europa, (Dagens debatt om energiwende och liknade handlar om att byta ut delar i produktionsmixen men få diskuterar den extrema ökningen som kommer från skiftet fossilt till el). Tror ved kommer bli bra businnes i framtiden, min tragiska känsla är att melodin framåt är "Rösta rött, jobba svart".
Försöker inte ta något parti i debatten här utan vill bara lyfta lite tankar om att elsystemet är komplext.


Intressanta tankar!
Eftersom du jobbat med vindkraftsprojekt så undrar jag vad gränsen för buller är i dB?

Edit: lägger till en sak: du tar upp lagring med elbilar, det har jag hört innan att det kommer att stabilisera elnätet, när ungefär är prognosen att detta sker?

Problemet är nu, idag, staten betalar bidrag för elräkningen…

Vi skulle ha självkörande bilar idag om allt som är sagt om framtiden vore sann, vi är inte ens i närheten av självkörande bilar.


Som förtydligande, jag jobbar inte med tillståndsbiten men enligt naturvårdsverket: Den här vägledningen publicerades i december 2020 och ersätter tidigare vägledning
rörande vindkraftsbuller på Naturvårdsverkets hemsida.
Naturvårdsverket har kvar samma riktvärde som tidigare för vindkraftsbuller vid
bostäder, 40 dBA ekvivalentnivå (Leq). En genomgång av forskningsläget kring störning
från vindkraftsbuller har genomförts och baserat på detta anser Naturvårdsverket att 40
dBA är ett väl avvägt riktvärde Länk: https://www.naturvardsverket.se/globala ... ftverk.pdf

Angående Elbilar och dess stabiliserande effekt så kan jag inte svara på det, finns tyvärr ingen transparent marknad för sådana systemtjänster idag, tyvärr det som är problemet, det enda som prissätts på börs är elpriset, övriga ökande systemkostnader handlas av Svenska kraftnät men syns inte öppet för konsument utan hanteras med gradvis ökande elnätsavgifter, tex https://www.fortum.se/om-oss/hallbarhet ... -kraftverk , detta är en konsekvens av ett allt mer instabilt elsystem pga avsaknad av systemtänk och ökande oplanerbar kraft.
Sedan är det viktigt att allmänheten förstår hur Sveriges elprisområden används som skatteintäkt inför valet: http://www.skgs.org/svenska-kraftnat-ar ... ekordniva/

Ju större skillnader i elpris mellan elprisområden desto större skatteintäkter för Magdalena, lägger du ner kärnkraft i söder minskar överförningskapaciteten i nätet med 1,5 gånger nedlagt kapacitet och skatteintäkter ökar.

Självkörande bilar har jag ingen kompetens inom.

Användarvisningsbild

Re: Elen blir nästan gratis

Robur Clivus  
#743683
Robur Clivus skrev:
r93 skrev:
Robur Clivus skrev:Lite reflektioner från mina erfarenheter och tankar, vissa delar är upprepning från vad jag skrivit tidigare i andra trådar:

- Vi kan inte fastna i skyttegravarna Kärnkraft vs Vindkraft, helt olika styrkor och fyller olika behov i elsystemet.

- Vindkraft är en framtidsteknik, jobbat till och från med vindkraftsprojekt sedan 2007, ser att det diskuteras lite höjd på verk. De turbiner som installerades i första omgången runt 2010 till ca 2014 är ofta runt 2-3MW, ca 100 m tornhöjd till nacellen (Maskinhuset).
Här pratar vi produktionskostnad på ca 50-100 öre/kwh. De landbaserade vindkraftverken som projekteras och byggs idag ligger runt 6 MW, tornhöjder till nacell på runt 200m, sedan växer även bladlängden för att öka svepområdets m2, så vi närmar oss 300 m totalhöjd för vingspets i högsta läge, dessa projekt idag har produktionskostnad på ca 25-35 öre/kWh.

Rent fysikaliskt för landbaserad vind i Sverige, ju högre desto bättre och stabila vindar.

Går vi över och pratar havsbaserad vind så är de installationer med grunt bottendjup (Fundament som förankras i botten) billigast, dock så är även opinionen och störningarna för kustboende ofta störst här, här ligger produktionskostnad på ca 50-60 öre/kWh i de bästa lägena.

Där den absolut största potentialen för vindkraft finns är flytande vindkraft offshore, (Endast detta segment som har möjlighet att producera de volymer el som kommer behövas för omställningen), Här hoppar och far prognoserna för produktionskostnad, mycket subventioner och tax credits, subventioner med elanslutningar och kostnader som inte riktigt redovisas transparent, lånegarantier osv, så här ska man ta pressmeddelanden med stor nypa salt. Diskussionen inom branschen är att man hoppas nå produktionskostnad på ca 80 öre/kWh runt 2030 för en komplett park inkl nätanslutning till land.

