Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 Svara  59 inlägg  16486 visn.  15 följer
Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#433123 Tillgång och efterfrågan styr priset som vanligt. 1991 betalades 1900:- fubben för svarvtimmer, nu är det iaf här under 1000:- 26 år av nedåtgående priser. Inte lätt att veta hur man ska göra. Vad efterfrågas om ytterligare 25 år?

Malwa Gallring
Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433128 Som det också har tagits upp i en tråd här på forumet, ang. en forskning inför framtiden att försöka öka tillväxten på olika inhemska o främmande trädslag under ett långtidsprojekt. Med bort emot 50% hoppas man. Kommer det att leda till att nya arter kommer att bli mer tillåtna i det svenska skogsbruket ? Hur ser då framtidens brukande ut ? Kommer man samtidigt att kunna gå denna framtid till mötes både tekniskt o ekonomiskt, för att möta nya produktionsmöjligheter. Men är det bara för att kunna korta omloppstiden, som tillväxttakten skall öka. Då kanske det inte får ett lika stort värde vad gäller sågvirkeskvaliten. Eller blir det för att också kunna skapa mer volym/ träd och med nya arter som INTE har någon marknad idag. Som ex. de starkväxande arterna från USA som också till viss del är självimpregnerande.

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433139
Älgfoderodlare skrev :
Jag funderar lite som dig "skogshare", när det gäller framtiden. Mest därför jag stamkvistar o håller ett förhållandevis högt stamantal/areal. Dels för att försöka skapa bättre sågkvalitet vad gäller kvistfritt o senvuxet. Men också att även om omloppstiden förlängs, ser ju jag hellre ett riktigt "vuxet" träd som avverkas. För mig så innebär det ju också att det innehåller en övervägande del kvistfritt. Om jag stamkvistar ungtallar vid en diam. på 5 cm. Och fortsätter att hålla bort kvisten allt eftersom trädet växer. Då innehåller det ju endast friska kviständar i kärnveden, upp till ca. 2,5-3 cm längd från centrum. Att avverka ett sådant träd vid en diam. av 26 cm i bh än vid 40. Ser jag som kapitalförstöring. Men då ska det ju som sagt finnas sågverk som kan ta emot dessa dimensioner, men även de som är beredda att betala för den kvalitet de får.


Det är så jag hoppas att " tänket " och skogsskötseln ska kunna utvecklas i framtiden. När det gäller @halvproffs funderingar över hur vi ska kunna bedöma utvecklingen under de närmaste 25 åren, hoppas jag att träindustrin och FoU-instituten ska bidra med hyfsade prognoser. Den dag vi förlorar tron på en kostnadseffektiv kvalitetsproduktion, är jag rädd att det är " kört " för en tillfredsställande lönsamhet för nordiskt skogsbruk.

Avatar Fallback

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433208
halvproffs skrev:Tillgång och efterfrågan styr priset som vanligt. 1991 betalades 1900:- fubben för svarvtimmer, nu är det iaf här under 1000:- 26 år av nedåtgående priser. Inte lätt att veta hur man ska göra. Vad efterfrågas om ytterligare 25 år?

Riktigt så enkelt går det väl inte att göra? Kostnaden för avverking måste väl ha sjunkit med tiden, så en del av minskningen för timret beror då på sänkt arbetskostnad? Samt var 1900:- i dagens värde eller dåtidens pengavärde?

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#433283 Det var i dåtidens värde så det är ju betydligt mycket mer nu. På 90-talet hade vi 300:- fubben för massaveden och nu 230:- så inte tror jag nå på bättre priser när skogen växer mer än någonsin tidigare. Vi avverkar inte tillväxten så vi får mer äldre skog så nu gnuggar nog SS o SNF händerna för snart får dom mer att slå klorna i. @hema

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433301 Det är ju lite därför jag har ifrågasatt varför vi som skogsägare inte minskar på avverkningstakten. Om efterfrågan ökar o tillgången minskar, borde kunna innebära en prisuppgång. Om då sen innebär att omloppstiden ökar o vi får mer äldre skogar. Då skall det ju även gå att förhandla bort en del av kravet på mer avsättningar. Om vi markägare kan visa på ökad mångfald i mer äldre skogar som INTE behöver ett formellt skydd för att stå längre o fungera som tillväxtmarker för känsliga arter. Om den arealen ökar via en riktad avverkningsminskning. Då kan det ju ev. bli en marknad styrd lite av oss markägare istället för marknaden vi förser med vår råvara. Men det kan ju också kräva, att det inte blir ett överuttag om priserna stiger. För då faller vi snart tillbaka i marknadsstyrning igen. Om avverkningsvolymerna hålls nere, kan det förhoppningsvis öka prisnivåerna under en längre tidsperiod. Samt det bör nog glädja naturivrarna utan att de skall behöva kräva ökade skyddsarealer. Är det helt fel tänkt ?

