Föryngring

Förhindra älgskador

90 inlägg 37953 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Förhindra älgskador

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101007
Hybridasp skrev:
Niking skrev:Hybridasp! Älgskadorna varierar lokalt väldigt mycket och på sina håll finns det på tok för mycket älg, bl.a. på min fastighet.

I södra Sverige sker en allmän förgraning och mycket gran sätts även på olämpliga marker, tack vare ett hårt älgbetningstryck. Så länge inte älgstammarna hålls på en sådan nivå, att skogsägarna kan få upp obetad tallskog och obetad lövskog, så lär förgraningen fortsätta.

En sak är säker. Vilkbetningsskadorna kostar skogsbruket långt mycket mer än vad jägarna betalar i arrende. Egentligen borde jägarna få jaga gratis mot att de betalar de faktiska kostnaderna för varje viltbetad tallplanta (omplantering + förlorad framtida värdetilväxt). Först då skulle det nog bli lämpliga nivå på älgstammarna.
/Niklas

Självklart varierar populationerna lokalt. Problemet är i många fall att det pratas om "min mark", men ser man inte eventuellt problem i större skala och annat än skadorna så löser man aldrig problemen. För det är inte ett problem det är många faktorer och ett moment 22 problem. Sen är det inte bara i södra delarna som det sker en förgraning. Det grunnar jag på utsago från kollegor i de norra delarna av landet.

Det kanske är för mycket älg på sina håll. Men då rakt inte på alla. I stället för att bara prata om att det är för mycket älg och det ända som går att göra åt det är att antingen plantera sådant om de inte äter eller skjuta alla älgarna, så kanske man skall lägga lite tid på alternativa lösningar. Men kanske särskild vikt på plantering och röjning. Säga annat än att skogsbruket är fyrkantigt konservativt i dessa avseenden skulle vara ren lögn.

Nu vet jag inte om det finns något "vetenskapligundersökning på detta" men vet att jag läst en mindre studie på det och att SLU gjort försök söder om Umeå mm. Jag avser kedjeröjsågen.De jag pratat med och som provat dem ingående så säger de att de spar tid med den och tittar man på resultatet så inser man i ett navs att här har man skapat viltfoder i stället för ta bort det om det gör i rätt tid och i rätt sammanhang. Man kan troligtvis även få bättre kvistrensning om det utförs rätt och under rätt premisser = + på slut notan.

Men logik är oftast svårt, särskillt inom skogsbruket tycker jag det verkar som. Man ser inte skogen för alla träden :roll:Tack jag vet att viltbetningsskador kostar pengar, för mig också. Både estetiskt och ekonomiskt, men jag försöker hitta och titta på alternativa vägar.

Att skylla alt bete på älgen visar bara på mörklagda glasögon. Även här i tråden nämndes det att älgstammen inte är vad den var på typ 30talet. Men det är mycket som inte är som på 30talet. Rådjursstammen, rävstammen, tjäderstammen, etc etc etc. Hur mycket av skogsbruket ser ut som det gjorde på 30talet?? Listan kan göras lång men det tjänar kanske inte mycket till att göra den längre.

Tror inte ens att MP vill att älgstammen skall tillbaka till 30tals nivå. Då kommer älgen garanterat att hamna på listan över hotade ärter :wink:

När man tittar på en buske så kan man inte klassa hela busken som foder. för vet vilda kan inte tillgodogöra sig hela busken som mat. Man måste se till var som är potentiell mat och inte.

Inspekterade för övrigt en föryngring idag. Ägaren eller någon av denne anlitad hade varit där med röjsågen. Föryngringen av gran var bra (klockren) men det fanns inte ett ända lövträd kvar efter det att de gått fram = 0 mat för det vilda om vi nu bortser från en del gräs och granplantor.

En sak är mycket säker och det är att som det idag ser ut i skogsbruket så kommer jag aldrig att köpa argumenten i älgdebatten.


Bra att vi åtminstone är överens om att det åtminstone lokalt är mycket stora älgbetningsskador. Här måste avskjutingen få öka radikalt. Det bästa vore om det blev fri älgtilldelning på samma sätt som det idag är fri tilldelning på t.ex. rådjur! Då kunde man skjuta mycket älg där det finns gott om älg och spara där det mycket glest med älgar.

