Lövskötsel för rekreationsområde

 Svara  27 inlägg  10790 visn.  6 följer
Användarvisningsbild

Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181643 Jag har en som jag tror något udda frågeställning för detta forumet. Jag är ombedd att ge ett skötselförslag för ett skogsområde som ingår i en allmänning samägd av ett stort antal närboende. Detta område, som är knappt 2 ha, ligger insprängt mellan fast- och fritidsbebyggelse. Beståndet har inte skötts märkbart på många decennier. (Enda undantaget är en boende som önskade havsutsikt och egenmäktigt skogade en "gata", vilket enbart fick till följd att där idag växer en svårforcerad snårskog.)

Geografiskt befinner vi oss mitt i Hallands kustland med väldigt bördig om än även vindpinad mark. Avståndet till hav handlar bara om några hundra meter och däremellan är landskapet öppet.

Beståndet är i sig en fantastisk blandning av olika lövarter: Björk, ek, asp, fågelbär, rönn... Därtill buskar i form av hägg och en. En härlig blandning kort och gott! Höjden på träden bedömer jag efter första besöket till huvudsakligen mellan 10-15 m. I den skogade ytterkanten är det riktigt slyigt men i övrigt tämligen välsluten skog om än med något upphissade grönkronor i många fall. Bitvis är det "djungellikt" med klängväxter och undervegetation av varierande grad, främst där slutenheten är lite mindre. Se vidare bilder nedan samt länk till en film.

Målet med området är följande:
- Rekreationsskog som är "vacker" (dvs relativt fri från störande undervegetation och med gångstigar i).
- Lättskött, åtgärder ska huvudsakligen kunna göras av de boende efter instruktion.
- Hållbar över tiden, dvs det ska aldrig bli fråga om någon slutavverkning.
- Inget avkastningskrav eller kvalitetskrav. Det som måste tas ner blir sannolikt ved.

Jag lägger in några bilder för att göra det tydligare. Lägger även in en länk till en "cloud drive" där man i ca 3 månader framåt ska kunna se fler bilder samt en film.

Ganska välslutet men småstammigt.JPG

Relativt öppen skog.JPG

Vindpinad skogskant.JPG

Välslutet kronskikt.JPG

(Det var väldigt soligt denna dag varför slutenheten kanske inte framgår. Dock är det ganska lite solljus som når marken inne i beståndet.)

Länk till "molnet": http://shares.towes.se/s#979ab9c1-c5c1- ... r%C3%A5de/

Min spontana tanke efter ett första besök är följande:
- Slyområdet är upp till ca 3-4 m högt och måste röjas och hållas efter tills de tänkta huvudstammarna är dominanta. I och med den stora föryngringen så finns mycket att välja på. Förslagsvis gynnas rönn, fågelbär och ek när de nått betningssäker höjd = snart. (Alternativt får ägarna rensa och gräva upp allt och så gräs om de vill ha utsikt.)
- Kantzonerna med hägg och andra buskar lämnas orörda, där får naturen styra själv.
- De inre delarna, dvs huvuddelen av beståndet låggallras försiktigt i omgångar. I de fall det är tätt märka ut huvudstammar och gallra bort mindre konkurrenter. Jag är dock rädd för att gå för hårt fram så ljusinsläppet blir för stort och det blir mer "djungel", för det är ju mot målen med området.
- Ta bort större vindfällda döda träd (det är ju rekreationsskog, inte naturvårdsskog).
- Anlägga/förbättra stigar mha flis och sågspån där så önskas. Eventuellt sätta upp en enkel informationsskylt som beskriver de trädslag och buskar som växer där.

Jag antar att man kanske borde gå hårdare fram i lövskog för att få ännu bättre kronutveckling och är därför något kluven till en försiktig gallringsstyrka.

Då min erfarenhet av lövskötsel i bestånd som detta är något begränsat så är min fråga är om det finns någon med erfarenheter av liknande bestånd och åtgärder gjorda där? Inte minst långsiktig utveckling efter gallring. Även hur mycket man ska våga öppna kronslutenheten utan att få ett röjberg på köpet.

Alla tankar och förslag är välkomna.

EDIT: Förnyat länk.


Senast redigerad av towes tis 20 nov 2012, 09:43, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Malwa Gallring
Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181646 Flera av de träslag som du nämner är ganska värdefulla, bl.a fågelbär, en och rönn är väldigt fina träslag som ger värdefullt slöjdvirke så det skulle jag inte göra ved av. Sälj åt lokala snickare, annonsera ut på blocket eller i tidningen eller var som helst. Finns alltid nån som vill köpa och ge bättre betalt än en vedklabbs värde i spisen. Behöver inte ens vara stora eller raka bitar!
Efter som det inte är skött på länge borde det bara ganska undertryckt=täta årsringar=högre värde.

Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181647 Glesa ut, ha tre minst meter mellan stammarna och stamkvista där det är lämpligt?

Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181649 Nu har du fått nåt att bita i!
Det svåra med den här typen av skog är att gallra såpass hårt att de träd och buskar som är kvar kan växa någorlunda bra och bli vackra, men samtidigt ha så tätt att det du lämnar kan hålla tillbaka både marvegetation, stubbskott, rotskott och nyförynring av sly. Om du glesar ut för mycket kommer man vara tvungen att underröja stup i kvarten.
Låggallring, ja, men räkna med att du nog måste ta det i två etapper med 4-5 års mellanrum.
För att inte tänka fel, kom ihåg att det nästan aldrig är ljuset som är begränsande på våra breddgrader utan det vi lite slarvigt brukar kalla rotkonkurrens. Det är i första hand kväve som växterna konkurrerar om.

Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181650
Blivande snickare skrev:Finns alltid nån som vill köpa och ge bättre betalt än en vedklabbs värde i spisen. Behöver inte ens vara stora eller raka bitar! Efter som det inte är skött på länge borde det bara ganska undertryckt=täta årsringar=högre värde.

Det är en god idé på sikt. Då skogen är vindpinad är den böjd därefter, så några raka bitar blir det sällan och då är väl slöjdvirke ett bra alternativ. I första läget kommer dock inte några stora rönnar eller fågelbär bli aktuella för fällning då jag avser gynna dessa. Men senare - absolut.

Slurfi skrev:Glesa ut, ha tre minst meter mellan stammarna och stamkvista där det är lämpligt?

Bra tänkt. Där skogen idag är hyfsat öppen är det ibland mer än tre meter redan. Men inte överallt och där måste klenare "grannstammar" bort, dessa har ofta bara en liten "vippa" högst upp. (Se typiskt exempel o bilden "Ganska välslutet men småstammigt".)

Stamkvistning för siktens skull antar jag du menar, för pga ekonomi tror jag inte är lönt.
Det går bra att stamkvista flertalet av trädslagen i beståndet, så jag får väl instruera de boende hur det görs och att se över skogen i savningstid på vår/försommar.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181652 Stamkvistning såklart för siktens skull.
På 2ha så ryms det ju provytor, tex en med 5m mellan stammarna och en yta med 3m osv
och sedan följa upp och se hur mkt underröjningsbehov det verkar bli.
Jag antar att detta ska ses över en lång tidsperiod och resultatet är viktigare än kostnaden?

Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181653
Skogsforskare skrev:Nu har du fått nåt att bita i!

Japp!!! Det gillas, spännande utmaning. :smile:

Skogsforskare skrev:Om du glesar ut för mycket kommer man vara tvungen att underröja stup i kvarten.

Precis, detta är mitt största bryderi. Hur stora luckor i lövverket jag ska våga mig på? Beror ju ganska mycket på hur lång tid det tar för beståndet att sluta sig igen. Om jag tar bort ett större träd så det blir "en kronbredds" lucka (smal krona förvisso) borde omgivande träd inte återhämta denna relativt snabbt? Har i och för sig läst att lövkronor för björk/asp breder ut sig uppåt innan de vidgas varför det blir luckor i krontaket en tid. Då alla trädslagen här är pionjära så är det nog inget att välja på oavsett.

Det får nog bli en bedömning från fall till fall och lärdom därefter. Kommer oavsett att ta det i etapper men några års mellanrum, precis som du förespråkar.

Jag har dessutom för avsikt att där 50-50-situationer förekommer prioritera att spara trädslag enligt:
1) Fågelbär
2) Rönn
3) Ek
4) Björk
5) Asp

På sikt, om något/några decennier eller så blir det säkert anledning att fundera över ett nytt skikt underfrån, men det är inget jag avser hantera nu. Vem vet, kanske naturen sköter detta själv (storm, brand, sjukdom...)?

Finns det något som man absolut INTE ska ge sig på? Någon varning eller annan rekommendation?
Eller låter mitt tillvägagångssätt vettigt?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181655
Slurfi skrev:Stamkvistning såklart för siktens skull.
På 2ha så ryms det ju provytor, tex en med 5m mellan stammarna och en yta med 3m osv
och sedan följa upp och se hur mkt underröjningsbehov det verkar bli.
Jag antar att detta ska ses över en lång tidsperiod och resultatet är viktigare än kostnaden?

Korrekt, lång sikt och kostnaden står de boende till största delen själva för då de gör huvuddelen av det jobb de kan.

Tanken med provytor är intressant, men i verkligheten blir nog ett första försiktigt ingrepp samtidigt de verkliga provytorna. Men att variera dessa lite är faktiskt en god idé.

   TS
Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181657
towes skrev:Finns det något som man absolut INTE ska ge sig på? Någon varning eller annan rekommendation?
Eller låter mitt tillvägagångssätt vettigt?


