SKOGSFORUM ARTIKEL

Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 Svara  17 inlägg  16122 visn.  5 följer
Användarvisningsbild

Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)  ARTIKEL

 
#447312 Vi lever i en allt mer globaliserad och modern värld men trots det finns en del urgamla strukturer kvar i det svenska samhället. En sådan är landets Häradsallmänningar som har anor sen medeltiden. Skogsforum gjorde ett besök i en av dessa: Hökensås Häradsallmänning som ligger på höjderna väster om Vättern. Här bedrivs skogsbruket sida vid sida med tusentals personer som besöker Hökensås varje år för att fiska, vandra och plocka bär.

Häradsallmänningens marker ligger på torra, sandiga och näringsfattiga jordar där det i stort sett bara växer tall. Bertil Nilsson som är skogsförvaltare på Häradsallmänningen guidade oss bland karga skogsmarker och sällsynta arter för att beskriva hur deras skötselprogram ser ut. Man jobbar med långa omloppstider och inriktning mot kvalitetstimmer. Skogen växer långsamt och här gäller det att gallra för att få upp dimensionerna. Resultatet blir högkvalitativt och värdefullt virke. Vi beskriver skötselprogrammet utförligare längre ner här i texten men först lite mer om vad en Häradsallmänning är.

1490708642_img_1884.jpg


Ständig kamp mellan stat och enskilda
Hökensås Häradsallmänning har idag ca 900 delägare. Det är markägare (jord- & skog) inom det som en gång i tiden hette Vartofta härad och som sträcker sig från Vättern till Falbygdens platåberg. Det innebär 28 socknar i Falköpings och Tidaholms kommuner. Enligt ett kungligt brev från Magnus Ladulås daterat 28 september 1286 har även Visingsöborna rätt att nyttja allmänningen trots att de hör till Vista härad så de ingår också bland allmänningens delägare.

Historien visar att det förts en ständig kamp mellan staten och de enskilda delägarna där staten med jämna mellanrum försökt tillskansa sig kontrollen över häradsallmänningens marker. Bönderna har dock varit envisa och hela tiden lyckats behålla kontrollen över Hökesås. Det senaste försöket gjordes så sent som 1980 där en statlig utredning försökte inskränka delägarnas rätt till avkastning men denna lades ner efter hårt arbete av Häradsallmänningsförbundet. Inget nytt under solen med andra ord…

Skogsinnehavet
Hökensås Häradsallmänning omfattar drygt 4800 hektar produktiv skogsmark samt lite impediment och ängsmark. Dessutom finns ett femtiotal sjöar inom området varav många ingår i Hökensås Sportfiskes kortfiskeområde. Skogsmarken ligger 220-280 meter över havet på Hökensåsen. Området är nederbördsfattigt och markerna är sandiga och torra. Områdets geologi är skyddat som reservat men det har ingen stor påverkan på skogsskötseln. Här finns mängder med spår efter istiden med många dödisgropar och åsar. Landskapet är mycket trevligt att vistas och vandra i.

Idag finns enligt planen runt 635 000 m3sk stående skog på den produktiva skogsmarken och den årliga tillväxten beräknas till ca 19 000 m3sk/år. Medelboniteten ligger på 4,4 m3sk/ha och tallandelen är 93%. Utöver de dryga 500 hektaren som är impediment eller övrig mark så har fem procent (ca 240 ha) av den produktiva marken är avsatts som NO-område (naturvård orört) och en procent (48 hektar) som NS (naturvård med skötsel).