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433304
halvproffs skrev :
Det var i dåtidens värde så det är ju betydligt mycket mer nu. På 90-talet hade vi 300:- fubben för massaveden och nu 230:- så inte tror jag nå på bättre priser när skogen växer mer än någonsin tidigare. Vi avverkar inte tillväxten så vi får mer äldre skog så nu gnuggar nog SS o SNF händerna för snart får dom mer att slå klorna i. @hema


Den dag när den internationella träindustrin " färdigutvecklat " den industriella träbyggnadstekniken och genom aktivt marknadsarbete vunnit gehör för träets oerhörda konkurrensfördelar - inte minst klimatmässiga - gentemot andra materialslag, kommer det, snarast att uppstå en brist på virke, som lämpar sig för byggnation och snickeri. Här hoppas jag att svensk träindustri tillsammans med byggindustrin ska kunna bli pådrivande. Trenden mot virkesbrist kommer med all sannolikhet också förstärkas genom stark efterfrågan på många av de nya och revolutionerande produkter och användningsområden, som nu håller på att utvecklas.

Avatar Fallback

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433311
alias skrev:Nu har jag svårt att gallra hårt, det bär emot rent estetiskt, men en allt viktigare aspekt för egen del när det gäller skogsskötsel för egen del heter VALFRIHET.

Jag tror inte på skogshares optimeringsiver vad det gäller gallringsprogram. Helt enkelt för att man för att det råder osäkerhet om allt för många faktorer när man försöker analysera skeenden långt fram i tiden (tycker man att SMHI:s 5-dygnsprognos har dålig träffsäkerhet så är det bara att dra egna slutsatser om hur mycket fel det blir i en prognos som sträcker sig några årtionden framåt i tiden). Däremot tror jag stenhårt på att försöka bedriva skogsbruk som ger valfrihet inför framtiden.

Som det utvecklat sig politiskt på sistone så kan det bli så att tidiga och hårda röjningar och gallringar kan vara det som krävs för att kunna avverka skog i lagom dimensioner innan det börjar uppstå ens antydan till några skyddsvärda naturvärden - med risk medföljande risk för inskränkningar i förfoganderätten.
Även detta är alltså ett incitament för att avverka skogen vid 60 istället för 75 års ålder.

Valfrihet har alltid ett värde!!!

MVH
Alias


Huvudregeln är väl att man skall slutavverka när den löpande tillväxten är mindre än den genomsnittliga. Det vill säga har beståndet producerat 250 m3 på 50 år på ett ha, så är den genomsnittliga tillväxten 5 m3. Om då den löpande tillväxten är 7 m3 så skall man spara beståndet ett tag till. Om däremot den löpande tillväxten är 2 m3 så bör man slutavverka.

Avatar Fallback

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433320
Hanatorp skrev:Huvudregeln är väl att man skall slutavverka när den löpande tillväxten är mindre än den genomsnittliga. Det vill säga har beståndet producerat 250 m3 på 50 år på ett ha, så är den genomsnittliga tillväxten 5 m3. Om då den löpande tillväxten är 7 m3 så skall man spara beståndet ett tag till. Om däremot den löpande tillväxten är 2 m3 så bör man slutavverka.


Ja så säger ekonomerna, men om tillväxten fortfarande slår alternativa placeringar så är väl det anledning att låta det stå?
Anta att din genomsnittliga tillväxt varit 9m3 och den nu ligger på 5m3 varför då inte vänta till den sjunkit till 2m3? Värt att beakta är naturligtvis självgallringen, uppgår den till 3m3 så styr den när det är dags för avverkning.

Avatar Fallback

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433325 Ja då blir det rätt uppenbart att det är en pressad marknad. Frågan om slutpriserna på färdiga produkter följt med.. Jag har ingen aning.


Angående få ett högre pris om vi håller igen med avverkningar. Leder väl tyvärr bara till ökad import, med kanske sämre förutsättningar för alla maskingrupper.

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433327
Hanatorp skrev:Huvudregeln är väl att man skall slutavverka när den löpande tillväxten är mindre än den genomsnittliga. Det vill säga har beståndet producerat 250 m3 på 50 år på ett ha, så är den genomsnittliga tillväxten 5 m3. Om då den löpande tillväxten är 7 m3 så skall man spara beståndet ett tag till. Om däremot den löpande tillväxten är 2 m3 så bör man slutavverka.


