Föryngring

Förbättra torvmark

19 inlägg 13107 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Förbättra torvmark

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29624 Vad kan man göra med torvmark som idag har SI T16-T18 för att förbättra den? frågan skall ses både på kort sikt (står 90-årig G1 skog där idag), och på lång sikt (nästa omloppstid).

Dikning och gödsling? Inget av detta är väl egentligen tillåtet idag, men om 20 år så vet man inte.

Vi kan bortse från naturvården nu, det är bara aktuellt på mark som redan är produktionsskog, och lämpliga hänsyn kommer tas.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback
nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#29657 Torvmarker brukar lida brist på fosfor och kalium.Får man fatt i aska till rätt kurs borde det vara bra medicin.
Finns ett välkänt exempel på detta här i västerbotten där en halv myr fick aska, 8-10 ton/ha tror jag,och den andra halvan inte.Idag står det skog på ena halvan och den andra är bara ris o gräs mm.

Pelleterat bioslam från matavfall o dyl finns i en del kommuner.Bara man fick tummen ur ang tillstånd så borde man få utkörning o spridning gratis.
Idag betalar man för att få det deponerat,åtminstone i min kommun.

Dikesrensning o gödsling är,vad jag vet,tillåten på alla marktyper. Skyddsdikning efter avverkning borde hjälpa en del.

Priset på konstgödsel,typ NPK,har dock dragit iväg ordentligt. Vanlig skogsgödsel är lite billigare men saknar P och K för torvmarker.

Ett mera osäkert alternativ är att blanda in trädslag som växer hyfsat även på torvmark. Svartgran,glasbjörk o al är väl några som kan gå.

Jag skall själv prova det mesta av ovanstående i samband med en avverkning/gallring på sådan mark.

/Nisse

Avatar Fallback
Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30190 Hej nisse, intressanta synpunkter. Såg inte ditt inlägg förrens nu.

Tänker du ställa högskärm?

   TS
Användarvisningsbild
OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30205 Eftersom du anger att boniteten är låg antar jag att det är ett inströmningsområde för grundvatten. Inströmningsområden är ju vanligen mycket näringsfattiga på mineraler, i södra sverige brukar högmosse utvecklas där om ytvattnet inte dräneras bort.

För att förbättra markens egenskaper att producera skog, höja boniteten, så krävs diken som leder bort tillrinnande vatten och sänker grundvattennivån permanent. Om mineraljorden under torven är finkorning så krävs ett tätt dikessystem eftersom finkorning jord har stor kapilär sugförmåga.

Då dikning är utförd kommer torvlagret att syresättas och därmed sker en förmultningsprocess som frigör kvävet. Det som krävs nu är en rejäl markberedning, så kallad högläggning, kan vara lämplig på denna jordtyp. Markberedningen blottlägger och rör om mineraljorden samtidigt som den påskyndar frigörelsen av kvävet.

Sammanfattnignsvis så tror jag inte du behöver gödsla, det viktiga är att sänka grundvattennivån samt få till en rejäl mekanisk bearbetning av jorden. Den måste vara så rejäl att du kommer ner på mineraljorden.

Användarvisningsbild
Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30226 Torvjordar brukar generellt karakteriseras av allmän näringsbrist och lågt pH. Gödsling med fosfor och kalium är nog ett måste, liksom kalkning. Satsa gärna på dolomitkalk, så får du en magnesiumgödling "på köpet". Högre pH-värde sätter fart på nerbrytningen och kvävemineraliseringen.

Dikning är som regel nödvändig för att höja gagnproduktionen på sumpskogar. Med tanke på den nerbrytning (bortodling) som sker på dikade torvjordar, så bör det bli fråga om att succesivt fördjupa dikena, vilket räknas som markavvattning (med allt vad detta innebär av tillståndsplikt och förbud - speciellt i södra Sverige!).

Det talas f.ö. om att skogsbruk på torvjordar leder till ökade koldioxidutsläpp (mineralisering av torvjordarna frigör mer koldioxid än vad skogen kan ta upp), vilket miljömupparna inte är sena att utnyttja i sin propaganda. Rätt som det är kan det bli ett generellt förbud mot skogsbruk på torvjordar (eller att skogsbolagen på grund av certifieringskrav vägrar ta emot virke från sumpskogar).

/Niklas
Senast redigerad av Niking fre 30 nov 2012, 23:47, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild
OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30249 Jag håller med om att torven har brist på fosfor och kalium men det är inte självklart att mineraljorden som ligger därunder har brist på dessa näringsämnen.

Om det är finkorning jord (silt, mo ...) av normal petrografi så torde inte det primära vara att tillföra gödsel. Det primära är dikning och markberedning för att frilägga mineraljorden samt sätta igång nedbrytningsprocessen av torvjorden.

