Föryngring

Ekföryngring

19 inlägg 4158 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ekföryngring

halvproffs  
#32302 Hej skogsbröder. Eken har ju haft sin nordgräns vid Dalälven men icke så längre. På ett ca 3ha stort område har jag fått ett ganska stort uppslag av ekplantor. Den största är nu ca 5m hög och har växt lika fort som övrigt löv. Har ingen tidigare erfarenhet av ek då det ej funnits några.
Frågorna är: Är det någonting att satsa på? Röjning? Skötsel? mm. Nu är ju dom typ buskiga med spretiga grenar, och även flerstammiga. Allt av intresse som det brukar stå i annonser.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback
Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#32719 Makalöst att inte alla dessa sydstatare i Sverige kan något om ekskogskötsel.

Avatar Fallback
Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#32725 Ek? Vi odlar bara gran här nere... ;-)

Avatar Fallback
Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#32752 På mina magra marker växer inte mycket ek, men jag vet såpass mycket som att om man gallrar för hårt så blir det vattenskott - små grenar som växer ut lite varstans på stammen och fördärvar kvalitén.

För en del år sedan gav skogsstyrelsen gratis rådgivning om skötseln av adellöv. Gäller inte det fortfarande?

Avatar Fallback
BMC  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#32773 Hej, har ekarna självföryngrat sig och kommit upp över älgsäker höjd har du ju kommit förbi det svåra stadiet.
jag hade utnyttjat det som nu kommit så här långt.
Gå in på http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/T ... 17657.aspx
och läs om hur du röjer fram huvudstammarna.
År de fem m höga skall du ha ca 4500 till 6000 stammar/ha, dvs 1,3-1.5 m mellan stammarna.

Ekskötsel är kanske lite mer tidskrävande än tex granskötsel men skogen är ju lite trevligare att vistas i och tre ha är ju en lagom stor bit att börja träna på.

Sedan om de ger bättre betalt än gran är väl tveksamt, men pengar är ju inte allt.

Det viktigaste är väl att de inte får stå för trångt, eftersom det minskar andelen grönkrona (vilken skall vara minst 60% av trädets höjd).
Och som sades innan blir det för glest bildas vattskott vilka man i sin tur får stamkvista bort för att få kvistfria stammar vilket ger bäst pris.Lycka till
BMC

Användarvisningsbild
halvproffs  
#32788 Älgsäker höjd? Äter dom inte barken på ek som på tall? Tack för adressen till skogsforsk, men där står det mest om rena ekföryngringar och jag har tall, gran, björk, rönn och ek i en salig blandning. För min del så är det kul att få ett nytt trädslag på markerna så det är inte för pengarna.

   TS
Avatar Fallback
BMC  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#32809 Det stora problemet som jag ser det är att älgarna betar alla småplantor som kommer upp. Topparna betas av och som resultat skjuter plantan ett nytt skott och förutom att plantan avstannar i växten så innebär det att det nya skottet som växer ur kommer att växa horisontellt till att börja med vilket ger en krokig och snedvuxen stam.
Jag har inga problem med att älgarna gnager på ekstammarna -det har jag däremot på granarna som står bredvid.

Att trädslagen står blandat är inga problem, efterhand som träden närmast din utsedda huvudstam börjar skugga eller växa in i ekens krona gallrar man bara bort den. Så om detta träd är en gran eller bok spelar ingen roll, gran är kanske till öch med att föredra eftersom den inte är så bred i toppen, samtidigt som den skuggar ekstammen och därmed hindrar vattskotten att bildas.

En annan indikator på att de står lite glest är om det börjar växa gräs bland träden, då är det för liten grundyta, dvs marken producerar inte för fullt..
Det är detta ständiga bortgallrade av konkurerande stammar som innebär lite merarbete jämfört med granodling som man gallrar två eller tre gånger under sin livstid.

Man räknar med att man bör göra detta var femte år för att det inte skall "växa ifrån" dig.

Ekar skall stå tätt under de första åren - ungefär som dina, för att sedan efterhand gallras ut till ca 12-15 m avstånd de sista åren innan avverkning (ca 150 år).

Priset på ektimmer stiger markant över 30cm diameter så man måste nästan upp i över 100 års ålder.
Så de träden tex gran etc som står mellan dina blivande huvudstammar kömmer att kunna bli rätt stora innan de avverkas.

Nackdelen är bla att man inte får ihop så stora volymer av ektimmer vid gallringar eller avvekningar.
Det är dock inte så stora krav från köparen som tex graninköparen på att man skall ha minst 10m3.
Det finns även en del så kallade "ekmejeri" (tror jag de kallas) dvs ett flertal skogsägare samlar ihop sina ekstockar på ett ställe där timmerbilen kommer och hämtar dem.
Alternativet är kanske att leta upp ett lokalt sågverk eller snickare som köper mindre volymer.


BMC

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Nyborg  
#726456 Kapar tråden! Har fått tag i en massa ekollon som jag tänkte använda vid en föryngring. Kan jag förvara dessa tills våren kommer eller måste jag få ner dem i jorden direkt? Jag har tänkt använda dem på ett område där jag ska avverka granen i vinter och sedan markbereda? Tänker mig att det efter markberedning förutom dessa ekar även kommer upp en massa annat, kanske även tall (frön) och flertalet andra lövträd. Tanken är väl inte i första hand produktion, utan att få en blandskog. Blir nog antagligen ett flertal röjningar för att premiera det som jag vill ha. Kul att prova om det fungerar! /Johan 🌲 🌳 😀

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

SkogsBasse  
#726493 Jag precis läst på om detta och kan rekommendera https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-10-skotsel-av-adellovskog.pdf

Där står så här om lagring:
För lagring skall vattenhalten inte understiga 40–50%, luftfuktigheten
skall vara mycket hög och lufttemperaturen någon minusgrad. Det är svårare
att lagra ekollon jämfört med frön av ask eller bok. Den höga fukthalten le-
der till risk för svampangrepp. Därför bör ekollon värmebehandlas löpande
under insamlingen och efterbehandlas med fungicid. Ekollon är generellt
mycket känsliga för uttorkning och för bra groning bör de dessutom fuktas
upp före sådd.

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Nyborg  
#726496 Lät besvärligt... vad händer om man kastar ut en mängd ollon redan nu och sedan avverkar skogen? Kan de gro på något sätt? Har ju en del ekuppslag på andra ställen där det inte har varit några ekar vid avverkning..

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Älgfoderodlare  
#726505
Nyborg skrev:Lät besvärligt... vad händer om man kastar ut en mängd ollon redan nu och sedan avverkar skogen? Kan de gro på något sätt? Har ju en del ekuppslag på andra ställen där det inte har varit några ekar vid avverkning..


Jag har lite erfarenhet av dina båda frågor o på olika ställen. Jag bodde o ägde skogsfast. i Norduppland i början på seklet. När det gällde Ek o dess sätt att föryngra sig, blev jag både förvånad o förundrad över en sak. Inne på Marma skjutfält, på ren sandmark, gjordes en gallring i 25 - 30 Tallskog. Mitt i denna gallring kom under de nästa påföljande åren på olika platser, nya plantor av Ek. Då jag redan ägde en del fast. i Härjedalen, så tänkte jag ta några plantor på prov o flytta dit upp. Till min förvåning så kunde Ekollonet ligga så djupt som 7 -8 cm ner i marken o hade börjat gro när det blev tillräckligt ljust i den nygjorda gallringen. Plantorna satt oftast i en cirkel med en diam. på 8 - 10 m, vilket antydde att det långt tillbaka stått en Ek där, men att den varit borta i då uppskattningsvis ca. 30 år. Så att de överlevt o klarade att gro efter så lång tid var mycket märkligt. Att Ekollonen skulle vara gömda av djur, kan nog uteslutas, beroende på plats, mängd o utseende av föryngringen. Innan gallringen gjordes, hade vi gått på just dessa marker i flera år o plockat svamp. O under den tiden fanns inga plantor.
När det sen gäller sådd av Ekollon, så kanske man inte ska gå o " kasta" ut dom. Att de är svåra att lagra är känt. Så det som fungerat för mig, nu när jag tar Ekollon från Mora o flyttar till Härjedalen. Det är att jag torkar dem efter insamlingen i någon vecka tills de blir bruna i skalet. Då lägger jag dom i ljummet vatten i 2 dygn. Sen planterar jag ut dom där de ska växa. Gör planteringsrutor o sätter 2 -3 ollon i varje ruta. Har haft få avgångar på detta sätt. Stratifieringen sker då naturligt. Kan tänka mig att det borde gå lika bra innan en planerad avverkning. Men då kanske man ska plantera mellan planerade stickvägar för bästa resultat. Det är mina erfarenheter så här långt norrut. Du borde kunna t.o.m. ha bättre förutsättningar att lyckas. Alt. så kan man sätta dom på annan plats i avvaktan på groning, typ i åker eller odlingslåda o vänta med att flytta ut dom till efter avverkning. De ska nog inte odlas i kruka inomhus, med tanke på att de börjar utveckla en pålrot ganska omgående. Så på friland där man lätt kan ta upp hela plantan innan flyttning kan vara ett tips.
Man planterar sen som en barrotsplanta där det blir lämpligt o man kan ju efter avverkning lättare välja bäst växtplats. Så har man tid o lust så har det fungerat mycket bra för min del.

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Nyborg  
#726508
Älgfoderodlare skrev:
Nyborg skrev:Lät besvärligt... vad händer om man kastar ut en mängd ollon redan nu och sedan avverkar skogen? Kan de gro på något sätt? Har ju en del ekuppslag på andra ställen där det inte har varit några ekar vid avverkning..


Jag har lite erfarenhet av dina båda frågor o på olika ställen. Jag bodde o ägde skogsfast. i Norduppland i början på seklet. När det gällde Ek o dess sätt att föryngra sig, blev jag både förvånad o förundrad över en sak. Inne på Marma skjutfält, på ren sandmark, gjordes en gallring i 25 - 30 Tallskog. Mitt i denna gallring kom under de nästa påföljande åren på olika platser, nya plantor av Ek. Då jag redan ägde en del fast. i Härjedalen, så tänkte jag ta några plantor på prov o flytta dit upp. Till min förvåning så kunde Ekollonet ligga så djupt som 7 -8 cm ner i marken o hade börjat gro när det blev tillräckligt ljust i den nygjorda gallringen. Plantorna satt oftast i en cirkel med en diam. på 8 - 10 m, vilket antydde att det långt tillbaka stått en Ek där, men att den varit borta i då uppskattningsvis ca. 30 år. Så att de överlevt o klarade att gro efter så lång tid var mycket märkligt. Att Ekollonen skulle vara gömda av djur, kan nog uteslutas, beroende på plats, mängd o utseende av föryngringen. Innan gallringen gjordes, hade vi gått på just dessa marker i flera år o plockat svamp. O under den tiden fanns inga plantor.
När det sen gäller sådd av Ekollon, så kanske man inte ska gå o " kasta" ut dom. Att de är svåra att lagra är känt. Så det som fungerat för mig, nu när jag tar Ekollon från Mora o flyttar till Härjedalen. Det är att jag torkar dem efter insamlingen i någon vecka tills de blir bruna i skalet. Då lägger jag dom i ljummet vatten i 2 dygn. Sen planterar jag ut dom där de ska växa. Gör planteringsrutor o sätter 2 -3 ollon i varje ruta. Har haft få avgångar på detta sätt. Stratifieringen sker då naturligt. Kan tänka mig att det borde gå lika bra innan en planerad avverkning. Men då kanske man ska plantera mellan planerade stickvägar för bästa resultat. Det är mina erfarenheter så här långt norrut. Du borde kunna t.o.m. ha bättre förutsättningar att lyckas. Alt. så kan man sätta dom på annan plats i avvaktan på groning, typ i åker eller odlingslåda o vänta med att flytta ut dom till efter avverkning. De ska nog inte odlas i kruka inomhus, med tanke på att de börjar utveckla en pålrot ganska omgående. Så på friland där man lätt kan ta upp hela plantan innan flyttning kan vara ett tips.
Man planterar sen som en barrotsplanta där det blir lämpligt o man kan ju efter avverkning lättare välja bäst växtplats. Så har man tid o lust så har det fungerat mycket bra för min del.

Det lät bra! Ska prova båda alternativen. Hur torkar du dem? I rumstemperatur eller varmare? Eller kallare?

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Älgfoderodlare  
#726539 Jag har torkat dom inne i rumstemp. Känner man på dom så ska de nog bli lite hårda o "skrumpna" i skalet. För när man då sen lägger dom i ljummet vatten verkar fukten lättare gå in till kärnan o mätta den. Men i vattnet har jag dom max någon dag innan planteringen så att de ej börjar torka igen med risk för mögel etc. Ev. så kan man nog ha dom lite svalare om man behöver tid fram till planteringen. Jag har som oftast haft mindre tid innan det börjat frysa på o Ekollonen har varit mogna o fallit av. Har kollat nu i dagarna o de är inte det än här uppe. Ska utöka själv med lite till o har även lovat bort en del. Vi kan ju återkomma till våren igen o se hur det har gått.

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Amatörhuggare 62  
#726543 Vildsvinen äter inte, dom upp allihop ??
Jag har 5 hektar, ren Ek.
Men det finns, inte en ny planta. Sedan svinens intåg. Ollonår trynar dom runt. Som sjutton.

Användarvisningsbild

Re: Ekföryngring

Nyborg  
#726572 Har inte sett några spår efter grisar på min mark. Men det är väl bara en tidsfråga....

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).