För -emot gallring

 Svara  53 inlägg  14147 visn.  3 följer
Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 
#54169
valmet901 skrev:Gallring eller inte beror ju på vilken sorts skog man vill få upp. Inget som säger att man måste gallra.

Om man röjer hårt o planterar glest kan man i södra sverige på goda marker hugga ner skogen vid 50 års ålder.

Sen om det blir mycket dålig kvalite kan man ju alltid sälja som energi ved eller annat.

Om man planterar på gammal åker eller hagmark så kan man plantera glest o bara låta det växa.

Alla bestånd behöver inte gallras beror helt på skogens förutsättningar o slutprodukten. Tex ett storutsatt område skall egentligen tycker jag plantera glest o huggas ner tidigare just pga stormrisken. Annat trädslag är ju ochså ett alterativ :???:


Men då tycker jag frågan är,producerar den glest planterade marken lika stor virkesvolym som om man har ett tätare planteringsförbsand?
Jag tror iaf inte det,marken borde ha mer näring än va den glestplanterade skogen kan ta upp(iaf på medelgoda och bättre marker)

Sen blir ju oxå kvaliten lidande,man kan ju få upp väldigt fin skog(i avseendet kviststorlek/mängd och årsringsbredd,"slätta"stockar kallar en vi kör åt som har ett litet sågverk de) även på riktigt bördiga marker om man håller bestånden lagom täta/gallrade(alltså enligt min åsikt inte för hård gallring på sådana marker)

Sen har ju ett glest planterat bestånd större riskatt bli ännu glesare iom naturlig bortgång av plantor/träd=om en eller flera plantor/träd dör/försvinner av någon anledning skapas en större lucka än om förbandet varit tätare=marken producerar inte maximalt
Men som sagt ingen vet vad som efterfrågas när bestånd som gallras och planteras idag ska slutavverkas och att alla sköter sin skog på sitt sätt skapar ju en mångfald som gynnar den biologiska mångfalden.

   TS
Malwa Gallring
Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 
#54180
Mangan skrev:
Friderike skrev:Jag förstår inte att det behövs diskutera om beståndet ska gallras eller inte. Under mina studier (jägmästare) har jag lärt mig, att det är alltid från fördel att gallra oberoende kvalitet- eller volymproduktion.


Under mina studier i Växjö har jag lärt mig att det ekonomiskt mest fördelaktig är att hugga ner all skog, och sedan göra så lite som möjligt enligt SVL att därefter satsa på något annat. :smile:

Jag har också lärt mig att totalproduktion (inkl. självgallrat) blir större ju mindre man gör (röjer/gallrar), i alla fall i granskog.

Framför allt har jag lärt mig att alla dessa kalkyler om vilket som lönar sig mest bygger på svag grund, dvs vi har ingen aning om varken kostnad eller intäkt för de olika momenten och de olika sortimenten om 50 år. Ingen aning. Vi kan gissa att det är ung. som idag, med vissa förbättringar.

Vi har också svårt att kvantifiera skaderisker med gallring, såsom rötskdaor och snö- och stormskador.

Fördel med att låta bli att gallra, är att man kan sänka omloppstiden, vilket även valmet påpekadeMen vad kostar självgallringen? Man får ju bättre betalt för massaved i en gallring än för naturvårdsträd i en slutavverkning(lågor,naturliga högstubbar och döda stående och liggande träd som ska lämnas oftast enligt traktdirektiv och div.certifieringar),men visst en del kanske man kan hugga upp till enerrgived.

Sen är det ju oxå som du säger att ingen vet vad som efterfrågas när skog som gallras idag ska slutavverkas.
Men en sak kan vi konstatera som det är idag är ju: Grövre skog som är röjd och skött(inte allt för mycket besvärande underväxt/buskskikt) är billigare att avverka och det tror iaf jag att det kommer vara ett bra tag framöver.

Grövre skog ger större timmerandel som idag ju är mest fördelaktigt ekonomiskt.

Utan att gallra har man ju inte möjligheten att styra över tillväxten på dom bästa träden,kanske avverkar ett krokigt träd eller träd med grov/oönskad kvisstorlek/kvalitet eller annat kvalitetsfel för att gynna ett som annars kanske skulle självgallrats. Iofs har vi ju fortfarande inte nån aning om kvalitet betalar sig i framtiden,men jag tycker/tror det bör ha viss betydelse.

