Föryngring

Årets björkfrö - Manna från himlen?

35 inlägg 11032 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Årets björkfrö - Manna från himlen?

Torbjörn Johnsen  
#766443 Nu regnar det björkfrö över den svenska skogsmarken. Ja över en och annan asfaltyta, park och trädgård också. Det är generösa mängder med frö som björkarna släpper ifrån sig och det här är kanske en delvis outnyttjad möjlighet för många skogsägare att både framtidssäkra sina skogar samtidigt som man minskar föryngringskostnaderna.

I ett nyvaknat forskningsintresse för lövträd i den svenska skogen har forskarna nu börjat fundera över om självföryngrad björk ändå inte växer bättre än vad man tidigare trott. Så sent som 2006 fanns det enligt Tomas Turesson på Skogsstyrelsen troligen skäl att förbjuda föryngring med självsådd björk p g a katastrofalt dålig tillväxt. Mycket har hänt sedan dess...

Skogforsk gjorde 2021 en sammanställning över "Björkens möjligheter" och där konstateras att produktionsförmågan för naturligt föryngrad björk varierar stort i olika delar av landet men att det är dåligt känt hur det ser ut. Dock finns en sammanställning av olika försök som visar på en hög produktionsförmåga vid rätt förutsättningar:

Från det varierande materialet i Tabell 2:1 har de högsta tillväxtsiffrorna dokumenterats i vårtbjörkbestånd där
medeltillväxten i ett flertal studier ligger kring eller över 10 m3 stamved ha-1 år-1. Motsvarande högsta nivå hos glasbjörk hamnar kring 8 m3 ha-1 år-1.


Jag kommer själv från Värmland och där verkar naturligt föryngrad vårtbjörk växa väldigt bra. Det finns ett stort område med mycket bra björkodlingsförutsättningar som sträcker sig från västra Svealand österut upp mot södra Norrrland. Här går det utmärkt att ta vara på den självföryngrade björkens generösa erbjudande!

Det finns en tråd där jag gjorde några uppskattningar från en självförymgrad björksskog som jag själv hade god historik och data från och den hittar du här:

Hög produktion av björk - några exempel

I vår lövskogsprojekt i Säffle, där vi planterat olika lövträd inkl vårt- & glasbjörk på markberedd åkemark, har Fredrik hittat gott om frösådd björk som etablerat sig samma år som vi planterade (maj 2020) och som nu växer ikapp med de planterade vårtbjörkarna. Och det säger inte så lite då det verkligen är full fart på plantbjörkarna.

Det skulle vara intressant att diskutera skötselmodeller för att föryngra med självsådd björk. Hur ska man markbereda? Vilka marker lämpar sig? En ledtråd kan ju vara att se hur björken slår till på de hyggen man markbereder för att planytera gran eller tall.

Har ni rena björkbestånd på skogsmark på gång så skulle det vara kul att se lite bilder och få dela era erfarenheter!   TS
Arevo
Användarvisningsbild

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766454 Björk är enkelt.
1 Hugg ner skogen men spara 5-10 stora björkar.
2 Markbered i mitten på juli.
3 Vänta
4 Köp en röjsåg och använd den flitigt.

Skämt och sido.
Man måste skilja på glasbjörk och vårtbjörk.
Glasbjörken behöver ingen markberedning utan gror direkt i mossan. Den växer också inte så bra men växer på mark som inte många andra träd klarar av att producera på.

Vårtbjörken behöver mineraljord för att få en bra etablering. Här är det bättre att komma ner lite i mineraljorden med markberdaren. Då en Björk har många frö så behövs inte många fröträd utan satsa på de men bäst kvalitet. Genomgående stamm raka och grova träd. 5-10 st räcker med råge. Se till att få bort träd med sämre kvalitet vid avverkningen.

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766463 Tycker nästan att det går 13 krokiga/klyngiga björkar på ett dussin i mina hemtrakter.

1659952674_20210314_130840.jpg


Detta bestånd har, enligt uppgift, uppkommit efter avverkning i mitten på 90-talet då förrförre ägaren ställde frötallar och markberedde, men gav fan i att lövsanera. Beståndet har dock röjts under 00-talet efter att det kom i familjens ägo. Laserskanning december 2019 indikerade 75 m3sk/ha. Beståndet gallrades motormanuellt vintern 2020/2021. Medräknat tillväxten sommaren 2020 och gallringsuttaget så tror jag inte att virkesförrådet efter gallringen låg på mer än 60-65 m3sk/ha (har ej mätt GY och ÖH i beståndet).

Ska man ta bort dåliga träd för att ge övriga en chans att utvecklas till vettiga dimensioner, eller ska man spara även en del riktigt dåliga stammar för att försöka hålla uppe volymproduktionen?
För mig har det blivit en kompromiss...

Jag förstår egentligen inte varför man från SVO släppt igenom en massa dåliga björkföryngringar genom åren.
Har man ett högt betestryck så är det, enligt min mening, nästan lika svårt att hitta en oskadad björkstam som tallstam. Borde man inte också på en huvudstam av löv kräva att rotstocken ska vara sågningsrak och i huvudsak oskadad?

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Chainsaw Charlie  
#766467 Helt enig med alias här angående björk i sydöst. I slutändan är det inte mycket som går att såga. Björken på mitten i ovanstående bild är ett typexempel. En rotkrök gör att första stocken bara blir massaved och ofta någon annan defekt högre upp som gör att andrastocken går samma väg.

