Före och efter jobbet

Elnät i olika länder

33 inlägg 55075 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

totte  
#234315
Slurfi skrev:Bra att tråden delades upp såhär.
Det verkar vara ett faktaspäckat ämne, mkt nytt för mig.
En sak som förbigåtts en smula, är det inte så att Sverige har ovanligt mkt elvärmda bostadshus?
Jag hävdar att det beror på kärnkraftspolitiken men den delfrågan kan vi låta vila.


Nej, det är en väldigt intressant fråga utan att man behöver "göra politik av den". Sweden-viking säger helt korrekt att det berodde på att vi hade ett ganska rejält elöverskott ett tag på 70-talet och det propagerades mycket för att använda eluppvärmning. Det ansågs mera miljövänligt i varje fall i ett lokalt perspektiv, väldigt många bostäder värmdes med olja och det var ofta ett lokalt miljöproblem med oljeröken. Tillkom den s k oljekrisen 1973, när oljepriset började stiga ganska kraftigt, medan el fortfarande var rätt billigt. Det var också innan kärnkraftsdebatten startat på allvar, det rådde en ganska stor optimism, inom både näringsliv och politik, om att det inte var några problem att producera all el vi nånsin skulle komma att behöva.

Även om oljekrisen var en ganska tveksam historia, så medförde den ett mycket ökat medvetande om att oljan skulle ta slut någon gång och långt innan dess bli betydligt dyrare. Det blev då också ett viktigt skäl för att förstärka och förbättra elnätet, med inhemsk nästan obegränsad eltillgång så skulle vi bli rätt oberoende av omvärlden.

Ja, det var så det lät på den tiden och för att knyta till ämnet för tråden, så var det redan väl utbyggda distributionsnätet för el en förutsättning för optimismen och den energipolitik som fördes. Inte minst en av kronjuvelerna i den svenska industrin, Asea, bidrog till bilden av Sverige som världsledande vad gällde elproduktion och distribution. Vattenfall var också en mycket viktig aktör, det fanns ett enda nationellt sammanhållet distributionsnät som kontrollerades av statens bolag och därmed också av politikerna. Till skillnad från USA hade man länge en total central kontroll över hela det stora distributionssystemet.

Dt är också rätt typiskt att el inte är en lika tung faktor i USA, energibehovet där kunde ju under lång tid täckas genom inhemsk olja och kol, det har alltså varit helt naturligt att man distribuerar energi genom att transportera oljeprodukter och kol och att el producerats och distribuerats mera lokalt och regionalt. Det har inte varit lika viktigt med tillgång till hög effekt för drivkraft med el, bensin och diesel har varit det givna valet.

Vill man gräva i det går det nog att hitta mycket intressant att forska om samhälle, geografi, naturresurser, industri och politik i relation till hiur elnäten ser ut i olika delar av världen.

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

Hema  
#234317 Det kanske är bristen på kraftigare elnät som gör att Nordamerikanerna ofta lägger veden på marken, då det inte funkar att driva en vedtransportör?

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

anersimyra  
#234325
axwell skrev:
anersimyra skrev:Sverige och ALBANIEN !! har enligt ett faktaprogram på tv lika elsystem. Därför har båda länderna problem med s.k krypströmmar i fastigheter. Sverige och Albanien ska enligt programmet vara ensamma i europa om detta :surp:


Tveksam till om det här stämmer.
Fram till år 1995 brukade man skämtsamt säga att vi har lika låga säkerhetskrav som Albanien,även vi saknade krav på jordfelsbrytare vid nyinstallation eller renoveringar.

