Föryngring

barkborre

17 inlägg 13721 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: barkborre

viktor57  
#273973
Stensebygaard skrev:@ÅsaNisse: Se nedanstående citat/summary från "Seasonal flight patterns of the Spruce Bark Beetle (Ips typographus) in Sweden -Phenology, Voltinism and Development". Av Petter Öhrn, Faculty of Natural Resources, Deparmtent og Ecology, Uppsala. Licentiate Thesis Swedish University of Agricultural Sciences. 2012

För att effektivt kunna förebygga och bekämpa skador av granbarkborrar
krävs kunskap om vilka regionspecifika temperatursummor som fordras för
svärmning och uppkomst av en ny generation. Granbarkborren börjar svärma
på våren. Enligt mina resultat sker detta efter en uppvärmningsperiod på 50 daggrader (dd) > 5°C och när dagstemperaturen når över 18°C. Under
svärmningen flyger baggarna på jakt efter lämpligt yngelmaterial såsom
vindfällen eller stående granar med nedsatt försvar. Mer än 50 % av
svärmningen i södra Sverige ägde rum efter mitten av juni och den pågick en
bra bit in i augusti, vilket är längre än vad man tidigare har trott.

De senaste 30 åren har första dag med temperaturförhållanden lämpliga för
granbarkborrens svärmning tidigarelagts ca två veckor i Sverige, vilket innebär
svärmning i slutet av april istället för mitten av maj i södra Sverige.
Efter parning och äggläggning lämnar föräldradjuren värdträdet för att
svärma en andra gång och anlägga en eller flera syskonkullar. Den första
syskonkullssvärmningen skedde i slutet av maj vid en temperatursumma av
122 dd > 5°C, knappt en månad efter första svärmning i södra Sverige (se
figur). Andelen föräldradjur som hann lämna träden innan säsongens slut var
lägre i träd som angripits senare på säsongen. I stort sett alla föräldradjur
lämnade träden som angrips vid första svärmningen i maj. I sena angrepp som
skedde i början av juli lämnade endast en femtedel av föräldradjuren träden.
Dessutom, i de värdträd som angripits sent lämnade föräldradjuren träden vid
en anmärkningsvärt högre temperatursumma (400 dd > 5 °C).

Den nya generationen baggar började lämna sina värdträd redan i slutet av
juni, ca två månader efter första svärmning (se figur), vid en temperatursumma
av 437 dd > 5°C. Vid slutet av säsongen hade en högre andel av den nya
generationen lämnat träd som angripits vid den första svärmningen i maj (75
%) i jämförelse med träd angripna i början av juli (15 %).Tack för ditt svar. Enormt intressant läsning i din bifogade fil. Ska granska den noga.

m.v.h

   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: barkborre

saekb  
#522033 Jag ska hugga ner några barkborreträd. Då uppstår en konflikt p.g.a. årstiden. Hur gör ni? Avverkar ni granarna utan att behandla stubbarna mot rotröta?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).