Tyvärr verkar Länsstyrelsen inte begripa detta utan minskade faktiskt älgtilldelningen på min fastighet från en vuxen till en kalv - utan att ens meddela detta till mig som fastighetsägare! Denna minskning fick jag istället höra via min (f.d.) jägare, som då krävde ett betydligt lägre arrende trots befintligt kontrakt. Den jägaren vägrade helt enkelt betala årets jaktarrende och blev blev därför kickad efter 24 år. Nu har jag en ny jägare, som även jagar på grannarnas marker.

Denna minskade älgtilldelning blev för mig extra obegriplig, då det finns flera grannfastigheter som också klagar på mycket älgbetningsskador. Enligt skogsstyrelsen finns det mycket älgbetningsskador i denna del av kommunen, men ingenting i andra delar av kommunen. Trots detta ska det enligt Länsstyrelsen krävas lika mycket areal i hela kommunen för att få skjuta en vuxen. Helt idiotiskt!

Beträffande den nya midjeröjsågen (Husqvarna 535 FBX), så får du komma ihåg att den är helt ny på marknaden för i år och är därför behäftad med en del barnsjukdomar och otillräckligt med tillbehör (verktygsväska och vätskasystem), varför det är många skogsägare som vill avvakta inköp. Dessutom så har det redan konstaterats i flera trådar här på Skogsforum att midjeröjsågen inte funkar som ensamstående röjsåg, utan snarare skall ses som ett komplement till en traditionell röjsåg.

Dock vill jag instämma i att den erbjuder en del nya möjligheter när det röjning, bl.a. när det gäller viltfoder, som tidigare bara har varit möjligt genom diverse handverktyg. Den viktiga knäckefrågan här är ju dock hur vida detta viltfoder leder till ökade eller minskade betningsskador på angränsande tallbestånd. Erfarenheter på andra skogsägare här på forumen indikerar ju att en ökad mängd viltfoder leder till ökad betning (läs mer viltskador) i angränsande tallbestånd.

Att skogsbruket är konservativt beror nog på att omloppstiden är 50-150 år (beroende på bonitet) istället för några månader. Det går dessutom snabbt att fördärva ett bestånd genom felaktig röjning, vilket är ytterligare en anledning till att vara konservativ och lita på beprövad erfarenhet.

/Niklas

Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101009 Nu vet jag inte vart Hybridrasp hör hemma.
Här södra delen av landet är som regel hyggena i privatskogs-
bruket ganska små. 1-5 ha.
Klart att det inverkar på betestrycket.
Men vem vill ta upp hyggen på 35ha när fastigheten har totalt 100ha skog?

Användarvisningsbild

Re: Förhindra älgskador

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101014 När det gäller betsskador av älg så tycks det finnas lika många teorier om vad som är rätt eller fel som det finns kunniga personer. Men en sak verkar alla vara eniga om, det är att färre älgar är lika med färre älgbetningskador. Det uppnår man bäst, utan att behöva stångas med alla olika experter, genom att bejaka stora varg och björnbestånd i och runt sin mark. För det lär knappast hända att det blir allmän jakt på varg och björn i syfte att rädda älgen.
Min mark ingår i ett etablerat vargrevir och där finns även björn. (Med hjälp av lämpligt oväsen före arbete i skogen är det inget problem för mig när jag jobbar i skogen, även om spray hade känts bra att ha).Under hela snötäckta delen av förra vintern har jag sett spår av 1 älg. Men jag har även sett "mangans" bilder på skador. Man tror knappt det är sant. Då finns ingen tid att vänta på rovdjursetablering.

"Självklart varierar populationerna lokalt. Problemet är i många fall att det pratas om "min mark", men ser man inte eventuellt problem i större skala och annat än skadorna så löser man aldrig problem"

Det där är ett utopiskt resonemang som jag ser det, och löser definitivt inga problem. Nu har vi många ägare och med många olika åsikter och det är i min vardag just "min mark". Den där drömmen om att skapa stora enheter för att på vis genomföra stora planer har provats och misslyckats. Lösningen måste vara lokal, likväl som problemet är. Det är precis samma som med vargförvaltningen, problemen är lokala och kan inte lösas med en nationell strategi. Om man bryr sig om de enskilda människorna förstås. Men ser man på människor, och bland dem skogsägare, som enheter som man ska pussla med för att stora planer ska ihop, då blir det enklare kanske. Men det leder till en typ av samhälle jag inte vill bo i varje fall.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Hybridasp  
#101024 Orkar inte komentera alla och allt

Uvskogen skrev:Det där är ett utopiskt resonemang som jag ser det, och löser definitivt inga problem.

Nej det är inte en utopi. Det handlar inte om att sammförvalta stora områden med många olika markägare. Det handlar om en samlad förändring av beteende.

