Föryngring

Plan(t)era för framtiden

107 inlägg 45691 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

trollskogen  
#167136 Som jag oxå sa tidigare så köper jag förslaget om hybridlärk fullt. En rask å tålig typ att ha i skogen. Men jag hade nog inte släppt granen helt, den e ju som sas tidigare en lönsam rackare. När den står upp alltså...

Va e de främsta för å emot granen som ni ser på lång(!) sikt? Va e de som man i första hand ska va fundersam mot när de gäller å plantera gran idag? Ja menar mitt i Sverige så lär de ju va bortåt 2090 när den ska avverkas om man planterar idag...?

Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

towes  
#167147
trollskogen skrev:Va e de främsta för å emot granen som ni ser på lång(!) sikt? Va e de som man i första hand ska va fundersam mot när de gäller å plantera gran idag? Ja menar mitt i Sverige så lär de ju va bortåt 2090 när den ska avverkas om man planterar idag...?

Vill först och främst nämna att jag inte alls har något personligen mot gran. Det är ett underbart träd när det får växa i rätt miljö. Med rätt skötsel så bör man absolut satsa vidare på gran. Men min tanke om att fördela äggen i flera korgar skulle kunna leda till något minskad andel gran på områden med stor andel gran till fördel för annat (inget extremt men konsekvent).

Fördelen i mina ögon är naturligtvis att det är ekonomiskt gynnsamt. Det finns väl utbyggd efterfrågan från olika typer av industri. Dessutom finns oerhört mycket kunskap kring detta då det är vårt vanligaste träd. Dessutom är det ganska tåligt trots allt.

Ska man nämna några farhågor så är det ju detta med effekter av storm, men det vet vi ju. Om man ser spådommar framåt så har vi förutom milda blöta vintrar även tider av sommartorka i spåkulan. De somrar jag sett torka i skogen har vi haft mer granbarkborre än andra år. Senaste blöta sommaren var fantastisk mot dessa rackare.

Finns säkert mer garvade skogsmänniskor än jag som har kloka tankar om detta...

   TS
Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

4WD  
#167155 ?
Senast redigerad av 4WD tor 07 jun 2012, 17:43, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

towes  
#167336 OK, stort tack för alla goda råd, länkar och bra inlägg. Vilken kunskapsbank detta forum är!
"En åsikt är bra men blir ännu bättre när den luftats och ifrågasatts."

Kan säga att mitt förslag på beståndet jag visade med stor säkerhet blir hybridlärk.

Sammanfattar mina egna tankar så långt för framtiden:
- Riskspridning: Späd undan för undan ut dagens grandominans till lite mer skilda sortiment.
- Inför nya trädslag: Hybridlärk, Hybridasp, Hybridpoppel, Sitka... (De tre första finns redan i jorden hos oss.)
- Sköt den granskog som finns och som nyetableras med flergallringsprogram. Vaksam mot barkborre torra somrar.
- Räds inte snabbväxande sortiment som komplement av ekonomiska skäl. En nuvärdeskalkyl kan visa den minst lika lönsam som gran pga snabbare omloppstid.

Vill fortsätta resonemanget om hur skogsskötslen kan påverkas framgent. Vad kan/bör man tänka på utöver det nämnda?

Själva försöker vi lägga egen avverkning till kall vintertid, en period som är ganska kort i sydsverige. Anledningen är främst rotröta. Vår entreprenör kör i skördare konsekvent med Rotstop e.dyl när temperaturen är 5 grader eller mer. (Gör alla entreprenörer det?)
Länk för lite fundering i anslutning till detta: http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-faku ... dens_skog/

Vad tror ni varmare vintrar innebär för t.ex. rotrötan?
Vad kan vi som skogsägare göra när vi planerar framtida bestånd för att mildra riskerna?

   TS
Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

4WD  
#167655 ?
Senast redigerad av 4WD tor 07 jun 2012, 17:43, redigerad totalt 2 gånger.

Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

Anton7477  
#167666 Säger som jag sa innan. Alltså lärken blåser ner den också när den växer för fort på vindutsatta lägen. Kör förstagallring lärk nu och där ligger gott om vindfällor redan. Mer en vad där ligger i granet bredvid.

Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

trollskogen  
#168041
towes skrev:Vill fortsätta resonemanget om hur skogsskötslen kan påverkas framgent. Vad kan/bör man tänka på utöver det nämnda?
...
Vad tror ni varmare vintrar innebär för t.ex. rotrötan?
Vad kan vi som skogsägare göra när vi planerar framtida bestånd för att mildra riskerna?

Hmm. Tror jag fattar vart du vill komma... Så jag läste på lite. Å jag får säja att de finns en point här. (Å även en annan tråd om just rötan: https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=2&t=8050 )

De verkar va vintergallring som e klart effektivast mot rotröta. Å me kortare vintrar så e de ju klart att rötrisken blir större. De e ju när man gallrar som rotrötan kommer in i ett bestånd (om den inte va där redan innan då). Antingen genom stubbar eller körskador. Har den väl kommi in så går den från rot till rot.

Har inge patentlösning, men å fundera på någe annat efter avverkning på rötmark än samma (gran?) som innan e ju nåt. Nogare körning vid gallring oxå. Å så rotstop osv, men de gäller ju redan idag iofs...

Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

towes  
#168155 Jag instämmer, varmare vintrar = än mer gynnsamt för rotrötan. Dessutom gäller faran inte bara gran, t.ex. är även lärken drabbad.

Vad kan man göra i förebyggande syfte redan idag?

Jag hade, rätt eller fel, funderingar på:
- Undvika för täta förband vid plantering av gran/lärk.
- Försöka unvdika till ytan jättelika trädslagsrena gran/lärkplanteringar.
- Omväxla med annat trädslag mellan generationer där mycket röta hittats vid avverkningen.
- Bryta av större gran/lärk-bestånd med andra trädslag (björk?, tall?), främst där risken är störst vilket kan vara på höjder och åsar.
- Inte röja bort allt som "stör bilden", låt tallen, björken etc stå så länge den inte stör.
- Lägga in förekomst av röta vid gallring/avverkning i skogsplanen.

Mycket att fundera på...

För den som är intresserad så finns en hel del matnyttigt i Skogsskötselserien del 12 om skador på skog, sid 18 och framåt.
http://www.skogsstyrelsen.se/Global/PUB ... 20skog.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

Mäki  
#168185 Bara en liten fundering kring skog som blåser ner som ni skrivit om i denna tråd.
Läste att en här på forumet skrev att han avverkat 45ha stormskog i ett skift och det jag funderar på är det verkligen vettigt att plantera så stora sammanhängande områden med likvärdigt bestånd?
Jag menar det finns ju ingen skog som kan bryta vinden ner det börjar blåsa utan all skog är likadan och blåser kanske lättare ner.

Kanske någon typ av "korridorer" som bryter beståndet i mindre områden.

Rotröta är ett jätte gissel för skogsägaren. Jag har nu på ett par skiften påträffa rotröta på tall också och om den sprider sig som hos gran så blir förlusterna enorma för skogsbruket.

Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

nalle34  
#168189 re Mäki En del vet jag här i södermanland delar upp hyggna för att minska storm risken. Sälv lämnar jag i storm utsatta hyggeskanter en rest av skog i framkant på hygget på ca. 15-20m. Som ska stoppa vinden. Har fungerat hittills för mig. Nackdel lite sämre tillväxt i skuggan på restskogen. Men man måste ju ta det i betraktande häller nerblåst skog.

Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

towes  
#168615 Indirekt apropå stormskador etc, tänkte återgå lite till trädslagsval. Jag menar som sagt inte att överge gran utan snarare att se på att bredda sortimenten på en typisk fastighet.

Vissa är ju skeptiska till energisortimenten så jag tänkte spinna vidare lite grann på detta. En skepsis som kanske för många är välgrundad, det kan ju finnas lokala skäl. Men själv är jag ganska övertygad att en glidning åt det håller på valda marker är rätt.

