Föryngring

Sådd av tall utan markberedning

17 inlägg 20996 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Sådd av tall utan markberedning

Losec  
#434891 Har avverkat ett granbestånd (G30) som nu ska föryngras. Vill framöver få mer av ett blandbestånd och har därför sparat de få björkar samt merparten av de tallar som fanns. Avdelningen är relativt kuperad med en gruskulle som jag är lite sugen på att försöka så tall på blandat med planterad gran. Just här finns inga lämnade tallar.

Någon som har sått utan markberedning? Är det möjligt och i så fall vad har ni använt för verktyg. Det är inga stora områden det handlar om, kanske 0,5ha.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Användarvisningsbild

Re: Sådd av tall utan markberedning

halvproffs  
#434931 Planterad gran får ju ett försprång gentemot tallfröet som behöver allt ljus den kan få så det är inte möjligt att det blir bra. Tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Sådd av tall utan markberedning

Kse  
#434936 Vid sådd i markberedning skulle jag rekommendera att ta ner all vegetation ovanför skoskaften, att lämna kvar björk och tall plantor eller tom. plantera gran gör att fröna får det tufft.
Utan markberedning är det en rejäl chansning, köp en trisslott istället. :wink: Att lägga fröna direkt i mossan funkar sällan eller aldrig.

Är det verktyg för själva sådden du tänker på? Iom. att det är så pass små arealer så funkar det bra med en PET flaska där du gör lite hål i locket så att du kan strössla ut fröna.
Finns en mängd olika såddapparater, har du väldigt lätta marker med tunt humustäcke så skulle jag rekommendera en liten räfsa med inbyggd såddapparat som jag vet att iaf. Skogma säljer.
Detta blir ju en typ av markberedning, vid tjockare humus, avstå.
Det blir som att så enkronor och hoppas att det växer upp tallkronor. :wink:

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

isteskog  
#434938 Låter som lite väl bördig mark för att tallen ska få någon kvalitet. Är du ute efter blandskog bara, så skulle jag plantera gran på allt, förutom gruskullen, där skulle jag plantera tall. Björken kommer ändå, så den behöver inte planteras. :smile:

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

j-eg63  
#434950 Vore nog bättre köpa plantor istället för frö större chans du lyckas

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Losec  
#434985 Tackar för svaren:
Tanken är att sätta granplantor över hela hygget men att sätta med större lucka just i gruskullen och där så tallfrö mellan plantorna. Fick iden från Skogspodden, dom gör det konsekvent även upp på G32.
Min fråga avseende verktyg gällde för att få fram såpunkter, alltså hacka eller motsvarande för att göra en "fläckvis markberedning"

   TS
Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Anse  
#454218
Losec skrev:Tackar för svaren:
Tanken är att sätta granplantor över hela hygget men att sätta med större lucka just i gruskullen och där så tallfrö mellan plantorna. Fick iden från Skogspodden, dom gör det konsekvent även upp på G32.
Min fråga avseende verktyg gällde för att få fram såpunkter, alltså hacka eller motsvarande för att göra en "fläckvis markberedning"


Hej, hur har det gått?

Har också blivit inspirerad av skogspodden och var faktiskt på deras exkursion i Vassemåla igår (lördag 6/5). Där visade de ett bestånd som hade avverkats innan de själva köpte det, och det var lämnat frötallar på det.
För att hjälpa självföryngringen gjorde en fläckvis maskinell markberedning, gran planterades och det såddes tallfrö, med lite graninblandning, mellan granplantorna. Detta gjordes alltså några år efter avverkningen. Beståndet såg väldigt bra ut, var endast lövröjt och det stod nog säkert 5000 träd per hektar.