Om nettot per m3 är detsamma kan jag förstå "huvudregeln". Med större medelstam blir timmerandelen högre och drivningskostnaden lägre per m3. För att hårddra det lite så växer först bara grot i plant och röjskogen. Sedan växer det massaved och i den äldre skogen växer det ffa timmer.

Lite tankar från en icke skogligt utbildad.

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433360 På tal om kulminerande tillväxt:
I Tråden Tönnersjöhedens försökspark finns några rader om det äldre grangallringsförsöket T4:

Beståndet har dokumenterats obrutet sedan 1911 och den senaste revisionen gjordes 2006. Tyvärr har delar av beståndet blåst sönder i samband med både Gudrun 2005 och Per 2007 men det är fortfarande en imponerande upplevelse att gå i denna 136-åriga pelarsal. De längsta träden i beståndet är runt 40 meter höga, medelstammen är ca 3 m3fub (!) och medeldiametern i brösthöjd ligger runt 47-48 cm. Imponerande nog har provytorna fortfarande en löpande tillväxt om 11-12 m3sk/ha och år! I en av provytorna har tillväxten inte ens kulminerat ännu. Där är den löpande tillväxten 14 m3sk/ha och den årliga medeltillväxten (fram till 2006) 12,2 m3sk/ha. Så granen har verkligen en uthållig tillväxt. Om den klarar stormen...


Man kan uppenbarligen få vänta länge innan tillväxten sjunker så det kanske inte är världens bästa indikator för vilken slutavverkningsålder man ska välja :mrgreen:

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433361 Man får nog allt vända kappan efter vinden och inte stirra sig blind på siffror eller statistik.
Varje fastighet är mer eller mindre lite unik.
Vissa områden kanske man ska satsa på en snabb omloppstid, nedåt eller t.o.m under 50 år.
Andra delar längre men viktigast är väl ändå att få fram det optimala EKONOMISKA utbudet.
Vem betalar bra för övergrovt?
Kvalitet = tätas årsringar, vem betalar extra för detta?
Älgfoderodlare satsar på stamkvistning och täta bestånd, vem mer än han själv får någon glädje av detta = egen tillfredsställelse.
Någon ekonomisk vinning av allt detta merarbete lär han inte få njuta av, troligtvis ej hans arvingar heller.
Mitt råd är satsa på det som går bra idag, hoppas på bättre tider och priser men räkna bara med sämre :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?

 
#433484 Om nu de flesta i denna tråd o på forumet, redan har konstaterat att prisnivåerna har gått ner under de sista decennierna inom skogsbruket. Om man då skall satsa på att göra det alla andra gör och om 30-50 år konstatera att det inte vart bättre nu heller. Vad har man då vunnit. Men genom ATT tro man kan skapa en förändring för sig själv o arbeta utifrån denna. Då har man ju i alla fall försökt o om det skulle visa sig ATT det skulle kunna ge ett förändrat prisläge i framtiden. Då har man ju denna redan på sina ägor. Om inte annat, så har man ju en fin o tät skog kvar. Och jag kan ju också se att det blir minimala avgångar av ex. stormar i dessa tätare bestånd. Så utan gallringar som kan ge ökade mängder vindfällen o ytterligare försämrat prisläge. Så har jag ju ändå samma antal träd kvar. Bara det är ju en bra start !

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Skogen växer så det knakar av Zalman - mån 05 sep 2011, 16:11
i Skogsnyheter
11 svar
3592 läst
av Torgny     
fre 09 sep 2011, 19:17
Kungen i skogen gillar skog - det växer så det knakar! av Fredrik Reuter - fre 02 sep 2016, 16:43
i Skogsnyheter
5 svar
1790 läst
av hinowa     
tis 27 dec 2016, 13:44
Skogen i Norge växer så det knakar av Torbjörn Johnsen - fre 08 sep 2017, 14:25
i Skogsnyheter
3 svar
1047 läst
av JensSkoog     
fre 08 sep 2017, 19:04
Derome trä och bygg växer så det knakar av Niking - tor 12 nov 2015, 21:50
i Skogsnyheter
1 svar
1368 läst
av Niking     
ons 12 okt 2016, 00:47
Skogen växer mest i värde på skatteverket av Niking - fre 19 feb 2016, 02:42
i Skogsfastigheter
0 svar
1118 läst
av Niking     
fre 19 feb 2016, 02:42
Annonser