SCA: Föryngringskvalitet

 Svara  14 inlägg  3518 visn.  3 följer
Avatar Fallback

SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95130 1 En markägare har av SCA (I mitten av Sverige) fått markberett över 100 ha hygge. Det märkliga är att det är markberett mer areal än vad som är anmält för avverkning.
Har ni förslag på hur markberedd areal kan bli överskattad på SCA? Kan GPS-mätning ge överskattning av areal?

2 Ändå är ca 7-8% av arealen inte alls markberedd där det varit kuperat eller sankt, vilket biologiskt och tekniskt är accepterat.
Varför planteras inte dessa områden skäligt med ex. barrotsplantor?

3 Mot vägar är också lämnat 6-10 meter som inte är markberett med motivering från SCA att det kan finnas stenar och stubbar från vägbygget, som hindrar "rak" körning av markberedaren. Följden blir "väggator" som nu blir ca 22 m breda.
Varför planteras inte denna skogsmarken även om den icke är markberedd skäligt med ex. barrotsplantor?

4 10-talet provytor på 100 m2 visar på brist på mer än 400 plantor per ha mot debiterat av SCA. (Antalet provytor är för lite för full bevisning men är en mycket stark indikation för misstanke om fel. Denna plantbrist stärker också misstankarna om att inte antalet debiterade marberedningsfläckar från SCA funnits.)
Är denna typ av misstänkt överdebitering från SCA något andra drabbats av?

Har ni förklaring/synpunkt på någon numrerad punkt som är nämnd här?   TS
Föryngring
Användarvisningsbild

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 
#95134 Kan inte svara för SCA, men jag brukar alltid begära "kontrakterat fastpris" för MB och det har funkat bra.
Däremot blir man ju lite konfunderad när det kan skilja 100% i pris mellan olika bolag för att få exakt samma uppdrag utfört?.
Ibland tom med samma "underentreprenör". :shock:

1000-1500:-/ha i merkostnad för 100 ha blir rätt så grova pengar, och då är man ju lurad redan från början - detta oavsett hur utfallet blir.

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95151 Blir inte det minsta förvånad, det är bara ruffel och båg i den här branschen.
Nu har jag för första gången ordnat skogsvården i egen regi. Jag lejer in markberedare och sedan plantsättare. Då kan man lättare kontrollera resultatet innan man betalar för beställt jobb.

Användarvisningsbild

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95184
Bertilsson skrev:1 En markägare har av SCA (I mitten av Sverige) fått markberett över 100 ha hygge. Det märkliga är att det är markberett mer areal än vad som är anmält för avverkning.
Har ni förslag på hur markberedd areal kan bli överskattad på SCA? Kan GPS-mätning ge överskattning av areal?


Bertilsson! Enstaka GPS-mätningar kan sticka iväg rejält, vid sämre mottagningsförhållanden (flervägsmätning, få satelliter och atmosfäriska störningar). Detta gäller särskilt om mätningarna har utförts med enklare GPS-mottagare utan korrektioner.

Men det har även, enligt senaste numret (2/2010) av SKMFs mät-tidning Sinus, förekommit mycket stora mätfel med nätverks-RTK på bortåt 20 meter (på öppen mark ska noggrannheten vara på cm-nivå med nätverks-RTK)! Enligt denna artikel, så finns det en mängd olika potentiella störningskällor till GPS-signalerna. Så den gamla hederliga totalstationen får finnas kvar ett tag till i mäteriet.

Så frågan är hur SCA har mätt upp den markberedda arealen, alltså tidpunkter, mätutrustning, mätmetoder m.m. Begär att få ut mätpunkterna i lämpligt koordinatsystem och jämför positionerna med en karta eller ett flygfoto (som givetvis ska ha samma koordinatsystem som dessa mätpunkter).
/Niklas

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95191 Tack för era synpunkter.
Tydligen är flera besvikna.
Dela med er mer.
Kanske kan vi öka förutseendet vid dessa problem.