Återkommande bränder och skador
Markerna på Hökensås är präglade av stora störningar. Det finns t ex flera dokumenterade bränder under 1800- och 1900 talet och området drabbades den 23 oktober 1921 av en omfattande ”isstorm” då en hård nordanvind drog in överallmänningen. Först med blöt snö som sedan med kyla och ökande vind till storm på några få timmar fällde 35 000 kubikmeter virke. Snöbrott är vanligt och vissa år har området även drabbats av stora insektsangrepp. 1944 och 1945 härjade t ex tallmätaren svårt. Bränderna har bidragit till bonitetsförsämring och de kargaste områdena på Hökensås är lavhävdade. Under senare år har skogsförvaltningen gjort hyggesbränningar av naturvårdsskäl för att gynna brandpräglade arter. På några av de kargaste områdena växer den sällsynta cypresslummern och här förekommer även mosippa. Typiskt nog återfinns dom oftast närmast vägkanter eller där det skett störningar på annat sätt. Arterna är känsliga men Häradsallmänningen har kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen och diskuterar hur man ska göra för att dessa arter ska leva vidare. Bertil berättar att han nu t o m har hittat cypresslummer i plantskogen så det verkar som man lyckas bra.

1490708652_img_1929.jpg

1490708651_img_1922.jpg

1490708651_img_1930.jpg


Skötsel för kvalité
Till skillnad från hur det ser ut på Sydveriges bördigare granmarker där det inte verkar finnas någon hejd på tillväxttakten så finns det på Hökensås kärva marker ett tydligt tak för hur mycket det kan växa.
-Upp till 200 m3sk/ha så växer skogen bra, säger Bertil Nilsson. Sen tar det stopp och då växer skogen bara i skogsbruksplanen. Om skogen gallras sätter det fart igen och då målet är att få upp dimensionerna i slutavverkningen behövs det många och återkommande gallringar. Tallen har enligt Bertil en fantastisk förmåga att svara på gallringar och han har sett 150-åriga tallar som när de fått utrymme har satt full fart igen med breda årsringar. Enligt Bertil så gallras det 4-5 gånger under omloppstiden varav den sista runt 100-årsåldern.
-Sen blir det slutavverkning vid 130 års ålder och då sparar vi fröträd. När sedan fröträden gjort sitt och avverkas blir det riktigt fint virke som betalas bra.

Enbart självföryngring
All föryngring görs med fröträd. Oftast markbereds hygget och då etablerar sig den nya skogen enkelt. Om det behövs hjälpplanteras hygget och sedan röjs beståndet två gånger. Första röjningen är mer av enkelställning och bortplockning av vargar och efter sista röjningen ska det klara sig till gallring. Tidigare höll man upp stamantalet med tätare förband för att dana kvalité men nu röjer man oftast ner till dryga 2000 stammar per hektar vid sista röjningen. Enligt Bertil ger det inte så stor skillnad i slutändan på den här marken. Första gallringen sker runt 35 års ålder och sedan gallras det då ytterligare 3-4 gånger.

1490708646_img_1888.jpg


1490708650_img_1920.jpg


Tack vare att det finns så mycket tallföryngringar så har man inga problem med viltbetning av tallplantor trots att viltstammen är för hög, enligt Bertil. Däremot finns det inte nog med sommarfoder åt älgarna vilket visar sig mindre snittvikter och färre kalvar. Läs mer om detta i tråden För tät älgstam syns mer på älgen än på skogen i Hökensås

Gallring i 100-årigt tallbestånd
Slutavverkningar och fröträd stämplas normalt sett och säljs på rot genom anbud. Gallringarna däremot bjuds ut som avverkningsuppdrag och säljs oftast till ett fast kubikmeterpris netto. När skogsforum var på besök avverkades en sistagallring i ett 100-årigt tallbestånd. Posten var på 50 hektar totalt och det var Sydved som köpt hela. Avverkningsjobbet utfördes av Mikael Rosqvist från Habo Skogstransporter med en John Deere 1270E och det såg ganska smidigt ut att gallra finvirke på slätt underlag. Uttaget var ca 50 m3fub/hektar och det blev många fina stockar trots att de bästa träden lämnats för att växa till sig inför slutavverkningen. Träden som skulle bort var färgmarkerade för urvalets skull men de var inte uppmätta för försäljning utan posten såldes som ett avverkningsuppdrag.