En typ av fläckmarkberedning för tallfrösådd kan man enligt dem åstadkomma manuellt, så länge man kommer ner i blekjorden och skrapar upp en tillräckligt stor yta för att så 18 - 20 frön i fläcken. Själva fläcken behöver inte vara större än ca 30 cm i diameter men man kanske få ta till lite i ytterkanterna för att hålla ev. vegetation stången första säsongen. Har man inte markberett i övrigt så tar det dock lång tid (enligt min erfarenhet) innan det börjar växa något konkurrerande gräs på allvar. Jag tror därför att det kan lyckas bra.

Vi har mestadels G28 och på en avverkning som gjordes för två år sedan utan markberedning, som vi satte gran på förra året, har det inte kommit något så mycket oönskad vegetation, varpå vi nu frestas att prova att så tall mellan granplantorna. Detta genom en manuell fläckvis mikromarkberedning.

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

saekb  
#454255 Tack för informationen från Vassemåla!
Undrar. Varför plantera gran på gruskullen? Har själv ett nytt hygge på 1,5 ha som är tänkt att planteras våren 2018. Marken består av småkullig morän. Skulle helst vilja ha tall uppe på kullarna och gran i svackorna. Platsen är östra Småland med försommartorka. Granen anses inte vara frisk efter 70 år. Rötan har då ofta brett ut sig och granskogen bör avverkas. Om man nu planterar gran och sår tall är det då möjligt att avverka granen tidigare och låta tallen stå kvar? Tallbeståndet blir väl alltför glest och risken för stormfällning överhängande? Eller vad är vitsen rent ekonomiskt med att blanda tall och gran? Beståndet blir kanske friskare och granen kan överhållas till 80 år. Är det inte synd att avverka tall vid 80 år?

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

jannee  
#454293 Med detta HÖGA betestryck vi numera har måste man plantera duktigt med tall och hoppas på att några klarar sig.
En god vän till mig markberedde och planterade 30 000 gran och på kullarna (mellan granplantorna) satta han in tall, ca 1500. han behandlade alla plantor med Trico i 2 år och tallen såg skaplig ut - MEN nu ser det ej längre bra ut. Djurfodret (tallen) har blivit hårt åtgånget och med lite tur kanske han lyckas få upp 10 % av tallen.
Innan avverkningen var det dessutom ca 10 % tall så i viss mån är marken också inte direkt olämplig för tall.
Bara någon mil från nämnda plats har jag sett nyplanteringar av endast tall som gått perfekt, verkar m.a. o. som att på rena tallmarker fungerar det ändå att sätta tall men på blandmarker (G28 - G30) är det svårt för att inte nästan säga omöjligt.
Plantera gran och låt björken komma naturligt (blandskog), den gallrar du senare bort och nyttjar som ved (vid 20 till 40 års ålder)
Har själv blandat in tall i flera omgångar, för mig dock totalt bortkastade pengar, arbete och tid :mrgreen:
Sådd utan markberedning = kasta pengarna i sjön
Med den ökade tillväxten (förädlade plantor) kan vi nog lugnt räkna med att slutavverkningsåldern kommer tidigare och troligtvis runt just 70 års ålder.
Hur du än gör - LYCKA TILL.

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Anse  
#454365
saekb skrev:Tack för informationen från Vassemåla!
Undrar. Varför plantera gran på gruskullen? Har själv ett nytt hygge på 1,5 ha som är tänkt att planteras våren 2018. Marken består av småkullig morän. Skulle helst vilja ha tall uppe på kullarna och gran i svackorna. Platsen är östra Småland med försommartorka. Granen anses inte vara frisk efter 70 år. Rötan har då ofta brett ut sig och granskogen bör avverkas. Om man nu planterar gran och sår tall är det då möjligt att avverka granen tidigare och låta tallen stå kvar? Tallbeståndet blir väl alltför glest och risken för stormfällning överhängande? Eller vad är vitsen rent ekonomiskt med att blanda tall och gran? Beståndet blir kanske friskare och granen kan överhållas till 80 år. Är det inte synd att avverka tall vid 80 år?


