Föryngring

Skötselproblem - val av föryngringsmetod

26 inlägg 20736 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skötselproblem - val av föryngringsmetod

towes  
#99674 Här kommer en kul fråga på ämnet skogsskötsel och då speciellt föryngring. Tycker just skogsskötseln är det mest intressanta ämnet och ser gärna mer om detta på forumet.

Den fråga jag tänkte ta upp baseras på ett verkligt bestånd. Jag har nyligen använt denna fråga under en skoglig utbildning och har redan fått en hel del synpunkter, vore kul att se om forumet har samma uppfattning som lärare eller elever. Kan nämna att även entreprenörer och en representant från skogsstyrelsen har tyckt till, men väldigt olika...

Beståndet ser idag ut ungefär som på bilderna som ni kan se i länken nedan, så inget är ristat i sten ännu.

Beståndet jag funderar på hur vi ska göra med avverkades innan marken kom i familjens ägo för något år sedan. Det var då avverkat och lämnat åt sitt öden med massor av diverse lövuppslag och annat vildväxande. Ingen markberedning eller plantering var gjord. Enligt skogsbruksplanen är SI B22 för beståndet (angränsande granskog är G32, så det är fin mark).

Nu menar jag att det finns ett antal vägar att välja:
- sopa rent och markbered samt plantering av t.ex. gran
- markbered för att låta angränsande ädellöv breda ut sig självföryngrat
- kör på björk och låt det som vill komma därunder komma
- hägna och plantera något ädelt...?

Kolla gärna in beskrivningen på http://towes.se/skog/skotselproblem1

Vore jättekul att få flera synpunkter. Så småningom kan jag berätta vilka råd jag fått tidigare.

Tack på förhand.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

DanielS  
#99694 Kul fråga, exakt detta vi läser om just nu (KY grusk) har senast idag vart ute och kollat på planteringar i olika åldrar/boniteter och höjdskillnader, med oss hade vi spade,boniteringsboken & naturligtvis väldigt kunnig lärare...
Kommer följa detta med intresse!

Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

Mäki  
#99713 Intressant problem.
Som jag ser det finns det två alternativ.
Alt 1. Hög lägga med grävmaskin + plantering av gran.
Alt 2. Bygga vidare på det befintliga beståndet med gallring och röjning samt stödplantera gran om det behövs.

Alternativ två torde gillas av miljön och insekter när man driver upp blandskog.

Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

jotorb  
#99722 Intressant att veta om beståndet befinner sig i ett löv- eller grandominerat område. Björken har kommit långt men har den en uthållig tillväxt. Etableras ädellöv faller det under ädellövslagen och man blir mer bakbunden. Ett alternativ är att "markbereda" med utegångsgrisar och sedan inhägna området och plantera något kul som fågelbär, till slöjdvirke och rönn till timmer. Sitka och/eller Douglas kan också gå bra.

Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

boksson  
#99732 Jag skulle vilja veta fördelningen av trädslag på hela fastigheten. är den redan i dag dominerad av gran skulle jag personligen satsa på vanligt löv (det finns redan fleråriga plantor där och spar mycket tid och du eliminerar risken med att plantera, gäller både gran och löv). är den dominerad av lövträd ta då tillvara självsådda gran och tallplantor och röj fram dessa och skapa ett blandbestånd med löv i luckorna. Mest troligt behöver du inte en lövskärm över granarna då marken befinner sig i Skåne.

Vill bara påpeka att tall kommer troligen bli en bristvara i södra Sverige i framtiden.

Att satsa på ädellöv innebär stora kostnader, omloppstider och tid. Har du inte ett stort personligt intresse för just ädellöv skull jag rekomendera att du satsar på ovan nämda gran, tall och löv med inslag av enstaka ädellövträd.

Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

towes  
#99754 Många kul inspel, tackar. Fortsätt gärna utveckla mera...

Lite svar på era frågor: Löv- eller grandominerat område? Tja, området befinner sig ganska mitt i gränslinjen mellan löv- och grandominans både i det stora landskapsperspektivet och på beståndsnivå. Lite småkuperat med gammal bok/ek-skog på ena sidan och nyligen andragallrad gran på andra. Granskogen är enl plan G32, men egna mätningar har gett ända upp till G34, så det växer så det knakar.

Fördelningen på ägorna totalt frågades också efter, det ser ut så här:
Gran 54%
Tall 18%
Bok 14%
Björk 5%
Ek 5%
Al 4%

   TS
Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

jotorb  
#99756 Det är det egna intresset som avgör skogsskötseln. Eftersom det här är ett marginalbestånd kan man tänka i andra banor. Det är sånt som driver utvecklingen framåt.

Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

Contorta  
#99760
jotorb skrev:Det är det egna intresset som avgör skogsskötseln.


Jotorb har rätt, det är de egna målen och de egna intressena som avgör vad man gör med ett sådant bestånd.

Är man produktionsinriktad och öppen för startinvesteringar vore en sitka-plantering på din G34 hur häftigt som helst att få se.

Är man produktionsinriktad och inte vill ha startinvesteringar, får kan man röja fram en granskog under vårtbjörkskärm, men akta sig för att spara för mycket ädellöv.

Är man ute efter naturvärden, verkar det finnas goda möjligheter att röja fram en kanonfin blandskog av björk, gran och ädellöv.

Är man lat (vilket jag vet att towes inte alls är) röjer man bara lite löst i beståndet.

Som sagt, svaret beror på vem man är och vad man vill...

Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#99949 Här kommer mitt förslag. Contorta som verkar vara en vis person berör detta. Jag har provat detta på egen mark och vet att detta funkar.
1 låt björken gå upp två år till de grövsta ska börja få vit näver. Sker vid ca 3-4 cm grovlek lika många metrer över höjd.
2 Röj till ca 5000 stam 1,5 m förband, nyttja bara de grövsta björkarna oavsett kvalitet. Tilltäxten är det vi vill åt.
3 Plantera 1200 P+1 gran/ha förband 3*'3 metar. Köp obehandlade plantor hygget är för gammalt för snyttbaggar.
Det är lite djävligt att planta men du kommer ha en väldigt bra överlevnad då det är bra fuktförhållande under skärmen.
Det går bra med sitka gran med.
4 Efter tre år röj ner björken till 2500 st/ha och sköt den sedan så du kan avsluta björken vid 30 år. Granen behöver du inte gallra men snygga till vi björken slutavverkning.
Jag har nu ett bestånd som jag gjort detta på björken är 20 år och granen ca 15 Jag hade inte en så tätt skärm och har därför fått olika höjder på granen. Tänk på att omlopps tiden på en G34 är ca 50 år du har snart redan missat tio procent av omlopstiden. Lägg ner så lite pengar som möjligt.
Mvh

Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#99963 Röj! Det där kan bli jättebra i slutänden. Att sopa rent och plantera är inte lätt. Stubbskotten kommer att bli övermäktiga

Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

boksson  
#99978 Vill bara inflika att innan du beslutat dig för vad du ska göra bör du ta hänsyn till om det tidigare varit omfattande skador av rotöta, granbarkborre eller stormskador i beståndet.

Sedan är det inte helt fel att ha en viss riskspridning i valet av trädslag på fastigheten.

Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

towes  
#99988
Tåndemåla skrev:Contorta som verkar vara en vis person


Korrekt iaktagelse Tåndemåla, "Contorta" är en av de mest kloka personer jag känner. Av ditt inlägg att döma tror jag dessutom han är i gott sällskap. :grin:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

towes  
#100292 Ni har helt rätt när ni säger att det är det egna intresset som styr. Vi har själva en förkärlek till vacker välskött skog och då beståndet är knappt en halv % av ägorna så låter vi intresset och nyfikenheten styra. Gillar starkt flera av förslagen som tar ut svängarna lite, speciellt Tåndemålas förslag, ska fundera på det vid nästa läge.