1490708646_img_1891.jpg

1490708643_img_1893.jpg

1490708647_img_1906.jpg

1490708649_img_1896.jpg


Här finns en liten film från gallringen samt lite bilder från besöket på Hökensås Häradsallmänning. Ett besöksmål som varmt kan rekommenderas!
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen fre 02 feb 2018, 12:08, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Malwa Gallring
Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447328 Mycket bra reportage!

Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447329 Ett intressant repotage [THUMBS UP SIGN]

Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447343 Mycket intressant också för en som inte är helt inne i skogsbrukets alla delar. Ligger på bra utflyktsavstånd från sommarstället. Reportaget inspirerar till besök.

Fantastisk långsiktighet. Kul.

Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447345 Fin film och fint reportage :-bd Bra när det är textat

Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447349 Verkar vara välskött skog men med 900 delägare blir det ca 5,3 ha/delägare och allt arbete görs av betald arbetskraft så hur ser ekonomin ut blir det någon avkastning åt delägarna

Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447351 Jag tror att delägarna får runt 4000kr/år. Alla pengar delas ut varje år då allmänningsformen har svårt att periodisera intäkter över flera år. Det finns kanske nån medlem här som är delägare och kan ge oss en inblick i hur det fungerar?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447352 De avverkar runt 16 000 m3sk/år och försöker hålla samma nivå per år just på grund av periodiseringsproblematiken.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447353 Jag glömde lägga in den här länken om ni vill läsa mer om häradsallmänningar och vilka fler som finns: https://haradsallmanningsforbundet.se

   TS
Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447361 En avverkning på ca 16 000 m³sk/år på 4 800 ha motsvarar 3,33 m³sk/ha/år, att jämföra med tillväxten på 19 000 m³sk/år (3,96 m³sk/ha/år) som skapar en nettotillväxt och därmed en värdeuppbyggnad med 0,63 m³sk/ha/år.

4 000 kr/år/delägare och 900 delägare ger ca 3 600 000 kr.

3 600 000 kr / 4 800 ha = 750 kr/ha i utdelning + ökad avverkningsmöjlighet framgent till följd av ökat virkesförråd.

3 600 000 kr/ 16 000 m³sk = 225 kr/m³sk eller ca 270 kr/m³fub


MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#447390
Carlfritidshuggare skrev:Mycket intressant också för en som inte är helt inne i skogsbrukets alla delar. Ligger på bra utflyktsavstånd från sommarstället. Reportaget inspirerar till besök.

Fantastisk långsiktighet. Kul.

O/T
Besök gärna mördaren Falks Grav vid Hökensås. Det finns alltid färska blommor på graven och ingen vet hur de kommer dit!

Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#447392
Röjkvist skrev:
Carlfritidshuggare skrev:Mycket intressant också för en som inte är helt inne i skogsbrukets alla delar. Ligger på bra utflyktsavstånd från sommarstället. Reportaget inspirerar till besök.

Fantastisk långsiktighet. Kul.

O/T
Besök gärna mördaren Falks Grav vid Hökensås. Det finns alltid färska blommor på graven och ingen vet hur de kommer dit!

Tror det är plastblommor där numera...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447434
alias skrev:En avverkning på ca 16 000 m³sk/år på 4 800 ha motsvarar 3,33 m³sk/ha/år, att jämföra med tillväxten på 19 000 m³sk/år (3,96 m³sk/ha/år) som skapar en nettotillväxt och därmed en värdeuppbyggnad med 0,63 m³sk/ha/år.

4 000 kr/år/delägare och 900 delägare ger ca 3 600 000 kr.

3 600 000 kr / 4 800 ha = 750 kr/ha i utdelning + ökad avverkningsmöjlighet framgent till följd av ökat virkesförråd.