Utifrån ovan så är landbaserad vindkraft den produktionsform som har lägst kostnad per kWh i dagsläget, nackdelen är dess oplanerbarhet. För tex projekt som Hybrit, Liquidwind, petrokemin i västsverige, gödseltillverkning osv som har vätgasbehov och kan bygga egna vätgaslager för att hantera produktionssvängningarna kommer den billiga vindkraftselen vara en nyckel för Sveriges konkurrenskraft och ekonomiskt rationell.

Diskuterar vi Sveriges övriga elförsörjning har vindkraften även här en viktig roll i lagom mängd, så länge vi har kapacitet i vattenkraften att parera vindkraftsproduktionen och använda vattenkraften som reglerkraft ihop med kärnkraftens baskraft samt kraftvärmen(Inkl fjärrvärmen) vid vintermånaderna får vi ett väldigt konkurrenskraftigt system. Problemet i dagens situation är att man inte tar ett helt systemperspektiv.

- Såg lite diskussioner om att vi kan använda vattenkraften som energilager, detta stämmer, dock bör det tilläggas att alla vattenkraftverk i Sverige ligger lokaliserade i älvar, varje kraftverk har en bestämd dämnings- och sänkningsgräns för uppströms vattenivå, detta faktum ger att lagringsmöjligheterna är begränsade för merparten av kraftverken, vi pratar om att förskjuta produktion till tex dag istället för natt alternativt några dagar för merparten av verken, inte mer flexibilitet än så, sedan har vi några kraftverk som kan långtidslagra längre men inte så det ger någon större påverkan på systemet.

- Vi är mitt uppe i ett teknikskifte när det gäller elbilar, dessa kommer även kunna nyttjas som energilager i framtiden(V2G), dock så blir skalan ganska låg även om vi byter ut alla bilar i Sverige till elbil med 70kWh batterikapacitet per bil och även här en ekonomisk fråga.
Som ett tankexperiment: Säg att du har en Tesla med 70kWh, bilindustrin närmar sig en kostnad på 1200sek/kWh batterisystem, detta är dimensionerat för klara 1500 laddcykler, säg att du vill vara del av elsystemet och erbjuda lagringsmöjlighet, kapitalkostnaden för detta blir 1200/1500=80 öre/kWh sedan tilkommer inköp el, säg att du köper billig vindkraftsel för 30 öre/kWh och laddar upp batteriet, då behöver du sälja för minst 110 öre/kWh för att gå plus minus noll.

- När vi diskuterar produktionskostnad vindkraftsel på 25-30 öre/kWh är detta just produktionskostnaden som behövs. Jag ser så mycket diskussioner om att man ska producera vätgas och lagra när elen är nära noll eller väidgt mycket lägre än just dessa 25-30 öre, här anser jag den största tankevurpan görs i debatten idag.
Fram tills idag är mer eller mindre alla vindkraftparker byggda efter 2015, finansiellt uppbyggda på att ett annat företag (Tex Google osv) tecknat ett PPA kontrakt ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Power_Purchase_Agreement ) som köper all produktion oavsett när den produceras till fast pris, detta koncept fungerar så länge tekniken är en nischspelare i det totala systemet och man med säkerhet vet att man har elbehovet. Jag är ganska övertygad om att vi närmar oss stadiet att vi fyllt efterfrågan för PPA kontrakt, (Undantaget Hybrit och liknande projekt som byggs kring elektrolys, vätgas och lagring där vätgasen är det primära i processen).
Det finns ganska många vindstudier utförda där man i stora drag ser att det blåser ganska jämnt över Europa när det väl blåser, när det inte blåser är detta också ganska lika för kontinenten. Vi närmar oss ett stadie där vindkraften kommer börja behöva "konkurrera" på samma villkor som övriga produktionslag i elsystemet. Vindkraften kommer ha samma problem som paraplyförsäljaren som bara får sälja paraplyn på torget när det är klarblå himmel mitt i sommaren.

- Pratar vi kemisk verkningsgrad för lagring av el i större skala: El till väte till lagring till el: pratar vi verkningsgrad på ca 30 procent, bara "kemiskt" kostar detta 1 - 3 kr/kWh, sedan tilkommer kapital för nät, vätelager, gasnät och produktionsanläggning (Handlar om gasturbiner för väte när vi diskuterar denna skala).