Dock blir det så här:
Eftersom det är gammal lövmark och det finns lite miljömässig anledning att beakta (vandringsled, intresse mm) så kommer det INTE bli ännu en ren granskog här, det har vi så det räcker. Lövet kommer få spira till nästa år då björken nått ca 3 m höjd. Då kommer jag gå in med selektiv röjning och spara björk med ca 1-2 m förband (inte tidigare för att undvika för stort uppslag stubbskott). All oskadd ädel löv sparas också (lugn, det kommer ej nå nivån "ädellöv enl lag"). I de partier där viss självföryngring av gran och tall finns kommer jag låta denna stå kvar under skärm (steg 1 i trestegsmodellen). Tallen har troligtvis liten chans men de hyfsade exemplar som finns får ändå en chans där de inget annat stör. Framtiden får utvisa resten. Gissar själv på en vacker blandskog med mycket löv.

Skogsstyrelsens konsult tyckte vi skulle markbereda rubbet och plantera gran. Helt enligt mall för produktionsmaximering, oerhört modigt... Sydveds konsult däremot förordade att avvakta och sedan röja selektivt och spara godbitarna i form av löv. Lärare på utbildningen tyckte ungefär som jag, Sydved, bokson, Skogsola m.fl: blandskog eftersom lövet redan har fäste och annat kommer underifrån.

Jag är medveten om att det är svårt att bilda sig en uppfattning via bilder, men jag är glad att ni tyckte till. Det är detta som ger idéer och som någon nämnde driver utvecklingen framåt. Återkommer framöver med ett annat "problem".

Många tack.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

towes  
#188768 Tänkte så här två år efter denna trådens senaste inlägg berätta lite om hur det gått, inte minst för de som då var intresserade och gav flera goda råd.

Redan när jag skrev tråden var huvuddelen av beståndet täckt av ett lågt sly-täcke av självföryngrad björk. Sedan dess har detta brett ut sig något ytterligare och framförallt växt. Viktigast av allt är att vissa stammar grovnat mer än andra (skiktats något) och dragit upp på betessäker höjd.

Under hösten har större delen av området röjts, ganska försiktigt med tanke på snöbrottsrisk, men det är ändå väldigt stor skillnad mot innan. De delar som ännu inte röjts är inte fullt så höga och kommer sparas ytterligare ett år.

Anledningen till min väntan är enkel: Området är väldigt viltutsatt. I kanterna är nästan allt tuggat på och älgen har även brutit relativt grova stammar som middag. Inne i slyn har ännu inget vilt gått in. Jag räknar med att nu när det "öppnats upp" något så kommer så att ske, men de grövsta huvudstammarna menar jag går säkra.

Beståndsvård likt denna är intressant, men samtidigt lite svår tycker jag. När är rätt läge att gå in? När klarar sig björkarna från viltet? Hur mycket vågar jag låta kronan hissas viktat mot sannolik överlevnad och senare tillväxt? Hur mycket vågar jag röja med avseende på snön? Hur mycket vågar jag spara med avseende på tillväxt och kommande röjinsatser? En balansgång!

Rätt eller fel, jag gick in i år när snitthöjden låg på 3-4 m och de som stuckit iväg kanske någon meter ytterligare. Förutom det som lämnats till nästa år så räknar jag med att nästa röjning görs om tre år.

Som det ser ut nu, förutsatt att min ändå tämligen försiktiga röjning klarar vinterns snö, så kommer det bli en väldigt grann björkskog av det hela. Därefter får naturen styra om granen vill komma underifrån eller om det blir plantering a'la Tåndemålas goda tips tidigare i tråden.

Några bilder från beståndet idag, ganska stor skillnad mot för två år sedan.

IMG_7096b.jpg

IMG_7098b.jpg

IMG_7099b.jpg

Synpunkter? Ös på bara.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skötselproblem - val av föryngringsmetod

Contorta  
#188771 Jag har ett liknade oröjt mycket tätt björkbestånd med viss underväxt av gran, men i den allra nordligaste delen av landet. Det är ungeför lika grovt och högt som på bilderna här ovan, men är förstås mycket äldre.

Där råder mycket hårt snötryck men mindre älgbetestryck. Hur kan jag röja fram ett blandbestånd ur detta eftersatta bestånd, någon som vet, utan att allt böjer sig eller knäcks?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).