Man har ju heller ingen möjlighet att styra trädslagsblandningen,tex gynna fina tallar på lämpliga marker där det kasnek är mycket röta i granen(tex gruskullar).

Hur menar du att det skulle sänka omloppstiden utan gallring? Menar du i kombination med glesare plantering?
Annars tar det ju längre tid innan skogen blir lika grov ,som om man hade gallrat.Men man har ju fortfarande svl;s lägsta slutavverkningsålder att följa.

Sen tycker jag det är lite fel att generalisera och säga som du skrev i ett tidigare inlägg:
Du kör sönder skogen:= Beror på förhållandena,planering,maskiner,teknik och förare. I vissa fall kan man köra nästintill spårlöst,men visst ibland blir det spår(som kanske kunde förhindrats om man tänkt mer på ovanstående parametrar)
Du ökar risken för rötskador: Är ju sant,men beror till stor del på förarens skicklighet och ovanstående parametrar(skadenivå,stubbehandlig o dyl),men även ogallrad skog kan ju ha stor andel rotröta.

   TS
Användarvisningsbild

Re: För -emot gallring

 
#54194 [quote="jönsson84"][quote="valmet901"]Gallring eller inte beror ju på vilken sorts skog man vill få upp. Inget som säger att man måste gallra.

Sen blir ju oxå kvaliten lidande,man kan ju få upp väldigt fin skog(i avseendet kviststorlek/mängd och årsringsbredd,"slätta"stockar kallar en vi kör åt som har ett litet sågverk de) även på riktigt bördiga marker om man håller bestånden lagom täta/gallrade(alltså enligt min åsikt inte för hård gallring på sådana marker)"

Den här diskussionen är väldigt intressant, jag håller på och gallrar nu. Har gjort enligt boken och använt gallringsmallar men förmår inte att riktigt gallra så hårt. Vill ha lite närmare mellan träden, men har ingent underlag för det annat än att känns fel att gallra så hårt att skogen ser ut som en park. Tar bort krokiga träd och grovkvistiga, men är ganska försiktig annars. Hamnar på en ca 3 meter mellan träden (förstagallring)

Men vad menar du med "lagom täta/gallarade" i meter mellan träden?

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 
#54256 Svår fråga,det beror ju helt på förutsättningarna. Bättre marker klarar ju att hålla flera stammar/ha än marker med sämre bonitet/SI.Gran anser jag klarar stå något tätare än tall och löv utan att ta skada.
I ditt fall med 3 meters förband bör det väl bli ca 1100-1200 stam/ha,så det låter som det inte är så hög bonitet/högt SI där?kanske mycket tall?
Menar du att mallen visar att du skulle ta hårdare?

   TS
Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 
#54259 Jag måste få citera min mor från en diskusion med inspektorn från föreningen.
"Det är bara att jämföra med morotlandet, Om man inte gallrar morötterna blir det bara små smala morötter och en massa blast och inga stora morötter"

Så prova att odla morötter till sommaren för att studera skillnaderna mellan gallrat och ogallrat. :idea:

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54270 Gallrar ni äpplena också? :-) Eller vinbären?

Det här med liknelse som bas för kunskap får man ta det lite varligt med.

Användarvisningsbild

Re: För -emot gallring

 
#54273
jönsson84 skrev:Svår fråga,det beror ju helt på förutsättningarna. Bättre marker klarar ju att hålla flera stammar/ha än marker med sämre bonitet/SI.Gran anser jag klarar stå något tätare än tall och löv utan att ta skada.
I ditt fall med 3 meters förband bör det väl bli ca 1100-1200 stam/ha,så det låter som det inte är så hög bonitet/högt SI där?kanske mycket tall?
Menar du att mallen visar att du skulle ta hårdare?