Nej, är det rena tallmarker så ska man inte blanda in gran, typ på gruskullar. "Skogspoddens" taktik är även att anpassa plantering/sådd beroende på hur det ser ut på hygget. På "mellandelar" planterar de gran och sår tall och på fuktigare partier blir det endast granplantering, i kombination med naturligt lövuppslag. Anledningen till att de gör detta är att skapa blandskogar samt för att ha både hängslen och livrem i samband med föryngringen. Strävan är dock att i första hand skapa bra talltimmerkvalitet. Skulle tallen bli precis sönderbetad så finns det i alla fall granar på hygget. För att lyckas med tallen, med tanke på betesskador, måste det till minst 6000 men helst upp mot 10000 plantor per hektar, d.v.s. 4000 - 8000 tallplantor om man har planterat 2000 gran. I och med att det blir trångt på hygget så danas god virkeskvalitet. Vitsen med granen är även att tallstammarna får mindre kvist vilket ytterligare förbättrar kvaliteten. Om jag inte minns fel ligger deras klass 1-utbyte på tallrotstockarna på över 80%, mot kanske normalt 40 - 50%. Metoden är dyr och arbetskrävande men motiveras med att man skapar goda förutsättningar och bättre avsättning på sikt enligt ovan.

Att sätta 2000 tallplantor per hektar och röja strikt därefter är rena självmordsuppdraget om betestrycket är högt och man inte stängslar. Dessutom blir det ingen vidare kvalitet. Sådd låter därför lockande. Ringde Svenska Skogsplantor idag och pratade med någon på fröavdelningen. Gör man en fläckmarkberedning, maskinell eller manuell, när hygget är relativt nytt ska det inte vara några problem. Om man har försommartorka (som vi också har eftersom även vår fastighet ligger i östra Småland) rekommenderas en senare sådd, mot slutet av juni. Vi har förresten ett annat bestånd som avverkades 2010 och som planterades med barrotsplantor 2011. Det enda som fanns på hyggets torrare partier i somras var något slags tunt ängsgräs som jag inte vet namnet på, 6 år efter avverkning. Ingen åtgärd, d.v.s. lövröjning eller dylikt, kommer att behövas på det området förrän det är dags för att gallra ut granen. Grannen, som avverkade och markberedde hösten 2012 el. 2013 (minns ej exakt) måste redan dit och röja mellan granplantorna. Därför är jag inte övertygad om att fläcksådd på i övrig icke markberett hygge inte skulle fungera, om man preparerar/markbereder fläckarna väl. Sant eller inte återstår att se - vi kommer i alla fall att prova.

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Flax12  
#454426
Anse skrev:
saekb skrev:Tack för informationen från Vassemåla!
Undrar. Varför plantera gran på gruskullen? Har själv ett nytt hygge på 1,5 ha som är tänkt att planteras våren 2018. Marken består av småkullig morän. Skulle helst vilja ha tall uppe på kullarna och gran i svackorna. Platsen är östra Småland med försommartorka. Granen anses inte vara frisk efter 70 år. Rötan har då ofta brett ut sig och granskogen bör avverkas. Om man nu planterar gran och sår tall är det då möjligt att avverka granen tidigare och låta tallen stå kvar? Tallbeståndet blir väl alltför glest och risken för stormfällning överhängande? Eller vad är vitsen rent ekonomiskt med att blanda tall och gran? Beståndet blir kanske friskare och granen kan överhållas till 80 år. Är det inte synd att avverka tall vid 80 år?


