Föryngring

Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

56 inlägg 18500 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#383201 Mycket gammal skåpmat här. Något irriterande att få rådet att spara det som knappast kommer upp över huvud taget.

Det nämns knappast att en alldeles för stor rådjursstam äter upp det mesta som kommer direkt vid marken. De få lövplantor som kommer upp nyper älgen av vid en meters höjd. Provade plantera tall på 80-talet; samtliga plantor utom två var avbitna i marknivå redan året efter planteringen. Med dessa förhållanden kan jag inte se något jag som skogsägare kan göra.

Däremot tror jag att en större stam av räv och lo som håller ned rådjursstammen kunde göra nytta. Och stoppa all licensjakt på älg! Jaga älg i två eller tre dagar. Det tror jag skulle kunna resultera i en älgstam i balans med fodertillgången och ge skogsägaren möjlighet att plantera tall igen och därmed, på sikt, ge större slaktvikter.

Men jag är bara skogsägare som inte jagar och kan inte på något vis påverka detta för här är det jägarna som bestämmer helt och hållet.

Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Hema  
#383204 Hur påverkar utbreddningen av viltsvinsstammen fodertillgången för älgen?

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

tyke  
#383228
Hema skrev:Hur påverkar utbreddningen av viltsvinsstammen fodertillgången för älgen?

Vad jag vet så äter inte älgen gris :wink:

Användarvisningsbild

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

halvproffs  
#383233
tyke skrev:
Hema skrev:Hur påverkar utbreddningen av viltsvinsstammen fodertillgången för älgen?

Vad jag vet så äter inte älgen gris :wink:


Nu var det inte det Hema frågade om.
Utbredningen av vildsvinsstammen tror jag inte kan påverka fodertillgången för älgen iom att dom äter ju inte samma mat. Däremot efter bökande i marken kan det bli uppslag av sly som blir begärligt för älg o rådjur.

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Hema  
#383263 Jag borde varit tydligare. En stor skillnad mot 80-talet är just en stor viltsvinspopulation och nu upplever vi ett större skadeätande av bl.a. ungtall av älgen.

En annan faktor som jag har hört talas om är att sättplantor framför självföryngring löper större risk för angrepp. Kan plantindustrin gjort oss en björntjänst, då deras tallplantor verkar smaka gått, vilket leder till ett ökat tallangrepp över lag?

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

macke  
#383275 Visst är det så att plantmaterialet som är inköpt är mer begärligt än självföryngrat.

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Hema  
#383298 En annan tanke slog mig, låt oss säga att älgarna betar ett visst antal plantor/träd och år, om då antalet nyföryngring minskar så borde de som finns kvar bli än mer angripet. Så att detta blir en negativ spiral. Ökat betningsangrepp leder till minskad tallplanteringen, vilket leder till ytterligare ökat betningsangrepp på den mindre delen tallplantage? För något som är sant så har vi väl aldrig i modern tid haft så lite tallskog som idag?

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Skogsinvest  
#383412 Det är många faktorer som spelar in men jag tror att trakthyggesbruket passar älgen perfekt då det skapar mycket foder. Till en början var dock älgstammen mycket liten och fodervolymen växte till rejält. När sedan älgexplosionen kom fanns det en enorm foderreserv som kunde föda dessa älgar utan att skogsbruket blev allt för lidande. När sedan fodertillgången minskade ökade skadorna på plant- och ungskogar av tall vilket medförde att skogsbruket valde bort tallen i större utsträckning och problemet förvärrades. Detta gör att skogsbruket idag inte den population av älg som vi har trots att stammen minskat kraftigt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är en historiskt väldigt hög stam av älg vilket hänger samman med reglerad jakt och trakthyggesbruk. Sedan finns det många andra skadegörare men fokuserar på älgen här. Det är intressant att se skillnaden där det betas och ej. Runt gården hemma går det knappt att hålla efter tex rönn och sälg men bara några hundra meter in i skogen upphör de nästan helt att bilda stam utan blir i bästa fall tuktade buskar. Jag tror att skogsbruket och jägarkåren skulle fara väl av ett handslag där stammarna av klövvilt minskades och där skogsbruket i gengäld bidrog till ökad fodertillgång. Detta tex genom att konsekvent låta alla röjstammar av RAS (rönn, asp, sälg) stå kvar vid röjning och plantera tall på tallmark. Sedan tycker jag att markägare måste ställa lite högre krav på jaktlag och inte bara se till arrendepengen. Dels att kvoterna om möjligt fylls och sedan bör jaktlag få sköta kraftledningsgator för viltfoder. All utfodring och foderskapande bör fokuseras för att skapa foder under vintermånaderna. Allt annat bidrar mest till ökade skador men har man någon obrukad åkermark kan givetvis en viltåker vara trevligt för både skogsägare och jägare.