Enligt kort svar från SCA är arealen mätt med markberedarens GPS som utgår från maskinens centrum och ett område båda sidor om maskinen. Enligt uppgift skall inte överlappning bli arealmätt.
Men alltmer misstänks att "bandet" som GPS "arealberäknar" är betydligt bredare än den tekniskt möjliga markberedningsbredden. Följden blir då när markberedaren kör "mistor" d.v.s. för långt från förra slaget då blir marberedd areal.
Med Nikings beskrivna "svaj" vid GPS registrering och ovanstående tekning så blir sannolikt ännu mer omarkberett arealberäknat i och med att GPS-punkten missar överlappning och samtidigt fångar "mistorna".

   TS
Användarvisningsbild

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95197 Det verkar på Bertilsson svar som den uppmätta markberedda arealen är färdspårets längd multiplicerat med arbetsbredden.

Av egen erfarenhet vet jag att färdspåret lätt kan sticka lätt iväg rejält. På enklare GPS-mottagare rör det sig ibland om flera hundra meter på bara några få sekunder, för att efter någon minut hoppa tillbaks lika fort igen. Ett sätt att upptäcka detta är att kolla hastigheten, då färdspåret innehåller uppgifter om både position och /GPS/tid. Då kan kortvariga och orimliga hastigheter lätt upptäckas, varpå dessa opålitliga delar av färdspåret lätt kan raderas. Det är ju knappast troligt att man plötsligt har promenerat 179 km/h i obanad terräng...

Bertilsson! Begär att få ut märke och modellbeteckning på den aktuella GPS-mottagaren, samt vilket typ av korrektionssignaler som används (ifall det nu har varit några korrektioner inblandade), samt givetvis själva spårloggen.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95211 Köp markberedning till timkostnad. Anlita en entreprenör som går att lita på. Det blir bäst och billigast.

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#95832 Från andra källor har jag fått kännedom om plantkontroll som är gjord på en handfull ställen där SCA planterat. Sammantaget är det debiterat skyhögt över vad som är planterat. Sannolikt är inte var 5:e planta satt. Totalt handlar det om mer än 30.000 plantor.

Har SCA figurerat i liknande "affärer" tidigare?

Är det upptäckta ett bevis på att man i skogsbruket också gör som mot Göteborgs kommun där man debiterar mer än vad man utfört?

Har ni vetskap om marknadsföring av gynnsamt pris per enhet som skogsägare lockats av men som slutat med en redovisning som är ”saltad i någon ända” för att ändå gynna virkesköpare eller plantleverantör i slutändan?
Om detta falska sätt är lika vanligt som några fall visat för mej nu har skogsägare ett stort problem att anpassa sej emot.
Vad vet du?

   TS
Användarvisningsbild

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 
#95847 Enl min uppf så har SCA riktigt bra plantmtrl!, men stämmer det att man "undanhåller" var 5é plant = överdebitering till skogsägaren?, så är det ju allvarligt.

Däremot har man sett mycket "skräp" ute på hyggena genom åren, och därför ombesörjer jag alltid upphandling
och plantering helt i egen regi.
Främst för att säkerställa en god föryngring, men visst har man lite av det du nämner i sas "bakhuvudet".

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 
#96040 GPS är nog bra att ha när man ska tex leya fram rösen o dylikt men som direkt fakturering är jag tveksam.
Test har visat att om man tex kör vid en skogskant med hög skog drar GPSen inåt kalavverkningen.

Vi kör (och fakturerar enl. 2200 körda löpmeter (harv ner) = ett ha) 2-radig harv
Lämnar ca 1 meter fritt mot väg och stigar,lr "kör där det finns stubbar" :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#96067 Först ett tack till Simba och andra som lämnat kompletterande synpunkter.
Jag vill ju hjälpa skogsägaren sannolikt råkat få återväxtjobb gjorda som inte är korrekta.
Oviljan från SCA att förklara och svara gör att "affären" tyder på misstag som inte man vill diskutera mer.
Jag hoppas ni har mer besked och förslag att förmedla omkring SCA och mellansvensk återväxtkultur.