Det skulle ha varit lärorikt om man haft tillfälle att se programmet som du hänvisar till.
Det är nu några år sedan programmet sändes, minst 10 år sedan skulle jag tro, problemen som belystes var "krypströmmar" i b.l.a vattenledningar . Jag vill minnas att inslaget beskrev att sverige och Albanien har samma system för jordning av nätet, och var ensamma om att ha detta system gemensamt i Europa. :o

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

axwell  
#234331
anersimyra skrev:Det är nu några år sedan programmet sändes, minst 10 år sedan skulle jag tro, problemen som belystes var "krypströmmar" i b.l.a vattenledningar . Jag vill minnas att inslaget beskrev att sverige och Albanien har samma system för jordning av nätet, och var ensamma om att ha detta system gemensamt i Europa. :o


Vi använder ju PEN-ledare, dvs Jord och Nolla skiljs inte åt förrän vid förbrukarens elcentral.
Menade man att alla andra har ett utbyggt 5-ledarsystem?
Vagabonderande strömmar kan de ha menat.

Hur är det i Norge, såg detta med 127 Volt och därmed trefas med 3*220 Volt ?

Hur är det ordnat i Finland ?

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

Brickan  
#234332
axwell skrev:Hur är det ordnat i Finland ?
Såvitt jag vet har hela EU samma system, 50 Hz, 3 x 400 + 230 v, samma uttag. Ett undantag för uttagen är England. Jag tror även att de även har viss distribution av 110v. Sedan kan det förstås skilja på om man vill leda ut alla tre faserna till konsument. Det gör vi ju inte här heller om man tittar på t ex lägenheter.

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234337 Vad som kan skilja åt i elnäten med 3-fas växelström (Trefassystemet är ett system med tre sinusformade växelspänningar med samma amplitud och som är inbördes fasförskjutna med 120 grader), är t e x om man har 4-ledaresystem (PEN-ledare: en direktjordad ledare som har gemensam funktion som skyddsledare och neutralledare) eller 5-ledaresystem, direktjordade (TN-system: ett fördelningssystem där en punkt i systemet är direkt jordad vid strömkällan och där utsatta delar har direkt förbindelse med denna punkt) eller indirekt jordade.
Alla varianter finns även i Sverige. Tidigare var det vanligast med 4-ledare system direkt jordat, men det finns alla varianter och det kan finnas blandning av 4-ledaresystem och 5-ledaresystem.
I distrubutionsnäten kan förekomma typ 3-fas utan jord då typ transformatorn är jordad/ nollan i närmsta surhål eller myr.

Och ett problem vi har i sverige det är just vagabonderande strömmar som kan uppstå p g a all ny elektronik som skapar oreda i växelströmmarnas sinus kurvor, mm i 4-ledaresystemen.

Här var kan man säga att Sverige var sämre än många andra då vi ansåg att vi inte behövde jorda våra elanlägningar i samma utsträckning som många övriga länder.

I Sverige funkade detta rätt, men mindre bra i sydliga länder där inga myrar finns kanske bara sand eller bergarter som inte fungerar som jordtag eller återledare.

I andra länder, är deras (PEN) egentligen "tillverkad" i varje hus för sig, det betyder en del i hur saker och ting beter sig när det blir fel.
Där har de haft tuffare krav p g a ovan, före oss. T e x på jordning, diskbänken skall jordas avloppsystem skall jordas, jordade uttag mm. Krav på jordfelsbrytare har de haft före oss mm mm dessa krav har vi fått först på senare år.

:D :D :D

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

axwell  
#234354
Brickan skrev: Sedan kan det förstås skilja på om man vill leda ut alla tre faserna till konsument. Det gör vi ju inte här heller om man tittar på t ex lägenheter.


Det kan inte vara speciellt vanligt att moderna lägenheter i Sverige saknar trefas 3*400 Volt(oftast 405-415 V).
Att det många gånger saknas ett Europauttag med trefas behöver inte betyda något, elspisuttaget har i de flesta fall 3*400 V, skyddsjord och Nolla.

Inte så praktiskt enkelt att få ut 10-12 kW med bara 230 Volt och Nolla, vi börjar värma resten av huset med elledningarna om vi säkrar med 50 A.

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

Rank  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234356
Hur är det i Norge, såg detta med 127 Volt och därmed trefas med 3*220 Volt ?


Sterk forenklet er det i boliger i Norge 3x230 V (eldre 1 fas 230V) IT-nett (Norge og Albania) og i noe gammel industri.http://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett

I nyere industri og foretnings bygg er det 3x400V TN-C inn til bygget og TN-C-S inne i bygget.

