Gallring

Gallringskostnadsindex (GKI) - ökar i hela landet

3 inlägg 3006 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Gallringskostnadsindex (GKI) - ökar i hela landet

Torbjörn Johnsen  
#516061 Med Skogsstyrelsen/SCB:s tidsstatistik över avverkningskostnader som underlag satte vi ihop ett "Gallringskostnadsindex". Detta index jämför kostnaden per m3fub för gallringsavverkning med kostnaden per m3fub för föryngringsavverkning. Vid ett Gallringskostnadsindex (GKI) på 1.0 så är kostnaden den samma för att hugga en kubik i gallring som i slutavverkning. Är GKI t ex 1,5 så är det 50% dyrare per kubik att gallra och är GKI 2,0 så är det dubbelt så dyrt.

Resultatet av sammanställningen visar att gallring är dyrare än slutavverkning och det behöver man ju inte vara nån Einstein för att lista ut :d Däremot är det intressant att se hur det här skiljer över tid och hur det skiljer mellan norra och södra Sverige. Det finns ett diagram här nedan som visar hur GKI utvecklats.

En intressant reflektion är att gallringsavverkningarna blivit allt dyrare i förhållande till slutavverkningarna i både norr och söder. Utvecklingen har planat ut den senaste tiden men det man måste ha med sig när man analyserar den här siffran är alltså att den inte mäter hur mycket dyrare avverkningen blir per kubikmeter. GKI jämför ju hur dyr gallringen är i förhållande till slutavverkningen.

Man kan ju fundera över de bakomliggande orsakerna till detta? Några tänkbara förklaringar:
-Vi går mot allt tidigare gallringar i klenare bestånd
-Vi undviker allt mer att gallra i äldre bestånd
-Bestånden som förstagallras är sämre röjda idag jämfört med förr
-Det är svårare att utnyttja maskinernas kapacitetsutveckling i selektiv gallring jämfört med i slutavverkning
-Det är svårare att få tag i bra entreprenörer som kör gallring

Stor men minskande skillnad mellan nord och syd
Sedan syns en tydlig skillnad i diagrammet mellan GKI i norra Sverige jämfört med i söder. GKI ligger 20-30% högre i söder än i norr. Skillnaden består av två tydliga faktorer: dels att det är billigare att föryngringsavverka i söder (ca 5-10% lägre kostnad/m3fub) men också att gallringsavverkningarna är dyrare (ca 15-20% högre kostnad/m3fub) i södra Sverige.

Anledningen till detta kan man ju också spekulera över?
-Större medelstam i slutavverkningarna i söder än i norr?
-Mindre gallringsskotare (dyrare skotning) i söder?
-Större objekt i norr, lägre flyttkostnader?

Skillnaden mellan norra och södra Sverige minskar dock under senare år och det är även tydligt att kurvan för GKI har planat ut under senare år. Alltså att gallringsavverkningarna inte fortsätter att bli dyrare och dyrare jämfört med slutavverkningarna utan att relationen ligger mer fast.

Det skulle vara intressant att få era kommentarer om det här och fler teorier om varför det ser ut som det gör. Och hur tror ni att det utvecklas framöver?   TS
Malwa skogsmaskiner för gallring demotour
Avatar Fallback

Re: Gallringskostnadsindex (GKI) - ökar i hela landet

hfab  
#516069 Det skulle vara intressant att veta hur entreprenörernas lönsamhet ser ut. Kan det vara en påverkans faktor på GKI?

Användarvisningsbild

Re: Gallringskostnadsindex (GKI) - ökar i hela landet

Torbjörn Johnsen  
#516091 Ja, det skulle vara klart intressant att jämföra! Vi har ju ganska mycket kontakt med entreprenörer i olika delar av landet och det finns en ganska tydlig bild om att det är lite högre ersättningsnivåer i Götaland och då främst i de västra delarna. Till viss del följer det virkespriserna och det finns t ex en ”knivskarp” gräns mellan Dalsland och Värmland. Det kan nog även vara så att bra gallringsentreprenörer är en bristvara vilket ger bra förhandlingsläge.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).