Varför då odla något som betalas sämre? Tja, hydridasp växer till slutavverkning på sådär knappt 25 år, med förfinade kloner kanske ännu snabbare imorgon. Det betyder drygt 2,5 omloppstider asp på en granomloppstid. Etableringen är väsentligt dyrare men i gengäld är kommande generationers plantering "gratis". Hybridpoppel kan sannolikt etableras billigare och växer minst lika snabbt. Bara som två exempel (som dessutom inte blåser omkull så ofta). Aspen kan i bästa fall delvis gå till sågning, ev med lite tur även massa men "botten" i kalkylen är energi.

Marknaden då? Jo, jag lyssnade på några intressanta föredrag härom veckan. Det ena var från SLU där man bl.a. berättade om "EUwood" som är ett EU-projekt för gemensamma mål att gå mot en mer hållbar energiförsörjning. Om detta kan man googla om man vill, men kontentan är att bristen på vedråvara antas öka kontinuerligt i framtiden, främst på kontinenten.

Ett annat föredrag som hölls av Södra Cells ansvarige för marknadsanalys (Å Axelsson) förstärkte bilden av en ökad efterfrågan av energiråvara. Efterfrågan av pappersmassa förutspås fortsätta minska i framtiden. Däremot tror man energisortimentet kommer öka markant och påpekar även att där finns betalningsvilja. Man börjar redan känna av en ökad konkurrens om råvaran från energihållet.

Med ovanstående i bagaget så känns en breddning till snabbväxare rätt och inte speciellt riskabelt. Tror även dessa lövskogar insprängda bland övriga bestånd är bra i alla de avseenden som diskuterats tidigare i tråden (blåst, röta, risk, marknad...).

Vad tror ni? Kom gärna med fler synpunkter?

   TS
Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#168617
towes skrev:Vad tror ni? Kom gärna med fler synpunkter?
Jag sällar mig åter till tyckare utan avgörande kunskap.
Tänker dock på några saker.
1 Energisortiment bedöms ofta i m3. I grunden är det i stället mängden torrsubstans som är intressant. Ex. den "pösiga" aspen måste bedömas med det perspektivet i slutändan.
2 Nytt trädslag som klarar vilt och frost får ofta omdömet att det är bra. Vad vet vi om sjukdomar och insekter på detta nya trädslag. Några har redan nämnt om detta här.
3 Hur blir man av med rotskott från hybridasp när man vill byta trädslag/användning?

Levnadsregel: Det roliga är inte alltid så roligt i längden som det ser ut.
Det tragiska är sällan så svårt som man först uppfattar det.

Användarvisningsbild

Re: Plan(t)era för framtiden

towes  
#168620 Tänkvärda ord som vanligt...
Framtida sjukdomar vet vi inget om, dock är de nämnda trädslagen inte nya så en del kunskap finns redan. Men om man planterar hybridasp ska man nog ha för avsikt att fortsätta så under lång tid.

En intressant artikel om EUs planer och dess påverkan globalt från andra sidan Atlanten. Gillar särskilt kommentarerna längst ner... Det hela sätter EUs energipolitik i ett internationellt perspektiv.

http://www.renewableenergyworld.com/rea ... let-growth

   TS
Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

storån  
#168660 Jag skulle ha gjort en blandskog.
Hybridlärk och gran.
Lätta gallringar av lärken först, låta lärken vara skärm för granen. Sen några hårdare gallringar på lärken samt lätta gallringar på granen. Slutavverkning av lärken, låta granen komma starkt.
För mig känns det som det skulle ge mest jämn avkastning samt så pass stormsäkert man kan göra det.
Du får bra lärk till att ersätta impregnerat samt fina rakstammiga granar.

Avatar Fallback

Re: Plan(t)era för framtiden

Engelthon  
#168669 Blandskog är klart bäst men jag skulle inte välja lärk och gran utan lärk och björk. Tycker det är klart bättre. Både när det gäller tillväxt och enkel skötsel.

Funderar om lärk och asp skulle funka? Någon som vet.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).