SKOGSFORUM ARTIKEL

Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 Svara  19 inlägg  15316 visn.  6 följer
Användarvisningsbild

Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja  ARTIKEL

 
#436537 I ett examensarbete till skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg har Rasmus Grönesjö i samarbete med Derome undersökt vilka faktorer som skogsägare tycker är viktiga i gallring.
Drygt 100 skogsägare svarade på enkäten som skickades ut till ett urval i sydvästra Sverige våren 2016. Fokus i arbetet har varit att få reda på hur skogsägare ställer sig till maskinval, gallrings- och skötselmetoder i gallring.

Normskogsägaren som svarade var en man över 50 år som bodde på fastigheten och ägde ca 100 hektar skog.

Sammanfattningsvis så önskar denne skogsägare att fri gallring (kvalitetsgallring) tillämpas med beståndsgående skördare.

Frågorna är ställda utifrån maskinmetod och maskinvikt där skogsägarna fått betygsätta tre olika typer av maskinsystem:

Beståndsgående skördare under 12 ton (typ Rottne H8)
Stickvägsgående skördare mellan, 12 - 18 ton (typ John Deere 1070)
Stickvägsgående skördare stor, över 18 ton (typ Rottne H14)

Det är viktigt att belysa att hela studien avser den allra vanligast förekommande gallringstekniken idag - gallring med beståndsgående- alternativt stickvägsgående skördare tillsammans med en stickvägsgående gallringsskotare som lastar ~10 ton eller mer. Stickvägsfri gallring, alltså en beståndsgående skördare tillsammans med beståndsgående skotare ingick ej i studien.

Studien visar på några intressanta resultat
Bland annat att skogsägare förordar beståndsgående skördare, hela 70% av de tillfrågade valde denna metod. Bryter man ner det på betygsnivå (1-5 där 1 sämst och 5 är bäst) så får även här beståndsgående skördare högst betyg (mest 5:or), stickvägsgående skördare typ John Deere 1070 får ett medelbetyg med flest 3:or och stor stickvägsgående skördare (typ Rottne H14 > 18 ton) får sämst betyg (flest ettor och ingen femma).

1486559932_betyg-olika-skordare-gallring.jpg


Flera intressanta frågeställningar kan brytas ur denna studie. En av de kanske mest intressanta är det faktum att det verkar finnas diametrala intresseskillander i maskinval mellan skogsägare och den virkesköpande industrin. Tänkte då kanske främst på vår stora tråd om beståndsgående skördare på väg att dö ut? och då det faktum att stickvägsgående skördare blivit mer och mer populära under senaste åren.
Samtidigt ploppar frågan om Stickvägsgående vs beståndsgående upp med jämna mellanrum också och vissa delar av landet har högre andel beståndsgående skördare.

Svårt att blanda
Arbetet tar upp det vi diskuterat många gånger på Skogsforum - det är svårt att blanda teknikerna. Ett exempel är att en beståndsgående skördare gör förstagallringen och sedan väljs en stickvägsgående skördare till att 2a gallra efter beståndsgående skördare. Då kommer den stickvägsgående skördaren få problem att gallra igenom beståndet ordentligt, detta eftersom det är så pass brett mellan vägarna (eftersom en beståndsgående skördare kör slingerstråk och matar in virke till väg ute i beståndet). Det samma gäller tvärtom, om en beståndsgående skördare kommer in i en andragallring som är gjord med stickvägsskördare så är det så tätt mellan vägarna att man inte kan slingra i beståndet, dessutom har man för kort kran för att nå igenom hela beståndet.

Författaren tar upp en möjlighet baserat på svaren i enkäten; om förstagallringen görs med beståndsgående skördare så kan andragallringen antingen göras av en beståndsgående skördare igen alternativt med en stickvägsgående skördare och en manuellfällare som med motorsåg fäller ut träd som ska gallras bort till närmsta väg.