Om det vore mitt uppdrag hade jag nog börjat med att bara underröja med röjsåg. Att det redan är såpass tätt och snårigt beror ju på att det varit öppet tidigare och att de största träden/buskarna inte har förmått hålla tillbaka allt annat. Om du underröjer så ser du bättre vad som finns. Vänta sen 1-2 år och se vad som händer.

Jag skulle definitivt INTE börjat gallra nånting i det övre skiktet än på ett tag.

Underröjning minskar näringskonkurrensen även för de större och gör att de börjar växa bättre. Tre meter mellan stammarna (1000 st/ha) låter dessutom glest i mina öron, med tanke på att skogen är ganska låg. Jag skulle nog siktat på 1500-1600 st/ha, dvs ca 2,5 m förband (som är den korrekta skogliga termen för medelavstånd mellan träden vid visst stamantal).

Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181683
towes skrev:Jag har dessutom för avsikt att där 50-50-situationer förekommer prioritera att spara trädslag enligt:
1) Fågelbär
2) Rönn
3) Ek
4) Björk
5) Asp

Det där låter vettigt i mina öron :smile: .
Du har inga bilder på ett enskilt fågelbärs träd?
Har aldrig sett ett "på rot", om man säger så... :mrgreen: :lol:

Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181699 Att jag säger minst 3m förband är för att ge bra genomsikt, alltså inte för att få ut kubik.

Användarvisningsbild

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181703
Blivande snickare skrev:Du har inga bilder på ett enskilt fågelbärs träd?
Har aldrig sett ett "på rot", om man säger så... :mrgreen:  :lol:

Jag har ingen närbild på lager och är låst i asfaltsdjungeln någon vecka till. Men det är som ett stort körsbärsträd. 

Om du tittar i det inledande inlägget och ser på bilden med den "vindpinade skogskanten" så har du ett par stora exemplar direkt till vänster om en tänkt mittlinje. Knotiga och på långt håll men med tydlig krona.

(Se gärna filmen i länken också. Inte så mycket fågelbär kanske men en tydlig hint om beståndet, 2 x 360 grader med kronskiktet i andra varvet.)

   TS
Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181738 Filmen kollade jag direkt :smile: . Hmmm, inte så lätt att se träden för all skog :mrgreen: ...
Men jag tror jag vet vilka du menar, tackar!

Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181746 Oneklingen en intressant tråd med kluriga funderingar.

Då jag själv bor i Jämland så har jag ingen erfarenhet av sådana marker eller tädslag och kan därför inte hjälpa dig så mycket.
Dock skall det bli mycket intressant att höra alla råd och förhoppningsvis följa denna tråd och markbit några år framöver.

Det vore jätte-tacksamt om du ville dokumentera så mycket som möjligt under resans gång.
Gärna med fotografier tagna på samma ställen och vinklar med jämna mellanrum så man kan följa utvecklingen och resultat av olika åtgärder.

Då själva grundprinciperna borde gå att föra över till andra marker och trädslag så kan det ju vara intressant om man har vissa partier där man hellre vill ha en "trevlig" skog i stället för full produktion.

Avatar Fallback

Re: Lövskötsel för rekreationsområde

 
#181761 En sådan utmangning skulle jag gilla towes, får nästan en tår i ögat och tänker på farfars gamla hagmarker som nu mera är NO område. Går att få fantastisk fin skog om man gör RÄTT.

Det första jag skulle göra var märk upp med färg huvud stammarna för att vet hur skötseln ska vara. (beror ju på vilka trädslag man väljer)
2: Röj i mellan huvud stammarna (avstådnd ca. 2,5m)
3:Vill man han ett bra biologisk röjare som jobbar grattis (får, då får ni hänga in området)
Faktis använde vi det tills vi inte orkade med arbetet med fåren.(höllt på i ca.20 år med det men oj va fint dom gjorde. hagen var en djungel innan dom röjde åt oss)
4: Göra upp en skötsel plan på hur ofta dom ska röja m.m.
5. Stam kvist huvud stammarna ger mycket bra utskikt.
6: I buskarsen försöka välja ut med ca. 1.5m lucka en stam och se vilka som överler vintern. Efter några år (ca.3-4år). Röja ut till ca. 2.5-3m mellan. Därefter försöka hålla efter sälv upp slagen med röjning.

Hoppas du följer upp tråden och jag har haft en del al träsk m.m. som blivit fina NO områden. p.s. Skulle för naturen och fåglarnas skull INTE ta ut död ved. Utan såga av grenarna på träden. (som ligger på marken och dom stående om dom inte står olämpligt bli fina fågel holkar) Sätta upp kanse några fågel holkar? Kul för boende att titta på fåglarna? Desutom är dom makalösa skadedjurs bekämpare mot inskter som träden inte vill ha så många av. Mina hackspetar har hållit borta gran barkborren hittils.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
tips önskas, litteratur om lövskötsel av nyack - fre 29 mar 2013, 12:11
i Skogsmiljö och Trädlära
4 svar
3942 läst
av Bax     
tis 02 apr 2013, 11:54