- En annan spaning är att "Fastpris avtal" på el i Sverige kommer reformeras, idag tar elhandelsbolaget all risk, vissa bolag kommer gå ordentligt back efter vinterns priser. Min gissning är att man i framtiden kanske kommer kunna låsa 60% av normalförbrukningen till fast pris, resten kommer gå som rörligt.

- Pratar vi kärnkraft ser jag diskussioner om att vissa reaktorer i Sverige har haft låg tillgänglighet som ett argument mot tillförlitligheten. Viktigt att komma ihåg här, var att dessa verk byggdes just för att täcka upp vinterförbrukningen i ett reglerat elsystem, även detta är ganska enkelt att förstå ekonomiskt, bättre att utnyttja gratis vatten under de varma perioderna med lägre förbrukning, sedan körde man de extra kärnkraftverken under den kalla perioden för leveranssäkerhet och elbehov.

- Ytterligare diskussion om verkningsgrad på kärnkraften, planen var att utnyttja spillvärmen till fjärrvärmenätet, detta utnyttjades dock inte pga. att opinionen var emot detta, tyvärr så gör det ont i magen som ingenjör när man ser vissa beslut och hur magkänslan styr beslut, men men. Kina kommer iallafall uttnytja denna resurs.

- Var även en fråga om man ska satsa på vedproduktion, detta tror jag verkligen kommer få ett uppsving (Se kommentar om fastprisavtal), Sedan är det viktigt att inse att hela Europa ska ställa om till el i olika former, de har idag en elproduktion som bygger på fossila bränslen, de har husuppvärmning med gas och olja, min uppfattning är att elbehovet kommer öka med faktor 3-5 om vi ser på Europa, (Dagens debatt om energiwende och liknade handlar om att byta ut delar i produktionsmixen men få diskuterar den extrema ökningen som kommer från skiftet fossilt till el). Tror ved kommer bli bra businnes i framtiden, min tragiska känsla är att melodin framåt är "Rösta rött, jobba svart".
Försöker inte ta något parti i debatten här utan vill bara lyfta lite tankar om att elsystemet är komplext.


Intressanta tankar!
Eftersom du jobbat med vindkraftsprojekt så undrar jag vad gränsen för buller är i dB?

Edit: lägger till en sak: du tar upp lagring med elbilar, det har jag hört innan att det kommer att stabilisera elnätet, när ungefär är prognosen att detta sker?

Problemet är nu, idag, staten betalar bidrag för elräkningen…

Vi skulle ha självkörande bilar idag om allt som är sagt om framtiden vore sann, vi är inte ens i närheten av självkörande bilar.


Som förtydligande, jag jobbar inte med tillståndsbiten men enligt naturvårdsverket: Den här vägledningen publicerades i december 2020 och ersätter tidigare vägledning
rörande vindkraftsbuller på Naturvårdsverkets hemsida.
Naturvårdsverket har kvar samma riktvärde som tidigare för vindkraftsbuller vid
bostäder, 40 dBA ekvivalentnivå (Leq). En genomgång av forskningsläget kring störning
från vindkraftsbuller har genomförts och baserat på detta anser Naturvårdsverket att 40
dBA är ett väl avvägt riktvärde Länk: https://www.naturvardsverket.se/globala ... ftverk.pdf

Angående Elbilar och dess stabiliserande effekt så hoppas jag egentligen att det aldrig blir aktuellt, då har vi större problem med diskussioner om massarbetslöshet och skatter, möjligtvis kan de användas som backup vid strömavbrott, finns dock tyvärr ingen transparent marknad för sådana systemtjänster idag, det som är ett av problemen, det enda som prissätts på börs är elpriset, övriga ökande systemkostnader handlas av Svenska kraftnät men syns inte öppet för konsument utan hanteras med gradvis ökande elnätsavgifter, tex https://www.fortum.se/om-oss/hallbarhet ... -kraftverk , detta är en konsekvens av ett allt mer instabilt elsystem pga avsaknad av systemtänk och ökande oplanerbar kraft.
Sedan är det viktigt att allmänheten förstår hur Sveriges elprisområden används som skatteintäkt inför valet: http://www.skgs.org/svenska-kraftnat-ar ... ekordniva/

Ju större skillnader i elpris mellan elprisområden desto större skatteintäkter för Magdalena, lägger du ner kärnkraft i söder minskar överförningskapaciteten i nätet med 1,5 gånger nedlagt kapacitet och skatteintäkter ökar.

Självkörande bilar har jag ingen kompetens inom.


Spännande övning för alla forummedlemmar som har ordning på elräkningarna och elnät, jämför tot kostnad 2016 mot 2021 och lägg upp i tråden!

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

Hema  
#743685
Robur Clivus skrev:
- Vi kan inte fastna i skyttegravarna Kärnkraft vs Vindkraft, helt olika styrkor och fyller olika behov i elsystemet.

Vi behöver kärnkraft, men inte vindkraft.

- Vindkraft är en framtidsteknik

Jämfört med vad? Finns en anledning till att vi gick ifrån oplanerbar kraftkälla.

- Vi är mitt uppe i ett teknikskifte när det gäller elbilar, dessa kommer även kunna nyttjas som energilager i framtiden(V2G), dock så blir skalan ganska låg även om vi byter ut alla bilar i Sverige till elbil med 70kWh batterikapacitet per bil och även här en ekonomisk fråga.
Som ett tankexperiment: Säg att du har en Tesla med 70kWh, bilindustrin närmar sig en kostnad på 1200sek/kWh batterisystem, detta är dimensionerat för klara 1500 laddcykler, säg att du vill vara del av elsystemet och erbjuda lagringsmöjlighet, kapitalkostnaden för detta blir 1200/1500=80 öre/kWh sedan tilkommer inköp el, säg att du köper billig vindkraftsel för 30 öre/kWh och laddar upp batteriet, då behöver du sälja för minst 110 öre/kWh för att gå plus minus noll.

Vem vill slita på sin bil eller köpa en som varit inkopplad på det sättet, samt vem ska stå för installationskostnaden i nätet?

- En annan spaning är att "Fastpris avtal" på el i Sverige kommer reformeras, idag tar elhandelsbolaget all risk, vissa bolag kommer gå ordentligt back efter vinterns priser. Min gissning är att man i framtiden kanske kommer kunna låsa 60% av normalförbrukningen till fast pris, resten kommer gå som rörligt.

Pga att man förstört vårt elsystem, låter man lägga över problemet på förbrukarna, än att säga att vi ska inte ha ha oplanerbar elproduktion i nätet, samt fördyringen av näten, då producenternas placering matchar dåligt med elnätet och förbrukarna. Allt detta får konsumenten betala i slutändan. Nu byter Vattenfall elmätare och kommer införa effekttariffer.. Tack för den.. 👎

Vårt elnät är så belastat, att vi valt att inte leva upp till överenskomna eldistributionsavtal med Norge och Finland.

Hela grejen med sol&vind är en ny dyr fars, likt etanolen, dieseln osv. Snacka om miljöförstöring och kapitalförstöring. Den förtidigt stängda R1an, var renoverad för drift fram till 2036 (visade hemligstämplade dokument). Nu har man med flit behandlar reaktortanken, så den är klassad som skrot.

Media har med sina miljöpartiklar under lång tid sålt in en falsk dröm till folket, som de utan reflektion, nu till 100% tror på.

Solceller är lönsamt för individen, men inte för samhället.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

Hema  
#743686
Amatörhuggare 62 skrev:Det finns tre intressanta, filmer youtube, om vindkraften, nygjorda.
Där får man veta, mycket.
Del 1 : Hur påverkas mäniskan av vindkraft
Del 2 : Vindkraften och miljön
Del 3 : Vindkraft och hållbarhet
Skrämmande ,tänkvärt, intressant.
Vi måste ju ha, någon sorts baskraft, för att få 50hertz, strömmen måste ju vara jämn, hela tiden.
Annars går ju allt sönder.

Såg dessa och det framkom en del matnyttigt och här är länkarna.
Sedan skulle jag vilja tipsa om denna från Timbro tankekedjan (och särskilt då Daniel Westlén, tekn. dr, reaktorfysik och livstidsbedömningar, Vattenfall AB):

Användarvisningsbild

Re: Elen blir nästan gratis

Amatörhuggare 62  
#743687 Tack Hema.
Jag å länkar, är inte så krickelerad.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

r93  
#743690 Intressant @RoburClivus

Jag vet att gränsen är 40dB, jag ville bara kolla om det fanns några andra tankar.

Även intressant att du jobbar med tillståndsbiten, det är ett par artiklar i tidningen barometern om ljungbyholmsparken.

Det har varit en konsult ute och mätt, han påstod att det inte gick att mäta buller i skogen för det är så mycket bakgrundsljud(!)

Hur är det möjligt?

Om verken överröstar ett samtal vid matbordet, då är det inte 40dB!

Ni som riskerar att hamna inom 3 kilometer från dessa verk på 200 meter och uppåt, bestrid det allt vad ni kan!!!

Har ni otur så blir värdet på er fastighet värdelöst samt man får gå runt och lyssna på något som låter som jetplan som kör fram och tillbaka, dygnet runt, varje dag.

