Små skogsmaskiner och övriga maskiner

Malwa 460

160 inlägg 74819 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#68252 Eftersom det är min hemsida som Malwa refererar till.

Martin har gjort kalkylen till Skogshästen (förening för hästar i skogen), men jag tycker den är applicerbar på mindre bestånds gående maskiner (Tack Martin för att jag får använda den!).

Att få grepp om lönsamheten är svårt.

Första frågan är vems lönsamhet? Råvaruförädlaren, skogsägaren, eller entreprenören?

Här gäller det förstås entreprenören. Å andra sidan, kan skogsägaren få bättre ekonomi kan åtgärden få kosta mer så länge resultatet blir positivt.¨Det handlar om vad skogsägarens kund kan göra för vinst is sin tur. Det gäller att resultatet blir gott i hela kedjan. Är det så?

Idag mäts det mesta i volym. Lasta maskinerna så mycket som möjligt för att minimera tidsåtgången i ett bestånd är tanken. Är det rätt? Hur påverkar markkompaktering? Måste jag "laga" marken efter maskinerna? Blir virket vid stickvägarna av lika bra kvalité som inne i beståndet (Volymtillväxten ökar ju vid stickvägen)? Är det inte lika bra att köra in med stora maskiner direkt, för de skall ju ändå in sedan? Kan man använda något mindre maskiner fram till slutavverkningen för att få fram bestånd med bättre kvalité? Vågar man låta bli att röja i vissa bestånd för att något lite senare plocka ut energived?

Det finns en hel del frågeställningar som man kan fundera kring detta.
Jag har gjort en sammanställning som känns trovärdig för mig. Det är ingen hel sanning, men personligen tror jag att man på ett annat sätt måste se på skogen som mer än trädåker.

http://skogspysslingarna.se/?page_id=59


Jag har läst litteratur och letat efter svar på olika sätt att bruka skogen, men funnit få svar.

Den här diskussionen hör kanske inte hemma i den här tråden, mer än att jag valt att skaffa en Malwa 460 för att jag vill erbjuda alternativ. Jag själv vill ha mindre maskiner och ser andra värden i skogen förutom uttagen mängd volym per tidsenhet. Jag tror att man skall bruka mer efter skogens naturliga villkor, som förhoppningsvis ger bättre kvalité, energived färre "naturskador" och tillslut ett bättre resultat i plånboken.

//.D

Usewood, små skogsmaskiner
Avatar Fallback

Re: Malwa 460

Rotröta  
#76279 Sundhult har du fått hem malwan

Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76283
Rotröta skrev:Sundhult har du fått hem malwan


Nej, inte än. Det beror på att vi valde att byta till mer driftsäkra axlar, och för att minimera underhållet (nya bromsar, diff-spärrar mm). Tillverkaren kan inte leverera förrän nu i januari, så maskinen kommer till mig i februari.

Jag har personligen sett till att maskinen inte rusar ut till mig, utan vi har tillsammans sett till att allt är bra från börja för att slippa barnsjukdomar. Dessutom har vi bättre kunnat anpassa pump och annat till utrustningen vi sätter på (klippaggregat, spakar, lampor, klimatanläggning).

Det känns tryggt att Malwa inte trycker ut maskinen alltför snabbt, för då är risken att man får en krånglande maskin.

Men det skall erkännas; Jag vill ha den nu och komma ut och köra. Speciellt spännande skall det bli att prova klippen.

//.D

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76304 Visst finns det mycket att fundera på för en skogsägare. När det gäller gallringsstyrka,stickvägsavstånd etc är det min uppfattning att det finns rätt gediget underlag att ta del av för den intresserade.
Dagens system är inte tagit ur luften. Vill man ha det på annat vis skall man givetvis göra så,men det kan kosta lite extra.

En tankevurpa som är lätt att göra är att tro att tro att två träd nästan växer dubbelt så bra som ett. Det ser man ju inte minst på hur många röjer sin skog.