Nu är det ju så att jag är ganska ny på detta med gallringsmallar, men jag kom fram till siffran 3 meter nu när jag tittade igen!! :surp: :oops:
Tack för påminnelsen! Hade lyckats öka siffran i huvudet när jag höll på därute. Boniteten är ca 5 och det är blandat gran/tall men går från gran till mest tall inom samma avdelning. Med andra ord så blir det nog rätt bra både för ögat och mallen med ca 3 meter. eller?

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54275 När det gäller utbildning(typ jägmästare), forskning och praktiska rekommendationer skall man komma ihåg att dessa styrts hårt av vår inhemska massaindustri.
Jag tror sällan att det är enskild skogsägares ekonomi som stått i fokus(även om man gärna vill påskina detta).
I länder utan massaindustri ser skogsskötseln ofta lite annorlunda ut.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54285 Jag är FÖR gallring, eller snarare så är ja för gallring på åtminstonde våra marker... Vi gjorde för ca 6-7 år sen en liten gallring/röjning (vedhuggning) vi tog inte jätte hårt då, å ja kan gissa att diametern på skogen som var kvar låg på ca 10- 12 cm i brösthöjd, nu ligger diametern på ca 22cm i brösthöjd medan området bredvid som vi inte röjjt/gallrat inte är grövre än ca 15 cm i diam/brösthöjd, virket i båda områderna är froväxt å egentligen inget att ha mer än som massa eller brännved, så vi gallrar vårt eget för volymen å inte för kvaliteten eftersom det skulle vara bortkastat att ens försöka sattsa på kvalite...

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 
#54314
Uvskogen skrev:
Nu är det ju så att jag är ganska ny på detta med gallringsmallar, men jag kom fram till siffran 3 meter nu när jag tittade igen!! :surp: :oops:
Tack för påminnelsen! Hade lyckats öka siffran i huvudet när jag höll på därute. Boniteten är ca 5 och det är blandat gran/tall men går från gran till mest tall inom samma avdelning. Med andra ord så blir det nog rätt bra både för ögat och mallen med ca 3 meter. eller?


Har du inget relaskop så du kan kolla grundytan? Iofs så går det ju klava grundytan,finns omföringstal från diameter till grundyta i gallringsmallen under "uttag m.m"

   TS
Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54338 Inte specifikt om gallring, men Lohmander har en skön inställning. 8)

http://www.vk.se/Article.jsp?article=264258

Användarvisningsbild

Re: För -emot gallring

 
#54349
nutte skrev:Jag är FÖR gallring, eller snarare så är ja för gallring på åtminstonde våra marker... Vi gjorde för ca 6-7 år sen en liten gallring/röjning (vedhuggning) vi tog inte jätte hårt då, å ja kan gissa att diametern på skogen som var kvar låg på ca 10- 12 cm i brösthöjd, nu ligger diametern på ca 22cm i brösthöjd medan området bredvid som vi inte röjjt/gallrat inte är grövre än ca 15 cm i diam/brösthöjd, virket i båda områderna är froväxt å egentligen inget att ha mer än som massa eller brännved, så vi gallrar vårt eget för volymen å inte för kvaliteten eftersom det skulle vara bortkastat att ens försöka sattsa på kvalite...


Vad menar du med att virket är "frovaxt" och därmed inte duger som virke? Menar du att det är självsått och det i sig ger en lägre kvalitet än planterat?

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54360
Uvskogen skrev:
nutte skrev:Jag är FÖR gallring, eller snarare så är ja för gallring på åtminstonde våra marker... Vi gjorde för ca 6-7 år sen en liten gallring/röjning (vedhuggning) vi tog inte jätte hårt då, å ja kan gissa att diametern på skogen som var kvar låg på ca 10- 12 cm i brösthöjd, nu ligger diametern på ca 22cm i brösthöjd medan området bredvid som vi inte röjjt/gallrat inte är grövre än ca 15 cm i diam/brösthöjd, virket i båda områderna är froväxt å egentligen inget att ha mer än som massa eller brännved, så vi gallrar vårt eget för volymen å inte för kvaliteten eftersom det skulle vara bortkastat att ens försöka sattsa på kvalite...


Vad menar du med att virket är "frovaxt" och därmed inte duger som virke? Menar du att det är självsått och det i sig ger en lägre kvalitet än planterat?