Det är precis samma som med vargförvaltningen, problemen är lokala och kan inte lösas med en nationell strategi.

Nej det är det då rakt inte det samma. Vi delar så långt samma åsikt om varg förvaltning. Men att jämföra scenarierna funkar inte. Det skulle vara som att jämföra äpplen och päron. Men det kräver kanske lite mer etologiskt kunnande för att förstå det.

Ursäkta men ut ifrån ditt resonemang så tror jag inte att du besitter den kunskapen.

Etologiska kunskaper är något som väldigt ofta saknas i dessa debatter. Utan dem så haltar det betänkligt. Samtidigt som man självklart behöver kunnande i de i övrigt berörda områdena.

Tror att en titt på programmen på tv om där VDs går ut på golvet och jobbar under falsk täckmantel är ett lysande exempel på detta. För att kunna fatta rätt beslut räcker det inte med att sitta med övergripande teoretiska kunskaper. Likväl som det inte räcker med endast det motsatta.

Helhets seende och öppet sinne krävs också.

Att lyssna på en skogsägare(bonne) är ibland lika givande som att lyssna på någon teoretisk vegan. Samma tänkande och samma trångsynthet. Nu var det inte dig Uvskogen som jag beskrev. Du låter lite mer nyanserad :wink:

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101028 Men nu är ju inte skogsägare ett kollektivt. Lika lite som alla jägare jagar gemensamt över hela landet, så delar alla skogsägare på intäkter och kostnader över hela landet, ika lite som alla fårägare över landet delar på kostnader och intäkter.

Staten har löst det genom att ersätta fårägarna för viltskador, där de uppkommer. Dags att staten ersätter skogsägarna för viltskador?

Eller vänta, vem är de enda som drar nytta av viltet? Hmm, jägarna. Kanske dags att *jägarna* ersätter skogsägarna för viltskador? En årlig avgift per antalet hektar man arrenderar som går till staten, och där viltskdaor ersätts? Man kan samordna det med viltskadefonden fär trafikanter (andra som lider av de häha viltstammarna).

Alternativt man återför älgstammen till en nivå där den är livskraftig och inte hotad, men inte ger nöjesintäkter. Om inte annat för att främja Den Biologiska Mångfalden(tm). Nikings förslag om fri(are) jakt är en väg att gå.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101029
Uvskogen skrev:När det gäller betsskador av älg så tycks det finnas lika många teorier om vad som är rätt eller fel som det finns kunniga personer. Men en sak verkar alla vara eniga om, det är att färre älgar är lika med färre älgbetningskador.


Ja, ibland undarar jag om alla tror det.

Men hur många anser att mer mat gör att fler älgar föds och fler älgar överlever längre?

"- Man ska komma ihåg att älgstammen kan variera mycket lokalt. Det kan vara fler älgar i ett område, medan det i ett angränsande område finns mycket färre djur, säger professor Göran Ericsson, forskare vid SLU."

"Efter andra världskriget började älgstammen öka, den nya jaktlagstiftningen med reglerad avskjutning och ett mer viltvårdande tänkande från jägarna bidrog. Men även det moderna skogsbruket, med fler och större kalhyggen med sly och tallplantor att beta, gjorde att älgstammen kunde växa sig stark."

Och om ni undrar över varför det är så mycket älg i söder nu, så är svaret att jägarna har gjort allt för att öka antalet:

"I sydligaste landsdelarna har älgstammen vänt uppåt efter flera års nedgång. Jägarna i Götaland har agerat på olika sätt för att återupprätta älgstammen. Avskjutningen har minskat, jakttiden kortats och en del jaktlag har ställt in jakten."

http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-f ... s-1.671620

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101073
Hybridasp skrev:
Mangan skrev:Skrev bla bla bla.

Sitt du och gör dig löjlig. Som du gjort i en hel del andra trådar här.

Men vist plockar man ut saker ur sitt sammanhang och meningar ur stycken så kan man skapa sig vilken vinkel man vill. Fundering: Undrar just vilka troende som är allra bäst på det!!

Du är en kopia på en rätt korkad Lulebo. Skulle inte förvåna mig om ni är samma person alt att du är dennes tvilling.

Gissa hur jag kommer att bemöta dig framöver!

Jag har en fastighet i närheten av där Mangan håller till. Här finns i stort sett inte ett enda träd, förutom gran, som har en ålder mellan 10 och 40 år! Rådjuren tog alla fröplantor som kom upp och skulle de missat någon så tog älgen hand om det. I detta landskap lever vi och då är det inte lätt att plantera tall med tron att det skall bli något av det.

Förväntar mig att du bemöter Mangan med respekt framöver och lämnar de uppgifter han begärt. Kan du inte det så ställ dig då rakryggat upp och erkänn att du bara hittat på.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

kl-820  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101082
Hybridasp skrev:
Orkar inte komentera alla och allt

Att lyssna på en skogsägare(bonne) är ibland lika givande som att lyssna på någon teoretisk vegan. Samma tänkande och samma trångsynthet.
Vill du bli tagen på allvar ska du nog utrycka dig annorlunda. Alternativt genomföra din revolution i egen regi.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Hybridasp  
#101085
Ernst skrev:Jag har en fastighet i närheten av där Mangan håller till. Här finns i stort sett inte ett enda träd, förutom gran, som har en ålder mellan 10 och 40 år! Rådjuren tog alla fröplantor som kom upp och skulle de missat någon så tog älgen hand om det. I detta landskap lever vi och då är det inte lätt att plantera tall med tron att det skall bli något av det.

:mrgreen: Kul att ni fått rådjur på marken. Nyss var det enbart älgen som var problemet i era trakter :roll:

Om det är som du beskriver där du bor. Då är det nog inte inte bara det vilda som man skall skylla på. För inte ens i de delar av sörmaland där vilttätheten är som tätast ser det ut som du beskriver. Men det kan ju ha med den tottala födotillgången att göra.

Men jag antar att ni har mer än +650dov/1000ha och ~30älg/1000ha!!! För jag har jobbat på marker i detta land där man hade den vilttätheten. och där får man upp skog. Lätt, nej men det går.


Bevisa mig moptsattsen så kanske ni motiverar mig att gräva fram det. För från flera här så är det bara jag som skall bevisa att det går, att jag inte har fel. Använd sökmotorn för.... Hur många träffar får du om du skriver "viltbete" i google sökmotor??? Jag fick 2590st. Du tror inte att du hittar något matnyttigt där??

Jag har inte påstått att det inte finns platser med oaxeptabelt högt betestryck. Men jag tror inte att det idag finns platser som hela året har de älgtätheterna som det påstås här. Bevisa att jag har fel. I de flesta fall jag sett så har man grävt sin egen grav i skogsbruket. Man skyller allt på älgen trots att man står för minst 50% själv och övrigt vilt står för resterande.

Läser man denna http://www.svo.se/episerver4/templates/ ... x?id=15550 så ser man att det är betat. Och det verkar vara enormt om man skall utgå från rubriken. MEn vad är slutkälmen som det inte kan utelämna i artikeln utan att ljuga??

Frågan är om man trots all tinte ljuger. Då jag misstänker att det inte gjorts någon form av mätning av viltpopulationerna i rapporten. Eller någon form av analys på mängden foder i omfrådet. Skall leta upp den på måndag då jag åter har en dator.

Nu skall jag till skogen.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101090 Hur vore det om du bevisade något av dina "fantastiska" påståenden :roll:

Har du titta igenom bilderna i den här tråden?

viewtopic.php?f=3&t=7426&st=0&sk=t&sd=a


(Och för att ni inte skall haka upp er på vilket vilt det handlar som ätit av mina träd, så är det säkert både rådjur och älg det handlar om)

Från tråden ovan, vill jag också framhålla följande citat från en av våra finska vänner:

"Här i Finland är det möjligt att söka om ersättning om plantskogen blivit förstörd av älgar. Pengarna till det kommer från licenserna som jägarna betalar för en fälld älg.
Själv har jag aldrig behövt söka om någon ersättning så nu vet jag inte alla detaljer. Men nya plantor och ersättning för arbetet är det möjligt att få. Har funnits en självrisk på 250 euro så små skador har det inte vart lönt att söka ersättning för.
Men hörde ett rykte om att den självrisken ska avskaffas."


(Nu har jag ändrat det här inlägget fyra ggr, ber om ursäkt för virrigheten :) )

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101132
Hybridasp skrev:
Om det är som du beskriver där du bor. Då är det nog inte inte bara det vilda som man skall skylla på. För inte ens i de delar av sörmaland där vilttätheten är som tätast ser det ut som du beskriver. Men det kan ju ha med den tottala födotillgången att göra.


