Servicebyggnader

Hyra ut i befintligt skick

16 inlägg 5775 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Hyra ut i befintligt skick

alias  
#763700
svampbob skrev:
jl skrev:Vad som normalt ska gälla borde framgå i kontraktet.
Nu verkar det vara ett rätt så dåligt skrivet kontrakt om där endast står "hyrs ut i befintligt skick och hyresgästen står för underhåll och reparationer".

Möjligtvis kan rokons tolkning av avtalstexten vara den rätta.
Kanske ville hyresägaren för 25 år sedan gärna hyra ut objektet men dom ville absolut inte lägga några pengar på det och skrev då i avtalet att det hyrs ut i befintligt skick och hyresgästen får stå för alla kostnader.

Nu 25 år senare när avtalet ska avslutas är det mycket möjligt att dom personer som förhandlade fram avtalet inte längre finns kvar, och då ska avtalet tolkas av personer som inte har någon koppling till vads
som diskuterades och bestämdes för 25 år sedan.
Om avtalet var tänkt att gälla på det sättet att fastighetsägaren inte ville bekosta några åtgärder men hyrestagaren gärna fick hyra om han bekostar allt själv så länge han hyr, då förstår jag att han är arg och inte vill betala några underhållskostnader som som han inte anser sig att han ska betala.


Jag tror att det för 25 år sedan var så att man satt på för mycket lokaler och då var det attraktivt att få in hyresintäkter. Kraften las på att reglera hyresnivån.
Det är två stora internationella företag som har förhandlat men jag tror att det har gjorts på lokal nivå.
Det är ingen som är ovänner eller så utan jag ville bara veta vad som ursprungligen var kontrakterat nu när jag nu ska avsluta affären.


Till slut så blir det väl en övergripande skälighetsbedömning av om avtalsparterna har levt upp till sina åtaganden. Precis på öret rättvist lär det aldrig kunna bli.

Slurfis resonemang om nyckeltal tycker jag är värd att spinna vidare på.

Utöver nyckeltal för förväntade underhållskostnader så anser jag att det vore intressant att försöka utröna om hyresnivån var på en marknadsmässig nivå i jämförelse med om hyresgästen hade hyrt en motsvarande lokal av ett renodlat fastighetsförvaltande bolag med en egen organisation för fastighetsskötseln, där hyresvärden stått för både underhåll och reparationer (jag kallar det "all inclusive"-alternativet nedan).

Hyr man ut en lokal så bör man vilja ha kostnadstäckning för bl.a.:
-Avskrivningar (bokförd värdeminskning)
-Kapitalkostnad (ränta på eget eller lånat kapital)
-Underhåll/reparationer

Har hyresnivån legat avsevärt lägre än en normalhyra med "all inclusive" så kan man ju förutsätta att hyresvärden i princip endast har fått ersättning för värdeminskning och kapitalkostnad och då känns det rimligare att kräva ett större mått av löpande underhåll av hyresgästen. Har hyresgästen å andra sidan betalat en hyra i nivå med "all inclusive"-alternativet så förefaller det lika orimligt att denne därutöver ska betala för mycket mer än akuta åtgärder.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).