Mellanzonsfällning som det också kallas är en metod som troligtvis mer eller mindre är utdöd idag, troligtvis på grund av fördyringen i att ha med en manuellfällare. Det är lite synd för skogsägarna verkar efterfråga detta - beståndsgående metod ville användas av nästan 70% av de tillfrågade skogsägarna, tvåa med 14% ville de ha en stickvägsgående skördare med manuellfällning av mellanzonen. Stickvägsgående (liten) kom först på tredje plats med 13%.

1486559932_fordelning-bestandsgaende-stickvags.jpg


För och nackdelar med de olika maskintyperna
För och nackdelarna mellan de olika skördartyperna tar oftast ut varandra, den enes bröd den andres död. En stickvägsgående skördare är större och har oftast ett större aggregat, detta gör att den klarar grövre skog, klenare slutavverkningar hos samme skogsägare osv. Det som talar emot detta är det faktum att en Stor skördare bäst i slutavverkning både i effektivitet och virkesvärde. En annan aspekt är att andragallringar klaras bättre med en större skördare, det som talar emot detta är skogsforskarnas tydliga rekommendationer om att skog över 20 meter i övre höjd ej bör gallras för stormrisk etc. Vid en Ö.H på 20 meter toppar oftast uttagen medelstam på ~0,18 m3fub. Det är en medelstam som en beståndsgående skördare klarar idag.
En annan aspekt är att beståndsgående skördare inte får lika mycket ris i vägen eftersom hälften av skördningen sker i slingerstråken i beståndet. Dessutom blir det mer virke i varje väg vid beståndsgående skördning. Detta är både på gott och ont; det gäller att göra korrekta vägval på fast mark annars ökar risken för körskador, samtidigt blir skotningen effektivare. Vissa förare av stickvägsskördare menar också på att det kan vara svårt med sikten och precisionen när man arbetar på full kranarm (~10 meter).
Studier visar på att bestånd som är gallrade med beståndsgående skördare blir jämnare gallrat och mer genomgallrat, samtidigt finns risken att man i slingerstråken skadar rötter, stammar och rothalsar.
Det finns ett större utbud av stickvägsgående skördare idag. Oftast är de också mer populära bland skördarförare. Det kan vara svårt att få tag i förare till beståndsgående skördare. Något som ofta också diskuteras är om produktionen är högre i stickvägsgående skördare. Personligen hävdar jag att detta är fel, det är istället föraren detta hänger på och tittar man på maskindata mellan de minsta stickvägsgående skördarna och de vanligaste beståndsgående skördarna är det ingen nämnvärd skillnad i motor- eller hydraulpumpsstorlek.
Vill du se en schematisk bild på skillnaderna för de olika skördarna så kan du hitta en i tråden Fredrik Reuter - 2a gallra efter beståndsgående skördare

Föraren viktigast
För och nackdelar mellan olika gallringsskördare i all ära, föraren bakom spakarna är oftast den som är orsaken till en bra eller dålig gallring. Lägger föraren vägarna fel så kan körskadorna bli katastrofala, speciellt med beståndsgående eftersom det då finns färre vägar att välja mellan för skotaren. Om föraren i stickvägsskördaren har svårt med att arbeta på full kranarm så krymper vägavståndet dramatiskt fort och stickvägsarealen kan uppgå till så stor del att beståndet vid sidan av vägarna måste lämnas orörda för att det inte ska gallras för hårt enligt Skogsvårdslagen och gallringsmallar.
Båda systemen har sina utmaningar helt klart, men en sak har de gemensamt - mest hänger det på den som rattar spakarna!

1486559932_viktigaste-parametrarna-gallring.jpg


Skogsägarnas målbild
I examensarbetet ställdes också frågan; “Vad är ditt mål eller dina värden med ägandet av din skog/varför äger du skog?” Det här är en intressant frågeställning som kanske inte direkt berör ämnet med maskinval i gallring, men det som framkom var att “Familjetradition” styr skogsägandet mest, 30% följt av Ekonomi (19%), Naturvärden (15%), “Känslan att äga” (12%), “Jakt och Fiske” (12%) samt Rekreation (8%).