Nej, är det rena tallmarker så ska man inte blanda in gran, typ på gruskullar. "Skogspoddens" taktik är även att anpassa plantering/sådd beroende på hur det ser ut på hygget. På "mellandelar" planterar de gran och sår tall och på fuktigare partier blir det endast granplantering, i kombination med naturligt lövuppslag. Anledningen till att de gör detta är att skapa blandskogar samt för att ha både hängslen och livrem i samband med föryngringen. Strävan är dock att i första hand skapa bra talltimmerkvalitet. Skulle tallen bli precis sönderbetad så finns det i alla fall granar på hygget. För att lyckas med tallen, med tanke på betesskador, måste det till minst 6000 men helst upp mot 10000 plantor per hektar, d.v.s. 4000 - 8000 tallplantor om man har planterat 2000 gran. I och med att det blir trångt på hygget så danas god virkeskvalitet. Vitsen med granen är även att tallstammarna får mindre kvist vilket ytterligare förbättrar kvaliteten. Om jag inte minns fel ligger deras klass 1-utbyte på tallrotstockarna på över 80%, mot kanske normalt 40 - 50%. Metoden är dyr och arbetskrävande men motiveras med att man skapar goda förutsättningar och bättre avsättning på sikt enligt ovan.

Att sätta 2000 tallplantor per hektar och röja strikt därefter är rena självmordsuppdraget om betestrycket är högt och man inte stängslar. Dessutom blir det ingen vidare kvalitet. Sådd låter därför lockande. Ringde Svenska Skogsplantor idag och pratade med någon på fröavdelningen. Gör man en fläckmarkberedning, maskinell eller manuell, när hygget är relativt nytt ska det inte vara några problem. Om man har försommartorka (som vi också har eftersom även vår fastighet ligger i östra Småland) rekommenderas en senare sådd, mot slutet av juni. Vi har förresten ett annat bestånd som avverkades 2010 och som planterades med barrotsplantor 2011. Det enda som fanns på hyggets torrare partier i somras var något slags tunt ängsgräs som jag inte vet namnet på, 6 år efter avverkning. Ingen åtgärd, d.v.s. lövröjning eller dylikt, kommer att behövas på det området förrän det är dags för att gallra ut granen. Grannen, som avverkade och markberedde hösten 2012 el. 2013 (minns ej exakt) måste redan dit och röja mellan granplantorna. Därför är jag inte övertygad om att fläcksådd på i övrig icke markberett hygge inte skulle fungera, om man preparerar/markbereder fläckarna väl. Sant eller inte återstår att se - vi kommer i alla fall att prova.

Intressant läsning! Exkursionen i Vassemåla skulle vart intressant att ha varit med på. Började lyssna på skogspodden idag, som jag kan rekomendera fler om ni inte redan hittat dit.

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Losec  
#456440
Anse skrev:
Losec skrev:Tackar för svaren:
Tanken är att sätta granplantor över hela hygget men att sätta med större lucka just i gruskullen och där så tallfrö mellan plantorna. Fick iden från Skogspodden, dom gör det konsekvent även upp på G32.
Min fråga avseende verktyg gällde för att få fram såpunkter, alltså hacka eller motsvarande för att göra en "fläckvis markberedning"


Hej, hur har det gått?

Har också blivit inspirerad av skogspodden och var faktiskt på deras exkursion i Vassemåla igår (lördag 6/5). Där visade de ett bestånd som hade avverkats innan de själva köpte det, och det var lämnat frötallar på det.
För att hjälpa självföryngringen gjorde en fläckvis maskinell markberedning, gran planterades och det såddes tallfrö, med lite graninblandning, mellan granplantorna. Detta gjordes alltså några år efter avverkningen. Beståndet såg väldigt bra ut, var endast lövröjt och det stod nog säkert 5000 träd per hektar.

En typ av fläckmarkberedning för tallfrösådd kan man enligt dem åstadkomma manuellt, så länge man kommer ner i blekjorden och skrapar upp en tillräckligt stor yta för att så 18 - 20 frön i fläcken. Själva fläcken behöver inte vara större än ca 30 cm i diameter men man kanske få ta till lite i ytterkanterna för att hålla ev. vegetation stången första säsongen. Har man inte markberett i övrigt så tar det dock lång tid (enligt min erfarenhet) innan det börjar växa något konkurrerande gräs på allvar. Jag tror därför att det kan lyckas bra.

