Föryngring

Satsa på frötall

18 inlägg 4933 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Satsa på frötall

Torbjörn Johnsen  
#600143 Hösten och vintern är föryngringsavverkningarnas tid. Innan man bestämt sig för hur man ska hugga eller spara så finns det möjligheter att påverka mer än man tror inför kommande föryngring. En sak som förvånar mig är att användningen av fröträd har minskat så kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens återväxtinventeringar är minskningen tydlig.

1576231833_skärmavbild_2019-12-13_kl._10.27.45.png


Jag tycker att det finns starka skäl att spara fröträd när man avverkar skog på friska eller torrare marker. Även om man planerar att plantera hygget efter avverkningen. Här är några av skälen. Fyll gärna på med fler som jag har missat eller glömt:

1. Fröträden bidrar till att det blir fler plantor per hektar (även när du föryngrar med plantering eller sådd)

2. Även om älgen betar sönder många plantor blir det fler kvar som klarar sig

3. Självsådd tall bidrar till blandskog i granplanteringar (det är lättare att blanda tall och gran än löv och gran på friska/torra marker)

4. Tallen växer bra på de flesta skogsmarker (utom de allra bördigaste)

5. Riskspridning 1: Tall klarar torka och värme bättre än granar i ett varmare klimat

6. Risksperidning 2: Man får en blandning av fördädlade plantor (plantering eller sådd med förädlat frö) och plantor av lokal proveniens

7. Fler stammar per ha i ungskogsfasen ger bättre kvalité (smalare årsringar och klenare kvist)

8. Fröträden skuggar och skyddar plantorna mot vårfrost

9. Man får fortsatt virkestillväxt på marken under plantskogsfasen. En fröträdställning kan producera en betydande volym värdefullt virke innan de tas bort (5-7 år?).

10. En fröträdsställning eller tallskärm skyddar även hyggeskanterna som inte utsätts för lika hård vind eller uttorkning

11. Fröträd kan minska angreppen av snytbagge eftersom de även anses göra näringsgnag i tallkronorna.

12. Minskad vegetation och gräskonkurrens på hygget

13. Minskat näringsläckage från hygget

14. Det är snyggt att se på och ger en trevlig landskapsbild

15. Man kan hävda att man kör med hyggesfritt skogsbruk :-bd

Det finns en grundläggande faktor dock och det är att det nästan på alla marker (utom de allra torraste) behövs markberedning för att få upp självsådda plantor.

Fröträd kan under gynnsamma förhållanden fungera som enda föryngringsåtgärd och då blir den ju ganska billig jämfört med att plantera eller så med förädlat frö. Min tes är dock att fröträd borde användas mer generellt för att få upp mer tall även där man planterar eller sår. Det blir ett sätt att använda både hängslen och livrem och det gynnar etableringen av mer tallskogar. Något som är nödvändigt för att klara viltproblematik och klimatförändringar. Självsådd tall kan även bidra till mer blandskog. Framför allt barrblandskog med gran.

Skogskunskap har lite information om föryngring under fröträd (naturlig föryngring) och den hittar ni här. Observera dock att den informationen avser när endast naturlig föryngring används. Jag menar att man borde spara fröträd överallt där det går även när man planterar eller sår (utom på de bördigaste markerna).

Anledningen till att användningen av fröträd minskar är väl att metoden även har sina nackdelar. Nackdelar som ändå är små om man jämför med fördelarna. Några av de som anförs är:

-Frötallar blåser lätt ner och skapar extra arbete att ta vara på (ger lägre netto än att hugga dem vid slutavverkningen)

-Det blir mindre virke vid slutavverkningen (för att mer lämnas kvar)

-Det är svårare att markbereda under fröträd

Kan vi hoppas på en renässans för fröträd och tallskärmar eller vad tror ni?   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Satsa på frötall

isteskog  
#600145 När inte ens inspektorerna i mitt område (Mellanskog) förordar frötall på markerna härikring där kanske Sveriges bästa tallkvaliteér finns, så tror jag inte på någon renässans för fröträd och tallskärmar .... 🙃

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

0470  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#600182 Men jag tror på frötall, för det känns som det enda sättet att få en tallföryngring idag. Om man köper tallplantor så kan man lika gärna öppna kartongerna och ställa ut dom på hygget och låta älgarna äta ur lådan. 😉

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Torbjörn Johnsen  
#600186 Maskinell sådd med markberedaren, under fröträd. Kan bli en vinnarmetod?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Lillesves  
#600189 Varför behövs det markberedas ?

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

halvproffs  
#600193
Lillesves skrev:Varför behövs det markberedas ?


Magra tallmarker typ hedar,åsar osv behövs inte markberedas. Blir mer än väl med plant.

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Torbjörn Johnsen  
#600199
Lillesves skrev:Varför behövs det markberedas ?


För att tallfröna måste hamna i mineraljord om de ska gro och klara den första tiden. Hamnar de i humuslagret så är stor risk att fröplantan torkar ut och dör innan rötterna nått ner till mineraljorden. Om de gror alls. Undantaget är, som Halvproffs skriver de torraste markerna men även de fuktigaste.e Ett alternativ till markberedning kan vara bränning. Det är tallens naturliga föryngringssätt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Samlarn  
#600223 Har områden både med och utan markberedning och det växer på båda. Lite snabbare återväxt med markberedning men fulare.