När det gäller värden i själva gallringsutförandet så verkar “få skador” vara allra viktigaste faktorn, 66% anser detta. Skötselmetod, maskinval, bra inköpare och bra förare får alla ca 22% av rösterna, sist kommer Årstid, låga kostnader samt höga virkespriser (12, 11 resp 8%). Hela 60% av svaren visar sedan på att de ser gallring som en långsiktigt investering, vidare ser 36% gallringen som en strikt skötselåtgärd samt 2% som avkastning på kapital.


Länk till X-jobbet: http://stud.epsilon.slu.se/9664/1/grone ... 160927.pdf   TS
Malwa Gallring
Användarvisningsbild

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436574 Rolig läsning speciellt när man kör H8 själv. Tror dock att det beror mest på föraren. Jag har kört andragallringar efter stickvägsgående som har varit jättefina, jag har även kört sådana som har haft så tätt mellan vägarna så man knappt behöver göra instick med H8an. Då ligger stickvägs avståndet på 13-15 m vägkant-vägkant. Med fel förare i beståndsgående tror jag man kan fördärva mera än i en stickvägsgående, just för att körsättet kräver att man kan läsa terräng bra. En H8 är ännu mer speciell pga hjularmarna.
Det är därför viktigt som skogsägare att titta på tidigare gallringar som föraren gjort, vare sig det är liten eller stor maskin.
//Pär

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436575 Själv vill jag ha gallrat (framförallt förstagallring) med beståndsgående skördare (om jag inte har möjlighet att gallra manuellt), för att få ett jämnare uttag och lättare att göra bra stamval. Jag vill ändå att man gör ca 4 m vägar på 20-22 m centrumavstånd, för att ha valfrihet mellan beståndsgående och stickvägsgående normalstora maskiner vid andragallring och körning av ev. vindfällen.

Rimligen borde en beståndsgående skördare vara än mer befogad i bestånd med kraftigt varierande kvalitet (bestånd med hårt älgbetad tall, gran på frostlänt mark med mycket spröt m.m.).

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#436653 Jag vill ha stickvägsgående skördare. Stickvägarna sluts ganska snabbt och det blir mycket ris
att köra på.
Ska du in med en större skördare i andragallring så ryker en del träd som står i vägen utmed kant.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#436680 Tänker man helt fel, borde gå att spara några träd utefter vägen när det körts beståndsgående, som tas ner med stickvägsgående på andragallringen, de får ju ändå att växa på åt varsina håll.

Användarvisningsbild

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436682
bodaedet skrev:Rolig läsning speciellt när man kör H8 själv. Tror dock att det beror mest på föraren. Jag har kört andragallringar efter stickvägsgående som har varit jättefina, jag har även kört sådana som har haft så tätt mellan vägarna så man knappt behöver göra instick med H8an. Då ligger stickvägs avståndet på 13-15 m vägkant-vägkant. Med fel förare i beståndsgående tror jag man kan fördärva mera än i en stickvägsgående, just för att körsättet kräver att man kan läsa terräng bra. En H8 är ännu mer speciell pga hjularmarna.
Det är därför viktigt som skogsägare att titta på tidigare gallringar som föraren gjort, vare sig det är liten eller stor maskin.
//Pär


Instämmer i din förklaring, men jag anser nog inte ha detta som ett argument. Det är alltid personen bakom ett verktyg som är yrkesmannen och givetvis i fel händer blir det mesta skit. Jag vet själv hu lätt man glorifierar beståndsgående maskin i tron om att det ska se ut som manuellgallrat men så är det inte alltid, Svårt o läsa naturen och göra ett fint jobb, absolut. Men en nogrann och duktig förare borde kunna göra finare arbete i en beståndsgående än en stickvägsmaskin.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436685 Som man ropar får man svar... Ställdes frågan hur mycket man var beredd att betala för en gallring och om man tycker att gallringen ska betala förröjningen(sista röjningen)? Min bild är att ganska få vill betala för att få en gallring utförd och att man gärna vill ha med lite av varje när maskinen ändå är på plats. Jag menar inte att själva gallringen nödvändigtvis blir dyrare med beståndsgående skördare men det är svårt att ta med något lite grövre för att hjälpa upp resultatet.

