Föryngring

Kris i ungskogen enligt haveriutredning

7 inlägg 2444 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Fredrik Reuter  
#659608 Vi ska öka produktionen i våra Svenska skogar men enligt Urban Nilsson på SLU som gjort en djupdykning i ÄBIN-data borde vi först fokusera på bevara den nuvarande tillväxten. Med detta menar Urban Nilsson att läget är kritiskt i Sveriges ungskogar och krisen ligger i att ungskogarna tappar tillväxt på grund av en mix med skadegörare och felbeslut.

Enligt Nilsson är det betestrycket från klövviltet, frost, ej ståndortsanpassad föryngring, törskate, dålig markberedning med mera i en mix som gör att den förväntade tillväxten i ex förädlade plantor minskar.

Det som nu händer är att 25% av de planterade skogsplantorna försvinner innan röjning och anledningen är mixen ovan. Om modellerna för ökad tillväxt ska gälla så ska som exempel en tallplantering minst ha 1.200 vitala tallplantor per hektar för att kunna bilda ett framtida tallbestånd. Enligt ÄBIN-inventeringen kommer max 60% av de inventerade bestånden att klara detta.

Vad vi får är istället en naturlig föryngring mellan de planterade skogsplantorna. Detta ger i och för sig riskspridning och mångfald men enligt SLU så tappar man tillväxt på nationell nivå.

Och det är nog här krisen kan anses ligga. Upp till sex miljoner skogskubikmeter per år kan Sverige tappa om inte ungskogarna sköts optimalt. Det är ~6% av den årliga avverkningen som står på spel och har man räknat med tillväxtökning i skogen kan man bli ganska besviken.

Skogforsk, som tagit upp detta i sin senaste nummer av tidningen Vision har gjort egna hyggesinventeringar och estimerar att 100 miljoner av Sveriges årliga 400 miljoner skogsplantor försvinner efter plantering. Hur de försvinner verkar vara svårt att reda ut då alla inte hittas döda. Men det är illavarslande att det säljs 400 miljoner plantor årligen men bara 300 miljoner blir träd i skogen.

Slarvigt räknat kan det betyda att Sveriges skogsägare tappar 1 miljard kronor årligen i inköpta skogsplantor som inte blir träd.

Vad tror du detta beror på och vad kan vi göra för att bli bättre framgent? Diskutera gärna här i tråden.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Användarvisningsbild

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Fenrir  
#659619 Ny teori: Allt skogsbruk som kräver skötselinsats (markberedning, plantförädling, plantering, skydd mot snytbagge och vilt, röjning, gallring, stubbehandling etc.) är i långa loppet Ebberöds bank om du skriver fram insatt arbete och kapital över omloppstiden, kostnaderna blir högre än intäkterna. Ekonomi, och kvalitet, får man när man avverkar 300-åriga självföryngrad grovskog, och det har vi ju redan gjort.

Avatar Fallback

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Mikael A  
#659649 Tack för att du postar detta. Intressant läsning.
Det låter ju som en väldigt hög siffra med 100 miljoner förlorade plantor men är det en sån katastrof i verkligheten?

Många skogsägare inklusive mig själv planterar ju fulla förband, men för egen del känner jag att variation i bestånden blir mer och mer viktigt. Detta både som en anpassning till klimatförändringarna som inte kommer att gynna t.ex. rena granbestånd i framtiden men även för att bättre anpassa skogen till framtida krav och mer hänsyn till vilt och naturvård.
Mindre luckor i bestånd där självsådd och löv kommer upp bekymrar mig inte speciellt mycket.

Det vore intressant att veta hur skogsforsk egentligen förväntar sig att framtidens skogar ska se ut? Fortfarande granåkrar som drivs med maximal virkesproduktion som mål eller mer klimat och ståndortsanpassat skogsbruk.
Problemet med t.ex högt betestryck är ju inte skogsägarnas fel, utan något myndigheterna inkl politikerna sitter på nyckeln till.

Vilka av de angivna skälen anser skogsforsk att skogsbruket kan påverka och göra annorlunda? Frost, insekter eller betesskador? Alla hyggen passar sig inte att markbereda heller. Undermålig röjning av gräs och hallonris är ju dock sånt som skogsägarna själva får ta ansvar för. Likaså att man planterar i fuktiga partier där plantorna ändå dör av syrebrist.

Vad tycker ni andra? Vad kan vi göra annorlunda?

Avatar Fallback

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#659674 Hur går det med plantorna som ackordssättarna som sätter hysteriskt många plantor om dagen sätter ut? Kommer de överhuvudtaget i marken och i så fall hur?

Användarvisningsbild

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Ove Lindberg  
#659680 Plantering och röjning skall göras på timpenning av människor som kan klockan. Det har jag alltid hävdat
Mvh från Bergslagsskogarna

Avatar Fallback

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Elmhult  
#659688
Fenrir skrev:Ny teori: Allt skogsbruk som kräver skötselinsats (markberedning, plantförädling, plantering, skydd mot snytbagge och vilt, röjning, gallring, stubbehandling etc.) är i långa loppet Ebberöds bank om du skriver fram insatt arbete och kapital över omloppstiden, kostnaderna blir högre än intäkterna. Ekonomi, och kvalitet, får man när man avverkar 300-åriga självföryngrad grovskog, och det har vi ju redan gjort.


Och det lär väl aldrig hända igen? Staten knycker väl sån skog direkt de upptäcker den.

Användarvisningsbild

Re: Kris i ungskogen enligt haveriutredning

Älgfoderodlare  
#659707 Nu utgör ju inget av det som Fredrik räknar upp från SLU's rapport, något problem för mig. Betet då på främst Tall minskar ju då jag har ett mycket stort antal av RASE växter som ej röjs bort i förtid innan Tallen hunnit ur betesbegärlig höjd. Trots att jag bor i Härjedalen så märker jag ju aldrig av några frostskador. Ev. också av den orsaken att mycket lövskärm gynnar Tall o Gran. På värt senaste hygge så tänkte bolaget som högg, att de skulle markbereda o sätta enbart Tall. Men jag sa ifrån då det fanns en lång tvärgående svacka med blötare svartjord rakt över hygget, där både Gran o Lärk trivs bra idag. På de torrare partierna har jag en mix av både planterad o självföryngrad Tall, Contorta samt Lärk o mycket löv. Så fort jag ser en brun kvist / topp åker den väck direkt för att minimera spridning, vilket nog gör att det finns få sjuka träd. Jag grönrisplanterar ju alltid fast jag då gör planteringsrutor med SFI hacka ( = plantan kommer dit den ska ) eller river upp humuset med kratta för att gynna självsådd. Men den viktigaste delen är ju att ALDRIG röja för tidigt ! Det är i ungskogsfasen jag bäst ser vilka träd som börjar bli vinnare i utvecklingen. Det är dom jag anser det bäst att prioritera för att skapa en bra skoglig tillväxt, d.v.s maximera volym / areal !

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).