Miniplantorna har första året haft liten avgång. Kanske bara 5% på ett år. Men de ser "ynkligt små" ut när mina småländska ögon ser på dem.

   TS
Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 
#96118 Jag antar att det är en entreprenör som utfört jobbet åt SCA och jag ska delge lite av min erfarenhet av att plantera köpposter åt bolagen. Vissa virkesköpare verkar totalt strunta i skogsvården och lämnar synnerligen undermåliga underlag till planteringsentreprenörerna. Köparens inställning till skogsvården beror inte på vilket bolag han jobbar åt, utan mer på hur köparen är som person. Beställningen kan ange 2200 plantor/ha, men förutsättningarna beträffande markberedning kan vara sådana att det inte går att få ut mer än 1700 plantor/ha. Jag vet inte hur bolaget debiterar markägaren, men entreprenören debiterar bolaget efter antalet planterade plantor.

Bland annat har det hänt att jag har fått kartor som tydligt har angett vilka områden som ska planteras, men när man har kommit dit har något delområde haft fröträd. Vid närmare kontroll med köparen, så har man nästan blivit idiotförklarad när man tror att områden med fröträd ska planteras. Till saken hör att det blev över 12000 plantor på just det hygget, så det råder ingen tvekan om att köparen hade räknat in arealen med fröträd när han räknade ut hur mycket plantor som behövdes...

Min erfarenhet när jag planterar köpposter är att ha en god kommunikation med markägaren innan arbetet ska utföras och till exempel förklara varför det inte går att få ut så mycket plantor som virkesköparen har angett.

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#96119 När vi ändå pratar plantering, jag hade tänkt beställa plantor och plantör av virkesköparen (barrot Sitka, 2 ha). Tips om hur man ser till att resultatet blir bra?

Planteringen ingår inte i virkesaffären utan hanteras separat.

Avatar Fallback

Re: SCA: Föryngringskvalitet

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#96130 Vedhuggaren skrev:Jag antar att det är en entreprenör som utfört jobbet åt SCA.....

Jag vill gärna fördjupa min insikt. Tack för engagemanget!
Det är storentreprenörer som gjort markberedning och plantering.
Markberedningen vill jag återkomma till mer. Planteringen är tekniskt troligen försvarbar men med några bevisade misstag.

Jag får "osökt" en tanke att den du kallar köparen som ansvarar mot markägaren vill ha plantdirektivet som han skriver på 2200 plantor per ha som skäl att kunna debitera den mängden senare även om plantörerna bara satt 1700 st. På det viset finn ett underlag/order som kan åberopas.
För att motbevisa detta måste plantörernas debiteringsunderlag begäras. (Verkar inte lämnas frivilligt i det ärende jag nämnt.)
Ett annat sätt är att oberoende part gör plantinventering. Denna bör nog föregås av någon egen skälig kontroll före så man inte drar på sej kostnader som slår tillbaka och blir en "fjäder i hatten" för motparten om det är plantor tämligen nära det debiterade.

Min fundering är nu: Hur lätt är det att få ut plantör och markberedarens faktureringsunderlag från stort företag om fel misstänks?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
SCA ska delas upp i två börsbolag - SCA blir skog av Fredrik Reuter - ons 24 aug 2016, 08:35
i Skogsnyheter

12
15 svar
5249 läst
av svampbob     
fre 28 okt 2016, 06:30
SCA höjer priset på timmer av Zalman - tor 31 mar 2011, 15:55
i Skogsnyheter
7 svar
3898 läst
av Mäki     
lör 16 jul 2011, 00:13
Mycket förvånad med SCA av crille72 - tis 31 jul 2012, 22:18
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser

12
18 svar
4775 läst
av KOJMANNEN     
tis 02 okt 2012, 05:43
SCA prispressning till en ny nivå !!!! av norsken - mån 01 apr 2013, 10:42
i Logistik, Transport

1 ... 567
100 svar
40007 läst
av FraktabAB     
tis 18 jun 2013, 16:03