Vi har mestadels G28 och på en avverkning som gjordes för två år sedan utan markberedning, som vi satte gran på förra året, har det inte kommit något så mycket oönskad vegetation, varpå vi nu frestas att prova att så tall mellan granplantorna. Detta genom en manuell fläckvis mikromarkberedning.


Planteringen/Sådden ska bli av nu i helgen. Perfekt med info från Vassemåla! Kommer göra manuell fläckvis markberedning med hacka och så med PET-flaska. Hi-Tech som s*tan :grin:
Kombinationen plantera/så är ju inget nytt men vi har aldrig gjort det så det ska bli väldigt intressant att se hur detta tar sig, även inspektorn från Södra är nyfiken.
Återkommer förhoppningsvis med bilder på resultatet, om det finns något att ta kort på alltså...

   TS
Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#456445 Har erfarenhet av tallfrösådd. Nysådd, hjälpsådd.

- mitten av 1980-talet, 30 ha fläckmarkberett på 500-600m höjd norr Orsa, Varierande boniteter pga norrländskt berglandskap. Mest fina söderlägen.
- Mindre arealer på några skilda ställen ca 350-400m höjd 1990-talet.

Man ska så i jord/mineraljord. Ca (3) 5-8 (10) frön per grop. Hellre 5 än 10. Frö är dyrt och har inte 9 grott kommer inte det 10 heller att göra det. Tänk själv. "It's a numbers game". Fråga inte de som säljer frö, de vill att man ska vräka på förstås.
Är det inte markberett får man flå av med planteringshacka (eller annat redskap).

Jorden ska var mustig helst. Är det markberett räcker det att skrapa/trampa med huggarstöveln och sen strö fröna i en svepande rörelse så de sprids en dm eller nåt liknande från varandra. Så noga kan man inte vara.

Hyggesvila är inte så noga, man kan markbereda "år 1". Snytbaggarna har ju ingen planta att gnaga på.
Det vi sått har blivit hellyckat. Röjningen är en sak att räkna med. Det kan stå 7 fina plantor på samma "stekpanneyta", nästa grop är tom. Grovröj tidigt med plantkniv (ryckkniv). VI har också låtit det stå till +2m höjd innan förstaröjning med såg.
Genom att så fick vi bra rotade plantor, extra urval/mer röjning. Sparade massor med tid/pengar vilket slår stenhårt i en ren företagsekonomisk kalkyl (om det finns en kalkylränta alltså). Sen är det roligare gå en dag med en såddkanna i fickan (samt märkband så man vet var man varit), än ett Pottiputtki och plantkartonger. Vattna och bära och greja. Frigolit och wellpapp.

Vi valde ett frö med lite nordligare proviniens än rekommenderat, för att vara säkra och det var dubbellyckat.
Planteringarna runt ikring på trakten lider ofta av dubbeltopp. Det har jag kunnat bekräfta beror på att plantor av iofs fungerande proviniens börjar gå igång något innan plantorna rätat upp sej efter snötrycket i april/maj. Då kan ett sidoskott så lätt gå före förra årets riktiga topp och bli en ny topp. Våra frösådda med en fegare proviniens växer något kortare men med en fin kvalitet i princip utan dubbeltopp.

Prova med skogsodling på olika sätt och lär er. Det är kul, men man lär ha tålamod.
Sådd på starka sydländska granmarker lär kräva lite arbete mot gräs mm. Annars bör väl det gå bra. Sverige kommer liksom inte bli skoglöst även om vi människor slutar bära ut plantor i skogen...
Skogen förökar sej med frön.

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#456446 Hedared är inte långt hemifrån (om det är det Hedared utanför Borås), tar du emot besök?

Avatar Fallback

Re: Sådd av tall utan markberedning

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#456447 Går det att så på mosse?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).