Små skogsmaskiner och övriga maskiner

Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

13 inlägg 5729 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Torbjörn Johnsen  
#499548 Skogforsk presenterar en intressant rapport om Malwas maskiner där man sammanställt resultatet av flera olika undersökningar. Dels två olika examensarbeten:

"Tidsstudie och kvalitetsuppföljning vid jämförelse av små och konventionella skördare och skotare i förstagallring (Gustafsson 2017)" som ni kan läsa här

och

"Arbetsmiljö i en gallringsmaskin för skotning - en jämförelse mellan en liten och mellanstor maskin (Olsson)" Ännu ej publicerad.

Dessutom har Skogforsk själva utfört tre olika försök:

-Kompletterande tidsstudier för att få bättre spridning vad gäller medelstam än vad första examensarbetet undersökt.

-Standardiserad vibrationsmätning på Skogforsks vibrationsbana i Jälla.

-Standardiserad spårdjupsmätning i Norra Uppland 2017.

Jag lägger in hela rapporten som en pdf-fil för den som vill läsa mer. Slutsatserna i rapporten kan enkelt sammanfattas så här:

1519300046_skärmavbild_2018-02-22_kl._12.44.36.png


-Malwa-skördarens avverkningskostnad skiljer sig marginellt mot en större maskin. En något lägre timproduktion vägs upp av motsvarande lägre timkostnad.

-Rapporten visar att Malwa-skotaren har en ca 50 kr/m3fub högre skotningskostnad vid 200 m köravstånd jämfört med en konventionell skotare (Ponsse Wisent). Då har det inte använts extra vagn på Malwan vilket enligt tillverkaren bidrar till att sänka skotningskostnaden avsevärt.

-Malwagruppen drar ca 0,5 liter mindre bränsle per m3fub, 2,6 liter per m3fub jmf med det konventionella systemets 3,2 liter/m3fub (JD 1170E och Ponsse Wisent).

-Malwaskördarens prestation relativt den konventionella skördaren minskade inte när man gick från 0,04 m3fub i medelstam till 0,05 m3fub i de kompletterande tidsstudierna.

-Båda maskinkoncepten gallrade med jämförbar gallringskvalité. Andelen skadade träd var mycket låg efter båda systemen. Skogforsk anser det vara mer förar- än maskinberoende.

-När det gäller förarergonomi och vibrationsmätningar jämfördes Malwas skotare med Komatsu 845 och Ponsse Buffalo. Skogforsk skriver att det sammantagna intrycket från dessa studier är att "Malwans arbetsmiljö är relativt nära den nivå som erbjuds i jämförelsemaskinen".

-Den största skillnaden i positiv bemärkelse för Malwa återfinns i spårdjupstesterna. De har redovisats här på skogsforum tidigare i tråden Resultat Skogforsks spårdjupstest (Ontrack, 10W, Malwa).
Testerna är utförda på en stubbåker med tjockt och mjukt matjordslager. Malwan kördes här med trailer och för att få full jämförbarhet fick Malwan köra fler överfarter så att man fraktade samma volym som jämförelsemaskinerna (Ponsse Buffalo med 8 hjul). Malwa-skotaren hade enligt Skogforsk "Signifikant lägre spårbildning än Ponsse Buffalo i alla försöksleden (med och utan last samt rakt och svängande)". "Markpåverkan från Malwa kan förväntas vara begränsad jämfört med en större konventionell maskin."