I fler bostads hus kan det også være 3x400 inn, men forbruker har normal ikke tilgang til 3x400V bare 1x230V.

Man var sene med å gå over til 400V for små industrien i Norge noe som medførte at vi ikke uten videre kunne kjøpe ny eller bruket maskiner fra utlandt.

Store industri bedrifter kan ha andre spenninger f.eks 500V eller 660 V.

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

haggloader  
#234781 Jag lånar tråden lite.

Finns det 3-fas byggfläktar att köpa som inte behöver en nolla?

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

Defender  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234788
haggloader skrev:Jag lånar tråden lite.

Finns det 3-fas byggfläktar att köpa som inte behöver en nolla?


Nej har aldrig sett detta, anledningen är enkel fläkten är alltid enfas.

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

Rolfnilsson400  
#402551 En enkel förklaring om de olika typerna av elsystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#701148 I USA har de ofta 120v i uttagen medan fast monterad utrustning ofta får 120v+120v. I transformatorn tar de ut en delspänning på 120v mitt på lindningen medan spänningen över hela lindningen är 240v. De har ofta rätt hög effekt in i husen så ström saknar de inte om näten är väl underhållna.
Gillar enkelheten i vår typ av elsystem men 120v är i alla fall mindre farligt.

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

hlb  
#701210 Försökte en gång bygga om en elcentral på en mässa i Las Vegas. Innan jag blev klar stod det en amerikan från den elektriska fackföreningen bakom min rygg, Rätt obra, om jag säger så. Hans hejdukar kostade 500 USD. Och mina svenska kollegor tyckte bara det var väldigt festligt.

Avatar Fallback

Re: Elnät i olika länder

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#701279 Bygger specialmaskiner som går ut i världen. Just nu har vi levererat till Japan. Det har vi gjort i 19 år. Där har man två elsystem. Efter kriget blev det industrialiserat med både Euro-el och US-el i princip delat på öst respektive västsidan. En gång var det en fabrik som hade båda systemen 50Hz och 60 Hz (olika huvudspänningar också) Ena systemet hade de för automationen det andra för kraften. Så elskåpet blev intressant. Kommande leveranser är Irland och Sydkorea. USA har ju sitt system med mycket koppar för låg spänning och hög ström. Dessutom har dom ett tänk att reglera sina krafttransformatorer (lindningskopplare) på nersidan med höga strömmar att hantera i stället för på uppsidan. Spara på krut, stål, kol och olja är liksom inte USAs paradgren.
I England har dom väl också huvudspänning på 415v/fas240v. 400v är hos oss och 380v finns utbrett. Japan kör förresten med specat för 200v huvudspänning till oss. Jag har ingen koll på elstandarden i Japanska hem men en kompis sa att hans bild var ”primitivt”. Lite mopedstuk fattade jag det som med sparsamt och ojordat liksom.
Gränsfloden Itaipu har ju världens topp-två vattenkraftverk delat mellan grannländerna. Dammen är gemensam men genereringen kunde inte samordnas pga 50/60Hz konflikt länderna emellan. Halva generatorbanken var, helt olika system.
Vi har ju 16 2/3Hz (50 Hz/3) i järnvägssystemet. Det blev så för de tidiga Malmbaneloken kunde inte startas på 50Hz på den tiden. Det gör att vi har helt egna lok. På Öresundsbron har därför Öresundspendeln dubbla drivsystem så det hickar till mitt på bron när det byter till kontinentens 50Hz.

Användarvisningsbild

Re: Elnät i olika länder

Bax  
#701336 Itaipu (som kraftverket heter, floden är Paraná) är ju roligt, hälften av generatorerna tillhör som sagt Paraguay, andra hälften Brasilien.
Och de har olika frekvens i länderna. Paraguay sedan säljer viss överskottsel från kraftverket till Brasilien, så då omformas den igen till den andra frekvensen på andra sidan floden 😀

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).