Skogsfastigheter

Priotal i en skogsbruksplan?

21 inlägg 14930 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Priotal i en skogsbruksplan?

davjon  
#107069 Kan nån stapla upp vad alla priotal betyder för en som inte vet.

Ex. gö6 = ???

osv.osv

jag är nyfiken men hittar inget om priotal på nätet.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Pålsson  
#109394 Jag tycker det låter som Gödsling med prio 6. Det finns egentligen inga generella regler som säger hur man ska uttrycka prioritetsordning, det kan antagligen vara 1 som högsta prio eller 10. Det du kan göra är att kolla med förrättningsmannen eller det företag som gjort SBPL åt dig.

Mvh Martin

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

davjon  
#109507 Tack för svaret. Jag förväntade mig att alla andra visste vad det betydde men är det godtyckligt och om det inte finns nån som helst praxis så är det ju svårt att veta.

   TS
Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#109604 Inget priotal.
Det är förväntat utfall vid gödsling, dvs gö6 skulle ge 6m³sk.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

mooos73  
#241241 Vad betyder vp 3,3?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Chainsaw Charlie  
#241266 VP är visarprocenten dvs. hur virkesförrådet förräntar sig om det inte avverkas. Det kan vara användbart om du ska välja vilket bestånd du ska slutavverka. Har du till exempel ett bestånd med vp 3 % och ett med 3,3 % så är det i teorin bättre att avverka beståndet med 3 % då det förräntar sig sämre.

Visarprocent och övriga priotal är inget planläggaren skriver in utan något som programmet räknar ut baserat på andra uppgifter man stoppar in i planen.

Här är PCSkogs definition och vilken formel programmet använder:

För beräkning av visarprocenten används den i Praktisk Skogshandbok under avsnittet Gallring och slutavverkning redovisade formeln. Visarprocenten kan betraktas som den ränta, som kan uppnås vid fortsatt investering av beståndets realisationsvärde i den pågående produktionen, det vill säga att beståndet inte slutavverkas utan får stå kvar och växa. Kalkylen innebär att man ställer avkastningen i relation till virkesförrådets värde. Avkastningen reduceras därvid med den årliga markräntan.

Visarprocenten är av utpräglad ekonomisk karaktär och omfattar inte några skogliga hänsyn, såsom t ex drivningsförutsättningar.

Visarprocenten kan användas för att angelägenhetsgradera tänkbara slutavverkningsbestånd. Ju lägre visarprocent, desto mera angeläget är det att slutavverka beståndet. I pcSKOG-plan redovisas visarprocenten för bestånd med huggningsklasserna G2 , S1, S2 och S3.

Formeln för visarprocenten (r):

r = pv + pq - p * B

Vo * Ro

r = visarprocenten

pv = volymtillväxtprocenten

pq = kvalitetstillväxtprocenten

p = räntekrav på skogsmarksvärde, procent

B = nettomarkvärde, kr/ha

Vo = virkesförråd, m3sk/ha

Ro = rånettovärde, kr/m3sk

pv = den årliga tillväxten, m3sk/ virkesförrådet, m3sk

pq = RP1/RP0 - 1

RP1 = Relativpris beräknad för brösthöjdsdiametern uppräkna
med ett års grundytetillväxt.

RP0 = Relativpris beräknad för gällande brösthöjdsdiameter.

Grundytetillväxten beräknas utgöra K * pv där

K = 0,655 + 0,15 * Ålder/100 för barr

K = K * 0,95 för löv

RP1 = RP0 * (1 + K*pv)1/2

Relativpriser (Relpris) beräknas med utgångspunkt från prisrelationen (Prisrel) mellan 20 cm och 30 cm trädet enligt följande funktioner:

30 cm trädets värde = 1. Prisrelationen är satt till 1: 0,7.

För diam < 20 cm Relpris = (Diam * Prisrel/10 - Prisrel)

För diam > 20 cm Relpris = ( Diam - 20 ) * ( 1 - Prisrel)/10 + Prisrel

Om Diam > 40 cm Diam = 40 cm

Om Diam < 10 cm Prisrel = 0p = räntekrav på markvärde. Räntekravet är satt till 5%.