Av drygt 100 m³ björk jag högg förra säsongen dög 8 m³ som timmer. Ek, bok och asp ger bättre utbyte.

I det mellansvenska björkbältet verkar både kvalitet och tillväxten på björken bli bättre än här nere av någon anledning.

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

80-90  
#766476 Här i v Värmland blir björken riktigt fin . Har huggit mycket sågtimmer genom åren

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766495
80-90 skrev:Här i v Värmland blir björken riktigt fin . Har huggit mycket sågtimmer genom åren


Måste tillstå att jag är lite avundsjuk på er i "det mellansvenska björkbältet" när det gäller både tillväxt och kvalitet på björken.

Undrar om det är genetik eller växtplats (bortsett från viltskadorna) som utgör största delen till skillnaderna?

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766496 Björken gillar inte salta vindar så bakom norska huvet har den bra förutsättningar med djupa moräner och god vattentillgång. Ju längre söder väster man kommer ju sämre Björk. Det är stor skillnad mellan Ljungby där jag kommer ifrån och i Vetlanda där jag bor på björken. Mellan Sävsjö och vimmerby och vidare upp i Östergötland är björken riktigt fin.

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766499
Tåndemåla skrev:Björken gillar inte salta vindar så bakom norska huvet har den bra förutsättningar med djupa moräner och god vattentillgång. Ju längre söder väster man kommer ju sämre Björk. Det är stor skillnad mellan Ljungby där jag kommer ifrån och i Vetlanda där jag bor på björken. Mellan Sävsjö och vimmerby och vidare upp i Östergötland är björken riktigt fin.


Vattentillgången är en aspekt, men det borde påverka tillväxten mer än kvaliteten/rakheten, tycker jag.

Risken för salta vindar i mina hemtrakter bedömer jag inte som så stor. Närmsta kustlinje ligger drygt 5 mil söderut vid Bräkne-Hoby och då västliga/sydvästliga vindar än förhärskande så uppmätte jag ca 13 mil fågelvägen till Halmstad som närmsta punkt på västkusten (jmf Sävsjö 13,5 mil).

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766503 Det ligger även längre söder ut

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766508
Tåndemåla skrev:Det ligger även längre söder ut


Det tänker jag inte argumentera emot. Däremot ifrågasätter jag om en sydligare belägenhet i sig är ett problem?

Vi är på ungefär samma latitud som gränsen mellan Lettland och Litauen och jag vill minnas att jag sett något reportage (kan ha varit Skogssällskapets tidning) från Baltikum vari jag tolkade det som att björken där var rätt hyfsad.

Likaså tänker jag att det vore lönlöst att plantera t.ex. Ekebobjörk i de sydligare landskapen om man inte får de förväntade tillväxt- och kvalitetsvinsterna jmf lokalt gratisfrö.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766513 Du måste skilja på ortens provins och förädlat material. Det finns fin Björk i polen med. Är det någon som åker förbi ultuna så finns där en allé med björkar från hela Sverige. Från Smygehuk i söder till abisko i norr. Där kan man se hur de olika björkarna beter sig. De rakaste och mest välväxta är de från området runt Uppsala.

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766518
Tåndemåla skrev:Du måste skilja på ortens provins och förädlat material. Det finns fin Björk i polen med. Är det någon som åker förbi ultuna så finns där en allé med björkar från hela Sverige. Från Smygehuk i söder till abisko i norr. Där kan man se hur de olika björkarna beter sig. De rakaste och mest välväxta är de från området runt Uppsala.


Pluggade två år på Ultuna, så den all'en har man sett några gånger.

Av ditt svar om ortens proveniens kontra förädlat material så tolkar jag det som att genetiken har större betydelse än bl.a. ståndortens risk för saltvindar.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766519 Kanske inte salta vindar vindar men sydliga träd kan det nog rå på. Men även förädlat material ser bättre ut längre öster ut. Men det är bara vad jag tycker så det behöver inte vara så.

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

alias  
#766525
Tåndemåla skrev:Kanske inte salta vindar vindar men sydliga träd kan det nog rå på. Men även förädlat material ser bättre ut längre öster ut. Men det är bara vad jag tycker så det behöver inte vara så.


Jag misstror inte dina observationer. Du tillbringar ju många timmar i skogen per år och rör dig över stora geografiska områden.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Årets björkfrö - Manna från himlen?

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766531 Har genom tillköp fått några rena björkbestånd och har nu 3-3,5 ha.
Bilderna visar ett bestånd som jag köpte av grannen för ett par år sedan.
Här stod tidigare gran som blåste ner i stormen Gudrun, var själv med och körde ut allt virket åt honom.
Efter det ville han inte ha gran, utan självföryngrad björk fick komma upp.

Är sedan tidigare röjt en gång och jag har så smått börjat att röja/gallra i det, något lite sent men det ska förhoppningsvis bli skog av det också.
Är bara 7kmfrån havet så saltstänk får det och antagligen ingen vidare kvalite på virket, men lite kubb blir det nog när det är dags att avverka.

Enligt senaste laserscanningen som är gjord i april 2019 var där 86 m3sk.
Ingen jätte tillväxt, men vid denna ålder är det betydligt trevligare skog att vandra i än om det skulle varit granskog.

1659993887_img_20220709_174318(1).jpg

1659993904_img_20220709_200119(1).jpg

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar