Sida 1 av 1

Effektivare föryngring med bättre helhetssyn?

Postat: tor 23 mar 2017, 14:29
av Torbjörn Johnsen
Skogforsk gör nu en studie om hur man kan optimera anläggningen av nya skogsbestånd med hjälp av större helhetssyn. Man har börjat med att intervjua representanter för det "operativa skogsbruket" och där kommer man bl a fram till att:

Plantering är idag det vanligaste sättet att etablera ny skog och då ingår vanligtvis markberedning, plantering och röjning i skogsvårdskedjan. Kostnaderna för skogsvården är relativt höga och kostnadsutvecklingen har på senare år dessutom varit mindre gynnsam än för avverkning.

Det är viktigt att bryta den här kostnadstrenden, samtidigt som kvaliteten i föryngringarna måste bibehållas eller höjas, t.ex. genom att öka andelen överlevande plantor.

Men när ett bestånd ska anläggas prioriteras idag lägsta möjliga kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd istället för att se till kostnaden för hela beståndsanläggningskedjan.


Skogforsk identifierar några svårigheter och hinder som idag motverkar en helheltssyn:

- skogsvårdens status är låg jämfört med t.ex. virkesanskaffning, vilket leder till en kort planeringshorisont.

- skogsbrukets upphandlingar, planering samt ekonomiska styrning och redovisning är inte anpassad för en helhetsstrategi.

- det finns dålig tillgång till rätt resurser, t. ex. olika markberedningsaggregat för olika marktyper.


Det kan ju vara intressant i sammanhanget att funder över om dessa svårigheter och hinder, framför allt den andra punkten att "upphandling, planering och ekonomisk styrning inte är anpassad för en helhetsstrategi" även kan påverka annat än föryngringsarbetet? Vad tror ni?

Läs Skogsforsks presstext här

Re: Effektivare föryngring med bättre helhetssyn?

Postat: tor 23 mar 2017, 15:00
av Peteflamingstar
Jag reagerar lite på frasen "Kostnaderna för skogsvården är relativt höga", ja förväntar sig Skogforsk att utförarna ska jobba helt gratis? Så länge inte helmekaniserad plantering och röjning ersätter folk så kan man väl inte precis sänka redan låga löner.

Re: Effektivare föryngring med bättre helhetssyn?

Postat: tor 23 mar 2017, 15:29
av isteskog
Noggrann etablering av föryngringen är nog det viktigaste. Skiter det sig i början är det bara att börja om eller ha ett sämre utgångsläge för kommande åtgärder. :ugeek: