Föryngring

Föryngringarna blir allt bättre - fler blir godkända

1 inlägg 3188 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Föryngringarna blir allt bättre - fler blir godkända

Torbjörn Johnsen  
#477514 Skogsstyrelsen presenterar sin kvalitetsundersökning över landets föryngringar och konstaterar att resultatet blir allt bättre där allt större arealer uppnår miniminivån för att klassas som en godkänd föryngring:

Andelen föryngringsareal som uppskattas överstiga kraven i skogsvårdslagen vad gäller
antal huvudplantor och andel luckighet, har under mer än tio år legat kring 80 procent.
De senaste årens resultat pekar dock mot att föryngringarna har förbättrats och
når nu i medeltal 90 procent. Resultatet redovisas på säsongen 2016/2017 men utgör
treårsmedelvärde för inventeringarna utförda under perioden 2013/2014-2016/2017.
Ökningen är bred och kan skönjas i alla landsdelar. Högst resultat uppvisar Götaland
på 93 procent. Därefter följer Svealand och Norra Norrland på 91 procent och Södra
Norrland på 88 procent.


1508488949_skärmavbild_2017-10-20_kl._08.34.58.png


Det finns en rapport där ni som vill kan grotta ner er i siffrorna men jag gör en kort sammanfattning i punktform här nedan av de viktigaste resultaten. Rapporten redovisar resultatet för den senaste inventeringen (treårsmedelvärden från säsongerna 2013/2014 - 2016/2017) men jämförelsen här nedan är från säsongen 1999/2000 fram till idag.

Jämfört med hur situationen såg ut i början och mitten på 70-talet så måste man säga att det har blivit väldigt mycket bättre. Då, efter DDT-förbudet låg andelen godkända föryngringar runt 50% av den avverkade arealen.

Här kommer sammanfattningen:
Stark ökning av antalet godkända föryngringar i hela landet. Mest ökar Svealand från 66 till 91%.

Idag är det marginell skillnad mellan föryngringsresultaten hos de enskilda skogsägarna och övriga (bolag, staten m fl.) 1999 var skillnaden större.

Andelen av hyggesarealen som föryngras med plantering har ökat från 64% till 82%. Skillnaden är ännu större hos de enskilda ägarna.

1508488949_skärmavbild_2017-10-20_kl._08.53.19.png


Andelen av hyggesarealen som föryngras med naturlig föryngring har minskat i motsvarande grad från 33% till 11%. Även här är skillnaden störst hos de enskilda skogsägarna (från 41% till 15%).

Sådd ger lika bra föryngringar som plantering men det är bara några procent av hyggesarealen som föryngras med sådd. I Götaland ingenting alls enligt rapporten.

Föryngringsåtgärden för soffliggarna, d v s "Ingen åtgärd" ger allt bättre föryngringsresultat. Från endast 20% som uppnår godkänd nivå till 63%. Kraftig förbättring efter 2012/2013. Det är dock endast några få procent av avverkningsarealen som föryngras med denna ickemetod. Mest i Götaland.

1508488949_skärmavbild_2017-10-20_kl._08.35.27.png


Andelen av avverkningsarealen som markbereds innan den planteras minskar i Götaland. Från 81% av den planterade arealen till 68%. Däremot ökar markberedningen på den andel av avverkningsarealen som föryngras naturligt i Götaland. Från 48 till 69% av den självföryngrade arealen. Ökningen är radikal efter 2013/2014.

I Svealand har andelen av den planterade arealen som markbereds istället ökat kraftigt. Från 64% till 88% av den planterade arealen.

I södra och norra Norrland markbereds i princip all areal som planteras.

I Norra Norrland minskar andelen markberedningen på den areal som självföryngras. Från 75% till 45% av de självföryngrade arealen. Minskningen är radikal efter 2013/2014.

Antalet huvudplantor av tall och gran ligger stadigt men ökar något. Ca 1000 plantor/ha och trädslag.

Antalet huvudplantor av björk ökar mer än barrplantorna. Även huvudplantor av övrigt löv ökar också men de står endast för några få plantor per hektar.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).