Användarvisningsbild

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#436689
Axl skrev:Som man ropar får man svar... Ställdes frågan hur mycket man var beredd att betala för en gallring och om man tycker att gallringen ska betala förröjningen(sista röjningen)? Min bild är att ganska få vill betala för att få en gallring utförd och att man gärna vill ha med lite av varje när maskinen ändå är på plats. Jag menar inte att själva gallringen nödvändigtvis blir dyrare med beståndsgående skördare men det är svårt att ta med något lite grövre för att hjälpa upp resultatet.


Om någon började plocka grövre träd i gallring för att få ett bättre gallringnetto i min skog så fick dom aldrig komma tillbaka. Det är ju snudd på bedrägeri.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436690
0470 skrev:
Axl skrev:Som man ropar får man svar... Ställdes frågan hur mycket man var beredd att betala för en gallring och om man tycker att gallringen ska betala förröjningen(sista röjningen)? Min bild är att ganska få vill betala för att få en gallring utförd och att man gärna vill ha med lite av varje när maskinen ändå är på plats. Jag menar inte att själva gallringen nödvändigtvis blir dyrare med beståndsgående skördare men det är svårt att ta med något lite grövre för att hjälpa upp resultatet.


Om någon började plocka grövre träd i gallring för att få ett bättre gallringnetto i min skog så fick dom aldrig komma tillbaka. Det är ju snudd på bedrägeri.


Jag menade inte i det enskilda beståndet utan att man tex tar med en slutavv eller sista gallring samtidigt.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436692
0470 skrev:
Axl skrev:Som man ropar får man svar... Ställdes frågan hur mycket man var beredd att betala för en gallring och om man tycker att gallringen ska betala förröjningen(sista röjningen)? Min bild är att ganska få vill betala för att få en gallring utförd och att man gärna vill ha med lite av varje när maskinen ändå är på plats. Jag menar inte att själva gallringen nödvändigtvis blir dyrare med beståndsgående skördare men det är svårt att ta med något lite grövre för att hjälpa upp resultatet.


Om någon började plocka grövre träd i gallring för att få ett bättre gallringnetto i min skog så fick dom aldrig komma tillbaka. Det är ju snudd på bedrägeri.


Den inställningen är säkert rätt för dig, men samtidigt vet jag att det finns skogsägare som vill att det ska göras så. Tyvärr om du frågar mig, men vi har alla olika sett att se på hur skogen ska skötas. Man ska väl heller inte glömma att det i vissa fall kan vara lämpligt att ta bort övergrova, om man eftersträvar ett jämnare bestånd.

Mvh
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436709
Axl skrev:
0470 skrev:
Axl skrev:Som man ropar får man svar... Ställdes frågan hur mycket man var beredd att betala för en gallring och om man tycker att gallringen ska betala förröjningen(sista röjningen)? Min bild är att ganska få vill betala för att få en gallring utförd och att man gärna vill ha med lite av varje när maskinen ändå är på plats. Jag menar inte att själva gallringen nödvändigtvis blir dyrare med beståndsgående skördare men det är svårt att ta med något lite grövre för att hjälpa upp resultatet.


Om någon började plocka grövre träd i gallring för att få ett bättre gallringnetto i min skog så fick dom aldrig komma tillbaka. Det är ju snudd på bedrägeri.


Jag menade inte i det enskilda beståndet utan att man tex tar med en slutavv eller sista gallring samtidigt.


