Skogsfastigheter

Vedrättigheter

13 inlägg 13324 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Vedrättigheter

mattehow  
#112884 Har en jordbruksfastighet, och i den ingår vedrättigheter på sca mark, men jag hittar inget avtal om vad som gäller, var kan man läsa om sådant, vad jag förstått så gäller det björk, men man borde väl även kunna ta fallved, och hur långt in får man ta, här där vi bor äger sca nästan all mark runtomkring, skulle vara intressant att veta exakt vilka regler som gäller om det finns sådana.

Mats   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

MNskog  
#112889 Du har nog något som heter skogsfångsservitut. De upprättades oftast vid försäljning av skogsmark för att tillgodose jordbrukslägenhetens behov av t,ex brandved, stängselvirke, hässjevirke, timmer. Servitutens omfattning och regler för utnyttjande är varierande och framgår av servitutshandlingarna. De är skrivna så att du som ägare av den härskande fastigheten har rätt att ta virke i en viss omfattning på en annan tjänande fastighet.
De borde finnas inskrivet i de gamla köpehandlingarna från jordavsöndringen eller i bilaga till dom.
Om du inte har orginalhandlingar kolla med lantmäteriet och spåra bakåt till när avsöndring har skett ifrån den ursprungliga fastigheten vid laga skifte.

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Skogstok  
#112890 Är det ett skogsfångsservitut? För att veta ved som ingår i servitutet får du läsa akten från när servitutet uppläts. Det skedde troligtvis när din fastighet bildades.

Börja med att kontakta Lantmäteriet och ta del av förrättningsakterna som finns för din fastighet. När du vet vad som ingår i servitutet kan du kontakta SCA.

Vad ett skogsfångsservitut omfattar varierar, vissa ger rätt att ta ved odyl efter eget val medan andra kräver att ägaren till den tjänande fastigheten (i ditt fall SCA) anvisar vad som får tas ut.

Skogstok

*edit:pucktvåa*

Användarvisningsbild

Re: Vedrättigheter

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#112974 En enkel första koll är att gå in på http://lantmateriet.se/ och välja "Min fastighet". Med en e-legitimation kan man sedan få reda vilka servitut mm. som är knutna till ens fastighet samt kolla igenom gamla förrättningar mm. där fastigheten varit inblandad.

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#112995 Är dessa fortsatt giltiga Vet att "mulbete" numera ej är giltigt.

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

ulfgustav  
#113005 Servituten är giltiga, även om det innefattar bete, dock kan det då det gäller bete finnsa undantag som t.ex "ej get"
Skogsbolag har försökt att få servituten ogiltiga men har ej lyckats. I servitut finns det en mängd olika skrivningar allt beror sannolikt på hur duktig säljaren varit när han förhandlade om markförsäljningen, det finns t.o.m servitut som omfattar fri ström, brännved, husbehovsvirke, bete, osv

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

MNskog  
#113007
Mangan skrev:Är dessa fortsatt giltiga Vet att "mulbete" numera ej är giltigt.


Jag vet att det pågått en utredning om fäbodbruk när det gäller mulbetesrätten. Men att den skulle vara upphävd har jag ej hört. Om det är upprättat vid laga skifte och ej är tidsbegränsade torde även såna avtal vara svåra att upphäva.
Intressant att få veta vad som gäller ?

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

mattehow  
#113042 tack för alla svar, ska försöka gå in och kolla på lantmäteriet.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Skogstok  
#113049
Mangan skrev:Är dessa fortsatt giltiga Vet att "mulbete" numera ej är giltigt.


Jordabalken, 4 kap.
4 § Servitut får ej avse rätt till skogsfång eller bete.

Fastighetsbildningslagen, 7 kap.
2 § Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra fram ledning eller annan anordning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.

Det går alltså inte att skapa nya servitut, varken avtals- eller officialservitut avseende skogsfång eller mulbete.

Anledningen till att det inte är tillåtet beror på att man ansåg att servituten skapade olägenheter för skogsbruket.

Befintliga servitut gäller, men kan upphävas.

Skogstok

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#113064
Skogstok skrev:Befintliga servitut gäller, men kan upphävas.


Googlade och hittade detta:
https://lagen.nu/1959:517

Så om man har ett servitut vedfång på sin mark, kan man få det upphävt direkt?

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Skogstok  
#113077
Mangan skrev:
Skogstok skrev:Befintliga servitut gäller, men kan upphävas.


Googlade och hittade detta:
https://lagen.nu/1959:517

Så om man har ett servitut vedfång på sin mark, kan man få det upphävt direkt?


Direkt och direkt, är det ett officialservitut finns det möjlighet att få det upphävt genom fastighetsreglering.
I det här fallet tog det sisådär en 7 år, https://lagen.nu/dom/nja/1984s391

Fastighetsbildningslagen 7 kap.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700988.htm
5 § Kan i fall som avses i 4 § första stycket olägenheten ej undanröjas genom ändring, får servitutet upphävas.
Servitut får även upphävas, om till följd av ändrade förhållanden servitutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna även eljest är sådana att det måste anses övergivet.
Om det är uppenbart att ett servitut är övergivet och att ett upphävande av servitutet inte minskar den härskande fastighetens värde, får servitutet upphävas utan att ägaren av denna fastighet har getts tillfälle att yttra sig i förrättningen. Lantmäterimyndigheten skall dock alltid skicka en underrättelse om förrättningsansökan till ägare med känd postadress. Lag (2004:393).


Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700989.HTM
Särskild övergångsbestämmelse angående 7 kap. fastighetsbildningslagen
15 § Servitut avseende skogsfång eller bete får upphävas genom fastighetsreglering, även om sådana omständigheter som avses i 7 kap. 5 § fastighetsbildningslagen ej föreligger. Vad nu sagts gäller dock ej i den mån servitutet avser rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad.


Avtalsservitut kan tas bort genom "dödning" hos Inskrivningsmyndigheten.
http://www.lantmateriet.se/templates/LM ... x?id=15371

När jag skrev att befintliga servitut gäller så syftade jag på servitut som inte var tidsbegränsade.

Sen att servitut avseende skogsfång inte kan nybildas så är det en sanning med modifikation. Det finns ett undantag och det finns i

Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen 15 §

Utan hinder av 7 kap. 2 § första stycket fastighetsbildningslagen får servitut avseende rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad bildas som ersättning, när servitut innefattande sådan rätt helt eller delvis upphör genom att mark överförs till annan fastighet. Lag (1978:871).Skogstok

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#113079 Hm, något enkelt svar gives alltså inte. :-)

Avatar Fallback

Re: Vedrättigheter

Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#113241 Du är en tillgång på forumet, Skogstok

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).