Froväxt... det växer med glest mellan årsringarna, sågar man timmer som är 20-25 cm i topp så äre nästan så virket "rasar" isär i årsringarna = total kass kvalite... lite som det brukar vara på igenväxta åkrar, å marken är iof gammal åker sen långt tillbaka...
Rent allmänt så tycker ja väl iof att det ska gallras, det ger mej jobb :lol:
Sen ser gallrad skog "finare" ut å det är trevligare med jämna bestånd... jag gillar dock inte HÅRDA gallringar, typ industriskog som finns lite här å var... när vi gallar åt kund så tar vi betydligt mindre än vad "andra" gör... det uppskattas av skogsägaren mer än av uppköparen :???:

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54375 Har äntligen fått in bilderna jag tog i söndags. Kan tänka mig att detta är rätt så normala skador här i södra Sverige? Då har vi haft tjäle i år, kallare än på länge. I söndags var det fortfarande fruset på vissa bitar av basvägen (syns i ena bilden). Men det kostar allt några tusenlappar att fixa till den här igen, om man skall kunna köra med sin 2wd jordbrukare eller sin Land Rover. Å det vill man ju. 8)

basväg1.gif

basväg.gif


Nu är det nog stopp i körningen, maskinerna stod still idag på eftermiddagen. Upplaget är väl fullt, eller så väntar entreprenörerna på tjällossningen så de får leka lite i leran. :twisted: :grin:

upplag.gif


Vi har ca 1km basväg och 1,5 km bilväg, grannen och jag. Är kostnaderna för att återställa detta medräknat i gallringskalkylerna? Jag tror (men är inte säker) att underhållet för vägen totalt sett blir billigare, om man köra ut samma antal ton uppdelat på färre tillfällen, dvs en gång var 70:e år kör man sönder vägen istället för 2-3 ggr per 80 år.

Avatar Fallback

Re: För -emot gallring

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#54378 Nu är det ju så åxå att alla har ju inte så kassa vägar som du verkar ha där mangan... å det finns bättre marker åxå... å det ser illa ut när det är sönderkört så där i skogen det håller ja me om, jag är väldigt MOT sånna spår i skogen... har det gått att köra bil in på en skifte före så ska det göra det efter...
Nu tycker ja iof inte att det ser så farligt ut på dina bilder, vänta tills det torkat upp så ser allt mkt bättre ut... ja vet flera ställen som ser betydligt värre ut(av det man ser på bilderna) som blitt schysst bara det torkar upp å vägen används lite...

sen va gäller bilvägarna så antar ja att det är flera skogsägare efter samma väg... ska alla dom avverka/gallra samma år bara för vägens skull? nja... det där med vägarna å sönderkörning på bilväg handlar mkt om planering anser ja...

Vi gallrar mkt på sk tallhed sommar tid, där blir gallringarna väldigt fina å inte några sönderkörda vägar, å inga spår... vissa andra far fram över allt som om det vore tjäle, med flera dm djupa spår i gallringarna...


Sen skrivs kontrakten olika va gäller återställning av vägar å så oxo har ja hört, om bolaget eller markägaren ska stå för ev skador...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Förröjning vid gallring (från Vida tråd) av Mäki - ons 29 dec 2010, 19:40
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser

1 ... 131415
217 svar
41831 läst
av Andreas77     
sön 04 sep 2011, 16:37
Hjortskador i gran gallring, vad göra? av 221 - lör 05 feb 2011, 12:43
i Gallring
14 svar
6392 läst
av daniel1     
tor 10 feb 2011, 22:29
Arbetsmetodik vid manuell gallring av Uffe - sön 06 feb 2011, 18:14
i Gallring
5 svar
6523 läst
av P.Larsson     
fre 08 apr 2011, 22:05
Hänsyn till rävgryt vid gallring av David S - sön 20 mar 2011, 23:15
i Skogsmiljö och Trädlära
12 svar
3716 läst
av axwell     
tis 22 mar 2011, 19:34
Stihl 241 eller stihl 261 vid gallring av skogsbaronen - sön 10 apr 2011, 08:29
i Motorsåg och handhållet

12
28 svar
20733 läst
av Volundsmed     
ons 20 apr 2011, 23:48