1519300046_skärmavbild_2018-02-22_kl._12.44.05.png


1519300046_skärmavbild_2018-02-22_kl._12.46.19.png


1519300046_skärmavbild_2018-02-22_kl._12.46.50.png


Läs hela rapporten här:
$matches[2]
   TS
Usewood, små skogsmaskiner
Användarvisningsbild

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Torbjörn Johnsen  
#500283 Nu publicerade Skogforsk det här arbete på sin sajt också. Med följande bakgrundstext:

Gallring utförs i Sverige vanligen med konventionella skördare och skotare i storleksklass 11–20 ton. Särskilt bland privata skogsägare ökar efterfrågan på att gallring, framförallt förstagallringsingreppen, ska utföras med betydligt mindre maskiner. Bakom dessa önskemål ligger en oro för att de stora, tunga maskinerna ska orsaka skador på mark och bestånd samt genom sitt utrymmesbehov ge upphov till allt för stor stickvägsandel i beståndet:

-Markskadorna befaras, förutom att vara estetiskt stötande, sänka markens produktionsförmåga och även ge annan negativ miljöpåverkan, till exempel genom metylering av kvicksilver.

-Om det växande beståndet skadas så oroas skogsägaren för kvalitets- och tillväxtförluster på de skadade träden. Det finns även risk för sekundärt förvärrade skador p.g.a. ökad risk för rotröta och andra skadegörare i ett skadat bestånd med nedsatt vitalitet.

-Bredare och mer omfattande stickvägar antas ge sänkt produktion under resten av omloppstiden.


Här är länken till Skogforsks publicering:
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunska ... -gallring/

   TS
Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Hema  
#500287 Kan man hoppas på mindre maskiner framöver?

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Valmet 890  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#500333 50 kr/m3 dyrare skotning vid 200 m, det var inte så lite tycker jag... och vad händer om det blir 6-7-800m vilket inte alls är ovanligt?

Användarvisningsbild

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Torbjörn Johnsen  
#500339 Jag tror inte att det är många Malwa-entreprenörer (eller Vimek med för den delen) som kan ta ut 50 kr/m3fub extra för att man kör med mindre maskiner. Helt klart får de jag har pratat med lite mer betalt men de siffror jag har hört ligger runt 20-30 kr/m3fub extra. Jag har förstått det som att skotaren kanske kräver en 50-lapp mer men att skördaren klarar sig med en något lägre ersättning än vad en konventionell kostar. Gungor och karuseller!

   TS
Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#500353 Inga studier på Malwa med släp?

Användarvisningsbild

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Torbjörn Johnsen  
#500371 Det skulle vara intressant att se @Mangan men jag har inte stött på någon sådan ännu. Kanske @Swetrac vet om det är gjort något eller något på gång?

   TS
Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

swetrac  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#500377 Jag vet att Skogforsk vill göra en studie men inget är klart för tillfället. Vi känner dock att vi är på rätt väg då fler entreprenörer kör med vagn när terrängen tillåter. Vi ser detta som en mer intressant lösning än en bredare och tyngre skotare som lastar 7-8 ton.

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#500391 När passar släp, och när passar det inte?

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Brorsan  
#500469 Hur mycket påverkar flyttkostnader kubikpriset på ett normalt gallringsobjekt?
Vad är det för skillnad i pris för flytt på storskotare alt Malwa?
Olle

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Hema  
#500477
Mangan skrev:Inga studier på Malwa med släp?

Precis min undran.
Angående när det passar eller ej, torde väl bero på skiftets utformning och terrängen, om slingkörning är möjligt? Hur man kan lägga körspåren.

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

bgsentr  
#500495 Jag tror inte det blir 50 kr dyrare skotning med Malwa, men även om det blir det, är det antagligen väl investerade pengar
Säg att du gallrar ut 30-50 m3 / ha så skulle det bli1500-2500:-/ ha dyrare
Du får mindre spår
Du får smalare stickvägar
Mindre stormskaderisk
Fler träd kvar som blir slutavverkning med timmer
Vad är det värt?

Men för kvartalsekonomerna är natuligtvis en stor stickvägsgående skördare och en 20 tons skotare bäst
Billig avverkning/ skotning och stort uttag med 5-6 meter breda vägar 👎 👎 👎

Avatar Fallback

Re: Mindre spårbildning med Malwa-skotare enligt Skogforsk

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#500556 Lägg på några tusenlappar per ha så får du manuellhugget och utkört med häst också!

Men för ni kvartalseknomer skall det naturligtvis vara maskiner till allt.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).