Föryngring

Kan tillväxten i Kronoberg ökas med 68%? Röjning nyckeln

1 inlägg 1599 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kan tillväxten i Kronoberg ökas med 68%? Röjning nyckeln

Torbjörn Johnsen  
#532330 SLUs sydsvenska skogsforskning i Alnarp deltar i ett europeiskt forskningsprojekt, Alterfor, om att öka tillväxten av skog och biomassa. Den svenska delen av projektet tog Kronobergs län som exempel och satte upp tesen att skogsproduktionen kan öka med 68% t o m 2110, d v s om ca 90 år. Man satte upp ett antal teser som man sedan har testat och simulerat utfallet av:

-God skogsvård med bättre föryngringar, ordentliga röjningar och ståndortsanpassning, inte minst genom att plantera tall på den mest lämpade marken. Idag blir det ofta gran på grund av problem med älgbete.

-Granplantor som tagits fram genom somatisk embryogenes. De växer 30 - 40 procent bättre än oförädlade plantor. Tekniken går ut på att massföröka de bästa av de bäst förädlade plantorna.

-Återkommande gödslingar av tallskogen. Idag görs ingen gödsling på grund av Skogsstryelsens ”allmänna råd”.

-Föryngring med hybridlärk på en fjärdedel av den bättre marken. Hybridlärken antas växa 30 procent bättre än granen och kan slutavverkas efter 40 år.


Utgångspunkten har varit att avsättningarna för naturvård är de samma som idag men att certifieringen kräver ytterligare några procents hänsyn.

Det som ger störst effekt är bättre röjning som har en potential att öka produktionen med 10% liksom att använda förädlade plantor (ger också 10%). Slutsatsen är att det går att göra mycket men att utmaningen ligger i att få med sig skogsägarna på tåget.

Läs hela pressmeddelandet från SLU Alnarp om projektethär.   TS
Arevo
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).