När detta projektet skulle starta tänkte jag som de flesta, ”ah så farligt kan det ju inte vara, jag har varit vid verken som finns både söder och norr om Kalmar”

Men dessa 50 meter extra är förödande!

40 dB ska motsvara ett bibliotek!

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

stektlök  
#743694 Zalmans profetior.... elen blir gratis sket sig kan man säga. Iaf 2022 🤣
Undrar hur poppis det blir i fortsättningen att slänga ut vedpannor ?
Jag har ändå klarat mig hyfsat. Ytterlampor släckta och tänker även på det förövrigt.
Frågan är om man ska börja jobba natt i vedtillverkningen då göteborgs energi sänker priset kraftigt mellan 20.30- 04

Mvh en något frånvarande forumvän 😍

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

r93  
#743695 https://www.vindkraftsnyheter.se/201908 ... l-vindpark

När det går upp för folk vad sådana här verk betyder, då ör det inte lika intressant längre, detta ligger bra i tid.

För den oinsatte, gårdsryd ligger i Nybro kommun, ljungbyholm i Kalmar kommun.

När Nybro kommun såg vad det blev i ljungbyholm…..

Synd bara att man skulle hamna bredvid ett expriment.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

r93  
#743701 Nu har jag kapat tråden helt, så moderator får väl slänga ut mig.

Men det pekas ju mycket på förseningar i kärnkraftsbyggen, ljungbyholmsparken är försenad många gånger om, jag har tittat på lite tjänsteanteckningar och 2014 skulle byggstart vara, 2021 var den i drift, 12 vindkraftverk tog alltså 7 år….. som producerar el till 30’000 villor, läs det ett par gånger. Katastrof!!!

Ljungbyholm vind AB var med från början, ett brevlådeföretag på Stureplan med märklig bokföring, numera ägs verken av ett bolag på Londonbörsen.


Ps
Jo, jag skulle ha jagat idag, men troligtvis har dottern fått covid, så jag är extra irriterad nu.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

jannee  
#743705 Vindkraft i all ära med dess ljud.
Det är det ljud som du INTE hör, men kroppen ändå känner av som i längden är det farliga.
Reflexer, skuggor + det evinnerliga ljudet kan du kanske på sikt vänja dig vid, men det är det du inte förnimmer men kroppen gör omedvetet, det är något du inte kan skydda dig emot.
Kan ge ett exempel på det motsatta.
Umgås med en familj som bor nära järnvägen, där tågen går enligt i förväg fastställd tidstabell.
Tidigare innan rälsen var helsvetsad, tyckte i alla fall jag att tåget förde ett djävla oljud, men som de sa, det var något man blev van vid.
Men vi har godståget som går förbi varje tidig morgon, även detta har man blivit van vid, reagerar inte när det kommer runt 4 tiden på natten.
Men om det INTE kommer vaknar man och undrar vad som har hänt, m.a.o. man reagerar inte för att det kommer men när det INTE kommer reagerar kroppen.
För övrigt är det väl så enkelt att de som står för (äger) elproduktionen vill ha en brist, desto mer tjänar de och inte minst desto mer tjänar staten.
Staten och elbolagen är som göken, utnyttja de oskyldiga så långt det går, om inte ännu längre.
Vattenfall är endast ute efter att maximera sin vinst, normalt skulle annars ett statligt företag försöka göra det så bra och billigt som möjligt för sina ägare, men icke sa Nicke.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

r93  
#743706 Ljungbyholmsparken bygger alltså 21,5 Gwh per år, oplanerbar kraft.

Finska katastrobygget, jag räknar på 17 år bygger 764 gwh planerbar baskraft per år.

Ju mer man rotar i det här ju värre blir det.

Avatar Fallback

Re: Elen blir nästan gratis

lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#743708 Det värsta är blinkandet. Vi har det rakt in i köks- och vardagsrumsfönster och vid vissa lägen blänker det i sjön också. :sad:

Användarvisningsbild

Re: Elen blir nästan gratis

Vedproducent  
#743710 Det kommer nog vara upp till var och en hur man vill använda sitt bilbatteri. Men många kommer vilja ta chansen att använda batteriet för att tjäna pengar. Nu finns det ju batterier som klarar 160 000 mils körning för framtidens bilar. Det är inte många som kör så mycket och då kan man använda väldigt mycket kapacitet som energilager. Det blir då också ett billigt energilager och det behövs då en ganska liten prisökning på elen för du ska tjäna ihopa pengar till batterikostnaden.
https://etn.se/index.php/nyheter/66072- ... miles.html

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).