3 600 000 kr/ 16 000 m³sk = 225 kr/m³sk eller ca 270 kr/m³fub


MVH
Alias


Med reservation för att både avverkningssiffran och utdelningssiffran nog är lite ungefärliga så är det en intressant uträkning Alias! Den visar precis vad Bertil på Häradsallmänningen berättade. Nämligen att man håller igen lite för att överbrygga en "virkessvacka" p g a något mindre arealer 80-åriga skogar. Det avverkades och föryngrades för lite under 30-talets krisår vilket fick till följd att det finns färre hektar som nu är 80+. Ett sätt att jämna ut är att minska avverkningsvolymen lite och ett annat är att överhålla äldre bestånd.

   TS
Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447446 Mycket intressant ! Har precis tittat på filmen till morgonkaffet.

Avatar Fallback

Re: Sistagallring i 100-årig tallskog på Hökensås (video)

 
#447486
Torbjörn Johnsen skrev:
alias skrev:En avverkning på ca 16 000 m³sk/år på 4 800 ha motsvarar 3,33 m³sk/ha/år, att jämföra med tillväxten på 19 000 m³sk/år (3,96 m³sk/ha/år) som skapar en nettotillväxt och därmed en värdeuppbyggnad med 0,63 m³sk/ha/år.

4 000 kr/år/delägare och 900 delägare ger ca 3 600 000 kr.

3 600 000 kr / 4 800 ha = 750 kr/ha i utdelning + ökad avverkningsmöjlighet framgent till följd av ökat virkesförråd.

3 600 000 kr/ 16 000 m³sk = 225 kr/m³sk eller ca 270 kr/m³fub


MVH
Alias


Med reservation för att både avverkningssiffran och utdelningssiffran nog är lite ungefärliga så är det en intressant uträkning Alias! Den visar precis vad Bertil på Häradsallmänningen berättade. Nämligen att man håller igen lite för att överbrygga en "virkessvacka" p g a något mindre arealer 80-åriga skogar. Det avverkades och föryngrades för lite under 30-talets krisår vilket fick till följd att det finns färre hektar som nu är 80+. Ett sätt att jämna ut är att minska avverkningsvolymen lite och ett annat är att överhålla äldre bestånd.


Jo, att siffrorna för avverkning och tillväxt var något avrundade misstänkte jag. Det var mest med anledning av valtra megas fråga som jag fann det värt att bryta ner siffrorna i kr/m³ eller kr/ha, då det ofta är i de termerna vi resonerar när vi jämför lönsamhet i skogsbruket.

Det jag finner intressantast i reportaget (som i sin helhet är mycket välgjort) är det här med att tillväxten bromsar vid ett stående virkesförråd om ca 200 m³sk/ha. Undrar om det är vattnet som sätter gränsen på dessa torra och magra marker, eller om det är kvävet eller fosfor/kalium?

Vet du om allmänningen t.ex. testat kvävegödsling istället för gallring för att få fart på tillväxten igen i något bestånd (och i så fall hur utfallet blev)?

MVH
Alias

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
ca 100 årig tall med en granutväxt av brum brum - sön 12 jan 2014, 07:33
i Skogsmiljö och Trädlära
13 svar
5770 läst
av JensSkoog     
sön 12 jan 2014, 22:12
Hur mycket ved ger en 100-årig asp ? av axwell - mån 19 okt 2015, 21:03
i Bioenergi
8 svar
4371 läst
av axwell     
tis 27 okt 2015, 00:39
För tät älgstam syns mer på älgen än på skogen i Hökensås av Torbjörn Johnsen - mån 27 mar 2017, 18:24
i Jakt och Fiske
7 svar
9282 läst
av busholle     
mån 27 mar 2017, 21:01
Tät r2 tallskog av Skogen i boden - sön 16 nov 2014, 20:48
i Skogsröjning

12
18 svar
7287 läst
av isteskog     
ons 19 nov 2014, 21:05
Låggallring lönsamt i tallskog av Niking - sön 30 okt 2016, 23:27
i Gallring

12
21 svar
5813 läst
av Älgfoderodlare     
tis 01 nov 2016, 04:16
Annonser