Tittade lite på kalkylen och det hade varit intressant om han länkat till några provytor som stöd för siffrorna.
Att man skulle ha samma medelstam i 2:a gallring och slutavverkning trots 50% högre uttag känns osannolikt,även om det är i form av stickvägar.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76309 Edit: Såg just att hr Nilsson själv konstaterat att det var en del tveksamheter i kalkylen.Ändrar man dessa får man ett negativt resultat dvs sämre nuvärde med längre stickvägsavstånd,vilket även Skogforsk kontaterat i nedanstående fältförsök

http://mobil.kunskapdirekt.se/upload/Do ... 001-04.pdf

Nu finns det förstås andra parametrar än rent ekonomiska och det var inte min mening att helt såga alternativa gallringsmetoder.

/Nisse

Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76316
nisse skrev:Edit: Såg just att hr Nilsson själv konstaterat att det var en del tveksamheter i kalkylen.Ändrar man dessa får man ett negativt resultat dvs sämre nuvärde med längre stickvägsavstånd,vilket även Skogforsk kontaterat i nedanstående fältförsök

http://mobil.kunskapdirekt.se/upload/Do ... 001-04.pdf

Nu finns det förstås andra parametrar än rent ekonomiska och det var inte min mening att helt såga alternativa gallringsmetoder.

/Nisse


Så sant, så sant... Men notera också att det är kalkyler och inga faktiska data än. Inte för att det lär skilja så mycket, men det är än dock intressant att få se det verkliga resultatet.

I skogsskötselserien kan man läsa
Upptagandet av stickvägar är inte något önskvärt eller positivt i sig. Genom att ta upp stickvägar minskar arealen där träd växer och kalytor skapas i beståndet. Ur både kvalitets- och tillväxtsynpunkt vore det bättre att gallra jämnt över hela arealen.


Mycket av dagens skogsbruk räknar endast volym per tidsenhet, vilket givetvis är viktigt, men personligen tror jag att det finns många andra parametrar som borde vara med i ekvationen. Problemet är att det inte alltid är lätt att visa allt i kronor och ören, vilket är tvunget för det är vad allt handlar om till sist för skogsägaren.

Man kan också säga att om man gör stickvägar med en liten maskin var 11 m, så borde det vara utmärkt ur analysen. Inte helt sant, för när man kör mindre stickvägs avstånd med större maskiner så använder man i senare åtgärder bara varannan väg. En mindre maskin som behöver köra varje väg tar mer tid i anspråk, vilkket givetvis gör det dyrare.

Om jag förstått det rätt så görs gallringsmallarna på ytor utan stickvägar, och dessutom med "buffertzon" till stickvägarna. Kan vara intressant att reflektera över.

Men du belyser en brist; Var finns ytorna och studierna kring skogsbruk med mindre maskiner?

//.D

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76318 Men i skogforsks försöksytor fanns ju inte någon som visade värdet på ett bestånd som haft en helt beståndsgående 1;a (och ev 2;a )gallring. Där bör man ju få ut en större del timmer i 2-3 gallring när ytterligare vägträd huggs.

Dessutom är det väl mer total vägareal i tidigare gallringar som man får ner med mindre maskiner än stickvägsavståndet.
Sen blir det ju högre andel "tvingat uttag" om man har kortare stickvägsavstånd,iom det har man ju mindre möjlighet att gallra mellan vägarna på ett korrekt sätt.
Man får ju lämna fler träd i mellan vägarna vilket gör att man kanske inte alltid kan friställa ett fint träd som står brevid ett dåligt pga. att man då får ett för högt uttag,samt att man blir tvingad att ta ner en del värdefulla fina stammar för vägen skull.
Kanske kvittar om det är "granåker" med nästan exakt likadana stammar,men i ett bestånd med varierande kvalitet (vilket det ju ganska ofta är)eller tex fin tall(som man vill ha kvar) har det ju stor betydelse.

Sen bör ju den ökade risken för stormfällning med större vägareal i beståndet även tas med i beräkningarna på något sätt tycker jag,för där tycker jag mej ofta sett ett samband.
Bestånd med mycket väg som då öppnat upp beståndet klarar sej betydligt sämre i stormar än där man försökt hålla ner vägarealen och hållt beståndet mer slutet.

Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76353 jönsson84: Varför skulle man ha med beståndsgående skogsskötsel? Det är ju dyrare i och med att produktionen per tidsenhet blir mindre, och alltså en dyrare åtgärd = mindre intäkter.

Nu tittar man på maskinell utrustning som tar upp korridorer i röjningen, och de skall enligt studier visa sig lönsamt. Där tar man ingen hänsyn till vilka individer som har bäst förutsättning, men det skall vara så lönsamt att det är ditåt man tittar.

Det är svårt att göra en rättvis bedömning eftersom omloppstiden är så lång. Det är klart att åtgärder med beståndsgående maskiner är dyrare, men frågan är om vi får tillbaka det i slutavverkningen.

För mig finns det många andra värden som är positiva när beståndsgående maskiner används, men jag kan inte direkt visa att det är lönsamt för skogsägaren. Om det är någon som kan visa det så vill jag gärna ta del av det. Hoppas också att Skogforsk/SLU och andra organisationer tar fram fakta som visar verkliga siffror på betydelsen av maskinstorleken, där man inte bara tittar på volym/tidsenhet.

//.D

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76363 Dyrare/mindre intäkt på kort sikt ,ja. Men hade ju varit intressant hur det hade sett ut i ett längre perspektiv. Stickväg är ju trots allt en kalhuggning av en del av beståndet,bör ju skilja på nettot och timmerandelen om dessa huggs vid ca 25 års ålder gentemot vid ca 35-40.
Men jag anser fortfarande att den viktigaste anledningen att inte ha en för hög stickvägsandel är att man håller beståndet mer slutet och därmed mindre stormkänsligt.

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76366 Allt jag har läst säger att de träd som står bredvid stickvägen växer betydligt bättre och drar nytta av "kalhuggningen".

Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76367
Mangan skrev:Allt jag har läst säger att de träd som står bredvid stickvägen växer betydligt bättre och drar nytta av "kalhuggningen".


Alltså vore det bästa att ha få träd jämt utspridda med 'kalhygge' runt om? Bara stickvägar borde vara det bästa då, eller?

Kantträden växer till sig diametermässigt (=volym), jämfört med träd i bestånden. Hur blir de kvalitetsmässigt?

Har du sett någon studie om stickvägsfria bestånd?

//.D

Användarvisningsbild

Re: Malwa 460

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76368
Mangan skrev:Allt jag har läst säger att de träd som står bredvid stickvägen växer betydligt bättre och drar nytta av "kalhuggningen".


Och det står nog inte att det är bättre, utan lika bra volymmässigt. Det man tjänar på är att åtgärden isig är bättre om man tittar på uttagen volym/tidsenhet.

Då ser man inte till markskador mm.

//.D

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

Rotröta  
#76400 Jag har kört med rottne och vimek ganska länge och visst blir 1a gallringen dyrare än med stor skotare. Men det man förlorar vinner man på 2a gallringen när man tar upp skotar vägarna och då får man ut timmer av virket och timmer är mer värt än massa.De gallringarna som är skotade med vimek har inga snöbrott därimot är gallringarna som vi har kört med stor skotare finns en hel del snöbrott och det kostar också pengar att arbeta upp .Och det där med stora träd vid vägen är inget att eftersträva ,man vill ha ett så jämt bestånd som möjligt så man kan få bättre priser när man säljer rotposter.

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#76411
Sundhult skrev:
Mangan skrev:Allt jag har läst säger att de träd som står bredvid stickvägen växer betydligt bättre och drar nytta av "kalhuggningen".


Och det står nog inte att det är bättre, utan lika bra volymmässigt.


Visst, jag menade att de träden som är kvar växer bättre än om grannarna vore kvar de med. Inte att det blir samma totala tillväxt.

Avatar Fallback

Re: Malwa 460

Rotröta  
#79038 Sundhult hör av dig när malwan kommer vill veta hur den går.Har några frågor vad är det för storlek på pumpen och kan man ha kedjor på bakdäcken.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).