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Lillesves  
#600226 Ja, okej. Anledningen till att jag frågar är att jag är skeptisk till markberedning. Har ett litet bestånd som är föryngrat med frötall och det vart hundratals plantor per kvm utan beredning. Kan inte säga att det är varken torr eller fuktig mark.
Kanske är så att viltet trampar ner fröna i jorden så att det gror bättre på så vis :smile:

Avatar Fallback

Re: Satsa på frötall

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#600251 Kör på Torbjörns metod. Lämnar fröträd på tallmarker och markbereder. På granmarker lämnar jag också enstaka frötallar om det finns några. De kan bidra med lite variation i trädslag. Lite skugga och är fina att se på. Ofta kan de få stå kvar som evighetsträd. Blåser de ner så må det vara hänt. Lite död ved är bra.

Avatar Fallback

Re: Satsa på frötall

Tralsmo  
#600265
Skogsola skrev:Kör på Torbjörns metod. Lämnar fröträd på tallmarker och markbereder. På granmarker lämnar jag också enstaka frötallar om det finns några. De kan bidra med lite variation i trädslag. Lite skugga och är fina att se på. Ofta kan de få stå kvar som evighetsträd. Blåser de ner så må det vara hänt. Lite död ved är bra.Helt klart rätt metod.
Ja kör den me och det funkar bra.

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#600266 Jag lämnar tall på alla mina avverkningar så jag ökar överlevnaden på de planterade plantorna så mycket. Även om jag inte markberedning eller inte.
Detta pga du får ett jämnare klimat. Frost/skugga. Klart lägre gräsväxt tillväxt. Och under frötallar minimala snytbagge skador. Detta då snytbaggen betar både i toppar och på ytliga finrötter på frötallarna. Det även kan bli någon självföryngring tall är bara ett plus men inte det som gör att jag lämnar en skärm av tall. Det ger även en högre överlevnad av bärris om det finns.

Avatar Fallback

Re: Satsa på frötall

JoTh  
#600267
Torbjörn Johnsen skrev:
Lillesves skrev:Varför behövs det markberedas ?


För att tallfröna måste hamna i mineraljord om de ska gro och klara den första tiden. Hamnar de i humuslagret så är stor risk att fröplantan torkar ut och dör innan rötterna nått ner till mineraljorden. Om de gror alls. Undantaget är, som Halvproffs skriver de torraste markerna men även de fuktigaste.e Ett alternativ till markberedning kan vara bränning. Det är tallens naturliga föryngringssätt.


För att tallfröna måste hamna i mineraljord om de ska gro och klara den första tiden. Hamnar de i humuslagret så är stor risk att fröplantan torkar ut och dör innan rötterna nått ner till mineraljorden. Om de gror alls. Undantaget är, som Halvproffs skriver de torraste markerna men även de fuktigaste.e Ett alternativ till markberedning kan vara bränning. Det är tallens naturliga föryngringssätt.[/quote]

En skonsam och enkel metod jag beskådat på svagare tallmark med fina förhållanden på ytstrukturen, där frötrallar sparades var att det släpade ett skotarband i en kedja fäst i skotarens dragkrok.
För att inte nöta sönder för hårt vid avlägget tog de bara tag i bandet med gripen och lyfte upp bandet när de körde ut i tomma igen där de redan hade kört.
Samtidigt som de körde mest lite över allt, så det mesta blev påverkat.

Så här en 15 år senare är det en riktigt fin föryngring på den platsen, och det blev inte så våldsamma ingrepp.

Avatar Fallback

Re: Satsa på frötall

alias  
#600331 Vid mindre hyggen - tag hjälp av vinden!

Prioritera att ställa frötallar i den förhärskande vindriktningen.

Om jag sparar lite glest med frötallar för att få en viss inblandning i markberedningsfårorna i granplanteringarna så försöker jag i första hand att spara vettiga träd i hyggets västra och södra kant, då sydvästvindar är vanligast förekommande här.

För min del känns det rätt meningslöst att ställa fröträd i norra eller östra kanten av ett hygge.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Satsa på frötall

DagL  
#600345 Kompletterande synpunkter: Kombinerar man fröträd och plantering (eller sådd) kommer några av de planterade träden att skadas/dö vid avverkning av fröträden, Risken stor att fröträd blåser omkull. Väntar man länge att ta bort fröträden får de en negativ konkurrenseffekt. Fröträd bidrar till föryngring om planteringen misslyckas och räddar ofta beståndet (tillräckligt många huvudplantor). Plantering ger oftast betydligt snabbare föryngring och kortare tid med låg tillväxt under etableringen. Självsådd blir ofta luckig. Det är en merproduktionsvinst med minst 10% i framtida uttag att plantera med förädlade plantor (nästan alltid förädlat för tall), och denna förädlingsvinst blir snart större när nyanlagda fröplantager börjar producera. Men förutsatt att planteringen lyckas förstås. Fröträd kan orsaka större röjningsbehov.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).