Sedan torde det vara så att denna process ger ett tillskott av koldioxid till jordatmosfären i nedbrytningsfasen...men det är ju en annan historia.

Användarvisningsbild
Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30278 En viktig fråga i sammanhanget är hur djup torvlagret sträcker sig på den aktuella platsen. I många fall kan torvlagret vara flera meter djupt och då lär ju inte trädrötterna ha en chans att nå mineraljorden.

Är däremot torvlagret tunnt (max 30-40 cm) så har trädrötterna en chans att nå ner till mineraljorden och först då blir mineraljordens näringsstatus av intresse. Fast då är det knappt att marken vetenskapligt kan klassificeras som torvjord... :P

Så Mangan, vad bedömer du torvdjupet till på din torvjord?

/Niklas

Avatar Fallback
Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30286 Jadu, Niking, ungefär IJA(*) meter. :-) Det är en västgötsk mosse med tallar på, har inga bilder på den, men ungeför som bilden nedan. Lite blötare, kanske.

http://www.metla.fi/img/foto/111_00896.jpg

Finnarna borde ha bättre koll på det där med torvmarker. Annars kanske man skulle investera i denna?

http://www.skogsstyrelsen.se/forlag/enb ... rodukt=101

(*) Ingen Jävla Aning.

   TS
Användarvisningsbild
Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#30314
Mangan skrev:Jadu, Niking, ungefär IJA(*) meter. :-) Det är en västgötsk mosse med tallar på, har inga bilder på den, men ungeför som bilden nedan. Lite blötare, kanske.

http://www.metla.fi/img/foto/111_00896.jpg

Finnarna borde ha bättre koll på det där med torvmarker. Annars kanske man skulle investera i denna?

http://www.skogsstyrelsen.se/forlag/enb ... rodukt=101

(*) Ingen Jävla Aning.


Bästa sättet att få reda på torvdjupet är att gräva med spade på ett antal olika ställen på mossen. Är torvlagret mäktigare än 60-70 cm, så behöver du inte gräva djupare, ty då lär inte trädrötterna nå ner till mineraljorden under denna omloppstid.

Häftet från Skogsstyrelsen är nog en lönsam investering. En total tillväxtökning på 0,2 kbm betalar ju häftet... :D
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Förbättra torvmark

Jonathan maskiner  
#196674 Nu är det ju ett tag sedan det skrevs något i denna tråd, får se om den vaknar till liv igen. Har det gjorts några försök med fosfor/kaliumgödning, och var kan man isf läsa om det? Går det att köpa typ pellets med fosfor och kalium att gödsla med? Hur lämpligt är det att gödsla på snötäckt mark med det?

Får se om någon har några bra svar.

Användarvisningsbild

Re: Förbättra torvmark

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#197165 Torvmark defineras som ståndort med ett torvjordlager tjockare än 30 cm. Du kan ochså kolla en jordartskarta som SGU ger ut, om torven är tjockare än 50 cm är den markerad som myr/torvmark. För att undersöka torvlagrets tjocklek kan ett 8 mm vasst armeringsjärn användas. Stick ner det tills det tar stopp, markera, dra upp och mät därefter med tumstock hur djpt der är till mineraljorden.

Om torvdjupet är mer än 60-70 cm så skulle jag låta skogen vara. Det är ju på gränsen till impediment och kräver omfattande insatser (dikning, gödsling och markberedning) innan den kan omvanlas till högproduktiv skogsmark. Om sen skogen är så fin som på bilden kan man ju nöja sig med en försiktig gallring.

I och försig kan du överväga att bryta torv som biobränsle. Har hört att sådana lokaler kan bli mycket god skogsmark sedan man avlägsnat de överliggande torvlagren.

Avatar Fallback

Re: Förbättra torvmark

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#197192 Jag har harvat med maximalt tryck på trovmark. Plöja får man inte längre göra. Sedan har jag planterat Contorta 60 % och tall 40%. Volymen vid avverkning var 40 m3fub/ha.
Senast redigerad av Jasi sön 02 dec 2012, 22:18, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Förbättra torvmark

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#197194 Intressant projekt, hur tjockt är torvlagret? Ser ju inte fint ut idag men då den omvända torvan komprimerats av snön och ruttnat ner så blir det bättre. Sätter ni plantan i den omvända torvan eller i diket? Är inte detta granmark?

Avatar Fallback

Re: Förbättra torvmark

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#197279 Ser rätt ok ut idag, markberett 2010, planterat 2011. Torvlagret varierade mellan 10-50 cm. Fin mineraljord under. Det gäller att sätta plantan så högt som möjligt. Gran kanske skulle fungera men den fryser väl bort. Det här ligger över 600 möh.

Avatar Fallback

Re: Förbättra torvmark

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#197294 Du har inga bilder från alldeles nyligen?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).