B = Nettomarkvärdet som med ledning av produktionstabellerna i Praktisk Skogshandbok för tall och gran och regressionsanalys har beräknats följa följande generella formler:

Värdena är baserade på att 30 cm trädets värde = 1 och en fast prisrelation = 1: 0,7

5% ränta

B = (Bon, m3sk)2*0,305352 - Bon, m3sk*0,568367-6,74725E-03

Vo = virkesförråd, m3sk/ha enligt avdelningsbeskrivningen.

Ro = rånettovärde, kr/m3sk. Beräknas som Relpris PR0 enligt
ovan.

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

mooos73  
#241332 Tackar!

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Skogsinvest  
#261483 Så "GÖ 21" betyder att gödsling skulle ge 21 m3sk i extra tillväxt?

Vad betyder "GA 2,2"?

Har en nyligt upprättat skogsbruksplan där jag har fått en volym virke på ett bestånd som jag är skeptisk till. Beståndet är beläget i Västerbottens kustland. Tror ni att nedanstående kan stämma?

Areal: 4,8
Ålder: 117 år
SI: G20
Virkesförråd avd: 1584 m3sk
Virkesförråd ha: 330 m3sk
Trädslag: Tall 10 %, gran 70 %, löv 20 %
Medeldiam: 24 cm
Medelhöjd: 20 m
Grundyta: 39 m2
GYL: 321
Fukt: 2
Veg.typ: 80

Beskrivning: Olikåldrigt, dikat
Årlig tillväxt: 2,8 m3sk/ha
Priotal VP 1,9

Kan det vara så att datorsystemet lurats av att det är stammtätt och olikåldrigt och därmed en stor grundyta men att höjden utgår från ÖH-träd och att det därmed blir mer m3sk på papperet än vad det egentligen står på marken?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

haggloader  
#261491 Nog tror jag volymen kan stämma, du tänker väl att det är för mycket per hektar?
Om det är dikat eller bilväg är anlagd kan det se konstigt ut när man matar in beståndet i Ingvar?
Är det gallrat någon gång, det brukar mallarna förutsätta?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Skogsinvest  
#261492 Precis. Tycker att 330 m3sk/ha verkar väl högt på en G20 och är rädd att planläggaren gjort fel.

Det är dikat med en dikesgata på fem meter tvärs över beståndet men någon bilväg finns ej. Detta bestånd antar jag är helt ogallrat varav åldersskillnaden i beståndet. Den höga andelen löv tyder väl också på det. Hur påverkar det utfallet i mallen?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

haggloader  
#261494 Åldern är ju 117 år och förmodligen var det väl G17 nånting innan dikning, som var i slutet på 80-talet?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Skogsinvest  
#261516 Tror dikningen kan vara äldre än så men varför skulle det vara motiverat med en högre volym för att boniteten höjts från G17 till G20 jämfört med mark som varit G20 under hela tiden?

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

haggloader  
#261600 I ungefär samma område har jag en ogallrat G23 på 65 år med 330 m3sk/hektar och ditt bestånd är 50 år äldre.

Det blev väl sparat många stammar vid röjningen och så blev det fart efter dikningen och i mitt fall en gårdsväg med ljus och som dränerades.

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

Skogsinvest  
#261657 Okej, då kanske det inte är helt orimligt ändå med 330 m3sk/ha ändå. Kanske idé att underröja detta bestånd samt gallra lite och så föryngringsavverka på ca 10 år.

Återgår till några andra av ursprungsfrågorna. Vet någon vad "GÖ 21" står för samt "GA 2,2" i kolumen "Priotal" i en skogsbruksplan.

Avatar Fallback

Re: Priotal i en skogsbruksplan?

haggloader  
#261806 Skogsinvest, du ska väl manuellgallra?

Förröj så fort som möjligt så att träden hinner stabilisera sig. Annars känns det som om ditt bestånd bör slutavverkas så fort priserna känns bra.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).