Föryngring

Föryngring i kärva klimatlägen

7 inlägg 1518 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Föryngring i kärva klimatlägen

Rättselarn  
#623992 Jag har min större skogsfastighet i Norrbottens inland där ett skifte ligger relativt högt, 400 - 480 möh. Boniteten är relativt god i förhållande till vad man kan förvänta sig.

Jag läste rätt noga in mig på Naturkultur för rätt många år sedan. Det låter ju väldigt bra att återväxten kommer naturligt i luckorna och kommer den inte så fyller man på med lite plantor. I det höglänta skiftet finns det ett par bestånd på ca 15 ha där skogen idag är 70 - 80 år och där det är en relativt jämn fördelning mellan tall, gran och björk ca 1/3 av vardera. Skogen är rätt luckig, men det saknas i stort sett återväxt av gran i dessa luckor. Enligt Naturkultur så ska man hjälpplantera vilket jag gjort med 3000 granplantor.

Nu 10 år senare är det mindre än 10 % som är högre än 1 meter, de flesta är knappt större än när jag satte dem. Det var dock inte något fel på plantorna då de jag satte i en solbelyst hyggeskant, ca 30 st, nu är 4 meter höga.

Jag har tidigare fått lära mig att temperatursumman är viktig när man befinner sig i kärvare lägen. Kan någon, tex Lars L, ha en insikt om skugglägen och lägre temperatursumma är problemet och att även gran behöver sol och värme då man bor i ett riktigt vinterland.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

alias  
#623997 Vill du få upp gran så hade jag huggit bort tall och gran och sparat björken som högskärm och markberett med högläggare och planterat i omvänd torva.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

Älgfoderodlare  
#624024
Rättselarn skrev:Jag har min större skogsfastighet i Norrbottens inland där ett skifte ligger relativt högt, 400 - 480 möh. Boniteten är relativt god i förhållande till vad man kan förvänta sig.

Jag läste rätt noga in mig på Naturkultur för rätt många år sedan. Det låter ju väldigt bra att återväxten kommer naturligt i luckorna och kommer den inte så fyller man på med lite plantor. I det höglänta skiftet finns det ett par bestånd på ca 15 ha där skogen idag är 70 - 80 år och där det är en relativt jämn fördelning mellan tall, gran och björk ca 1/3 av vardera. Skogen är rätt luckig, men det saknas i stort sett återväxt av gran i dessa luckor. Enligt Naturkultur så ska man hjälpplantera vilket jag gjort med 3000 granplantor.

Nu 10 år senare är det mindre än 10 % som är högre än 1 meter, de flesta är knappt större än när jag satte dem. Det var dock inte något fel på plantorna då de jag satte i en solbelyst hyggeskant, ca 30 st, nu är 4 meter höga.

Jag har tidigare fått lära mig att temperatursumman är viktig när man befinner sig i kärvare lägen. Kan någon, tex Lars L, ha en insikt om skugglägen och lägre temperatursumma är problemet och att även gran behöver sol och värme då man bor i ett riktigt vinterland.


Nu är ju jag inte Lars L, som säger att ljuset inte har någon betydelse. Men efter att ha stamkvistat de Björkskärmar jag har, verkar då Granen ha tagit en "extra" fart. En del av skärmarna har även en del Tall, som inte verkar hämma Granarnas tillväxt då jag även stamkvistat dom. Jag har växtzon 7, 450 möh. Allt självföryngrat.

Användarvisningsbild

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

Badbollen  
#624034 Vad har du för markfuktighetsklass på beståndet? (Torr, Fisk, Blöt, fuktig mark). Och vad är det för typ av jordmån? Låter som granen inte lämpar sig för marktypen för just detta bestånd. Granen är som Älgfoderodlare skriver, inte ett ljusälskande trädslag såsom björken eller tallen. Direkt solljus har alltså minimal påverkan på granens tillväxt. Vad som avgör tillväxten är istället tillgången på näring och vatten i marken. Ju mer rörligt markvatten, desto bättre näringstransport vice versa. Frostlänta områden brukar vara lågt belägna, eftersom den kalla luften samlas där. Du verkar ha planterat plantorna högt beläget om jag förstå det rätt? Tallen, med sin djupa rötter, skulle möjligen passa bättre på höjderna, eftersom markvattenföringen sker längre ner ju högre upp man är.

Användarvisningsbild

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

Rättselarn  
#624044 Marken är frisk dominerat av blåbär och består av något finkornig morän. Området är backigt med rörligt grundvatten i sluttningarna och myrmarker i lågpartierna. Naturligt växer det en blandskog av tall, gran och björk med en övervikt av gran.

Att jag funderar på temperaturfrågan är att på samma fastighet har jag ett skifte som ligger på 300 möh. Här är det mer typiska tallmarker, men här växer sjävsådd gran upp inne i skuggan i tallskogen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

Lars Lundqvist SLU  
#624056
Rättselarn skrev:Nu 10 år senare är det mindre än 10 % som är högre än 1 meter, de flesta är knappt större än när jag satte dem. Det var dock inte något fel på plantorna då de jag satte i en solbelyst hyggeskant, ca 30 st, nu är 4 meter höga.

I den solbelysta hyggeskanten är konkurrensen från beståndet betydligt lägre, du har snabbare snösmältning och uppvärmning av jorden på våren och därmed en längre växtsäsong.
Granplantorna inne i skogen uppför sig precis som väntat. Du kanske uppfattar skogen som luckig men se det ur de större granarnas perspektiv - är skogen luckig då? Eller finns det större träd mest överallt?

Vi skapade luckor, 10 m radie, inne på några av demonstrationsytorna i Bielite, i närheten av Saxnäs. Det var 1989. Det har knappt hänt nånting i de luckorna. På Mats Hagners egna ytor med Naturkultur uppför sig plantorna som dina har gjort.

Försöka få till en björkskärm är ett alternativ. Slutavverkning, bra markberedning och plantering ett annat. En av fördelarna med att slutavverka är att du slår ut stora delar av mykorrhizasvamparna, vilket gör att mer kväve blir tillgängligt för granplantorna.

Användarvisningsbild

Re: Föryngring i kärva klimatlägen

Rättselarn  
#624109 Tack för svaret Lars.

Nej, ur den uppvuxna skogens synpunkt är skogen inte särskilt luckig. Luckorna är i flertalet fall ca 10 - 15 meter breda och ca 50 meter långa. Jag är inte så bekymrad över att få upp återväxten, utan planteringen av gran var mer en test. På ett sätt är det synd att Naturkultur inte verkar fungera, men jag har inte sett något av det även på ett par andra bestånd i annat läge.

Det bestånd som jag hjälpplanterat slutavverkades i slutet av 1930-talet. Området lämnades uppenbart till "fri utveckling" vilket ledde till att det fanns ca 50 % björk där när jag köpte det för 20 år sedan. Björken stod otroligt tätt 7 - 10 meter hög och "tre kvistar i topp". En tredjedel hade självdött, men innan dess trängt ut de tallar och granar som kunde ha växt i stället. Det är då intressant att jämföra med rågrannen där samma ungskog röjdes i början på 1960-talet. Här kan man i praktiken se effekten av röjning eller "fri utveckling". Man behöver inte lägga ner någon möda på att leta efter rågången och grannen har en betydligt högre virkesvolym trots att starten var exakt densamma.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).