Användarvisningsbild

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#383425 Efter att denna vinter ha fått ca 2 Ha svårt betade av älg så har jag lärt mig bl.a detta:

1) Det är alltid den med inga eller väldigt små skador, som lyfter fram argument som "balanserad diskussion", "man måste se den större bilden", "vi har alla ett gemensamt ansvar för...". Med toppbrutna tallar, barkgnagda stammar och snart sagt varenda kvist mellan 0,7m till 2 m knipsade så ser jag bara en bild!
2) Läste ÄSOs plan i veckan, älgskadorna är "tolerabla". Nä, det är de inte.
3) All business is local, så även älgens. ÄSO är en styggelse, tilldelning ska fattas utifrån, just det, väldigt lokal förutsättningarna.
4) Förekomsten av varg, och dess hunger på älg tycks vara större desto mer jägarhatt du sätter på dig.
5) Vill alla med i första hand jägarhatt på sig att älgen ska utfodras, ut och utfodra den då, företrädesvis på din egen mark! Varför ska min tallungskog stå för det?
6) Skriv aldrig på SF att du inte har några problem med älgbetning, då går det åt helvete efteråt :shock:

Ja nu är jag väldigt irriterad, gick runt idag, det ser för hemskt ut! Har först nu insett hur jävligt det måste kännas för er alla i södra Sverige. Läste Jägarförbundets ordförande i Svensk jakt idag. Massor med floskler om "se den stora bilden". Jag skiter fullständigt i stora bilder, jag ser min bild, ser att ÄSO-planen pratar om "tolerabla skador".
Skrev ett brev om det jag ser till ordförande med flera i ÄSO. Tog en halv dag så stod han på min gård (har ett visst samband med att vi bor i samma by och har suttit i vägföreningens styrelse tillsammans) med massor av argument. Men nu ska vi ut i skogen om ett par dar, han tar med en "som kan sånt här". Blir intressant, men topparna är av och kvistarna är knipsade oavsett.

Så hur man kan ställa frågan som trådskaparen gör förstår jag inte. Om det inte fanns något klövvilt så fanns det förstås inga viltskador på tall, löv och numera i ökande takt, på gran.

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

isteskog  
#383428 Uven, Torbjörn kanske menade sorkskador, bävergnag och björnskav ..... :mrgreen:
Skämt åsido, lider med dig Uven, blir själv förbannad när jag ser fina tallungskogar som är sönderbetade :evil
Klövviltstammarna måste anpassas till det bete som finns, skapande bete är nog bra, men ingen räddning när stammarna är för stora. Avskjutning till en låg nivå är nog det enda raka på ställen där betestrycket är för stort.

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

lfq  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#383432 Jag håller helt med inlåggen från Uvskogen och Hema. Ju färre nya tallplanteringar desto högre blir betestrycket på de som ändå finns kvar. Många talar om viltskador ur ett generellt perspektiv, men det är i högsta grad ett lokalt problem. Min erfarenhet är också att intresset att jaga sjunker markant hos jägarna om det bara finns kalvar kvar på kvoten. Det är också så att det är kalvarna som bär skulden för de många toppbrotten. Jag har erbjudit mig att själv skjuta de kalvar som är kvar men naturligtvis utan respons.