Just det, nu är vi överens. Det är inte viltet som är problemet utan det är jägarkåren som inte kan inse att vi inte kan ha denna stora viltstam till det lilla utbud av viltfoder som finns. Med jägarkåren menar jag de jägare som sitter i beslutandeställning i samhället, de jägare som lobbar så att besluten går deras väg, de jägare som är remissinstans inför besluten, de jägare som bestämmer avskjutningen av älg mm. och sist, men inte minst, de jägare som håller på avtryckaren och många gånger inte skjuter mer än kanske halva tilldelningen.

Alla dessa jägare sammantaget gör att vi har ett licenssystem för älgjakten där jägarkåren har total kontroll. Sen pratar de om att markägarna skall få ökat inflytande. Pyttsan! Det blir jagande markägare som väljs till de posterna. Garanterat. Tro mig.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Hybridasp  
#101143
Ernst skrev:
Hybridasp skrev:
Om det är som du beskriver där du bor. Då är det nog inte inte bara det vilda som man skall skylla på. För inte ens i de delar av sörmaland där vilttätheten är som tätast ser det ut som du beskriver. Men det kan ju ha med den tottala födotillgången att göra.


Just det, nu är vi överens. Det är inte viltet som är problemet utan det är jägarkåren som inte kan inse att vi inte kan ha denna stora viltstam till det lilla utbud av viltfoder som finns. Med jägarkåren menar jag de jägare som sitter i beslutandeställning i samhället, de jägare som lobbar så att besluten går deras väg, de jägare som är remissinstans inför besluten, de jägare som bestämmer avskjutningen av älg mm. och sist, men inte minst, de jägare som håller på avtryckaren och många gånger inte skjuter mer än kanske halva tilldelningen.

Alla dessa jägare sammantaget gör att vi har ett licenssystem för älgjakten där jägarkåren har total kontroll. Sen pratar de om att markägarna skall få ökat inflytande. Pyttsan! Det blir jagande markägare som väljs till de posterna. Garanterat. Tro mig.


Nja inte helt överens tydligen. Jag har ännu inte träffat de som håller inne skott på älg annat än då det handlar om att upprätthålla en vettig åldersfördelning inom stammen = tilldelning ko+ kalv och då skjuter man inte tjuren. Hör aldrig annat än att de gör allt får att ta död på alla älgar de får i tilldelning. Oavsett om de jagar spöken eller inte. Senast idag så pratade jag med jaktledaren i ett av de lagen som tillbringade +350man/h förra älgjakten utan att se skymten av en älg, klaga över att de inte fått mer i tilldelning.

Vad tjänar det att klaga över att man inte får ökad tilldelning när man inte ens lyckas få tag på något av det man redan fått??

Nu kom jag på mig att ljuga lite. Har vist hört det men det var mycket länge sedan och det på de glada dagarna :roll: När man inte viste vart man skulle göra av köttet för att det var fullt i frysarna och ingen längre ville köpa. Men det var då det.

I slutändan handlar det inte om att någon annan skall göra jobbet. Alla måste dra sitt strå till stacken. Att skylla på jägarna är lika löjligt som att du skulle skylla allt på sthlmarna. Skogsbruket är minst om inte mer skyldiga till att det ser ut som det gör. De gör ingenting annat än minimerar mängden tillgängligt foder för det vilda (med undantag för sveaskog som gör lite på sina håll).

Men när man inte är villig att försöka se möjligheter utan bara ta enklaste vägen så kanske man har sig själv att skylla.

Nej nu blir det sängen. Skall ju upp och jaga om 2h :???: :???: :surp: :surp: :surp: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Blev lite mycket/sent i slakteriet och försöker varva ner bakom datorn så jag kan sova.

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Pensionär  
#101214 Har vart borta några dagar och grymma saker vad den här tråden har spårat ur sen man titta in senast.

Tydligen har Mangan en bror som vi inte visste om.
Själv börja jag undra om inte en viss Bert.....n har en son här på forumet. :wink:

Avatar Fallback

Re: Förhindra älgskador

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#101221
Pensionär skrev:Tydligen har Mangan en bror som vi inte visste om.


Visste jag inte själv om heller. Vem är det?

Själv börja jag undra om inte en viss Bert.....n har en son här på forumet. :wink:


Å nej, inte en till. :-)

Användarvisningsbild

Re: Förhindra älgskador

towes  
#114881 Dax att väcka liv i debatten igen? :wink:

Läste just denna artikel och drog mig till minnes denna gamla tråden. Kan det vara något av intresse (i väntan på eventuella effekter av den nya älgförvaltningsmodellen)?

http://www.skogsland.com/smart-avverkni ... 2011-01-14

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).