H8 matar igenom det som får plats mellan hjulen (40+cm) om det inte är pattgranar. Så en stickvägsgående med gallringsaggregat tar inte grövre.

Användarvisningsbild

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436715
Seb macahan skrev:
bodaedet skrev:Rolig läsning speciellt när man kör H8 själv. Tror dock att det beror mest på föraren. Jag har kört andragallringar efter stickvägsgående som har varit jättefina, jag har även kört sådana som har haft så tätt mellan vägarna så man knappt behöver göra instick med H8an. Då ligger stickvägs avståndet på 13-15 m vägkant-vägkant. Med fel förare i beståndsgående tror jag man kan fördärva mera än i en stickvägsgående, just för att körsättet kräver att man kan läsa terräng bra. En H8 är ännu mer speciell pga hjularmarna.
Det är därför viktigt som skogsägare att titta på tidigare gallringar som föraren gjort, vare sig det är liten eller stor maskin.
//Pär


Instämmer i din förklaring, men jag anser nog inte ha detta som ett argument. Det är alltid personen bakom ett verktyg som är yrkesmannen och givetvis i fel händer blir det mesta skit. Jag vet själv hu lätt man glorifierar beståndsgående maskin i tron om att det ska se ut som manuellgallrat men så är det inte alltid, Svårt o läsa naturen och göra ett fint jobb, absolut. Men en nogrann och duktig förare borde kunna göra finare arbete i en beståndsgående än en stickvägsmaskin.


Absolut så får du jämnare/finare bestånd med en duktig förare. Men jag har sett jättefina bestånd gallrade med stickvägsmaskin med, så maskinvalet är enligt mig av mindre betydelse.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#436726 följer med intresse:-)

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436748 Min reaktion på detta är:
1. att inte markägarna lade mer vikt på vem som körde maskin.
2. vilken årstid gallring gjordes.

Att finansiera förlustgallring med att avverka lite slutavverkning när man är på plats är ju ett känt sett att köpa gallringsuppdrag på.
Men för markägaren är det dålig ekonomi.

Bättre då att slutavverka några Ha med stora maskiner.
Sedan gallra med en gallrings-maskin och gallrings-skotare.

Avatar Fallback

Re: Beståndsgående skördare - om skogsägaren får välja

 
#436766 intressant, har själv kört både stickvägs gående skördare (eco Log 550 med 570 kran) och kör numera beståndsgående skördare (tigercat 1135 med kesla RH20) och jag upplever en otrolig skillnad i resultatet vilket även markägare och virkes köpare instämmer. jag kör dubbel slinger vilket resulterar i 30m mellan skotvägarna om terrängen tillåter det. tillämpar samma teknik i andra gallringar utan större beskymmer. påstår inte att det är bättre än någon annan metod men det funkar för oss och alla parter är nöjda. håller till i Jämtland

Bild

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Storlek på beståndsgående skördare? av FredrikHuggarn - mån 21 mar 2011, 12:39
i Gallring

123
41 svar
19373 läst
av BjörnBergstrand     
tor 08 dec 2011, 14:47
2a gallra efter beståndsgående skördare av ume - tor 08 nov 2012, 20:29
i Gallring

1234
54 svar
29468 läst
av bengt.a     
sön 18 nov 2012, 21:57
beståndsgående skördare på väg att dö ut? av nutte - tis 15 apr 2014, 14:42
i Skördare

1 ... 181920
285 svar
109437 läst
av Banuso     
lör 04 mar 2017, 22:20
Ny beståndsgående John Deere-skördare? av Torbjörn Johnsen - ons 08 jun 2016, 10:10
i Skördare
5 svar
4562 läst
av Beavern     
tor 09 jun 2016, 18:11
Beståndsgående skördare Sampo HR 46 med Kesla 18 RH (Video) av Torbjörn Johnsen - ons 24 aug 2016, 22:47
i Skördare
10 svar
6760 läst
av dunderbacken     
tis 06 dec 2016, 14:53
Annonser