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Hema  
#383437
lfq skrev:Jag håller helt med inlåggen från Uvskogen och Hema. Ju färre nya tallplanteringar desto högre blir betestrycket på de som ändå finns kvar. Många talar om viltskador ur ett generellt perspektiv, men det är i högsta grad ett lokalt problem. Min erfarenhet är också att intresset att jaga sjunker markant hos jägarna om det bara finns kalvar kvar på kvoten. Det är också så att det är kalvarna som bär skulden för de många toppbrotten. Jag har erbjudit mig att själv skjuta de kalvar som är kvar men naturligtvis utan respons.

Så kan dert vara som så att det är ungdjur som ställer till det mesta skadorna pga bristade kunskap av vad som går att äta?

Har hört vilken björntjänst det är att skjuta viltsvinssuggan, då tar det inte lång tid förrän ungarna lever fan överallt och ställer till med otyg. Samt vill man ha det riktigt illa, ska man skjuta ledersuggan, då är det visst parningsfest så det står härliga till och med stora kullar som följd.

Någon som vet hur Viltsvin och Älg funkar tillsammans i skogen? Är det som att hälsa på grannen när de möts eller skyr de varandra?

Avatar Fallback

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#384146 Det pratas om att klövviltstammarna minskat. Då undrar jag: minskat, i relation till vad?

En stor del av jägarna och de som tar besluten om jaktfrågorna - både politiker och tjänstemän, är inte äldre än att de minns bara hur stora älgstammarna var på 80-talet. Kanske 70-talet. Hur det var tidigare är jag inte säker på att de har något minne av. Klart som sjutton att de tycker det finns lite klövvilt. Och det är dessa som tar alla besluten i jaktfrågorna. Både lokalt och centralt. Klart som sjutton att det ser ut som det gör!

Jag minns hur det var före stormen 1969. Vi hade i mina trakter en annan skog som blädats under många år. Den var olikåldrig och luckigare med blandning av gran och tall samt en del löv. Kalavverkning förekom men det var inte så värst stora ytor. Det planterades mest gran men också tallplanteringar förekom.

Älg- och rådjursstammen var mycket mindre än idag. Någon hjort förekom inte. Kan inte säga några faktiska siffror men det var mycket sällan man såg några klövdjur.

Om det var idealet eller var det skall ligga vet jag inte, men det måste ner på en mycket lägre nivå än dagens, den nivå som somliga benämner som inget nästan alls.

Användarvisningsbild

Re: Sv: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Äboda  
#384155
Hema skrev:En annan faktor som jag har hört talas om är att sättplantor framför självföryngring löper större risk för angrepp. Kan plantindustrin gjort oss en björntjänst, då deras tallplantor verkar smaka gått, vilket leder till ett ökat tallangrepp över lag?


Jag har skiften som är både självföryngrade och planterade i jämförbar ålder och båda typerna är ganska hårt utsatta för betskador . Senare tallplanteringar behandlas årligen för att få upp någon framtida tallskog på marken.

Användarvisningsbild

Re: Viltskador - enbart en fråga om klövviltspopulation?

Toban  
#384156 Det skulle vara intressant att få veta vart ni som klagar på enorma betesskador har era skogar. Jag känner inte igen mig i er bild av verkligheten och det tror jag inte att skogsägare och jägare i Värmland eller Dalarna gör heller i dessa dagar.

Sedan ni som påstår att jägarna har all makt. Det är skitsnack. I viltförvaltningsdelegationerna så har markägarna utslagsröst så gnäll hos era representanter om ni inte är nöjda. i Gästrikland leder det nuvarande systemet till avskjutningsmål som är helt orealistiska med dagens klövviltsstammar. Då inget jaktlag fyller sitt tilldelade avskjutningsmål så kommer avlysningsjakt som ett brev på posten och nästan utrotar stammen i vissa områden.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).